Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT DIZWIT

Batenm e ou relasyon avek Bondye

Batenm e ou relasyon avek Bondye
  • Ki mannyer en dimoun i ganny batize pour vin en Kretyen?

  • Ki bann pa ou bezwen pran pour kalifye pour batenm?

  • Ki mannyer en dimoun i dedye son lavi avek Bondye?

  • Pour ki rezon spesifik en dimoun i batize?

1. Akoz en zofisye Etyopyen ti anvi batize?

“LA DELO! napa okenn rezon ki anpes mwan ganny batize.” Sa i parol ki en zofisye Etyopyen dan premye syek ti dir. En Kretyen ki ti apel Filip ti’n prouve avek li  ki Zezi ti sa Mesi ki Bondye ti’n promet. Sa ki sa zonm Etyopyen ti aprann dan Lekritir ti tous li e fer li pran aksyon. I ti montre ki i anvi batize!—Akt 8:26-36.

2. Akoz ou devret mazin seryezman lo batenm?

2 Si ou’n etidye atantivman bann sapit pli devan dan sa liv avek en Temwen Zeova, petet ou osi ou kapab dir, ‘Napa okenn rezon ki anpes mwan ganny batize.’ Aprezan, ou’n konn sa promes dan Labib ki imen pou viv pour touzour dan paradi. (Lik 23:43; Revelasyon 21:3, 4) Ou’n osi aprann konsernan kondisyon bann mor e lespwar pour zot resisite. (Eklezyast 9:5; Zan 5:28, 29) Petet ou’n konmans asosye avek bann Temwen Zeova dan zot renyon e ou’n vwar pour ou menm konman zot pratik vre larelizyon. (Zan 13:35) Pli enportan ankor, petet ou’n konmans devlop en relasyon personnel avek Bondye.

3. (a) Ki lord Zezi ti donn son bann disip? (b) Ki mannyer en dimoun i ganny batize?

3 Ki mannyer ou kapab montre ou anvi servi Bondye? Zezi ti dir son bann disip: ‘Ale e fer tou pep vin mon bann disip. Batiz zot.’ (Matye 28:19) Zezi li menm ti donn legzanp par batize dan delo. Zot pa ti anvoy en pti gin delo lo li oubyen vid delo lo zis son latet. (Matye 3:16) Sa mo “batize” i sorti dan en mo Grek ki vedir “plonze.” Alor ler en dimoun i batize pour vin Kretyen i ganny plonze net anba delo.

4. Ler ou batize dan delo, ki sa i montre?

4 Tou dimoun ki oule annan en bon relasyon avek Zeova i bezwen batize dan delo. Batenm i montre tou dimoun ki ou anvi servi Bondye. I montre ki ou kontan pour fer lavolonte Zeova. (Psonm 40:7, 8) Me pour ou kalifye pour batize, ou bezwen pran serten pa.

 BEZWEN ANNAN KONNESANS EK LAFWA

5. (a) Ki sa premye pa pour kalifye pour batenm? (b) Akoz i enportan asiste renyon?

5 Ou’n deza konmans pran premye pa. Ki mannyer? Par pran konnesans lo Zeova ek Zezi Kri, petet atraver en letid Labib tou le semenn. (Zan 17:3) Me i annan plis ankor pour ou aprann. Bann Kretyen i bezwen “ranpli zot avek konnesans lavolonte [Bondye].” (Kolosyen 1:9) Asiste renyon dan bann kongregasyon Temwen Zeova pou vreman ed ou fer sa. I enportan pour asiste sa bann renyon. (Ebre 10:24, 25) Asiste renyon regilyerman pou ed ou ogmant ou konnesans lo Bondye.

Pran konnesans lo Parol Bondye i en pa enportan avan kalifye pour batenm

6. Ki kantite konnesans Labib ou bezwen annan pour kalifye pour batenm?

6 Byensir ou pa bezwen konn tou keksoz dan Labib pour ou kalifye pour batenm. Sa zofisye Etyopyen ti annan en pe konnesans, me i ti bezwen led pour konpran serten parti Lekritir. (Akt 8:30, 31) Ou osi ou annan ankor bokou pour aprann. Anfet, ou pa pou zanmen fini aprann konsernan Bondye. (Eklezyast 3:11) Me avan ou batize, ou bezwen konn e aksepte omwen bann lansennyman debaz dan Labib. (Ebre 5:12) Sa i enkli laverite lo kondisyon bann mor e lenportans non Bondye ek son Rwayonm.

7. Ki lefe en letid Labib i devret annan lo ou?

7 Me konnesans tousel pa ase, akoz “san lafwa personn pa kapab fer plezir Bondye.” (Ebre 11:6) Labib i dir nou ki ler serten dimoun dan ansyen lavil Korent ti tann mesaz ki disip Zezi ti pe prese, zot ti “krwar e ti ganny batize.” (Akt 18:8) Dan menm fason, en letid Labib i devret fer ou annan lafwa ki Labib i Parol enspire  Bondye. Letid Labib i devret ed ou annan lafwa dan bann promes Bondye e dan pouvwar ki sakrifis Zezi i annan pour sov ou.—Zozye 23:14; Akt 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

PARTAZ LAVERITE DAN LABIB AVEK LEZOT

8. Kwa ki pou ed ou partaz sa ki ou’n aprann avek lezot?

8 Anmezir lafwa i grandi dan ou leker, ou pou vwar li difisil pour gard sa ki ou’n aprann zis pour ou. (Zeremi 20:9) Ou pou santi ou pouse pour koz avek lezot lo Bondye ek son plan.—2 Korentyen 4:13.

Lafwa pou pous ou pour partaz ou krwayans avek lezot

9, 10. (a) Avek ki ou kapab konmans partaz laverite dan Labib? (b) Ki ou devret fer si ou anvi partisip dan travay predikasyon bann Temwen Zeova?

9 Ou kapab konmans partaz laverite dan Labib avek lezot par koz lo la avek ou fanmiy, zanmi, vwazen, ek kanmarad lekol, san ofans zot. Avek letan, ou pou anvi partisip dan travay predikasyon bann Temwen Zeova. Ler ou pare, pa ezite koz lo la avek sa Temwen ki’n ansenny ou Labib. Si ou paret kalifye pour prese, laranzman pou ganny fer pour ou ek ou ansennyan rankontre de ansyen dan kongregasyon.

10 Sa pou ed ou vin pli familye avek serten ansyen ki pran swen avek troupo Bondye. (Akt 20:28; 1 Pyer 5:2, 3) Si bann ansyen i vwar ki ou konpran e krwar bann lansennyman debaz dan Labib, ou pe viv an akor avek bann prensip Bondye, e ou vreman anvi vin en Temwen Zeova, zot pou fer ou konnen ou kalifye pour pres sa bon nouvel konman en proklanmater ki pa ankor batize.

11. Ki sanzman petet serten i bezwen fer avan zot kalifye pour prese?

11 De lot kote, petet bann ansyen i kapab vwar ki ou bezwen fer serten sanzman dan ou fason viv ek labitid  pour ou kalifye pour prese. Sa i kapab enkli aret fer serten keksoz an kasyet. Alor, avan ou demande pour vin en proklanmater, ou bezwen arete fer bann pese grav parey bann pese seksyel, bwar tro bokou, e servi drog.—1 Korentyen 6:9, 10; Galat 5:19-21.

REPANTIR E KONVERTI

12. Akoz i enportan pour repantir?

12 Ou bezwen pran lezot pa avan ou kalifye pour batenm. Zapot Pyer ti dir: “Sanz zot lavi [oubyen “repantir,” NW] e revin ver Bondye pour ki i a pardonn zot zot pese.” (Akt 3:19) Repantir i ler ou senserman regrete ki ou’n fer en keksoz. Repantans i apropriye si en dimoun ti annan en move lavi, me i osi neseser menm si en dimoun ti pe viv en lavi ase byen moralman. Akoz? Akoz tou dimoun i fer pese e zot bezwen Bondye pour pardonn zot. (Romen 3:23; 5:12) Avan ou ti etidye Labib, ou pa ti konn lavolonte Bondye. Alor i pa ti posib pour fer tou dapre son lavolonte. Se pour sa ki i vreman enportan pour repantir.

13. Kisisa konverti?

13 Apre ki ou’n repantir, ou bezwen konverti, savedir “revin ver Bondye.” I pa ase zis regrete pour sa ki ou’n fer mal. Ou bezwen sanz ou lavi e vreman determinen apartir sa moman pour fer sa ki byen. Ou bezwen repantir e konverti avan ou batize.

DEDYE OU LAVI

14. Ki pa enportan ou bezwen pran avan batize?

14 I annan en lot pa enportan ki ou bezwen pran avan batize. Ou bezwen dedye ou lavi avek Zeova.

Eski ou’n dedye ou lavi avek Bondye dan en lapriyer?

15, 16. Ki savedir dedye ou lavi avek Bondye, e kwa ki pous en dimoun pour fer sa?

15 Ou dedye ou lavi avek Zeova dan en lapriyer, kot  ou promet li senserman ki ou pou donn li premye plas dan ou lavi pour touzour. (Deterononm 6:15) Me akoz ou bezwen fer sa? Pour reponn sa kestyon, annou pran en legzanp. Meton en zonm i enterese avek en madanm e i aprann konn li en pe pli byen. Pli i konn li e dekouver son bann zoli kalite, pli i kontan sa madanm. Avek letan byensir, i pou demann sa madanm pour marye avek li. I vre ki maryaz i anmenn plis responsabilite. Me se lanmour ki pou pous li pour pran sa pa enportan.

16 Kan ou aprann konn e kontan Zeova, ou santi ou pouse pour servi li, e pa les personn oubyen okenn keksoz anpes ou fer sa. Tou sa ki anvi swiv Garson Bondye, Zezi Kri, i bezwen “aret mazin son lekor.” (Mark 8:34) Nou aret mazin nou lekor ler nou fer sir nou prop dezir ek lobzektif pa anpes nou obeir Bondye konpletman. Alors avan menm ki ou batize, fer lavolonte Zeova i devret vin ou lobzektif prensipal dan lavi.—1 Pyer 4:2.

PA PER PANGAR OU A TONBE

17. Akoz serten i ezite dedye zot lavi avek Bondye?

17 Serten dimoun i ezite dedye zot lavi avek Zeova akoz zot per pour pran sa pa tre enportan. Petet zot pa anvi responsab devan Bondye apre ki zot in dedye zot lavi avek li. Zot per pangar zot a dezapwent Zeova e pa fer sa ki i ekspekte zot fer. Alor, zot plifere pa dedye zot lavi avek li.

18. Kwa ki pou pous ou pour dedye ou lavi avek Zeova?

18 Anmezir ou aprann kontan Zeova, ou pou anvi dedye ou lavi avek li e fer ou mye pour viv an akor avek ou dedikasyon. (Eklezyast 5:4) Apre ki ou’n dedye  ou lavi avek Zeova, byensir ou pou anvi ‘viv en lavi ki i aprouve e ki fer li plezir dan tou sa ki ou fer.’ (Kolosyen 1:10) Akoz ou kontan Bondye, ou pa pou vwar li tro difisil pour fer son lavolonte. Okontrer ou pou dakor avek sa ki zapot Zan ti ekrir: “La lanmour Bondye: ki nou obei son konmannman; e son bann konmannman i pa en fardo.”—1 Zan 5:3.

19. Akoz ou pa devret per pour dedye ou lavi avek Zeova?

19 Ou pa bezwen parfe pour dedye ou lavi avek Bondye. Zeova i konn ou limit e i pa zanmen ekspekte ou fer sa ki ou pa kapab fer. (Psonm 103:14) I anvi ou reisi e i pou donn ou son sipor ek son led. (Izai 41:10)  Asire ki si ou met konfyans dan Zeova avek tou ou leker, “i pou fer drwat ou bann santye.”—Proverb 3:5, 6.

BATENM I MONTRE KI OU’N DEDYE OU LAVI

20. Akoz ou dedikasyon avek Zeova pa devret reste zis ant ou ek li?

20 Apre ki ou’n mazin seryezman lo sa ki nou’n fek diskite, petet ou pou anvi dedye ou lavi avek Zeova dan lapriyer. Tou sa ki vreman kontan Bondye i bezwen “anons avek son labous pou ganny sove.” (Romen 10:10) Ki mannyer ou kapab fer sa?

Batenm i konmsi ou’n kit ou lavi pase deryer e aprezan ou pare pour fer lavolonte Bondye

21, 22. Ki mannyer ou kapab “anons” piblikman ou lafwa?

 21 Fer konnen sirveyan prezidan dan ou kongregasyon ki ou anvi batize. I pou aranze pour serten ansyen revwar bann kestyon lo lansennyman debaz dan Labib avek ou. Si sa bann ansyen i vwar ki ou kalifye, zot pou dir ou ki ou kapab batize ler prosen batenm pou ganny fer. * Normalman, zour batenm i annan en diskour ki revwar sinifikasyon batenm. Apre, sa orater pou demann tou kandida batenm pour reponn de kestyon senp. Sa i en fason pour zot “anons” piblikman zot lafwa.

22 Se batenm ki fer konnen ou’n dedye ou lavi avek Bondye e i idantifye ou aprezan konman en Temwen Zeova. Bann kandida batenm i ganny plonze net anba delo pour montre tou dimoun ki zot in dedye zot lavi avek Zeova.

SINIFIKASYON OU BATENM

23. Ki savedir batiz “o non di-Per, di-Fis e di-Sent-Espri”?

23 Zezi ti dir son bann disip pou ganny batize “o non di-Per, di-Fis e di-Sent-Espri.” (Matye 28:19) Sa i vedir ki sa kandida batenm i rekonnet lotorite Zeova ek Zezi Kri. (Psonm 83:18; Matye 28:18) I osi rekonnet sa ki lespri sen Bondye, savedir son lafors aktif, i kapab fer.—Galat 5:22, 23; 2 Pyer 1:21.

24, 25. (a) Ki batenm i reprezante? (b) Ki kestyon nou bezwen reponn?

24 Me batenm pa zis en kestyon ganny plonze anba delo, e apre i fini lanmenm. I reprezant en keksoz tre enportan. Ler ou ganny plonze anba delo, i konmsi ou  pe kit ou lavi pase deryer. Ler ou remonte sorti anba delo, konmsi aprezan ou en dimoun nouvo, pare pour fer lavolonte Bondye. Pa bliye osi ki ou’n dedye ou lavi avek Zeova li menm. Ou pa’n dedye ou lavi pour fer dibyen lezot, ou pa’n dedye ou lavi avek okenn dimoun, oubyen okenn lorganizasyon. Ou dedikasyon ek batenm i konmansman en lanmitye ek relasyon tre pros avek Bondye.—Psonm 25:14.

25 Batenm pa en garanti ki ou pou ganny sove. Zapot Pol ti ekrir: “Travay pour zot delivrans avek lafreyer ek reverans.” (Filipyen 2:12) Batenm i zis en konmansman. Kestyon se, Ki mannyer mon kapab reste dan lanmour Bondye? Dernyen sapit sa liv pou reponn sa.

^ par. 21 Normalman batenm i ganny fer alokazyon diferan lasanble ki Temwen Zeova i fer.