Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ki Labib i vreman dir?

 SAPIT DIS

Ki mannyer bann lanz ek demon i enfliyans nou?

Ki mannyer bann lanz ek demon i enfliyans nou?
  • Eski bann lanz i ed nou?

  • Ki mannyer bann demon i enfliyans dimoun?

  • Eski nou bezwen per bann demon?

1. Akoz nou bezwen aprann konsernan bann lanz?

SOUVAN ler nou aprann konn en dimoun, nou aprann serten keksoz lo son fanmiy. Pour Zeova i parey. Ler nou pe aprann konn li, nou osi aprann konn bann lanz, ki ganny vwar konman son fanmiy dan lesyel. Labib i apel bann lanz “garson Bondye.” (Zob 38:7) Ki rol zot annan dan plan Bondye? Eski zot in enplike dan lavi bann imen dan lepase? Eski bann lanz i enfliyans ou lavi? Si wi, ki mannyer?

2. Kote bann lanz i sorti, e ki kantite zot i annan?

2 Labib i mansyonn bann lanz en santenn fwa. Annou vwar ki nou kapab aprann lo zot dan Labib. Kote bann lanz i sorti? Kolosyen 1:16 i dir: “Par li [Zezi Kri], Bondye in kre tou sa ki egziste dan lesyel ek lo later.” Alor par son Garson premye ne, Zeova ti kree tou bann lanz enn par enn. Ki kantite lanz i annan? Labib i endike ki plizyer santenn milyon lanz ti ganny kree, e zot tou zot vreman pwisan.—Psonm 103:20. *

3. Ki Zob 38:4-7 i dir nou lo bann lanz?

 3 Parol Bondye, Labib, i dir nou ler later ti konmans ganny kree, “tou bann garson Bondye ti konmans aplodi?” (Zob 38:4-7) Alors bann lanz ti deza la byen byen lontan avan bann imen ti ganny kree, menm avan later ti ganny kree. Sa pasaz Labib i osi montre ki bann lanz i annan santiman, parski i dir zot ti “kriye ansanm dan lazwa.” Parey ou kapab vwar, “tou bann garson Bondye” ti ansanm dan lazwa. Sa letan, tou bann lanz ti form en fanmiy ini ki servi Zeova.

LED EK PROTEKSYON BANN LANZ

4. Ki mannyer Labib i montre ki bann lanz fidel i enterese avek sa ki bann imen i fer?

4 Dek ki bann lanz fidel ti vwar sa de premye imen ganny kree, zot ti anvi vwar lafanmiy imen grandi e plan Bondye akonpli. (Proverb 8:30, 31; 1 Pyer 1:11, 12) Me avek letan, bann lanz ti vwar ki laplipar imen ti aret servi zot Kreater ki kontan zot. Sirman sa ti fer bann lanz fidel tris. De lot kote, menm si zis en dimoun i retourn ver Zeova, “bann lanz Bondye i kontan.” (Lik 15:10) Vi ki bann lanz i sitan enterese avek byennet bann ki servi Bondye, nou kapab konpran akoz Zeova in servi bann lanz plizyer fwa pour fortifye e protez son bann serviter fidel lo later. (Ebre 1:7, 14) Annou vwar ennde legzanp.

“Mon Bondye in anvoy son lanz pour ferm lagel sa bann lyon.” —Danyel 6:22.

5. Donn serten legzanp dan Labib kot bann lanz in ed bann dimoun.

5 Ler lavil Sodonm ek Gomor ti ganny detrir, de lanz ti ed Lot ek son de fiy sove par fer zot sorti dan sa landrwa. (Zenez 19:15, 16) Plitar, profet Danyel ti ganny zete dan en trou avek bann lyon, me i pa ti ganny okenn dimal. I ti dir: “Mon Bondye in anvoy son lanz pour ferm lagel sa bann lyon.” (Danyel 6: 22) Dan premye syek N.L., en lanz ti liber zapot Pyer dan prizon. (Akt 12:6-11) Deplis, bann lanz ti siport Zezi okonmansman son minister lo later. (Mark 1:13) Zis avan lanmor Zezi, en lanz ti aparet avek li e “ankouraz li.” (Lik 22:43) Sa ti bezwen vreman rekonfort Zezi dan en moman sitan enportan dan son lavi!

6. (a) Ki mannyer bann lanz i protez pep Bondye ozordi? (b) Ki kestyon nou pou reponn aprezan?

6 Ozordi bann lanz nepli aparet avek bann serviter Bondye lo later. Me kantmenm nou pa vwar zot, bann lanz pwisan Bondye i ankor protez son pep, sirtou kont bann danze spirityel. Labib i dir: “Lanz Zeova pe kanpe toultour bann ki annan lakrent pour li, e i sov zot.” (Psonm 34:7) Akoz sa i rekonfort nou en kantite? Akoz i annan bann demon danzere ki anvi detrir nou! Lekel zot? Kot zot sorti? Ki mannyer zot pe sey fer nou ditor? Pour trouv larepons, annou vwar en keksoz ki ti arive okonmansman listwar imen.

BANN DEMON I NOU LENNMI

7. Ki kantite dimoun Satan ti reisi fer zot vir kont Bondye?

7 Parey nou ti aprann dan Sapit 3 sa liv, en lanz ti devlop en dezir pour domin lezot e i ti vir kont Bondye. Plitar sa lanz ti vin sa ki nou konn li ozordi konman Satan oubyen Dyab. (Revelasyon 12:9) Pandan sa 1,600 zan apre ki Satan ti’n anbet Ev, i ti reisi fer preski tou dimoun vir kont Bondye eksepte ennde parey Abel, Enok, ek Noe.—Ebre 11:4, 5, 7.

8. (a) Ki mannyer serten lanz ti vin bann demon? (b) Ki sa bann demon ti fer pour kapab sov sa Deliz dan letan Noe?

8 Dan letan Noe, ti annan lezot lanz ki ti rebel kont Zeova. Zot ti abandonn zot plas dan lesyel konman lafanmiy Bondye, pran lekor imen e vin lo later. Akoz sa?  Dan Zenez 6:2 i dir: “Bann garson sa vre Bondye ti remarke ki bann fiy lo later ti zoli. Zot ti swazir serten e pran zot konman zot madanm.” Sa ti anmenn bokou mesanste lo later. Me Bondye pa ti kapab les sa kontinyen. I ti anvoy en deliz lo later ki ti detrir tou move dimoun e sov zis son bann serviter fidel. (Zenez 7:17, 23) Sa bann move lanz oubyen demon ti forse kit zot lekor imen e retourn dan lesyel konman en lespri. Zot ti pran kote avek Satan. Alor Satan ti vin “sef demon.”—Matye 9:34.

9. (a) Ki ti arive avek bann demon letan zot ti retourn dan lesyel? (b) Ki nou pou vwar konsernan sa bann demon?

 9 Me zis parey zot sef Satan, kan sa bann lanz dezobeisan ti retourn dan lesyel, zot ti nepli ganny trete parey lezot lanz. (2 Pyer 2:4) Kantmenm zot nepli kapab pran en lekor imen, zot ankor enfliyans bann dimoun pour fer sa ki mal. Se avek led sa bann demon ki Satan pe “tronp lemonn antye.” (Revelasyon 12:9; 1 Zan 5:19) Ki mannyer sa? Sa bann demon i servi diferan metod pour anbet bann dimoun. (2 Korentyen 2:11) Annou vwar ennde sa bann metod.

KI MANNYER BANN DEMON I ANBET DIMOUN

10. Kisisa grigri?

10 Bann demon i servi bann zafer grigri pour anbet dimoun. Grigri i en pratik ki fer ou ganny kontak avek bann demon, swa direkteman oubyen atraver en lot dimoun. Labib i kont grigri e i demann nou pour rezet okenn keksoz ki annan pour fer avek sa. (Galat 5:19-21) Grigri i zis parey en labwet ki bann peser i servi. En peser i servi tou sort labwet pour ganny diferan pwason. Be sa bann demon osi i fer parey. Zot servi diferan form grigri pour enfliyans tou kalite dimoun.

11. Kisisa devinen, e akoz nou devret evit li?

11 En kalite labwet ki bann demon i servi i devinen. Kisisa devinen? I ler dimoun i sey rode ki pou arive dan lavenir oubyen rod en lenformasyon ki zot pa konnen. I annan diferan fason zot fer sa. Par egzanp atraver oroskop, bat kart, get dan boul kristal, lir dan lanmen, sey enterpret bann siny oubyen rev. Kantmenm bokou dimoun i krwar napa nanryen mal avek sa bann keksoz, Labib i montre ki bann deviner i travay avek bann demon. Par egzanp dan Akt 16:16-18 i dir ki en fiy ti  posed “en lespri devinen” ki ti fer li fer “bann prediksyon.” Me ler sa demon ti ganny tire dan li, i ti nepli kapab fer sa bann prediksyon.

Bann demon i servi diferan mwayen pour anbet dimoun

12. Akoz i danzere pour sey koz avek bann mor?

12 En lot fason ki bann demon i anbet dimoun i par ankouraz zot pour rod kontak avek bann mor. Souvan bann ki dan latristes akoz lanmor en dimoun pros, i ganny anbete avek en bann fo zistwar konsernan bann mor. En dimoun i kapab donn zot serten lenformasyon oubyen fer krwar sa dimoun mor ki pe koze. Se pour sa ki bokou dimoun i krwar bann mor i vreman vivan e ki kominik avek zot pou ed zot siport zot sagren. Me sa pa en vre “rekonfor” e i danzere osi. Akoz? Akoz bann demon i kapab imit lavwa en dimoun mor e pas lenformasyon lo sa dimoun avek en lot dimoun. (1 Samyel 28:3-19) Deplis, parey nou’n aprann dan Sapit 6, bann mor nepli egziste. (Psonm 115:17) Alors tou  sa ki “kominik avek bann mor” in ganny anbete par bann demon e zot pe fer en keksoz ki Bondye pa kontan. (Deterononm 18:10, 11; Izai 8:19) Alors vey byen sa labwet danzere e rezet li.

13. Ki bokou dimoun ki ti viv dan lafreyer bann demon in arive fer?

13 Bann demon pa zis anbet dimoun me zot osi fer dimoun per. Satan ek son bann demon i konnen i reste zot zis “en pti pe letan” avan Zeova i pran aksyon kont zot. Sa i fer zot pli agresif ankor. (Revelasyon 12:12, 17) Parkont bokou dimoun ki avan ti viv dan lafreyer sa bann demon nepli per zot aprezan. Kwa ki’n ed zot? Ki en dimoun ki deza enplike dan bann zafer grigri i kapab fer?

KI MANNYER POUR REZISTE BANN DEMON

14. Parey bann Kretyen premye syek an Efez, ki mannyer nou kapab debaras nou avek bann demon?

14 Labib i dir nou ki mannyer pour reziste bann demon e osi ki mannyer pour debaras nou avek zot. Annou vwar legzanp bann Kretyen premye syek dan lavil Efez. Serten zot ti fer sa bann zafer grigri avan vin Kretyen. Ki zot ti fer pour debaras zot avek sa? Labib i dir: “En kantite ki ti pratik bann aktivite mazik ti anmenn zot bann liv e brile devan tou dimoun.” (Akt 19:19) Par bril zot liv mazik, sa bann nouvo Kretyen in kit en legzanp pour bann ki anvi reziste bann demon ozordi. Bann dimoun ki anvi servi Zeova i bezwen debaras zot avek tou keksoz ki annan pour fer avek grigri. Par egzanp liv, magazin, film, poster, ek lanmizik ki ankouraz sa pratik e fer li paret atiran e enteresan. I osi annan bann portboner oubyen okenn lezot keksoz ki dimoun i met lo zot pour protez zot kont lemal.—1 Korentyen 10:21.

15. Ki nou bezwen fer pour reziste bann demon?

 15 Ennde lannen apre ki bann Kretyen an Efez ti detrir zot liv mazik, zapot Pol ti ekrir zot e dir: ‘Nou pe lit kont bann pouvwar move lespri dan ler.’ (Efezyen 6:12) Sa bann demon pa ti oule donn en lape. Zot ti antete. Alor, ki bann Kretyen ti bezwen fer ankor? Pol ti dir: “Touzour pran lafwa konman en proteksyon ki en boukliye i donnen. Avek sa zot a kapab tenny dife tou bann dart alimen ki Dyab i anvoye.” (Efezyen 6:16) Pli nou lafwa i for, pli nou pou kapab reziste bann demon.—Matye 17:20.

16. Ki fodre nou fer pour nou lafwa vin pli for?

16 Be ki fodre nou fer pour nou lafwa vin pli for? Etidye Labib. Pour en miray for, fodre ki i annan en bon fondasyon. Pour nou lafwa for, li osi i bezwen annan en fondasyon ki solid, e sa fondasyon i vre konnesans lo Parol Bondye, Labib. Si nou lir e etidye Labib toulezour, nou lafwa pou vin for. En lafwa for i protez nou kont lenfliyans bann demon, parey en miray for i protez nou kont danze.—1 Zan 5:5.

17. Ki pa nou bezwen pran pour reziste bann demon?

17 Ki lezot pa sa bann Kretyen Efez ti bezwen pran? Zot ti bezwen lezot proteksyon akoz zot ti pe viv dan en lavil ranpli avek bann aktivite demonyak. Alors Pol ti dir zot: “Fer tousala dan lapriyer an sipliyan Bondye pour son led. Priye dan tou sirkonstans.” (Efezyen 6:18) Vi ki nou osi nou viv dan en lemonn ki ranpli avek bann aktivite demonyak, nou bezwen priye pour ganny proteksyon Zeova e reziste bann demon. Byensir, nou bezwen servi non Zeova letan nou priye. (Proverb 18:10) Alor nou devret kontinyen priy Bondye pour “anpes nou tonm dan le mal.” (Matye  6:13) Si nou sipliy Zeova, i pou reponn nou lapriyer.—Psonm 145:19.

18, 19. (a) Akoz nou kapab asire ki nou pou ganny laviktwar lo bann demon? (b) Ki kestyon nou pou reponn dan lot sapit?

18 Bann demon i danzere, me si nou reziste zot e apros avek Bondye par fer son lavolonte, nou pa pou bezwen viv dan lafreyer akoz zot. (Zak 4:7, 8) Pouvwar sa bann demon i limite. Zot ti ganny pini dan letan Noe, e i annan en dernyen zizman pour zot dan lavenir. (Zid 6) Pa bliye osi ki nou annan proteksyon bann lanz pwisan Zeova. (2 Lerwa 6:15-17) Sa bann lanz i anvi vwar nou reisi reziste bann demon. Dan en sans, bann bon lanz pe ankouraz nou. Alors, annou reste pros avek Zeova ek son bann lanz fidel. Annou osi evit nenport kwa ki annan pour fer avek grigri e touzour obeir konsey Parol Bondye. (1 Pyer 5:6, 7; 2 Pyer 2:9) Koumsa, nou asire nou pou ganny laviktwar lo bann demon.

19 Me akoz Bondye in les bann demon ek mesanste kontinyen egziste, ki’n fer dimoun soufer en kantite? Lot sapit pou reponn sa kestyon.

^ par. 2 Revelasyon 5:11 i dir sa konsernan bann bon lanz: “Ti annan mil e milyon zot.” Alors Labib i endike ki plizyer santenn milyon lanz ti ganny kree.