“Sa bann parol ki mon pe dir ou ozordi, i bezwen dan ou leker, ou bezwen fer zot antre dan ou garson.”​—Deterononm 6:6, 7

Kan Zeova ti fer sa laranzman pour annan en fanmir, i ti met paran ansarz zot zanfan. (Kolosyen 3:20) I ou responsabilite konman en paran pour form ou zanfan pour kontan Zeova e vin en adilt responsab. (2 Timote 1:5; 3:15) Ou bezwen osi konnen ki pe pase dan leker ou garson oubyen ou fiy. Byensir, ou legzanp i tre enportan. Ou pou pli byen kapab ansenny ou zanfan Parol Zeova si premyerman ou met li dan ou leker.​—Psonm 40:8.

 1 FER LI FASIL POUR OU ZANFAN KOZ AVEK OU

KI LABIB I DIR: ‘Pare pour ekoute, pran letan pour koze.’ (Zak 1:19) Ou anvi ou zanfan santi ki i kapab koz fasilman avek ou. Zot bezwen konnen ki ou pare pour ekoute kan zot bezwen koze. Gard en latmosfer kalm pour ki zot kapab fasilman eksprim zot lekor. (Zak 3:18) Si zot santi ki ou pou taye pour ziz zot oubyen ou pou tro dir, zot pa pou vreman dir ou sa ki zot santi. Pran pasyans avek ou zanfan e tanzantan reasir zot ki ou kontan zot. ​—Matye 3:17; 1 Korentyen 8:1.

KI OU KAPAB FER:

  • Fer ou disponib kan ou zanfan i bezwen koz avek ou

  • Koz avek ou zanfan tanzantan, pa zis ler i annan problenm

2 ESEY KONPRAN SA KI ZOT PE ESEY DIR

KI LABIB I DIR: “Sa enn ki montre bon zizman dan en sityasyon pou reisi.” (Proverb 16:20) Pour konpran ki mannyer zot pe vreman santi, parfwa ou pou bezwen esey rode kwa ki par deryer sa parol ki zot in dir. I normal ki en zenn pou egzazere oubyen dir bann keksoz ki zot pa vreman anvi dir. “I bet pour en dimoun reponn lo en sityasyon avan i ekoute.” (Proverb 18:13) Pa ankoler vitman.​—Proverb 19:11.

KI OU KAPAB FER:

  • Nenport kwa ki ou zanfan i dir, les li fini koze e reste kalm

  • Esey rapel ki mannyer ou ti santi ler ou ti zot laz e kwa ki ti paret enportan pour ou

 3 MONTRE KI ZOT INI

KI LABIB I DIR: “Mon garson, ekout disiplin ou papa e pa abandonn lalwa ou manman.” (Proverb 1:8) Zeova in donn tou le de papa ek manman lotorite lo zanfan. Ou devret ansenny ou zanfan pour respe e obei ou. (Efezyen 6:1-3) Zanfan i kapab santi si zot paran pa ini dan “en menm lespri.” (1 Korentyen 1:10) Si ou pa dakor, esey pa montre devan ou zanfan akoz sa i kapab fer zot perdi respe pour ou konman paran.

KI OU KAPAB FER:

  • Diskite e tonm dakor lo ki mannyer ou pou disiplin ou zanfan

  • Si ou ek ou konzwen zot annan en diferan lopinyon lo ki mannyer pour elve ou zanfan, esey konpran pwennvi ou konzwen

 4 FER EN PLAN

KI LABIB I DIR: “Enstrir en garson dapre semen ki i devret marse.” (Proverb 22:6) Ou pa pou reisi ansenny ou zanfan san fer zefor. Ou bezwen fer en plan konman pour elve zot e sa i enkli disiplin. (Psonm 127:4; Proverb 29:17) Disiplin i pa senpleman vedir pinisyon me i enkli ed ou zanfan pour konpran rezon par deryer serten lareg. (Proverb 28:7) Osi, ansenny zot pour kontan Parol Zeova e konpran son bann prensip. (Psonm 1:2) Sa pou ed zot devlop en bon konsyans.​—Ebre 5:14.

KI OU KAPAB FER:

  • Fer sir ou zanfan i vwar Bondye konman en vre personnaz ki zot kapab met zot konfyans ladan

  • Ed zot pour aprann idantifye e evit bann danze imoral, tel parey sa bann ki trouve lo Enternet e bann sit sosyal. Ansenny zot ki mannyer pour evit bann dimoun ki abiz lezot seksyelman

“Enstrir en garson dapre semen ki i devret marse”