“Zot devre ranpli avek . . . labonte, limilite, ladouser ek pasyans.”​—Kolosyen 3:12

Maryaz i kree en nouvo fanmir. Kantmenm ou pou toultan kontan e respe ou paran me aprezan ou konzwen i sa dimoun pli enportan pour ou lo later. Sa i kapab difisil pour serten dan nou fanmir aksepte. Me bann prensip Labib i kapab ed ou trouv sa bon lekilib, pour ki ou kapab gard lape avek ou fanmir anmezir ki ou travay dir pour batir ou nouvo fanmir.

 1 GARD EN PWENNVI APROPRIYE ANVER OU FANMIR

KI LABIB I DIR: “Respekte zot papa ek zot manman.” (Efezyen 6:2) Nenport ki laz ki ou annan, toultan ou bezwen onor e respe ou paran. Rekonnet ki ou konzwen osi i bezwen donn latansyon son paran. “Lanmour pa zalou,” alor pa zanmen enkyet akoz ou konzwen i annan en bon relasyon avek son paran.​—1 Korentyen 13:4; Galat 5:26.

KI OU KAPAB FER:

  • Evite fer bann remark, tel konman “Ou fanmir i toultan abes mwan” oubyen “Ou manman pa zanmen kontan sa ki mon fer”

  • Esey vwar keksoz lafason ki ou konzwen i vwar

 2 RESTE FERM KAN I NESESER

KI LABIB I DIR: “En zonm pou kit son papa ek son manman e i devret atase avek son madanm e zot devret vin en sel laser.” (Zenez 2:24) Kan ou marye, ou paran i kapab santi ki zot ankor responsab ou e zot kapab anvi mel dan ou lavi maryaz plis ki fodre.

I depan lo ou ek ou konzwen pour etablir en limit pour zot e apre zantiman fer zot konnen. Ou kapab fran me pa brit. (Proverb 15:1) Limilite, ladouser ek pasyans pou ed ou batir en bon relasyon avek ou fanmir e kontinyen “avek lanmour siport kanmarad.”​—Efezyen 4:2.

KI OU KAPAB FER:

  • Si ou konsernen lo ki kantite ou fanmir pou enterfer dan ou lavi, diskit lo la avek ou konzwen kan keksoz i kalm

  • Tonm dakor lo ki mannyer pou rezourd sa bann problenm