Pran pozisyon lo kote Bondye. 1 Pyer 5:6-9

Pa partisip dan okenn selebrasyon ki pa an armoni avek Labib. I demann bokou kouraz pour fer sa.

Pa partisip dan bann zafer politik sa lemonn; zot pa siport Zeova ek son Rwayonm.

 Fer sa bon desizyon, ekout Bondye. Matye 7:24, 25

Asosye avek Temwen Zeova; zot pou ed ou apros avek Bondye.

Kontinyen aprann keksoz lo Bondye e esey obeir son bann komannman.

Kan ou lafwa in vin pli for, ou devret dedye ou lavi avek Zeova e batize.Matye 28:19.

Ekout Bondye. Lir Labib e demann Temwen Zeova led pour ou konpran li. Apre sa, aplik sa ki ou aprann. Si ou fer li, ou pou viv pour touzour.Psonm 37:29.