Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 33

Zezi i kapab protez nou

Zezi i kapab protez nou

Ki mannyer ou vwar Zezi—konman en Lerwa pwisan oubyen en pti baba ki pa kapab fer nanryen?

LER Zezi ti grandi, i ti aprann ki i ti ganny proteze ler i ti ptipti. Ou krwar i ti priy Zeova e remersye li pour sa?— Ki ou krwar i ti dir Mari ek Zozef ler i ti aprann ki zot ti’n sov son lavi par anmenn li Lezip?—

Byensir, Zezi nepli en pti baba ozordi. I nepli viv lo later parey avan. Me ou’n remarke ki serten dimoun ozordi i mazin Zezi konman en pti baba dan en manzwar?— Nou vwar sa sirtou dan letan Nwel kot bokou portre i montre Zezi konman en pti baba.

Kantmenm Zezi nepli viv lo later, eski ou krwar i vivan?— Wi, i ti ganny resisite e aprezan i en Lerwa pwisan dan lesyel. Ki ou krwar i kapab fer pour protez bann ki servi li?— Be ler i ti lo later, Zezi ti montre ki i kapab protez bann ki kontan li. Annou vwar ki mannyer i ti fer sa en zour ler i ti dan en kannot ansanm avek son bann disip.

Ti tar dan apremidi. Zezi ti’n ansenny bann dimoun lazournen antye obor  Lanmer Galile, ki en gran lak apepre 20 kilomet longer e 12 kilomet larzer. Apre Zezi ti dir avek son bann disip: “Annou al lot kote lak.” Alor zot ti anbark dan kannot pour ale. Zezi ti byen fatige. I ti al deryer dan kannot e repoz son latet lo en zorye. En pti moman, i ti pe ronfle sonmey.

Ki Zezi pe dir avek divan ek laroul?

Bann disip pa ti dormi akoz zot ti bezwen anmenn kannot. Okonmansman, tou keksoz ti pe mars byen, me apre en gro divan ti konmans soufle. I ti vin deplizanpli for, e laroul ti vin deplizanpli gro. Laroul ti vin kraz dan kannot, e delo ti konmans ranpli kannot.

Bann disip ti per pangar zot konmans koule. Me Zezi pa ti per. I ti kontinyen dormi deryer dan kannot. Finalman, bann disip ti lev li, e dir: ‘Met, met, sov nou, nou pe koule.’ Zezi ti leve e koz avek divan ek laroul. I ti dir: “Silans. Reste trankil.”

Deswit, divan ti aret soufle, e delo ti kalmi. Bann disip ti reste labous ouver.  Zanmen dan zot lavi zot ti’n deza vwar en keksoz koumsa. Zot ti dir avek kanmarad: “Me ki li sa zonm? I konmann menm divan ek delo e zot obei li!”Lik 8:22-25; Mark 4:35-41.

Ou konnen lekel Zezi ou?— Ou konnen kote i ganny sa gran pouvwar?— Bann disip pa ti merit per ler Zezi ti avek zot, akoz Zezi pa ti parey lezot zonm. I ti kapab fer bann keksoz enkrwayab ki personn pa ti kapab fer. Mon a rakont ou ankor en lot keksoz ki Zezi ti fer en zour ler lanmer ti move.

Sa ti ariv en lot zour. Aswar ti pe fer e Zezi ti dir son bann disip pran kannot e al touzour lo lot kote lak. Apre Zezi ti mont lo montanny li tousel. La ti en landrwa trankil kot i ti kapab priy son Papa, Zeova.

 Bann disip zot, zot ti pran kannot pour al lot kote lak. En pti kou, divan ti konmans soufle. I ti soufle pli for ankor. Fernwanr ti’n fini fer. Bann disip ti fer desann lavwal e konmans pagaye. Me zot pa ti avans bokou akoz gro divan ti pe pous kannot deryer. Laroul li, ti pe bat dan kannot zanmen fini. Kantmenm zot ti fer tou sa ki zot kapab pour ariv lot kote, zot pa ti reisi.

Zezi ti ankor li tousel anler lo montanny. I ti la pour en bon pe letan. Me aprezan i ti vwar ki son bann disip ti an danze akoz sa movetan lo lanmer. Alors i ti desann ziska obor lanmer. Zezi ti anvi ed son bann disip. I ti mars lo sa delo azite pour ariv kot zot!

Ki pou arive si ou sey mars lo delo?— Ou pou koule, e ou riske noye. Me Zezi li i diferan. I annan en pouvwar spesyal. Zezi ti mars en bon zistans pour ariv kot kannot. Ti pe al lo granmaten ler son bann disip ti vwar li pe vini. Zot pa ti oule krwar sa ki zot ti vwar. Zot ti telman per ki zot ti kriye avek lafreyer. Zezi ti dir zot: “Pran kouraz, mwan sa, pa bezwen per.”

Akoz Zezi ti fer sa bann mirak?

Zis kan Zezi ti antre dan kannot, movetan ti arete. Ankor, bann disip ti sirprann pour vwar sa. Zot ti tonm ater devan Zezi e dir: “Vreman ou Garson Bondye.”Matye 14:22-33; Zan 6:16-21.

Pa ti pou gou si nou ti viv dan sa letan e vwar Zezi pe fer sa bann keksoz?— Ou konnen akoz Zezi ti fer sa bann mirak?— Akoz i ti kontan son bann disip e i ti anvi ed zot. Me i ti osi fer sa bann keksoz pour montre sa gran pouvwar ki i ti annan, ki i pou servi byento dan Rwayonm Bondye.

Ki mannyer Zezi i protez son bann disip ozordi?

 Ozordi osi Zezi i servi son pouvwar pour protez son bann disip. I protez zot kont Satan ki pe fer zefor pour anpes zot koz lo Rwayonm Bondye avek lezot. Me Zezi pa servi son pouvwar pour anpes son bann disip malad oubyen pour geri zot ler zot malad. Menm bann zapot Zezi, zot tou zot ti mor avek letan. Zak ki ti frer Zan ti ganny touye, e Zan li i ti ganny met dan prizon.Akt 12:2; Revelasyon 1:9.

I menm parey ozordi. Tou dimoun i kapab tonm malad e mor, kantmenm zot servi Zeova oubyen zot pa servi li. Me byento keksoz pou sanze. Sa pou ler Zezi i dirize dan gouvernman Bondye. Personn pa pou bezwen per, akoz Zezi pou servi son pouvwar pour benefisye tou bann ki obeir li.Izai 9:6, 7.

Get lezot verse ki montre sa gran pouvwar ki Bondye in donn Zezi pour diriz Son Rwayonm. Danyel 7:13, 14; Matye 28:18; ek Efezyen 1:20-22.