Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 27

Lekel ou Bondye?

Lekel ou Bondye?

AKOZ sa kestyon, ‘Lekel ou Bondye?’ i enportan?— Akoz dimoun i ador bokou bondye. (1 Korentyen 8:5) Kan zapot Pol ti ganny pouvwar avek Zeova pour geri en zonm ki pa ti’n zanmen marse avan, bann dimoun ti kriye: “Bann bondye in pran laform zonm e zot in desann kot nou.” Sa bann dimoun ti anvi ador Pol ek son zanmi Barnabas. Zot ti apel Pol Ermes e Barnabas Zeis. Sa ti bann non bann fo bondye.

Me Pol ek Barnabas pa ti les sa bann dimoun ador zot. Zot ti sot dan lafoul e dir: “Abandonn sa bann zidol initil e vin kot Bondye ki vivan.” (Akt 14:8-15) Lekel sa ‘Bondye vivan’ ki’n kree tou keksoz?— Wi, i Zeova, sa enn ki ‘pli o lo later antye.’ Zezi ti dir Zeova i sa “sel vre Bondye.” Alors, lekel sa enn ki merit ganny adore?— Zis Zeova!Psonm 83:18; Zan 17:3; Revelasyon 4:11.

Akoz Pol ek Barnabas pa ti les bann dimoun tonm azenou devan zot?

Bokou dimoun i ador lezot bondye apard sa “sel vre Bondye.” Souvan zot ador bann keksoz ki fer avek dibwa, ros, oubyen metal. (Egzod 32:4-7; Levitik 26:1; Izai 44:14-17) I annan osi bann dimoun popiler ki ganny vwar konman bann bondye oubyen bann zidol. Eski i byen pour donn laglwar sa bann dimoun?—

Zapot Pol ti ekrir: ‘Bondye sa syek i’n avegle zot lentelizans, pour ki zot pa war lalimyer.’ (2 Korentyen 4:4) Lekel sa bondye? — Satan! Satan in reisi fer dimoun ador bann dimoun menm ek bann keksoz.

Ou rapel ki Zezi ti dir Satan ler i ti oule Zezi ador li?— I ti dir: ‘Zeova ou Bondye ki ou devre adore e li tousel ki ou devre servi!’ (Matye 4:10) Alors Zezi ti fer kler ki zis Zeova ki devret ganny adore. Annou vwar legzanp trwa zennonm ki ti konn sa tre byen. Zot ti apel Sadrak, Mesak, ek Abednego.

Sa trwa zenn Ebre ti form parti pep Bondye ki ti’n ganny anmennen an egzil Babilonn. Lerwa Babilonn, ki ti apel Neboukadnetsar, ti fer en gran stati annor. En zour, i ti donn lord pour tou dimoun tonm azenou devan sa stati ler lanmizik i konmans zwe. I ti dir: ‘Sa ki pa tonm azenou e ador  sa stati pou ganny zete dan en four vreman so.’ Ki ou ti pou’n fer ou?—

Akoz sa bann zonm pa ti oule tonm azenou devan sa stati?

Sadrak, Mesak, ek Abednego ti abitye fer tou sa ki lerwa ti demann zot. Me la zot ti refize pour fer sa. Ou konnen akoz?— Akoz lalwa Bondye ti’n dir: ‘Ou pa devret annan okenn lezot bondye apard ki mwan. Ou pa devret fer en stati e tonm azenou devan li.’ (Egzod 20:3-5) Alors Sadrak, Mesak, ek Abednego ti obeir lalwa Zeova olye lord lerwa.

Lerwa ti vreman ankoler. Deswit i ti fer anmenn sa trwa zenn Ebre devan li. I ti demann zot: ‘Vre zot pa pe servi mon bann bondye? Mon a donn zot en lot sans. Kan zot tann sa lanmizik, tonm azenou e ador sa stati ki mon’n fer. Si zot pa fer li, zot pou ganny zete dan en four ki so menm. Nou a vwar lekel sa bondye ki pou kapab sov zot dan mon lanmen.’

Ki zot ti pou fer? Ki ou ti pou fer ou?— Zot ti dir avek lerwa: ‘Nou Bondye ki nou pe servi i kapab sov nou. Kantmenm i pa sov nou, nou pa pou servi ou bann bondye. Nou pa pou tonm azenou devan ou stati annor.’

Lerwa ti tre ankoler. I ti donn lord: ‘Sof four set fwa pli so  ki labitid!’ Apre i ti dir son bann zonm kosto anmar Sadrak, Mesak, ek Abednego e anvoy zot dan four! Sa four ti telman so ki son laflanm ti menm bril bann zonm lerwa! Me ki ti arive avek sa trwa Ebre?

Sadrak, Mesak, ek Abednego ti tonm zis dan milye sa dife. Me apre zot ti leve! Zot pa ti’n ganny brile. E zot ti nepli anmare. Ki mannyer sa ti posib?— Lerwa ti get dan four e sa ki i ti vwar ti fer li per. I ti demande: ‘Pa nou’n anvoy trwa zonm dan dife?’ Son bann serviter ti reponn: “Wi, mon rwa.”

Ki mannyer Zeova ti sov son bann serviter dan sa four so?

Lerwa ti dir: ‘Be gete! I annan kat dimoun pe marse ladan, e ni enn pa’n ganny brile avek dife!’ Ou konnen lekel sa katriyenm dimoun?— Lanz Zeova. I ti protez sa trwa Ebre e anpes zot ganny brile.

Lerwa ti apros pli pre avek laport four e kriye: “Sadrak, Mesak ek Abednego, zot ki servi Bondye Tre O, sorti e vin isi!” Ler zot ti sorti, tou dimoun ti kapab vwar ki zot pa ti’n ganny brile. Ti napa ni  menm loder dife avek zot. Alor lerwa ti dir: ‘Ki Bondye Sadrak, Mesak, ek Abednego i ganny beni. Li ki’n anvoy en lanz pour sov son bann serviter akoz zot pa’n ador okenn bondye apard zot prop Bondye.’—Danyel, sapit 3.

Ki bann zidol ki dimoun i donn laglwar konmela?

Nou kapab aprann en leson avek sa ki ti arive sa letan. Menm konmela dimoun i ador bann stati oubyen zimaz. En ansiklopedi i dir: “Paviyon i sakre zis parey lakrwa.” (The Encyclopedia Americana) Bann stati oubyen zimaz i kapab ganny fer avek dibwa, ros, metal, oubyen latwal. Me bann premye disip Zezi pa ti ador lanperer Romen. En istoryen (Daniel Mannix) ti dir ki sa i menm zafer avek ‘refize salye paviyon oubyen repet bann serman kot ou promet pour reste fidel avek ou nasyon oubyen paviyon.’

Alors, ou krwar i fer okenn diferans pour Bondye si en zimaz oubyen stati i fer avek latwal, dibwa, ros, oubyen metal?— Eski i byen pour en serviter Zeova ador en keksoz koumsa?— Sadrak, Mesak, ek Abednego pa ti oule fer sa, e sa ti fer Zeova kontan. Ki mannyer ou kapab fer parey zot?—

Bann ki servi Zeova pa kapab ador okenn lezot dimoun oubyen keksoz. Ou kapab lir sa dan Zozye 24:14, 15, 19-22; Izai 42:8; 1 Zan 5:21; ek Revelasyon 19:10.