Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 32

Ki mannyer Zezi ti ganny proteze?

Ki mannyer Zezi ti ganny proteze?

PARFWA Zeova i fer bann keksoz ki ou pa ekspekte pour li protez bann manrmay ki pa kapab protez zot lekor. Legzanp en zwazo i en fason ki Zeova i fer sa. Me petet premye kou, ou pa pou konpran ki pe vreman arive.

Ou vwar en zwazo apoz ater obor ou. Ou a krwar i’n ganny blese. I trenn en kote son lezel ater. Me ler ou vin obor li, i taye. Ou swiv li, me i al pli vit ki ou. Apre, en sel kou sa zwazo i anvole. Son lezel ti bon alors! Ou konnen ki sa zwazo ti pe sey fer?—

Son bann piti ti lanmenm la dan sa ta zerb pros kot i ti’n apoze. Sa manman zwazo ti per pangar ou trouv son piti e fer zot malis. Alors i ti pe fer krwar i’n ganny blese pour anmenn ou lwen avek son piti. Ou konnen lekel ki kapab protez nou zis parey en manman zwazo i protez son piti?— Labib i dir Zeova i parey sa zwazo ki apel leg, ki vey son piti.Deterononm 32:11, 12.

Ki mannyer sa manman zwazo pe protez son piti?

 Zanfan ki pli presye pour Zeova i son Garson ki i byen kontan, Zezi. Ler Zezi ti dan lesyel, i ti en lespri pwisan parey son Papa. I ti kapab pran swen avek son lekor. Me ler Zezi ti ne konman en pti baba lo later, i pa ti kapab defann son lekor. I ti bezwen proteksyon.

Pour arive fer sa ki Bondye ti’n anvoy li fer lo later, Zezi ti bezwen grandi e vin en zonm parfe. Me Satan ti oule touy Zezi avan sa i arive. Ou ti a kontan konnen ki Satan ti fer e ki mannyer Zeova ti protez Zezi?—

En pe letan apre ki Zezi ti ne, Satan ti fer en zetwal klere dan lesyel dan Les. Bann zonm ki etidye zetwal ti swiv sa zetwal pour en bon zistans ziska Zerizalenm. Ler zot ti ariv Zerizalenm, zot ti demande kote sa enn ki pou vin lerwa bann Zwif ti pou ne. Bann dimoun ki ti konnen ki Labib i dir lo la, ti reponn: “Betleenm.”Matye 2:1-6.

Apre ki sa bann zonm ti’n vizit Zezi, ki Bondye ti dir zot pour protez Zezi?

 Ti annan en move lerwa Zerizalenm ki ti apel Erod. Ler i ti tande ki sa nouvo lerwa ti fek ne Betleenm, i ti dir sa bann zonm ki etidye zetwal: “Ale, rod byen sa zanfan, e kan zot war li, fer mwan konnen.” Ou konnen akoz Erod ti anvi konnen kote Zezi ti ete?— Akoz Erod ti zalou e i ti anvi touy Zezi!

Ki mannyer Bondye ti protez son Garson?— Ler sa bann zonm ti trouv Zezi, zot ti donn li kado. Apre Bondye ti dir zot dan en rev pa retourn kot Erod. Alors zot pa ti pas par Zerizalenm pour retourn kot zot. Zot ti fer en lot semen. Ler Erod ti konnen ki sa bann zonm ti’n fini al kot zot, i ti byen ankoler. Pour sey touy Zezi, Erod ti fer touy tou pti garson anba de zan Betleenm! Me sa letan, Zezi ti lwen.

Ou konnen ki mannyer Zezi ti sove?— Apre ki sa bann zonm ki etidye zetwal ti’n al se zot, Zeova ti dir Zozef kit sa landrwa e al Lezip. Laba Erod pa ti pou ganny Zezi. Detrwa lannen plitar, ler Mari ek Zozef ti sorti Lezip avek Zezi, Bondye ti dir Zozef en lot keksoz. I ti dir li dan en rev al reste Nazaret, kot Zezi pa pou an danze.Matye 2:7-23.

Ki mannyer Zezi ti ganny proteze ankor?

Ou vwar ki mannyer Zeova ti protez son Garson?— Be lekel ki parey sa bann pti zwazo ki zot manman ti kasyet zot dan zerb oubyen parey Zezi ler i ti ankor pti? Pa ou parey zot?— I annan bann dimoun ki anvi fer ou ditor. Ou konnen lekel zot?—

 Labib i dir Satan i parey en lyon ki pe kriye e ki anvi manz nou. E zis parey bann lyon i toultan profit lo bann pti zannimo, Satan ek son bann demon osi i profit lo bann zanfan. (1 Pyer 5:8) Me Zeova i pli for ki Satan. Zeova i kapab protez son bann pti zanfan e aranz bann keksoz mal ki Satan in fer.

Dan Sapit 10, nou ti vwar ki Dyab ek son bann demon i sey fer nou fer serten keksoz. Ou rapel kwa?— Zot sey fer nou annan sa kalite relasyon seksyel ki Bondye i dir i mal. Me lekel ki devret annan relasyon seksyel?— Zis bann msye ek madanm ki’n marye.

Me i tris pour dir ki serten gran dimoun i kontan annan relasyon seksyel avek bann manrmay. Apre sa bann manrmay i fer sa bann move keksoz antre zot. Zot konmans servi zot parti prive dan en move fason. Sanmenm ki ti arive byen lontan dan lavil Sodonm. Labib i dir ki bann dimoun dan sa lavil, “depi pti garson ziska bann vye tonton,” ti anvi annan relasyon seksyel avek de zonm ki ti’n vin vizit Lot.Zenez 19:4, 5.

Alor, zis parey Zezi ti bezwen ganny proteze, ou osi ou bezwen ganny proteze. Ou bezwen ganny proteze kont bann gran dimoun oubyen menm lezot manrmay ki anvi annan relasyon seksyel avek ou. Sa bann dimoun zot, zot pou fer krwar zot zanmi avek ou. Zot menm kapab donn ou kado si ou promet pour pa dir personn sa ki zot oule fer avek ou. Me sa bann dimoun i mazin zis zot lekor parey Satan ek son bann demon. Zot oule zis fer plezir zot lekor. E zot sey rod plezir par fer relasyon seksyel avek bann zanfan. Me sa i en keksoz ki vreman mal!

 Ou konnen ki zot kapab fer pour zot ganny plezir?— Zot kapab sey zwe avek ou parti prive. Oubyen zot kapab frot zot parti prive avek sa ki pour ou. Me ou pa devret les personn zwe avek ou kolor oubyen ou popot. Ni ou frer, ni ou ser, ni menm ou manman oubyen ou papa. Akoz sa i ou parti prive, i zis pour ou.

Ki ou devret dir e fer si en dimoun i sey tous ou dan en fason ki pa byen?

Ki mannyer ou kapab protez ou lekor avek bann dimoun ki fer bann move keksoz koumsa?— Premyerman, pa les personn zwe avek ou parti prive. Si en dimoun i sey fer sa avek ou, dir li byen for: “Pa fer sa! Mon pou al dir!” Si sa dimoun i dir sa ki’n arive i ou lafot, pa krwar li. I pe anbet ou. Al dir ki sa dimoun in fer. Pa ni gete ki i ete. Al dir kantmenm sa dimoun i dir ou sa i en sekre ant zot de. Pa ekout li kantmenm i dir ou i a donn ou bann zoli kado oubyen kantmenm i fer ou per. Zis ale e dir ki i’n fer.

Pa bezwen per, zis fer atansyon. Ler ou paran i dir ou pa frekant serten dimoun oubyen pa al serten landrwa, ekout zot. Koumsa ou pa ava met ou lekor an danze, pour sa bann move dimoun fer ou ditor.

Ou bezwen protez ou lekor kont bann relasyon seksyel ki mal. Lir sa dan Zenez 39:7-12; Proverb 4:14-16; 14:15, 16; 1 Korentyen 6:18; ek 2 Pyer 2:14.