KI SAVEDIR vant nou lekor? Ou konnen ki savedir sa?— Mon a donn ou en legzanp. Eski ou’n deza sey fer en keksoz ki ou pa tro bon lo la? Petet sey tap en boul oubyen sey sot lakord. Aprezan en lot manrmay i dir: “Ee! Mon pli bon ki ou.” Be la sa manrmay pe vant son lekor.

Ki mannyer ou santi ler lezot i fer sa? Ou kontan?— Be alors, ki mannyer ou krwar lezot pou santi si ou vant ou lekor?— Eski i byen pour dir en dimoun, “Mon pli bon ki ou”?— Eski Zeova i kontan bann dimoun ki fer sa?—

Sa Gran Ansennyan ti konn dimoun ki ti krwar zot pli byen ki lezot. Zot ti vant zot lekor e get lezot konman bann dernyen dimoun. Alors, en zour Zezi ti rakont zot en zistwar pour montre ki i mal pour vant zot lekor. Annou ekoute.

Sa zistwar i lo en Farizyen ek en kolekter taks. Bann Farizyen zot, zot ti ansenny larelizyon. Souvan zot ti fer konmsi zot pli bon ouswa pli parfe ki lezot. Sa Farizyen dan zistwar Zezi ti al dan tanp Bondye Zerizalenm pour priye.

Akoz Bondye ti pli dakor avek sa kolekter taks ki sa Farizyen?

Zezi ti dir ki en kolekter taks ti osi al dan tanp pour priye. Bokou dimoun pa ti kontan bann kolekter taks. Zot ti krwar bann kolekter taks i bann voler. Vre selman, bokou kolekter taks ti abitye vol bann dimoun.

Sa Farizyen ti konmans priy Bondye kot tanp e dir: ‘Bondye  mon remersi ou ki mon pa parey leres bann zonm. Mon pa vol dimoun oubyen fer lezot keksoz mal. Mon pa parey sa Kolekter taks. Mon en zonm ki zis. Mon pa manze de fwa par semenn, mon donn tanp en dizyenm parti lo tou keksoz ki mon gannyen.’ Sa Farizyen ti vreman krwar i pli byen ki lezot, pa i vre?— E i ti menm dir sa avek Bondye.

Me sa kolekter taks pa ti koumsa. I pa ti ni menm lev son lizye pour get lesyel ler i ti priye. I ti reste lwen deryer e bes son latet anba. I ti vreman regrete pour son bann pese, e i ti tap son lestoman telman i ti sagren. I pa ti sey montre Bondye ki i bon. Okontrer, i ti priye: ‘Bondye, pran pitye pour mwan, mon en peser!’

Dapre ou, lekel ant sa de zonm ki Bondye ti pli dakor avek? Eski sa Farizyen ki ti krwar i en bon dimoun? Oubyen sa kolekter taks ki ti sagren akoz son pese?—

Zezi ti dir ki Bondye ti pli dakor avek sa kolekter taks. Akoz? Zezi ti eksplike: “Parski tou dimoun ki esey fer konmsi i pli enportan ki lezot pou ganny abese e bann ki abes zot pou vin pli enportan.”Lik 18:9-14.

Ki leson Zezi ti pe ansennyen par sa zistwar?— I ti pe ansennyen ki i mal pour nou krwar nou pli  enportan ki lezot. Petet nou pa dir nou krwar nou pli enportan ki lezot, me lafason ki nou fer, nou montre nou krwar sa. Eski ou’n deza azir dan sa fason?— Annou vwar legzanp zapot Pyer.

Ler Zezi ti dir son bann zapot ki zot tou zot pou kit li ler i ganny arete, Pyer ti vant son lekor: ‘Kanmenm tou lezot i kit ou, mwan mon pa pou zanmen kit ou!’ Me Pyer ti tronpe. I ti tro krwar dan son lekor. Akoz apre i ti kit Zezi. Me parey nou pou vwar dan Sapit 30, apre i ti retourn kot Zezi.Matye 26:31-33.

Annou pran en legzanp kot lekol. Petet mis in demann en kestyon dan laklas. Ou ou kapab reponn sa kestyon deswit, me ou bann kanmarad laklas pa kapab. Byensir ou kontan akoz ou’n konn larepons. Me eski i pou byen pour konpar ou avek en manrmay ki pran letan avan i kapab reponn?— Eski i byen pour fer konmsi ou pli konnen e fer lezot paret pa konn nanryen?—

Sa Farizyen ti fer sa. I ti vant son lekor par fer konmsi i pli byen ki sa kolekter taks. Me sa Gran Ansennyan ti dir ki sa Farizyen ti mal fer. I vre ki en dimoun i kapab fer en serten keksoz pli byen ki en lot. Me sa pa vedir i pli enportan ki sa lot dimoun.

Eski ou pli enportan ki lezot si ou konn plis ki zot?

Alor, si ou konn plis ki en dimoun, eski sa i en rezon pour vant ou lekor?— Reflesir. Sa lespri ki ou annan, kote ou’n gannyen? Eski ou ki’n fer li?— Non, Bondye ki’n donn nou en lespri. E laplipar keksoz ki nou konnen, nou’n aprann avek en lot dimoun. Petet nou’n lir li dan en liv. Oubyen petet en dimoun in koz lo la avek nou. Me kantmenm nou  arive konpran en keksoz lo nou menm, kwa ki’n ed nou fer li?— Be sa lespri ki Bondye in donn nou.

Ler en dimoun i fer bokou zefor, i bon pour ankouraz li. Dir li ou kontan sa ki i’n fer. Petet ou menm kapab ed li fer pli byen. Pa sanmenm ki ou anvi lezot dimoun fer pour ou?—

Akoz i mal pour vant nou lekor si nou pli for ki en lot dimoun?

I annan dimoun ki pli for ki lezot. Si ou pli for ki ou frer oubyen ou ser, eski ou devret vant ou lekor?— Non. Sa manze ki nou manze ki fer nou for. E Bondye ki donn soley, lapli, e tou sa ki neseser pour fer manze pouse, pa i vre?— Alors si nou for, nou devret remersye Bondye.Akt 14:16, 17.

Nou tou nou pa kontan tann lezot vant zot lekor, pa i vre?— Be pa bliy sa ki Zezi ti dir: ‘Fer pour lezot parey ou ti a kontan lezot i fer pour ou.’ Si nou fer sa, nou pa pou zanmen vin parey sa Farizyen ki ti vant son lekor dan sa zistwar ki sa Gran Ansennyan ti rakonte.Lik 6:31.

 En fwa, en dimoun ti dir Zezi i bon. Eski Zezi ti dir, ‘Wi, mon bon’?— Non i pa ti dir sa. Okontrer, i ti dir: “Personn pa bon eksepte Bondye.” (Mark 10:18) Kantmenm sa Gran Ansennyan ti parfe, i pa ti vant son lekor. Okontrer i ti kontan koz lo bann bon keksoz ki son Papa, Zeova, i fer.

Alors, lekel ki nou devret admire pour sa ki i’n fer?— Be Zeova. Kan nou vwar en zoli soley kouse, nou kapab dir en dimoun, ‘Nou Bondye Zeova ki’n fer sa!’ Annou toultan pare pour koz lo bann bon keksoz ki Zeova in fer e pou fer dan lavenir.

Ki sa pti garson pe koz lo la avek ladmirasyon?

Lir ki Labib i dir lo vant nou lekor, e kwa ki kapab ed nou pour pa vant nou lekor: Proverb 16:5, 18; Zeremi 9:23, 24; 1 Korentyen 4:7; ek 13:4.