Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 35

En dimoun ki’n mor i kapab revin vivan!

En dimoun ki’n mor i kapab revin vivan!

SI NOU mor, eski Bondye pou anvi redonn nou lavi?— Zob ki ti en bon dimoun ti krwar Bondye i anvi redonn nou lavi. Alors ler Zob ti krwar i pros pour mor, i ti dir avek Bondye: “Ou pou apel mwan, e mon pou reponn ou.” Zob ti dir ki Zeova pou vreman anvi resisit li.Zob 14:14, 15.

Zezi i parey son Papa, Zeova. Zezi i anvi ed nou. En zour, ler en zonm ki ti ganny lalep ti dir li, ‘Si ou oule ou kapab pirifye mwan,’ Zezi ti reponn li: ‘Mon oule.’ E i ti geri lalep sa zonm.Mark 1:40-42.

Ki mannyer Zeova in montre ki i kontan bann zanfan?

Zezi ti kontan zanfan parey son Papa. Lontan menm, Zeova ti fer de son serviter resisit de zanfan. Premyerman, ti annan Eliya ki ti sipliy Zeova pour resisit garson en madanm ki ti bon anver li. Zeova ti fer li. En lot fwa, Zeova ti servi Elisa pour resisit en lot pti garson.1 Lerwa 17:17-24; 2 Lerwa 4:32-37.

 Pa i gou ler nou konnen ki Zeova i kontan nou en kantite koumsa?— I pa mazin nou zis ler nou vivan. Si nou mor, i mazin nou osi. Zezi ti dir ki pour Zeova bann dimoun ki i kontan i vivan menm si zot in mor! (Lik 20:38) Labib i dir ki ‘ni lanmor, ni lavi, ni bann keksoz ozordi, ni bann keksoz ki pou vini, pa pou kapab separ nou avek lanmour Bondye.’Romen 8:38, 39.

Ler Zezi ti lo later, i ti montre ki Zeova i enterese avek bann pti zanfan. Ou rapel ki mannyer Zezi ti pran letan pour koz avek bann pti zanfan lo Bondye? Be ou ti konnen ki Bondye ti donn Zezi pouvwar pour redonn lavi bann zanfan ki’n mor?— Annou vwar letan Zezi ti resisit en pti fiy 12 an, ki son papa ti apel Zairis.

Zairis ti reste avek son madanm ek zot sel zanfan obor Lanmer Galile. En zour, zot pti fiy ti tonm malad e Zairis ti vwar ki i kapab mor. I ti’n tande i annan en zonm ki apel Zezi ki kapab geri dimoun. Alors Zairis ti al rod li. I ti trouv Zezi obor Lanmer Galile, pe ansenny en lafoul dimoun.

Zairis ti reisi pas dan sa lafoul dimoun pour ariv devan kot Zezi. I ti tonm dan lipye Zezi e dir li: ‘Mon pti fiy i pre pour mor. Silvouple, mon sipliy ou, vin ed li.’ Deswit Zezi ti al avek Zairis. Sa lafoul dimoun ki ti la avek Zezi ti swiv zot deryer. Me apre ki zot ti’n ariv en bon zistans, en bann zonm sorti kot Zairis ti vin zwenn li e dir: “Ou fiy in mor. Akfer deranz Met ankor?”

Zezi ti’n tande ki sa bann zonm ti’n dir. I ti konnen ki mannyer Zairis ti sagren pour perdi son sel zanfan. Alors i ti dir li: ‘Pa per; zis krwar dan Bondye, e ou fiy i a byen.’ Zot ti kontinyen ale ziska zot ti ariv kot lakaz Zairis. La ti annan bann zanmi sa  fanmiy ki ti pe plere. Zot ti tris akoz zot pti zanmi ti’n mor. Me Zezi ti dir zot: “Pa plere, i pa’n mor, i pe dormi.”

Ler Zezi ti dir sa, bann dimoun ti konmans riye akoz zot ti konnen ki sa pti fiy ti’n mor. Be dapre ou, akoz Zezi ti dir i pe dormi?— Ki leson ou krwar i ti anvi ansenny sa bann dimoun?— I ti anvi zot konnen ki lanmor i parey en profon sonmey. I ti anvi ansenny zot ki avek pouvwar Bondye, i kapab redonn lavi en dimoun ki’n mor, zis parey i pe lev en dimoun ki pe dormi.

Ki nou aprann ler Zezi ti resisit pti fiy Zairis?

Zezi ti fer tou dimoun sorti deor eksepte son bann zapot, Pyer, Zak, ek Zan, e apre paran sa pti fiy. Apre i ti al kot sa pti fiy ti ete. I ti atrap son lanmen e dir: “Pti fiy, mon dir ou, leve!” Deswit sa pti fiy ti leve e konmans marse! Son papa ek son manman ti deborde avek lazwa.Mark 5:21-24, 35-43; Lik 8:40-42, 49-56.

Aprezan reflesir. Si Zezi ti kapab redonn lavi sa pti fiy, eski i kapab fer parey pour lezot?— Eski ou krwar i pou vreman fer  li?— Wi, i pou fer li. Zezi li menm ti dir: “Sa ler pe arive kan tou bann mor ki dan tonbo pou tann [mon] lavwa, e zot pou sorti dan zot tonbo.”Zan 5:28, 29.

Ou krwar Zezi i anvi resisit bann dimoun?— I annan en lot legzanp dan Labib ki pou ed nou reponn sa kestyon. Sa ti arive obor lavil Nain. I montre nou ki mannyer Zezi i santi ler i vwar bann dimoun plere dan lanterman.

En group dimoun ti pe kit lavil Nain pour al en lanterman. Parmi sa bann dimoun, ti annan manman sa garson ki ti’n mor. Son msye ti’n mor en pe letan avan, e aprezan son sel zanfan ti’n kit li osi. I ti dan en gran latristes! Bokou dimoun sorti Nain ti pe akonpanny li pour al anter son garson an deor lavil. Sa manman ti pe plere e bann dimoun pa ti kapab fer nanryen pour konsol li.

Sa zour, Zezi ek son bann disip ti vin dan lavil Nain. Ler zot ti ariv obor baro lavil, zot ti zwenn sa lafoul dimoun ki ti pe al lanterman sa garson. Letan Zezi ti vwar sa madanm pe plere, son leker ti fer mal. I ti pran pitye pour li akoz i ti vreman tris. I ti anvi ed li.

Alors, Zezi ti dir zantiman me dan en ton ferm pour sa madanm ekout li: “Pa plere!” Tou dimoun ti pe gete ki pe arive. Dwatet zot ti pe demande ki Zezi pe al fer ler i ti avans kot sa lekor. Zezi ti dir: “Zenn-onm, mon dir ou, leve!” Deswit, sa garson ti asize! E i ti konmans koze.Lik 7:11-17.

Zis mazinen ki mannyer sa manman ti santi! Ki mannyer ou ti pou santi si en dimoun ki ou kontan ti resisite?— Sa i montre ki Zezi ti vreman kontan dimoun e i anvi ed zot, pa i vre?— Zis mazinen konman i pou gou pour akey bann dimoun ki  resisite dan nouvo lemonn Bondye!2 Pyer 3:13; Revelasyon 21:3, 4.

Vi ki Zezi ti resisit sel zanfan ki sa madanm ti annan, ki sa i montre nou?

Parmi bann ki pou resisite, pou annan dimoun ki nou konnen, enkli bann zanfan. Nou pou rekonnet zot zis parey Zairis ti rekonnet son pti fiy ki Zezi ti resisite. Pou osi annan bann dimoun ki’n mor depi byen lontan. Me kantmenm zot ti viv lontan menm, Bondye pa pou bliy zot.

Pa i gou pour konnen ki Zeova ek son Garson, Zezi, i kontan nou en kantite koumsa?— Zot anvi nou viv, pa zis ennde lannen, me pour touzour!

Lir konsernan sa zoli lespwar ki Labib i donnen pour bann mor dan Izai 25:8; Akt 24:15; ek 1 Korentyen 15:20-22.