Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 46

Delo ti detrir en lemonn. Eski sa pou ariv ankor?

Delo ti detrir en lemonn. Eski sa pou ariv ankor?

OU’N deza tann en dimoun pe koz lo lafen dimoun?— Konmela bokou dimoun i koz lo la. Serten i krwar lemonn pou ganny detrir dan en lager kot dimoun pou servi bonm nikleer. Ou krwar Bondye pou detrir nou zoli later?—

Parey nou’n aprann, Labib i koz lo lafen sa lemonn. I dir, “Lemonn pou disparet.” (1 Zan 2:17) Ou krwar sa i vedir ki later pou ganny detrir?— Non, Labib i dir ki Bondye ti fer later pour “dimoun reste lo la” dan lazwa. (Izai 45:18) Psonm 37:29 i dir: “Bann dimoun  drwat pou posed later, e zot pou reste lo la pour touzour.” Pour sa rezon, Labib i dir ki later pou reste pour touzour.Psonm 104:5; Eklezyast 1:4.

Be si lafen lemonn pa vedir ki later pou ganny detrir, ki i vedir?— Nou pou konnen si nou reflesir lo sa ki ti arive dan letan Noe. Labib i rakonte: ‘Lemonn ansyen ti ganny detri par delo, sa gran deliz.’2 Pyer 3:6.

Eski ti annan okenn dimoun ki ti ganny sove ler sa lemonn ti ganny detrir par Deliz dan letan Noe?— Labib i dir ki Bondye ‘ti anvoy deliz lo bann move zabitan, me i ti prezerv lavi wit dimoun ansanm avek Noe, en predikater lazistis.’2 Pyer 2:5.

Ki sa lemonn ki ti ganny detrir dan letan Noe?

Alors, ki sa lemonn ki ti ganny detrir? Later oubyen bann move dimoun?— Labib i dir ‘bann move dimoun.’ Ou remarke ki mannyer Noe i ganny apele? En “predikater,” savedir i ti prese. Me lo ki keksoz i ti prese?— I ti dir bann dimoun ki lafen sa “lemonn” ti pe aprose.

Ler Zezi ti koz lo sa gran Deliz, i ti dir son bann disip ki dimoun ti pe fer zis avan lafen ti vini. I ti dir zot: ‘Dan sa bann zour avan deliz bann dimoun ti pe manze e bwar, dimoun ti pe marye e zot ti pe fer marye zot fiy, ziska zour Noe ti antre dan lars. Zot pa ti pran kont nanryen ziska deliz ti vini e balye zot tou.’ Apre Zezi ti dir dimoun dan nou letan pou fer parey, zis avan sa lemonn i ganny detrir.Matye 24:37-39.

Sa ki Zezi ti dir i montre ki nou kapab tir en leson dan sa  ki bann dimoun ti pe fer avan Deliz. Ou rapel dan Sapit 10 ki sa bann dimoun ti fer?— Serten zonm ti brit e fer bann keksoz vyolan. Me Zezi ti dir bokou lezot pa ti ekoute ler Bondye ti anvoy Noe pres avek zot.

En zour Zeova ti dir Noe I pe al detrir bann move dimoun par en deliz. Delo ti pou kouver later antye, menm bann montanny. Zeova ti dir Noe konstri en gro lars. Sa lars ti parey en gro bwat, parey ou kapab vwar lo portre lo paz 238.

Bondye ti dir Noe fer sa lars ase gran pour ki li, son fanmiy, e bokou zannimo i kapab antre ladan. Noe ek son fanmiy ti travay dir. Zot ti koup bann gro pye dibwa e konmans konstri lars. Zot ti pran bokou bokou lannen pour fer sa lars akoz i ti telman gran.

Ou rapel ki Noe ti fer anmenmtan ki i ti konstri lars?— I ti prese pour dir bann dimoun ki sa Deliz pe vini. Me eski zot ti ekout li? Personn pa ti ekoute, apard ki fanmiy Noe. Larestan dimoun ti tro okipe pe fer lezot keksoz. Ou rapel ki Zezi ti dir zot ti pe fer?— Zot ti pe manze, bwar, e marye. Zot pa ti krwar zot sitan move, e zot pa ti pran letan pour ekout Noe. Annou vwar ki ti arive avek zot.

Noe ek son fanmiy ti antre dan lars e Zeova ti ferm laport. Bann dimoun deor pa ti krwar menm Deliz pe vini. Apre en sel kou, lapli ti konmans tonbe! Me pa sa kalite lapli ki nou abitye vwar. Lapli ti telman for ki en pti moman, delo ti monte e vin parey bann gro larivyer. I ti fer en ta tapaz.  I ti zet bann gro pye dibwa ater e trenn bann manman ros konmsi i pe trenn bann pti ros. Be ki ti arive avek bann dimoun ki pa ti dan lars?—Zezi i dir: “Deliz ti vini e balye zot tou.” Tou dimoun ki pa ti dan lars ti mor. Akoz?— Parey Zezi ti dir, “zot pa ti pran kont nanryen.” Zot pa ti ekoute!Matye 24:39; Zenez 6:5-7.

Akoz nou pa devret mazin zis anmize?

Me pa bliye, Zezi ti dir sa ki ti arive avek sa bann dimoun i en leson pour nou ozordi. Ki leson i ansenny nou?— Sa bann dimoun pa ti ganny detrir zis akoz zot ti move. Me akoz zot ti tro okipe ki zot ti napa letan pour aprann konn Bondye ek sa ki i ti pe al fer. Nou bezwen veye ki nou pa vin parey zot, pa i vre?—

Ou krwar Bondye pou les dimoun detrir sa lemonn ankor par en deliz?— Non. Bondye in promet ki i pa pou fer sa ankor. I ti dir: “Mon met mon larkansyel dan nyaz pour li servi konman en siny.” I en siny ki ‘delo pa pou vin deliz ankor pour detrir bann dimoun.’Zenez 9:11-17.

Alors nou asire ki Bondye pa pou zanmen detrir lemonn ankor par en deliz. Me parey nou’n vwar, Labib i koz lo lafen sa lemonn. Ler Bondye pou detrir sa  lemonn, lekel ki i pou sove?— Eski bann ki sitan enterese dan lezot keksoz ki zot pa zanmen anvi konn Bondye? Eski bann ki zanmen annan letan pour etidye Labib? Ki ou dir ou?—

Nou anvi parmi bann ki Bondye pou sove, non?— Pa i ti pou gou si nou fanmiy ti parey pour Noe, pour Bondye sov nou tou?— Pour nou ganny sove, nou bezwen konpran ki mannyer Bondye pou detrir sa lemonn e anmenn son nouvo lemonn. Annou vwar.

Labib i eksplik nou sa dan Danyel sapit 2, verse 44. Sa verse pe koz lo nou letan, ler i dir: “Dan bann zour sa bann lerwa, Bondye lesyel pou etabli en rwayonm [oubyen en gouvernman] ki pa pou zanmen ganny detrir. Sa rwayonm li menm pa pou pas avek okenn lezot pep. I pou kraz e met en lafen avek tou sa bann rwayonm, e li menm i pou dire pour en letan endefini.”

Ou konpran ki i pe dir la?— Labib i dir ki gouvernman Bondye pou detrir tou bann gouvernman lo later. Akoz?— Akoz zot pa obeir sa Enn ki Bondye in mete konman Lerwa. E lekel sa Lerwa?— Zezi Kri!

Zezi Kri, sa Lerwa ki Bondye in swazir, pou detrir sa lemonn zour Armagedon

Zeova i annan drwa pour deside ki kalite gouvernman ki devret dirize, e i’n swazir son Garson, Zezi, konman Lerwa. Byento Zezi pou donn lord pour detrir tou gouvernman dan sa lemonn. Dan Revelasyon sapit 19, verse 11 ziska verse 16, i dekrir li pe fer sa, parey ou vwar la lo portre. Armagedon i sa lager kot Bondye pou detrir tou gouvernman lo later.

 Bondye in dir ki son Rwayonm pou detrir bann gouvernman zonm. Me eski i’n dir nou fer sa?— Non. Dan Labib, Armagedon i ‘lager Bondye Toupisan.’ (Revelasyon 16:14, 16) Zeova pou servi Zezi pour diriz sa lager, avek bann larme lesyel deryer li. Eski sa lager Armagedon i pros? Nou pou vwar dan lot sapit.

Annou lir konsernan sa letan kot Bondye pou retir tou move dimoun e sov bann ki servi li. Proverb 2:21, 22; Izai 26:20, 21; Zeremi 25:31-33; ek Matye 24:21, 22.