Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 24

Pa zanmen vin en voler!

Pa zanmen vin en voler!

ESKI en dimoun in deza vol enn ou keksoz?— Ki mannyer ou ti santi?— En dimoun ki vole i en voler e napa personn ki kontan en voler. Me ki mannyer en dimoun i vin en voler? Eski i ne konman en voler?—

Nou’n aprann ki dimoun i ne avek pese. Alors nou tou nou enparfe. Me napa personn ki ne konman en voler. En voler i kapab sorti dan en bon fanmiy. Son paran ek son bann frer ek ser i kapab bann dimoun ki onnet. Me sa dimoun i kapab vin en voler si i anvi larzan ek bann keksoz ki i kapab aste avek larzan.

Lekel premye voler?— Reflesir. Sa Gran Ansennyan ti konn li ler i ti dan lesyel. Sa voler ti en lanz. Me Bondye ti fer tou lanz parfe. Alor ki mannyer sa lanz ti vin en voler?— Be parey nou ti vwar dan Sapit 8, i ti anvi en keksoz ki pa ti pour li. Ou konnen ki sa keksoz?—

Apre ki Bondye ti fer sa premye zonm ek premye madanm, sa lanz ti anvi zot ador li. I ti napa drwa ganny zot ladorasyon. Zot ladorasyon ti zis pour Bondye tousel. Me i ti vol sa ladorasyon! I ti fer Adan ek Ev ador li. Alor i ti vin en voler. I ti vin Satan oubyen Dyab.

Kwa ki fer en dimoun vin en voler?— Lanvi pour ganny en keksoz ki pa pour li. Sa lanvi i kapab vin sitan for ki i kapab fer en dimoun ki bon fer bann move keksoz. Parfwa bann  dimoun ki vole pa zanmen sanze e fer sa ki byen ankor. Ti annan en zapot Zezi ki ti koumsa. I ti apel Zida Iskaryot.

Zida ti konnen i mal pour vole akoz depi ptipti i ti’n ganny ansennyen Lalwa Bondye. I ti konnen ki Bondye ti koze en fwa dan lesyel e dir son pep: “Ou pa devret vole.” (Egzod 20:15) Apre ler Zida ti grandi, i ti rankontre sa Gran Ansennyan e vin enn son disip. Plitar, Zezi ti menm swazir Zida pour vin enn ant son 12 zapot.

Zezi ek son bann zapot ti al partou ansanm e zot ti manz ansanm. Zot ti kit larzan ki zot ti anmase pour group antye dan en bwat. Zezi ti donn sa bwat Zida pour anmase. Me selman sa larzan pa ti pour Zida. Ou konnen ki Zida ti fer apre en serten letan?—

Akoz Zida ti vole?

I ti konmans pran larzan dan bwat, me i ti napa drwa fer sa. I ti fer sa ler lezot pa ti pe gete, e i ti menm rod fason pour ganny plis larzan ankor. I ti konmans mazin larzan toultan. Annou vwar ki sa move lanvi ti fer li fer zis detrwa zour avan sa Gran Ansennyan ti ganny touye.

Lazar, zanmi Zezi, ti annan en ser ki ti apel Mari. En zour, Mari ti pran en bon delwil e vid lo lipye Zezi. Me Zida pa ti kontan ditou. Ou konnen akoz?— I ti dir zot ti kapab vann sa delwil e donn sa larzan bann dimoun ki mizer. Me i pa ti vreman anvi sa li. I ti anvi ganny plis larzan dan bwat pour li vole.Zan 12:1-6.

Zezi ti dir Zida les Mari trankil, akoz i ti’n fer en bon keksoz. Zida pa ti kontan sa ki Zezi ti’n dir li. Alors i ti al vwar bann sef pret ki ti lennmi Zezi. Zot ti anvi aret Zezi me zot ti oule fer li aswar pangar dimoun i a vwar zot.

 Zida ti dir bann pret: ‘Mon a dir zot ki mannyer zot pou atrap Zezi si zot donn mwan larzan. Konbyen zot pou donn mwan?’

Zot ti reponn: ‘Nou a donn ou trant pyes larzan.’Matye 26:14-16.

Zida ti pran sa larzan. Ti konmsi i ti pe vann sa Gran Ansennyan avek sa bann zonm! Ou krwar en dimoun i kapab fer en keksoz sitan move koumsa?— Sanmenm ki arive ler en dimoun i vin en voler e i vol larzan. I kontan larzan plis ki i kontan lezot dimoun oubyen plis ki Bondye.

Petet ou kapab dir, ‘Mon pa pou zanmen kontan okenn keksoz plis ki Zeova.’ I byen ki ou santi koumsa. Petet Zida osi ti santi koumsa ler Zezi ti swazir li konman en zapot. I annan lezot ki ti vin en voler e petet zot osi zot ti santi koumsa avan. Annou vwar lekel zot.

Ki move keksoz Akann ek David pe mazinen?

Enn ti en serviter Bondye ki ti apel Akann. Akann ti viv lontan menm, avan ki sa Gran Ansennyan ti ne. En zour, Akann ti vwar en zoli lenz, en bar  lor, ek detrwa pyes larzan. Me sa bann keksoz pa ti pour li. Labib i dir zot ti pour Zeova akoz zot ti’n ganny pran avek lennmi pep Bondye. Me Akann ti sitan anvi sa bann keksoz ki i ti vol zot.Zozye 6:19; 7:11, 20-22.

La en lot legzanp. Byen lontan, Zeova ti swazir David pour vin lerwa pep Izrael. En zour, David ti vwar en zoli madanm ki ti apel Batseba. I ti kontinyen get sa madanm e i ti mazinen ki sa madanm i kapab vin pour li. Me Batseba ti’n marye avek Ouriya. Ki David ti devret fer?—

I ti devret aret mazinen ki i kapab ganny Batseba. Me i ti kontinyen mazin lo la. Alors David ti anmenn Batseba  kot li. Apre i ti fer Ouriya ganny touye. Akoz David ti fer sa bann move keksoz?— Akoz i ti kontinyen anvi madanm en lot dimoun.2 Samyel 11:2-27.

Dan ki fason Absalonm ti vin en voler?

David ti regrete sa ki i ti’n fer e Zeova ti les li viv. Me apre, David ti ganny en ta problenm. Son garson Absalonm ti anvi pran son plas konman lerwa. Ler bann dimoun ti vin vwar David, Absalonm ti may zot e anbras zot. Labib i dir: “Absalonm ti kontinyen vol leker bann dimoun an Izrael.” I ti fer bann dimoun anvi li vin lerwa dan plas David.2 Samyel 15:1-12.

Eski ou’n deza byen anvi en keksoz parey Akann, David, ek Absalonm?— Si sa keksoz pa pour ou e ou pran li san demande, savedir ou’n vole. Ou rapel ki Satan, sa premye voler, ti anvi?— I ti anvi dimoun ador li olye Bondye. Alor Satan ti pe vole ler i ti fer Adan ek Ev obeir li.

En dimoun ki annan en keksoz, i annan drwa dir lekel ki kapab servi son keksoz. Fer krwar ou al zwe avek lezot manrmay kot zot. Eski i byen pour pran en keksoz laba e anmenn kot ou?— I pa byen pour fer li si papa oubyen manman sa bann manrmay pa’n dir ou kapab pran. Si ou pran en keksoz san demande, savedir ou pe vole.

Kwa ki kapab tant ou pour vole?— Ler ou anvi en keksoz ki pa pour ou. Kantmenm lezot pa vwar ou ler ou pran sa keksoz, lekel ki kapab vwar ou?—Zeova. E pa bliye ki Zeova pa kontan ditou ler nou vole. Alors si ou kontan Bondye ek ou prosen, ou pa pou zanmen vin en voler.

Labib i montre klerman ki i mal pour vole. Silvouple lir dan Mark 10:17-19; Romen 13:9; ek Efezyen 4:28.