Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 1

Akoz Zezi ti en Gran Ansennyan?

Akoz Zezi ti en Gran Ansennyan?

PLIS ki de mil an pase, en pti baba tre spesyal ti ne. I ti grandi pour vin sa zonm pli enportan ki’n deza viv. Sa letan ti napa avyon, ti napa loto. Ti napa ni televizyon, radyo, ek konpiter.

Sa pti baba ti apel Zezi. Ler i ti gran, i ti annan plis konnesans e fer pli bon desizyon ki okenn zonm ki’n deza viv lo later. Zezi ti osi vin sa pli bon ansennyan. I ti eksplik bann keksoz difisil dan en fason ki ti fasil pour konpran.

Zezi ti ansenny dimoun partou kot i ti zwenn zot. I ti ansenny zot obor lanmer e lo bato. I ti ansenny zot kot zot lakour e lo semen ler i ti pe vwayaze. Me Zezi ti napa loto. I pa ti ni pran bis ni pran tren pour al en lot landrwa. I ti mars apye, e i ti ansenny dimoun ki i ti zwenn lo semen.

Nou aprann bokou keksoz avek lezot dimoun. Me nou kapab aprann keksoz pli enportan avek Zezi, ki ti en Gran Ansennyan. Bann keksoz ki Zezi ti dir i dan Labib. Ler nou lir zot dan Labib, konmsi Zezi menm ki pe koz avek nou.

Akoz Zezi ti ansenny sitan byen koumsa? Premye rezon i akoz Zezi li menm ti’n ganny ansennyen. Zezi ti konnen i tre enportan pour ekoute. Me lekel ki Zezi ti ekoute? Lekel ki ti ansenny li?— Son Papa. E son Papa i Bondye.

Avan Zezi ti vin lo later, i ti reste dan lesyel avek Bondye. Alors Zezi ti diferan avek lezot dimoun akoz napa okenn dimoun  ki’n deza viv dan lesyel avan i ne lo later. Ler i ti dan lesyel, Zezi ti en bon Garson, i ti ekout son Papa. Alor Zezi ti kapab ansenny dimoun sa ki i ti’n aprann avek Bondye. Ou kapab fer parey Zezi par ekout ou papa ek ou manman.

En lot keksoz ki ti fer Zezi ansenny sitan byen i akoz i ti kontan dimoun. I ti anvi ed dimoun konn Bondye. Zezi ti kontan bann gran dimoun, me i ti osi kontan zanfan. Bann zanfan osi ti kontan ler zot ti avek Zezi akoz i ti koz avek zot e ekout zot.

Akoz bann zanfan ti kontan ler zot ti avek Zezi?

En zour bann dimoun ti anmenn zot piti kot Zezi. Me bann zanmi Zezi ti krwar i napa letan pour koz avek bann zanfan. Alor zot ti fer sa bann dimoun ale. Me ki Zezi ti fer?— Zezi ti dir: “Les bann zanfan vin kot mwan, pa anpes zot.” Wi, Zezi ti anvi bann zanfan vin kot li. Kantmenm i ti en zonm tre enportan e entelizan, i ti pran letan pour ansenny bann zanfan.Mark 10:13, 14.

 Ou konnen akoz Zezi ti ansenny bann zanfan e ekout zot? Premyerman, i ti anvi fer zot kontan par rakont zot bann keksoz lo Bondye, son Papa ki dan lesyel. Ki mannyer ou kapab fer bann dimoun kontan?— Par rakont zot bann keksoz ki ou’n aprann lo Bondye.

En fwa, Zezi ti servi en pti zanfan pour ansenny Son bann zanmi en leson enportan. I ti pran sa zanfan e met li debout dan milye Son bann disip. Apre Zezi ti dir ki sa bann gran dimoun i bezwen sanz zot fason pour vin parey sa zanfan.

Ki leson bann pli gran zanfan ek bann gran dimoun i kapab aprann avek en pti zanfan?

Ki Zezi ti oule dir par sa? Eski ou konnen ki mannyer en zonm oubyen en pli gran zanfan i kapab sanze pour vin parey en pti zanfan?— Bon, en pti zanfan pa konn bokou keksoz parey en gran dimoun e i anvi aprann. Alor Zezi ti pe dir son bann disip ki zot bezwen anvi aprann parey bann pti zanfan. Nou kapab aprann bokou keksoz avek lezot dimoun. Nou tou nou devret realize ki bann lansennyman Zezi i pli enportan ki nou prop lide.Matye 18:1-5.

Zezi ti konnen ki mannyer pour fer keksoz enteresan pour dimoun ekoute. Sa i en lot keksoz ki ti fer li ansenny byen. Ler i ti eksplik en keksoz, ti fasil pour konpran. I ti koz lo zwazo, fler, ek lezot keksoz ki dimoun i vwar toulezour pour ed zot konpran serten keksoz lo Bondye.

 En zour Zezi ti lo en lapant montanny e la bokou dimoun ti vin kot li. Zezi ti asize e konmans koz avek zot, parey ou vwar la. I ti fer en diskour e sa diskour i apel Sermon lo montanny. I ti dir: ‘Get bann zwazo dan lesyel. Zot pa plant lagrenn. Zot pa anmas manze dan bann stor. Me Bondye ki dan lesyel i donn zot manze. Pa ou annan plis valer ki sa bann zwazo?’

Ki leson Zezi ti pe ansennyen ler i ti koz lo bann zwazo ek bann fler?

Zezi ti osi dir zot: ‘Get bann lis ki pe pouse partou. Zot pa bezwen travay pour pouse. Be gete ki mannyer zot zoli! Menm Lerwa Salomon ki ti ris pa ti abiy pli zoli ki sa bann lis. Alor si Bondye i pran swen avek bann fler, pa i pou pran swen avek ou osi?’Matye 6:25-33.

Eski ou konpran sa leson ki Zezi ti oule ansennyen?— I pa ti anvi nou trakase ki pour manze oubyen ki pour mete. Bondye i  konnen nou bezwen tou sa bann keksoz. Zezi pa ti dir nou pa devret travay pour ganny manze ek lenz. Me i ti dir nou devret met Bondye premye. Si nou fer sa, Bondye pou fer sir nou ganny manze pour manze ek lenz pour mete. Ou krwar sa ou?—

Eski sa bann dimoun ti kontan diskour Zezi?— Labib i dir ki zot ti etonnen mannyer i ti’n ansenny zot. Ti vreman gou pour ekout li. Sa ki i ti dir ti ed bann dimoun pour fer sa ki byen.Matye 7:28.

 Alor i tre enportan ki nou ekout Zezi. Ou konnen ki mannyer nou kapab fer sa?— Be sa ki i ti dir in ganny ekrir dan en liv. Ou konnen ki liv sa?— Labib. Savedir nou kapab ekout Zezi par byen konsantre lo bann keksoz ki nou lir dan Labib. Dan Labib menm, i annan en zistwar enteresan lo ki mannyer Bondye ti dir nou ekout Zezi. Annou vwar ki ti arive.

En zour Zezi ti anmenn trwa son zanmi anler lo en montanny. Son trwa zanmi ti apel Zak, Zan, ek Pyer. Nou pou aprann en kantite lo zot plitar, akoz zot tou le trwa zot ti bon zanmi avek Zezi. Me sa zour, en sel kou figir Zezi ti klate parey soley. Son lenz ti alimen parey lalimyer. Ou vwar la?

“Sa i mon Garson . . . Ekout li”

Apre Zezi ek son bann zanmi ti tann en lavwa sorti dan lesyel. Sa lavwa ti dir: “Sa i mon Garson byenneme dan ki mon met tou mon lazwa, ekout li!” (Matye 17:1-5) Ou konnen lekel ki ti pe koze?— Bondye! Wi, Bondye ki ti pe dir zot ekout son Garson.

Be nou ozordi? Eski nou pou obeir Bondye e ekout son Garson, sa Gran Ansennyan?— Be wi, nou tou nou bezwen fer sa. Ou rapel ki mannyer nou kapab fer sa?—

Wi, nou kapab ekout Garson Bondye par lir lo son lavi dan Labib. Sa Gran Ansennyan i annan bokou bon keksoz pour dir nou. Ou pou kontan pour aprann sa bann keksoz ki’n ganny ekrir dan Labib. Ou pou osi santi ou zwaye si ou rakont ou bann zanmi sa bann bon keksoz ki ou’n aprann.

Pour konn plis ankor lo bann bon keksoz ki nou gannyen ler nou ekout Zezi, ouver ou Labib e lir Zan 3:16; 8:28-30; ek Akt 4:12.