Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Ekout sa Gran Ansennyan

 SAPIT 26

Akoz i difisil fer sa ki byen?

Akoz i difisil fer sa ki byen?

LEKEL ki ti kontan ler Sol ti fer sa ki mal?— Satan. Me serten sef larelizyon Zwif osi ti kontan. Apre ler Sol ti vin en disip sa Gran Ansennyan, sa bann sef larelizyon ti konmans ay li. Alors ou konpran akoz i difisil pour en disip Zezi fer sa ki byen?—

Ki mannyer Pol ti soufer ler i ti fer sa ki byen?

En fwa, Ananyas ki ti en gran pret ti donn lord serten zonm pour tap Pol koud pwen dan son figir. Ananyas ti menm fer met Pol dan prizon. Pol ti soufer en kantite ler i ti vin disip Zezi. Par egzanp, bann move dimoun ti bat li e anvoy bann manman gale avek li pour sey touy li.Akt 23:1, 2; 2 Korentyen 11:24, 25.

Bokou dimoun pou sey fer nou fer keksoz ki Bondye pa kontan. Alors, ou bezwen demann ou lekor, Ki kantite mon kontan sa ki byen? Eski mon telman kontan sa ki byen ki mon pou kontinyen fer li  kantmenm lezot i ay mwan akoz sa? I demann kouraz pour fer sa, pa i vre?—

Petet ou pa tro konpran akoz dimoun i ay nou kan nou fer sa ki byen. Okontrer zot ti merit kontan, non? Souvan, dimoun ti kontan Zezi akoz i ti fer bann bon keksoz. En fwa, tou dimoun dan en lavil ti antour laport en lakaz kot ti i pe reste. Zot ti vini akoz Zezi ti pe geri bann dimoun.Mark 1:33.

Me parfwa dimoun pa ti kontan sa ki Zezi ti pe ansennyen. Kantmenm i ti toultan ansenny sa ki byen, serten ti ay li akoz  i ti koz laverite. Sa ti arive en zour dan sa lavil kot Zezi ti grandi, Nazaret. I ti al dan sinagog, sa landrwa kot bann Zwif ti zwenn pour ador Bondye.

Laba Zezi ti donn en zoli diskour lo bann parol dan Labib. Premye kou bann dimoun ti kontan. Zot ti sirprann pour tann sa bann zoli parol sorti dan labous Zezi. Ti difisil pour zot krwar ki sa zennonm ti’n grandi lanmenm la dan zot prop lavil.

Me apre Zezi ti dir en lot keksoz. I ti koz lo en letan kot Bondye ti montre en faver spesyal bann dimoun ki pa ti Zwif. Ler Zezi ti dir sa, sa bann dimoun dan sinagog ti ankoler. Ou konnen akoz?— Zot ti krwar zis zot ki annan faver Bondye. Zot ti krwar zot pli meyer ki lezot dimoun. Alors zot ti ay Zezi akoz sa ki i ti’n dir. Ou konnen ki zot ti sey fer avek li?—

Labib i dir: ‘Zot ti trenn li an deor lavil, lo bor en montanny pour zet li anba e touy li! Me Zezi ti reisi sap zot e ale.’Lik 4:16-30.

Akoz sa bann dimoun pe esey touy Zezi?

Si sa ti’n ariv avek ou, eski en zour ou ti pou retourn ankor kot sa bann dimoun pour koz lo Bondye?— Ou bezwen annan kouraz pour fer sa, non?— Me anviron enn an plitar, Zezi ti retourn Nazaret. Labib i dir: “I ti prese dan sinagog.” Zezi pa ti aret koz laverite akoz i pa ti per bann dimoun ki pa ti kontan Bondye.Matye 13:54.

En lot zour, zour Saba, Zezi ti dan en landrwa kot ti annan en zonm avek en pti lanmen sek oubyen diform. Zezi ti kapab geri sa zonm akoz i ti’n ganny pouvwar avek Bondye. Me ti annan en bann zonm ki ti pe sey fer problenm avek Zezi. Ki sa Gran Ansennyan ti fer?— Premyerman, i ti demande: ‘Si ou  annan en mouton e i tonm dan en gran trou zour Saba, ou pa ti pou tir li?’

Byensir zot ti pou sov zot mouton, kantmenm i ti en zour Saba, kot zot ti sipoze repoze. Alor Zezi ti dir: ‘I pli byen ankor pour ed en zonm zour Saba, akoz en zonm i vo bokou plis ki en mouton!’ I kler alor ki Zezi ti devret ed sa zonm par geri li!

Zezi ti dir sa zonm redi son lanmen. En sel kou son lanmen ti byen. Pa i ti kontan! Me sa bann zonm zot, zot ti kontan?— Non. Okontrer zot ti ay Zezi plis ankor. Zot ti al fer plan pour touy Zezi!Matye 12:9-14.

Ozordi osi i parey. Nenport kwa ki nou fer, nou pa zanmen kapab fer plezir tou dimoun. Alors nou bezwen deside lekel ki nou vreman anvi fer plezir. Si nou anvi fer plezir Zeova ek son Garson, Zezi Kri, nou bezwen toultan fer sa ki zot in ansenny nou. Me lekel ki pou ay nou ler nou fer sa? Lekel ki pou fer li difisil pour nou fer sa ki byen?—

Wi, Satan pou fer li difisil pour nou. Be lekel ankor?— Bann ki Satan in anbet zot pour fer zot krwar bann move keksoz. Zezi ti dir avek serten sef larelizyon dan son letan: “Zot, zot papa dyab, e se dezir zot papa ki zot oule realize.”Zan 8:44.

I annan bokou dimoun ki Dyab i kontan. Zezi ti koz lo zot e apel zot “lemonn.” Ou konnen lekel sa “lemonn” ki Zezi ti koz lo la?— Annou get dan Zan sapit 15, verse 19, nou ava vwar. La Zezi ti dir: “Si zot, zot ti fer parti lemonn, lemonn ti pou kontan son byen. Me parski, zot pa fer parti lemonn, parski mon’n swazir zot e mon’n retir zot dan lemonn, sanmenm rezon akoz ki i ay zot.”

 Alors sa lemonn ki ay bann disip Zezi i tou dimoun ki pa swiv son lansennyman. Akoz lemonn i ay disip Zezi?— Reflesir. Lekel ki diriz sa lemonn?— Labib i dir: “Lemonn antye i dan pouvwar dyab.”1 Zan 5:19.

Ou vwar aprezan akoz i sitan difisil pour fer sa ki byen?— Akoz Satan ek son lemonn i fer li difisil. Me i annan ankor en lot rezon. Ou rapel ki sa rezon?— Dan Sapit 23, nou ti aprann ki nou tou nou’n ne avek pese. Pa i pou gou ler Dyab ek son lemonn pou nepli la?—

Kan sa lemonn i disparet, ki pou arive avek bann ki fer sa ki byen?

Labib i promet: “Lemonn pou disparet.” Savedir tou bann ki pa disip sa Gran Ansennyan pou nepli la. Zot pa pou viv pour touzour. Ou konnen lekel ki pou viv pour touzour?— Labib i reponn: ‘Sa ki fer sa ki Bondye i oule i reste pour touzour.’ (1 Zan 2:17) Wi, zis bann ki fer sa ki byen, savedir sa ki Bondye i oule, ki pou viv pour touzour dan nouvo lemonn Bondye. Alors, kantmenm i difisil fer sa ki byen, nou anvi fer sa ki byen, pa i vre?—

Annou lir sa bann verse Labib ki montre akoz i pa fasil pour fer sa ki byen. Matye 7:13, 14; Lik 13:23, 24; ek Akt 14:21, 22.