PWEN ENPORTAN SA SAPIT

Sa Rwayonm i akonpli tou bann promes Bondye pour bann imen ek later

1, 2. (a) Akoz i kapab difisil par ler pour mazinen ki Paradi i en keksoz reel? (b) Kwa ki kapab ed nou ranforsi nou lafwa dan promes Bondye?

EN FRER fidel i ariv kot renyon byen fatige apre en lazournen byen difisil. Son bourzwa ki ekspekte bokou avek li in fer problenm avek li, i anba presyon pour pran swen avek son fanmir e i enkyet akoz son madanm pe soufer avek en maladi. Anmezir premye kantik i konmanse, i pran en gran respirasyon pour eksprim son soulazman akoz i vreman kontan ki i la kot Lasal Rwayonm avek son bann frer ek ser Kretyen. Kantik i baze lo lespwar pour viv dan Paradi e parol dan sa kantik i demann li pour imazin sa lespwar, pour vwar li dan nouvo lemonn. I’n touzour kontan sa kantik e pandan ki i sant sa kantik ansanm avek son fanmir, sa lespwar i rekonfort li.

2 Eski ou’n deza santi koumsa? Laplipar nou wi. Selman, lavi dan sa lemonn li menm i fer li vreman difisil pour nou kapab vwar sa Paradi ki pe vini konman en realite. Sa bann “letan difisil” e sa lemonn ki nou pe viv ladan pa ditou parey en paradi. (2 Tim. 3:1) Kwa ki kapab ed nou konsider nou lespwar konman en keksoz reel? Be, ki mannyer nou vreman konnen ki byento Rwayonm Bondye pou diriz limanite antye? Annou egzamin detrwa profesi sorti kot Zeova ki son pep ti vwar ganny akonplir dan lepase. Apre nou pou revwar ki mannyer sa bann profesi ek lezot parey pe ganny akonplir la konmela dan nou letan. Finalman, avek en lafwa ki pou’n ganny ranforsi, nou pou vwar ki sa bann profesi i sinifye pour nou.

Lafason ki Zeova ti akonpli Son bann promes dan lepase

3. Ki promes ki ti rekonfort bann Zwif ki ti an egzil Babilonn?

3 Zis mazinen ki mannyer lavi ti’n kapab ete pour bann Zwif ki ti pe viv an egzil Babilonn pandan sizyenm syek A.N.L. En kantite zot ti grandi laba an egzil parey zot paran e lavi ti difisil. Bann Babilonnyen ti sikann zot akoz zot lafwa dan Zeova. (Ps. 137:1-3) Pour plizyer dizenn lannen, bann Zwif fidel ti kontinyen konsantre lo zot lespwar  ki Zeova ti’n promet konmkwa zot ti pou retourn dan zot pei. Zeova ti dir ki zot ti pou dan en pli bon kondisyon laba. I ti menm konpar Zida avek Zarden Edenn, i ti pou konman en paradi. (Lir Izai 51:3.) Sa bann promes ti’n klerman ganny fer pour reasir pep Bondye, i ti soulaz zot avek okenn dout ki zot ti kapab annan dan zot leker. Ki mannyer? Get sa bann profesi spesifik.

4. Ki mannyer Zeova ti asir bann Zwif konsernan sekirite dan zot pei natal?

4 Sekirite. Sa bann egzile ti pou retournen, pa kot en paradi literal, me dan en pei ki ti’n reste dezerte pour 70 an, en pei ki zis detrwa zot ki petet ti’n deza vwar avan. Dan sa bann letan, i ti annan bokou lyon, lelou, leopar ek lezot predater dan sa pei. Petet en sef fanmir ti’n kapab demande, ‘Ki mannyer mon pou protez mon madanm ek zanfan? Ki mannyer mon pou protez mon bann mouton ek bef?’ I ti normal pour annan bann lenkyetid koumsa. Me, zis reflesir lo sa promes Bondye dan Izai 11:6-9 e mazinen ki degre rekonfortan i ti’n kapab ete. (Lir.) Atraver sa bann zoli parol poetik, Zeova ti asir sa bann egzile ki zot ek zot zannimo ti pou ganny proteze. Bann lyon ti pou manz zerb dan sa sans ki zot pa ti pou devor zot bann bef. Bann ki ti fidel pa ti devret per sa bann predater. Zeova ti’n promet ki son pep ti pou an sekirite dan pei Zida ki ti pou’n ganny restore, menm dan dezer e dan lafore.​—Ezek. 34:25.

5. Ki profesi ki ti ed bann Zwif ki ti sorti an egzil pour annan konfyans ki Zeova ti pou pran swen avek zot bann bezwen annabondans?

5 Labondans. Petet zot ti annan lezot konsern. ‘Eski mon pou kapab sonny mon fanmir dan sa pei? Kot nou pou reste? Eski i pou annan louvraz? Eski i pou pli meyer ouswa pli pir ki sa lavi martir ki nou ti pe viv anba dominasyon bann Babilonnyen?’ Atraver son profesi enspire, Zeova ti pran an konsiderasyon sa bann kestyon osi. Zeova ti promet ki son pep obeisan ti pou kapab depan lo lapli e akoz sa, later ti pou prodwir bon dipen annabondans. (Iza. 30:23) Konsernan landrwa reste ek travay, Zeova ti promet son pep: “Zot pou konstri lakaz e zot pou reste ladan, zot pou plant pye rezen e zot pou manz son fri. Zot pa pou fer lakaz pour en lot reste ladan e zot pa pou plante pour en lot manze.” (Iza. 65:21, 22) Wi, dan plizyer fason, zot ti pou annan en lavi pli meyer ki sa ki zot ti annan kan zot ti egzile Babilonn. Me ki pour dir konsernan zot problenm ki zot ti annan, sa menm problenm ki ti fer zot ganny egzile Babilonn?

6. Ki problenm lasante pep Bondye in soufer pour en bon pe letan e ki Zeova ti asir bann Zwif ki ti pe retournen sorti egzile?

6 Lasante spirityel. En bann letan avan ki zot ti ganny egzile, pep Bondye ti malad spirityelman. Atraver profet Izai, Zeova ti dir sa lo son pep: “Zot latet ek zot leker i malad.” (Iza. 1:5) Spirityelman, zot ti aveg e sourd, akoz zot pa ti ekout konsey Zeova e zot ti ferm zot lizye lo bann bon keksoz ki i ti pe ofer zot. (Iza. 6:10; Zer. 5:21; Ezek. 12:2) Si sa  bann Zwif egzile ki ti pe retourn dan zot pei ti annan sa menm problenm, ki proteksyon zot ti pou gannyen? Eski pa zot ti pou perdi laprouvasyon Zeova ankor? Sirman promes Zeova ti rekonfortan: “Sa zour, bann sourd pou tann parol ki dan sa liv e dan teneb ek fernwanr lizye bann aveg pou vwar.” (Iza. 29:18) Zeova ti pou sirman geri son pep sen ki ti’n repantir spirityelman. Tan ki zot ti ouver zot leker e obeir, i ti pou donn zot bann gidans ek leklersisman ki sov lavi.

7. Ki mannyer promes ki Bondye ti fer avek son pep egzile ti ganny akonplir e akoz i devret ranforsi nou lafwa pour konn sa?

7 Eski Zeova ti realiz son promes? Larepons i ganny trouve dan listwar. Bann Zwif ki ti retourn dan zot pei natal ti ganny beni avek sekirite, labondans ek lasante spirityel. Par egzanp, Zeova ti protez zot avek bann pep dan zalantour ki ti pli for e pli bokou ki zot. Bann predater pa ti atak zannimo bann Zwif. I vre, sa bann Zwif ti vwar zis lo en pti lanpler lakonplisman bann profesi konsernan paradi ki bann zonm parey Izai, Zeremi ek Ezekyel ti ekri lo la, me lakonplisman sa profesi ki pep Bondye ti vwar ti remarkab e sanmenm ki zot ti bezwen sa letan. Anmezir nou reflesir lo sa ki Zeova ti fer pour son pep sa letan, nou lafwa pou vin pli for. Malgre premye lakonplisman sa profesi ti lo en pli pti lanpler, kantmenm sa i ti vreman eksitan. Alor, eski pa i pou pli eksitan ankor ler i ganny akonplir lo en pli gran lanpler? Get sa ki Zeova in fer pour nou ozordi.

Lafason ki Zeova in konmans akonpli son promes dan nou letan

8. Ki kalite “pei” pep Bondye pe rezouir ozordi?

8 Pep Zeova pa en nasyon parey lontan e zot pa pe reste dan zis en serten pei. Plito, bann Kretyen swazir i form en nasyon spirityel, Izrael Bondye. (Gal. 6:16) Zot konpanyon ‘lezot mouton’ i zwenn ansanm avek zot dan zot “pei” spirityel, sa landrwa senbolik kot zot akonpli zot aktivite pour ador Zeova dan linite. Zot ladorasyon i zot fason viv. (Zan 10:16; Iza. 66:8) Ki kalite “pei” Zeova in donn nou? I en paradi spirityel. Laba, bann kondisyon parey zarden Edenn pe ganny akonplir lo plan spirityel. Get serten legzanp.

9, 10. (a) Ki mannyer sa profesi dan Izai 11:6-9 pe ganny akonplir ozordi? (b) Ki levidans lape nou trouve parmi pep Bondye?

9 Sekirite. Dan sa profesi ki ganny rikorde dan Izai 11:6-9, nou kontan pour mazin sa larmoni ek lape ki i annan ant bann zannimo sovaz lo en kote e bann imen avek zot bann zannimo domestik lo lot kote. Eski sa pe reprezant en lakonplisman spirityel dan nou letan? Wi! Dan verse 9, nou aprann akoz sa bann zannimo pa pou fer ditor ni atake. I dir: “Akoz later pou vreman ranpli avek konnesans Zeova zis parey delo i kouver lanmer.” Eski “konnesans Zeova” i sanz konportman bann zannimo? Non, se bann dimoun ki  ganny transformen kan zot konn sa Bondye Tre O e kan zot aprann pour imit son bann kalite parey demontre lape. Se pour sa rezon ki dan nou paradi spirityel ozordi nou kapab trouv lakonplisman sa profesi tousan. Anba dominasyon Rwayonm Bondye, bann disip Kris i aprann kit deryer zot bann move tre e viv anpe e dan larmoni avek zot bann frer ek ser spirityel.

10 Par egzanp, dan sa piblikasyon nou’n koz lo bann Kretyen ki pa pran kote dan bann zafer politik e dan lager. Nou’n vwar dapre Labib akoz nou pa fer li e akoz nou ganny persekite ler nou pa pran kote dan politik. Eski pa i vreman remarkab pour vwar ki dan sa lemonn vyolan, i annan en pti “nasyon” ki refize, pour partisip dan okenn vyolans menm si zot bezwen mor? Pa sa i en laprev ki bann sitwayen sa Rwayonm dirize par nou Lerwa i definitivman pe rezouir sa lape ki Izai i koz lo la! Zezi ti dir ki son bann disip ti pou ganny idantifye par sa lanmour ki egziste antre zot. (Zan 13:34, 35) Dan kongregasyon, avek pasyans, Kris pe servi ‘lesklav fidel e pridan’ pour ansenny tou vre Kretyen konman pour vin bann dimoun ki kontan fer lape, ki demontre lanmour anver lezot e ki zantiy.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Ki kalite lafamin ki pe afekte lemonn ozordi? Ki mannyer Zeova in fourni son pep avek en labondans?

 11 Labondans. Lemonn pe eksperyans en lafamin spirityel. Labib i averti: “Souvren Senyer Zeova i dir: ‘Gete! En letan pe vini kot mon pou anvoy en lafamin dan pei. Zot pa pou lafen dipen oubyen swaf delo, me pour antann parol Zeova.’” (Amos 8:11) Eski bann sitwayen Rwayonm Bondye osi pe mor lafen spirityelman? Zeova ti predir sa diferans ant son pep ek son bann lennmi: “Mon prop serviter pou manze, me zot zot pou lafen. Gete! Mon prop serviter pou bwar, me zot zot pou swaf. Gete! Mon prop serviter pou dan lazwa, me zot zot pou onte.” (Iza. 65:13) Eski ou’n vwar lakonplisman sa parol?

12 Provizyon spirityel ki nou gannyen i parey en larivyer ki kontinyelman koule e ki vin pli fon deplizanpli. Nou bann piblikasyon baze lo Labib, bann lanrezistreman ek video ensi ki nou bann renyon ek diferan lasanble e osi bann lenformasyon lo nou sit Enternet i form parti sa gran kantite nouritir spirityel ki nou gannyen dan sa lemonn ki pe mor lafen spirityelman. (Ezek. 47:1-12; Yoel 3:18) Eski pa ou vreman kontan pour vwar lakonplisman promes Zeova konsernan en labondans spirityel? Eski ou fer sir ki regilyerman ou pe manz lo latab Zeova?

Nou kongregasyon i ed nou ganny byen nouri spirityelman, i donn sekirite ek lasante spirityel

13. Dan ki fason ou’n vwar lakonplisman promes Zeova konsernan lizye bann aveg ki ganny ouver e zorey bann sourd ki ganny debouse?

13 Lasante spirityel. Aveg e sourd spirityelman i en lepidemi ozordi zour. (2 Kor. 4:4) Pourtan, Kris pe kontinyen geri sa bann dezabilite ek maladi dan lemonn antye. Eski ou’n vwar lizye bann aveg ouver e zorey bann sourd debouse? Si ou’n vwar bann dimoun ganny en konnesans egzakt lo Parol Bondye, rezet fo lansennyman relizye ki oparavan ti avegle zot e fer zot pa tann laverite, savedir ou’n vwar sa profesi ganny akonplir: “Sa zour, bann sourd pou tann parol ki dan sa liv e dan teneb ek fernwanr, lizye bann aveg pou vwar.” (Iza. 29:18) Dan lemonn antye, plizyer santenn milye dimoun sak lannen i trouv gerizon spirityel. Tou sa ki kit Gran Babilonn e asosye avek nou dan sa paradi spirityel i en laprev ki bann promes Zeova pe vin vre.

14. Ki levidans nou devret medit lo la ki pou ranforsi nou lafwa?

14 Sak sapit sa liv in donn levidans konvenkan ki Kris pe anmenn son bann vre disip dan sa paradi spirityel pandan sa letan lafen. Annou kontinyen medit lo sa plizyer fason ki nou pe ganny beni dan sa paradi spirityel ozordi. Anmezir nou fer sa, nou lafwa dan promes Zeova pour lavenir pou vin pli for.

Ki ou Rwayonm i vini

15. Akoz nou kapab asire ki later pou vin en paradi?

15 Plan Zeova depi o konmansman se pour fer later antye vin en paradi. I ti met Adan ek Ev dan en zarden ki ti en paradi e i ti donn zot lord pour ranpli later avek zot  desandans e pour pran swen avek tou son kreasyon lo later. (Zen. 1:28) Plito, Adan ek Ev ti swiv Satan dan son rebelyon e finalman tou zot desandans ti vin enparfe, fer pese e mor. Pourtan, plan Bondye pa’n sanze. Enn fwa ki i dir en keksoz, son parol i touzour vin vre konpletman. (Lir Izai 55:10, 11.) Alor, nou kapab asire ki desandans Adan ek Ev pou ranpli sa later e okip li, zot pou pran swen avek kreasyon Zeova lo later antye ki pou’n vin en paradi. Sa letan, profesi ki ti ganny anonse avek bann Zwif ki ti an egzil pou ganny son lakonplisman final. Get sa bann legzanp ki swiv.

16. Ki mannyer Labib i dekrir sekirite ki nou pou gannyen dan Paradi?

16 Sekirite. Alafendefen, sa zoli parol profetik dan Izai 11:6-9 pou ganny akonplir konpletman dan en sans literal. Zonm, fanm ek zanfan pou sen e sof nenport kote lo later. Napa zannimo ouswa imen ki pou en danze pour personn. Zis mazin sa letan ler ou pou vwar later antye konman ou landrwa reste, kot ou pou kapab naz dan bann larivyer, lak ek lanmer. Ou pou kapab mont dan montanny e pas dan bann gran zerb san okenn lafreyer danze. Ou pou napa okenn traka ler fernwanr pou fer. Sa parol dan Ezekyel 34:25 pou’n vin vre, i pou menm posib pour pep Bondye “reste an sekirite dan dezer e dormi dan lafore.”

17. Akoz nou kapab asire ki Zeova pou pran swen avek nou bezwen annabondans ler i pou diriz lo later antye?

17 Labondans. Zis mazin en letan kot i pou napa sa ki apel lapovrete, malnitrisyon, lafamin ouswa servis sosyal. Sa labondans nouritir spirityel ki pep Bondye i annan ozordi i en garanti ki nou Lerwa pou nouri son bann sitwayen dan tou laspe. Ler Zezi ti lo later, i ti demontre lo en pti lanpler ki i kapab akonplir sa promes, akoz i ti nouri plizyer milye dimoun lafen zis avek detrwa dipen ek pwason. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mark 8:19, 20) Ler Rwayonm Bondye pou diriz lo later antye, bann profesi parey sa enn pou ganny akonplir: “I pou donn lapli pour bann lagrenn ki ou senmen dan later e dipen ki later i prodwir pou annabondans e gra. Sa letan, bann zannimo pou manz dan bann gran landrwa.”​—Iza. 30:23.

18, 19. (a) Ki sa profesi dan Izai 65:20-22 i vedir pour ou? (b) Dan ki sans letan ki nou viv pou parey “lakantite letan ki en pye dibwa i viv”?

18 Ozordi, apenn si bokou dimoun i annan en lakaz konfortab ouswa annan en bon louvraz satisfezan. Dan sa lemonn koronpi, bokou i santi ki zot travay en ta e travay dir me zot pa ganny sitan byenfe, ni zot fanmir, tandis ki bann ris ek bann gran voras, zot ki resevwar tou bann benefis. Mazin mannyer i pou ete kan sa profesi pou ganny akonplir dan lemonn antye: “Zot pou konstri lakaz e zot pou reste ladan, zot pou plant pye rezen e zot pou manz son fri. Zot pa pou fer lakaz pour en lot reste ladan e zot pa pou plante pour en lot manze. Parski lakantite letan ki mon pep pou viv pou parey lakantite letan ki en pye dibwa i viv e sa bann  ki mon’n swazir pou profit plennman travay zot lanmen.”​—Iza. 65:20-22.

19 Ki savedir ler i dir letan ki mon pep pou viv “pou parey letan ki en pye dibwa i viv”? Ler ou debout kot lipye en gran pye dibwa, eski ou santi en frison ki pase dan ou pour mazinen ki kantite letan sa pye dibwa i la e i petet la menm avan ki ou aryer granparan ti ne? I kapab ki ou mazinen ki dan sa leta enparfe ki ou ete, sirman sa pye dibwa pou viv pli lontan ki ou. I pou ankor pe pouse trankilman, menm apre ki ou pou’n anba later. Zeova i vreman zantiy kan i asir nou ki dan sa Paradi ki pe vini, lakantite letan ki nou viv pou long e nou pou anpe. (Ps. 37:11, 29) Sa zour pou arive ler bann pye dibwa pou parey zerb pour nou, zot pou pouse e fletri e nou nou pou ankor pe kontinyen viv pour touzour!

20. Ki mannyer bann sitwayen fidel Rwayonm pou ganny en lavi parfe?

20 Lasante parfe. Ozordi, maladi ek lanmor i ravaz sa lemonn antye. Dan en sans, nou tou nou malad, nou enfekte avek en maladi mortel ki apel pese. Sel remed pour sa maladi se sakrifis Kris konman en ranson. (Rom. 3:23; 6:23) Pandan Renny Milener, Zezi ek sa bann ki pou diriz ansanm avek li pou ed bann dimoun pour konpletman benefisye avek sa sakrifis kan i pou gradyelman retir tou tras pese dan bann imen fidel. Profesi Izai pou vin vre dan son sans konplet: “Okenn zabitan pa pou dir: ‘Mon malad.’ Fot bann dimoun ki pe reste dan sa pei pou ganny pardonnen.” (Iza. 33:24) Zis mazin sa letan ler i pou nepli annan dimoun aveg, sourd ouswa andikape. (Lir Izai 35:5, 6.) Napa en maladi ki Zezi pa pou kapab geri, ki swa maladi fizik, mantal ouswa emosyonnel. Bann sitwayen Rwayonm fidel pou annan en lasante parfe.

21. Ki pou arive avek lanmor e akoz sa promes i rekonfortan?

21 Me, ki pou arive avek rezilta maladi, setadir lanmor? I nou “dernyen lennmi,” sa sel maler ki okenn imen napa pouvwar lo la. (1 Kor. 15:26) Me, eski lanmor i en adverser ki tro for pour Zeova? Get sa ki Izai ti predir: “I pou anval lanmor pour touzour e Souvren Senyer Zeova pou sirman eswiy larm lo tou figir.” (Iza. 25:8) Eski ou kapab mazin sa letan? Pou nepli annan lanterman, ni simityer, ni larm akoz sagrinasyon. Plito, i pou annan larm lazwa akoz Zeova pou akonpli son promes eksitan pour resisit bann dimoun mor! (Lir Izai 26:19.) Alafendefen, tou bann douler ki lanmor in anmennen pou’n ganny geri.

22. Ki pou arive ler sa Rwayonm dirize par Kris pou’n fini akonplir lavolonte Bondye lo later?

22 A lafen Renny Milener, sa Rwayonm pou’n fini akonpli lavolonte Bondye lo later e Kris pou remet sa Rwayonm dan lanmen son Papa. (1 Kor. 15:25-28) Bann imen pou parfe finalman, zot pou’n pare pour fer fas avek tes final kan  Satan pou ganny large dan labim kot i ti inaktif. Apre sa, Kris pou finalman kraz sa vilen serpan ek son bann siporter. (Zen. 3:15; Rev. 20:3, 7-10) Me tou sa ki fidelman kontan Zeova pou annan en zoli lespwar. Petet napa pli bon fason dekrir sa moman ki sa ki nou trouve dan en fraz enspire. I sa promes kot bann fidel pou “partisip dan laliberte ek laglwar bann zanfan Bondye.”​—Rom. 8:21.

Sa Rwayonm pou akonpli tou promes Zeova konsernan bann imen ek later

23, 24. (a) Akoz nou kapab asire ki promes Bondye pou vin vre? (b) Ki ou determinen pour fer?

23 Sa bann promes i pa baze senpleman lo bann ekspektasyon, swe ouswa rev. Bann promes Zeova pou definitivman vin vre! Akoz? Rapel parol Zezi ki nou ti koz lo la dan premye sapit sa liv. I ti ansenny son bann disip pour priy Zeova: ‘Ki ou Rwayonm i vini, Ki ou lavolonte i ganny akonpli lo later parey dan lesyel.’ (Mat. 6:9, 10) Rwayonm Bondye pa en keksoz dan lespri bann imen. I en realite! I deza pe dirize dan lesyel la konmela. Pour en syek, i’n akonpli promes Zeova dan bann fason ki nou kapab vwar klerman dan kongregasyon. Alor, nou kapab asire ki promes Zeova pou ganny akonplir ler Rwayonm Bondye i vini pour diriz lo later konpletman!

24 Nou konnen ki Rwayonm Bondye pou vini. Nou konnen osi ki tou bann promes Zeova pou vin vre. Akoz? Parski RWAYONM BONDYE PE DIRIZE! I byen pour sakenn ant nou demann nou lekor, ‘Eski sa Rwayonm pe diriz mwan?’ Annou fer tou sa ki nou kapab pour viv konman bann sitwayen sa Rwayonm la konmela, pour ki nou benefisye avek son dominasyon parfe e zis pour leternite!