PWEN ENPORTAN SA SAPIT

Devlopman ek lenportans nou renyon

1. Ler bann disip ti rasanble ansanm, ki led zot ti gannyen e akoz zot ti bezwen sa led?

ZIS en pti pe letan apre ki Zezi ti’n resisite, son bann disip ti rasanble pour ankouraz kanmarad. Me, zot ti tak laport akoz zot ti per zot bann lennmi. Sirman zot lafreyer ti fannen ler Zezi ti aparet parmi zot e dir: ‘Resevwar lespri sen.’ (Lir Zan 20:19-22.) Pli tar, ankor enn fwa bann disip ti rasanble ansanm e Zeova ti vers son lespri sen lo zot. Zot ti vreman ganny en gran lafors pour akonplir sa travay predikasyon ki zot ti annan pour fer depi sa zour, pa i vre?​—Akt 2:1-7.

2. (a) Ki mannyer Zeova i donn nou lafors e akoz nou bezwen li? (b) Akoz laranzman Ladorasyon Fanmir i vreman enportan? (Vwar not ek bwat “ Ladorasyon fanmir.”)

2 Nou fer fas avek bann defi ki parey pour nou bann frer dan premye syek. (1 Pyer 5:9) Par ler, serten parmi nou i soufer akoz lafreyer zonm. Nou bezwen lafors ki Zeova i donnen si nou anvi andire dan predikasyon. (Efe. 6:10) Zeova i donn nou en bon pe sa lafors ki nou bezwen atraver nou bann renyon. Konmela nou annan sa loportinite pour asiste de renyon vreman enteresan sak semenn, sa i Renyon Piblik ek Letid Latour Veyer dan wikenn e Nou minister ek lavi Kretyen pandan lasemenn. * Nou osi apresye nou kat levennman anyel parey lasanble rezyonal trwa zour, de lasanble rezyonal ek Memoryal lanmor Kris. Akoz i vreman enportan ki nou asiste sa bann renyon? Ki mannyer nou’n arive fer sa bann renyon dan nou lepok modern? Ki nou latitid anver renyon i revele lo nou?

Akoz nou zwenn ansanm?

3, 4. Ki Zeova i ekspekte avek son pep? Donn legzanp.

3 Depi byen lontan, Zeova i ekspekte ki son pep i zwenn ansanm pour ador li. Par egzanp, an 1513 A.N.L., Zeova ti donn nasyon Izrael Lalwa e dan sa Lalwa i ti annan en Saba ki tou bann fanmir ti devret fer tou le semenn pour ki zot ador li e ganny ansennyen Lalwa. (Det. 5:12; 6:4-9) Kan bann Izraelit ti swiv sa lord, bann fanmir ti ganny fortifye e sa nasyon an zeneral ti reste prop e for spirityelman. Kan  sa nasyon pa ti aplik Lalwa e negliz bann privilez parey rasanble ansanm pour ador Zeova, zot ti perdi laprouvasyon Bondye.​—Lev. 10:11; 26:31-35; 2 Kron. 36:20, 21.

4 Get osi sa legzanp ki Zezi in kite. I ti annan labitid al dan sinagog sak semenn zour Saba. (Lik 4:16) Apre lanmor ek rezireksyon Zezi, son bann disip ti kontinyen rasanble ansanm regilyerman menm si zot ti nepli anba lalwa Saba. (Akt 1:6, 12-14; 2:1-4; Rom. 14:5; Kol. 2:13, 14) Dan sa bann renyon, bann Kretyen dan premye syek pa ti zis ganny lenstriksyon ek lankourazman, zot ti osi loue Bondye atraver lapriyer, komanter ek kantik.​—Kol. 3:16; Ebr. 13:15.

Bann disip Zezi ti rasanble ansanm pour batir e ankouraz kanmarad

5. Akoz nou asiste renyon sak semenn ek bann lasanble tou le-z-an? (Vwar osi bwat “ Rasanbleman anyel ki ini pep Bondye.”)

5 Pareyman, kan nou asiste nou bann renyon sak semenn ek bann lasanble tou le-z-an, nou montre ki nou pe siport Rwayonm Bondye, nou resevwar led avek lespri sen e nou ankouraz lezot par nou lafwa. Pli enportan ankor, nou annan sa loportinite pour ador Zeova atraver lapriyer, komanter ek kantik. Progranm nou renyon i kapab diferan avek sa ki ti pour bann Izraelit dan letan lontan e avek bann Kretyen dan premye syek, me zwenn ansanm regilyerman i osi enportan ki i ti ete sa letan. Ki mannyer nou’n arive fer sa bann renyon?

Renyon lasemenn ki ankouraz nou pour annan “lanmour e fer sa ki byen”

6, 7. (a) Ki bi nou bann renyon? (b) Ki mannyer renyon ti diferan dan sak group?

6 Ler Frer Charles Russell ti konmans rod laverite dan Parol Bondye, i ti vwar sa nesesite pour zwenn avek lezot  ki ti annan menm bi. An 1879, Frer Russell ti ekrir: “Mwan, avek lezot dimoun dan lavil Pittsburgh, nou’n organiz e kontinyen fer en laklas lo labib pour fer resers dan Lekritir, nou zwenn tou le Dimans.” Bann lekter Zion’s Watch Tower ti ganny ankouraze pour zwenn ansanm e ver 1881, renyon ti ganny fer Pittsburgh, Pennsylvania, tou le Dimans ek Merkredi. Watch Tower Novanm 1895 ti dir ki bi sa bann renyon se pour devlop “lanmitye Kretyen, lanmour ek linite” e osi pour donn loportinite sa bann ki asiste pour ankouraz kanmarad.​—Lir Ebre 10:24, 25.

7 Pour plizyer lannen, progranm ek lakantite fwa ki renyon ti ganny fer ti varye depandan lo bann diferan group Etidyan Labib. Par egzanp, en let sorti kot en group Etidyan Labib Leta-z-ini ki ti ganny pibliye an 1911 ti dir: “Nou fer omwen senk renyon par semenn.” Zot ti fer sa bann renyon Lendi, Merkredi, Vandredi e de fwa dan Dimans. En lot let sorti kot en group Lafrik ki ti ganny pibliye an 1914 ti dir: “Nou fer renyon de fwa dan en mwan, i konmans Vandredi e i fini Dimans.” Me, avek letan, sa fason ki nou pe fer konmela ki ti ganny organize partou. Annou get en pti kou listwar sak nou bann renyon.

8. Ki serten tenm bann premye diskour piblik?

8 Renyon Piblik. An 1880, lannen apre ki Frer Russell ti konmans pibliy Zion’s Watch Tower, i ti swiv legzanp ki Zezi ti kite e konmans en kanpanny predikasyon. (Lik 4:43) Par fer sa, Frer Russell ti kit en model pour sa ki konmela nou apel Renyon Piblik. Pour anons son vwayaz, Watch Tower ti dir ki Frer Russell “ti pou kontan fer bann renyon piblik lo ‘Things pertaining to the kingdom of God’ (Bann keksoz ki relye avek Rwayonm Bondye).” An 1911, apre ki bann laklas ouswa kongregasyon ti’n ganny etablir dan plizyer pei, sak kongregasyon ti ganny ankouraze pour anvoy bann orater kalifye dan bann rezyon dan zalantour pour donn en seri sis diskour lo bann topik parey zizman ek ranson. A lafen sak diskour, non prosen orater ek tenm son diskour pour semenn answit ti ganny anonse.

9. Ki mannyer Renyon Piblik ti sanze avek letan e ki mannyer ou kapab siport sa renyon?

9 An 1945, The Watchtower ti anons konmansman en kanpanny Renyon Piblik mondyal ki ti enplik en seri wit diskour lo Labib ki ti koz lo “bann problenm sa letan.” Pour plizyer deseni, bann orater pa ti zis servi bann topik ki lesklav fidel ti fourni, me zot ti osi donn bann diskour ki zot menm zot ti’n ekri. Me, an 1981, tou orater ti ganny demande pour baz zot diskour lo plan ki ti ganny donnen avek bann kongregasyon. * Ziska 1990, serten plan diskour piblik ti enplik partisipasyon lodyans ek bann demonstrasyon,  me sa menm lannen, plis lenstriksyon ti ganny donnen e depi sa, diskour piblik ti zis en diskour. Plis azisteman ti ganny fer Zanvye 2008 kan diskour piblik ti nepli 45 minit me 30 minit. Menm si azisteman ti ganny fer avek lafason i ganny prezante, bann diskour byen prepare i ankor pe kontinyen batir lafwa dan Parol Bondye e i ansenny nou diferan laspe Rwayonm Bondye. (1 Tim. 4:13, 16) Eski avek lantouzyasm ou envit bann dimoun ki ou vizite ek lezot ki pa Temwen pour vin ekout bann diskour baze lo Labib?

10-12. (a) Ki sanzman i’n annan dan lafason ki Letid Latour Veyer ti ganny fer? (b) Ki kestyon i byen ou demann ou lekor?

10 Letid Latour Veyer. An 1922, bann frer ki ti ganny apele bann pilgrims, andotmo, bann minis ki ti ganny anvoye par Watch Tower Society pour donn diskour dan bann kongregasyon e responsab predikasyon ti ganny demande pour fer en renyon regilye pour etidye The Watch Tower. Sa sizesyon ti ganny adopte e o konmansman, letid Watch Tower ti ganny fer swa dan renyon lasemenn ouswa dan Dimans.

Letid Watch Tower, Gana, 1931

11 Watchtower le 15 Zen 1932 ti donn plis lenstriksyon lo konman sa renyon i devret ganny fer. An servan menm model ki dan Betel, sa lartik ti dir ki en frer ki devret kondwir sa letid. Trwa frer ti kapab asiz devan kot renyon ti ganny fer e sakenn son tour i lir paragraf. Sa letan i ti napa kestyon ki ti al avek bann paragraf, alor, kondikter ti ganny demande pour demann lodyans pour demann kestyon dapre lenformasyon ki ti pe ganny egzaminen. Apre sa, i ti kapab demann bann dimoun dan lodyans pour reponn sa bann kestyon. Si i ti neseser pour annan plis leklersisman, sa kondikter ti ganny demande pour donn en leksplikasyon “bref e kler.”

 12 O konmansman, sak kongregasyon ti kapab swazir ki magazin lamazorite dimoun ti anvi etidye. Me, Watchtower le 15 Avril 1933 ti dir ki tou bann kongregasyon i devret servi sa magazin pli resan. An 1937, lenstriksyon ti ganny donnen konmkwa sa letid ti devret ganny fer dan Dimans. Plis leklersisman ki ti reorganiz bann renyon parey i ete ozordi ti ganny pibliye dan Watchtower le 1 Oktob 1942. Premyerman, sa magazin ti endike ki kestyon ti pou ganny mete anba lo sak paz bann lartik letid e se sanmenm sa bann kestyon ki devret ganny servi. Apre sa, i ti dir ki sa renyon i devret al pour enn erdtan. I ti osi ankouraz sa bann ki reponn pour pa lir dan paragraf, me plito pour eksprim zot lekor “dan zot prop mo.” Letid Latour Veyer i ankor sa renyon prensipal ki lesklav fidel e pridan i servi pour donn nou nouritir spirityel dan sa bon moman. (Mat. 24:45) I byen pour sakenn ant nou demann nou lekor: ‘Eski mon prepare pour Letid Latour Veyer sak semenn? Eski mon pare pour fer komanter si mon kapab?’

13, 14. Ki listwar Letid Labib Kongregasyon e ki ou kontan avek sa renyon?

13 Letid Labib Kongregasyon. Dan bann lannen 1895, apre ki plizyer volim Millennial Dawn ti’n ganny pibliye, Frer H. Rahn, en Etidyan Labib ki ti pe reste dan lavil Baltimore, Maryland Leta-z-ini ti sizere ki zot fer bann “Dawn Circles” pour etidye Labib. Premye kou, sa bann renyon ki souvan ti ganny fer kot bann lakour prive ti en tes. Me, ver Septanm 1895, Dawn Circles ti pe ganny fer avek sikse dan en kantite lavil Leta-z-ini. Alor, Watch Tower pour sa mwan ti sizere ki tou bann etidyan laverite i fer sa bann renyon. I ti donn lord ki sa enn ki pe kondwir sa letid i devret en bon lekter. I ti devret lir en fraz e apre esper lodyans fer komanter. Apre ki i ti’n fini lir sak fraz dan en paragraf e diskit zot, i ti devret rode e lir bann verse ki’n ganny site. A lafen sak sapit, sak dimoun dan lodyans ti devret fer en pti rezimen lo sa lenformasyon ki zot ti’n vwar ansanm.

14 Non sa renyon ti ganny sanze plizyer fwa. I ti ganny apele Berean Circles for Bible Study, ki ti pe refer avek bann Bereen dan premye syek ki ti egzamin Lekritir o profon. (Akt 17:11) Avek letan, sa non ti sanze pour vin Letid Liv Kongregasyon. Konmela i apel Letid Labib Kongregasyon e kongregasyon antye i zwenn kot Lasal Rwayonm plito ki dan bann pti group kot bann lakour. Pour sa plizyer deseni, diferan liv, brosir e menm lartik dan Watch Tower in ganny etidye dan sa renyon. Depi o konmansman, tou bann ki ti asiste ti ganny ankouraze pour partisip dan renyon. Sa renyon in ed bokou pour ogmant nou konnesans lo  Labib. Eski ou regilyerman prepare pour sa renyon e partisip byen dapre ou abilite?

15. Ki ti bi Lekol Minister Teokratik?

15 Lekol Minister Teokratik. Frer Carey Barber, ki sa letan ti pe servi kot biro prensipal Brooklyn, New York, ti dir ki “Lendi swar le 16 Fevriye 1942, tou bann frer Betel Brooklyn ti ganny envite pour antre dan sa ki pli tar ti apel Lekol Minister Teokratik.” Frer Barber ki bokou lannen pli tar ti vin en manm Konsey Direkter ti dekri sa lekol konman “enn bann devlopman pli remarkab dan lafason ki Zeova i diriz son pep dan nou letan.” Sa kour ti telman ed bann frer pour amelyor zot lansennyman ek abilite dan predikasyon ki konmansman 1943 sa liv Course in Theocratic Ministry ti gradyelman disponib dan bann kongregasyon dan lemonn. Watchtower le 1 Zen 1943 ti dir ki  Lekol Minister Teokratik ti’n ganny fer pour ed pep Bondye “pour form zot lekor pour vin bann pli bon temwen ler zot pe proklanm sa bon nouvel.”​—2 Tim. 2:15.

16, 17. Eski Lekol Minister Teokratik ti ansenny zis bann teknik pour koze? Eksplike.

16 Premye kou, bokou ti vwar li difisil pour koz devan en gran lodyans. Clayton Woodworth, Junior, ki son papa ti’n ganny anprizonnen enzisteman ansanm avek Frer Rutherford ek lezot an 1918 ti rapel ki mannyer i ti santi ler i ti partisip dan sa lekol pour premye fwa an 1943. Frer Woodworth ti dir: “I ti difisil pour mwan fer diskour. I ti konmsi mon lalang ti lour, mon labous ti vin sek e mon lavwa ti tranble.” Me, anmezir son abilite ti amelyore, bokou fwa i ti ganny sa privilez pour fer diskour. Sa lekol pa ti ansenny li zis bann teknik pour koze. I ti ansenny li valer limilite ek lenportans pour depan lo Zeova. I ti dir:  “Mon ti realize ki sa orater li menm i pa enportan. Me si i prepar byen e annan konfyans dan Zeova, dimoun pou kontan pour ekout li e zot pou aprann en keksoz.”

17 An 1959, bann ser ti ganny envite pour partisip dan sa lekol. Ser Edna Bauer i rapel ki i ti tann sa lanons dan en lasanble ki i ti asiste. I ti dir: “Mon rapel mannyer bann ser ti vreman kontan. Zot ti aprezan annan plis loportinite.” Pour bokou lannen, plizyer frer ek ser in sezi loportinite pour partisip dan Lekol Minister Teokratik e ganny ansennyen par Zeova. Konmela, nou kontinyen ganny formen dan sa renyon lasemenn.​—Lir Izai 54:13.

18, 19. (a) Ki mannyer nou ganny en formasyon pratik pour nou minister konmela? (b) Akoz nou sante pandan renyon? (Vwar bwat “ Sant laverite.”)

18 Renyon Servis. Depi lannen 1919, renyon ti pe ganny fer pour organiz predikasyon. Sa letan, pa tou dimoun dan kongregasyon ki ti asiste sa bann renyon, zis sa bann ki ti pe distribye bann piblikasyon. Pandan lannen 1923, laplipar ditan en Renyon Servis ti ganny fer en fwa par mwan e tou dimoun dan bann laklas ouswa kongregasyon ti devret asiste. Ver 1928, bann kongregasyon ti ganny ankouraze pour fer Renyon Servis sak semenn e an 1935, The Watchtower ti ankouraz tou kongregasyon pour baz zot Renyon Servis lo lenformasyon ki ti ganny pibliye dan Director (pli tar ti ganny apele Informant e apre sa Nou Minister Rwayonm). Sa renyon pa ti tarde pour form parti en laspe enportan progranm kongregasyon.

19 Ozordi nou ganny en formasyon pratik pour nou minister dan renyon lasemenn. (Mat. 10:5-13) Si ou kalifye pour ganny en kopi personnel kaye renyon, eski ou etidye li e aplik sizesyon ki ou gannyen anmezir ou partisip dan predikasyon?

Sa renyon pli enportan dan lannen

Depi premye syek N.L., bann Kretyen in rasanble ansanm tou le-z-an pour komemor Memoryal lanmor Kris (Vwar paragraf 20)

20-22. (a) Akoz nou komemor lanmor Zezi? (b) Ki byenfe ou gannyen kan ou asiste Memoryal sak lannen?

20 Zezi ti dir son bann disip komemor son lanmor ziska ki i arive. Parey selebrasyon Lapak, Memoryal lanmor Kris i en levennman ki ganny fer en fwa par an. (1 Kor. 11:23-26) Sa renyon i atir plizyer milyon dimoun sak lannen. I rapel bann Kretyen swazir zot privilez pour vin bann zeritye Rwayonm Bondye. (Rom. 8:17) Lezot mouton zot, zot devlop en gran respe pour Lerwa Rwayonm Bondye ek fidelite anver li.​—Zan 10:16.

21 Frer Russell ek son bann asosye ti rekonnet lenportans pour komemor Repa Senyer e zot ti konnen ki i devret ganny fer zis en fwa par an. Watch Tower Avril 1880 ti dir: “Bokou nou isi Pittsburgh nou’n abitye . . . rapel Lapak [Memoryal] e manz lanblenm ki reprezant lekor ek disan  nou Senyer.” Pa bokou letan apre, lasanble distrik ti koensid avek Memoryal. Premye fwa ki sa ti arive, an 1889, i ti annan 225 dimoun ki ti asiste e 22 ti ganny batize.

22 Ozordi, Memoryal i nepli form parti progranm lasanble, me nou envit tou dimoun dan nenport kominote pour zwenn ansanm avek nou kot Lasal Rwayonm ouswa lezot landrwa ki nou lwe pour komemor lanmor Kris. An 2013, plis ki 19 milyon dimoun ti komemor lanmor Zezi. Pa nou annan en gran privilez, pa zis pour asiste Memoryal, me osi pour ankouraz lezot pour zwenn avek nou sa zour swar tre sakre! Eski avek lantouzyasm ou envit otan dimoun posib pour asiste Memoryal sak lannen?

Ki nou latitid i revele?

23. Ki mannyer ou konsider rasanble ansanm?

23 Bann serviter fidel Zeova pa vwar sa lenstriksyon pour rasanble ansanm en fardo. (Ebr. 10:24, 25; 1 Zan 5:3) Par egzanp, Lerwa David ti kontan al kot lakaz Zeova pour ador li. (Ps. 27:4) I ti pli kontan fer li dan konpanni lezot ki ti kontan Bondye. (Ps. 35:18) Mazin osi legzanp Zezi. Menm ler i ti ankor zenn, i ti santi en gran dezir pour al dan lakaz son Papa pour ador li.​—Lik 2:41-49.

Profonder nou dezir pour zwenn ansanm i revele ki degre reel Rwayonm Bondye i ete pour nou

24. Kan nou asiste renyon, ki loportinite nou annan?

24 Ler nou asiste renyon, nou demontre lanmour pour Zeova ek nou dezir pour batir nou bann frer ek ser spirityel. Nou osi eksprim nou dezir pour aprann konman pour viv konman bann sitwayen Rwayonm Bondye akoz se premyerman atraver nou bann renyon ek diferan lasanble ki nou ganny sa bann formasyon. An plis ki sa, nou renyon i donn nou sa abilite ek lafors ki nou bezwen pour andire dan sa travay pli enportan ki Rwayonm Bondye pe fer ozordi, pour fer e form bann disip Lerwa Zezi Kri. (Lir Matye 28:19, 20.) San okenn dout, profonder nou dezir pour zwenn ansanm i revele ki degre reel Rwayonm Bondye i ete pour nou endividyelman. Annou touzour apresye nou bann renyon.

^ par. 2 Apard renyon lasemenn, sak fanmir ouswa endividi i ganny ankouraze pour met letan dekote pour etidye personnelman ouswa fer ladorasyon fanmir.

^ par. 9 Ver 2013, plis ki 180 plan diskour ti disponib.