Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Rwayonm Bondye pe dirize!

 SAPIT 17

Form bann predikater sa Rwayonm

Form bann predikater sa Rwayonm

PWEN ENPORTAN SA SAPIT

Lafason ki bann lekol teokratik in prepar bann predikater pour desarz zot responsabilite

1-3. Ki mannyer Zezi ti propaz sa mesaz Rwayonm e ki kestyon sa i fer demande?

ZEZI ti pres partou dan Galile pour de-z-an. (Lir Matye 9:35-38.) I ti al dan plizyer lavil ek vilaz, i ti ansennyen dan bann sinagog e pres bon nouvel Rwayonm. Nenport kote i ti prese, i ti annan en gran lafoul ki ti antour li. Zezi ti dir: “I annan en gran rekolt ki’n pare,” alor i ti neseser pour annan plis zouvriye.

2 Zezi ti fer laranzman pour propaz sa mesaz Rwayonm. Ki mannyer? I ti anvoy son 12 zapot pour “pres Rwayonm Bondye.” (Lik 9:1, 2) Petet bann zapot ti annan kestyon lo konman zot ti pou fer sa travay. Avan anvoy zot prese, avek lanmour Zezi ti fer en keksoz ki son Papa ti’n fer avek li. I ti form zot.

3 I annan plizyer kestyon ki vin dan nou lespri: Ki formasyon Zezi ti gannyen avek son Papa? Ki formasyon Zezi ti donn son bann disip? Pour nou ozordi, eski sa Lerwa dan Rwayonm Bondye in form son bann disip pour akonplir zot minister? Si wi, ki mannyer?

“Mon dir zis sa ki mon Papa in dir mwan dir”

4. Kan e kote Zezi ti ganny ansennyen par son Papa?

4 Zezi ti admet fransman ki i ti’n ganny ansennyen avek son Papa. Diran son minister, Zezi ti dir: “Mon dir zis sa ki mon Papa in dir mwan dir.” (Zan 8:28) Kan e kote Zezi ti ganny ansennyen? Garson Bondye, premye ne tou kreasyon ti konmans ganny formen deswit apre ki i ti ganny kree. (Kol. 1:15) Akote son Papa dan lesyel, sa Garson ti pas en bann lannen pe ekoute e obzerv sa “Gran Enstrikter.” (Iza. 30:20) Akoz sa, sa Garson ti resevwar en formasyon enkonparab lo bann kalite, aksyon ek plan son Papa.

5. Ki lenstriksyon Bondye ti donn son Garson konsernan sa minister ki i ti pou akonpli lo later?

5 Avek letan, Zeova ti ansenny son Garson konsernan sa minister ki i ti pou akonpli lo later. Annou egzamin en profesi ki dekrir sa relasyon ki i annan ant sa Gran Enstrikter ek son Garson premye ne. (Lir Izai 50:4, 5.) Sa profesi i dir  ki Zeova ti lev son Garson “bomaten apre bomaten.” Sa legzanp i donn lide en ansenyan ki lev son zelev granmaten pour kapab ansenny li. En liv referans i dir: “Zeova . . . i pran li konmsi i pe anmenn li lekol parey en zelev e i ansenny li sa ki i ti devret pres lo la e konman pour fer li.” Dan sa “lekol” senbolik dan lesyel, Zeova ti ansenny son Garson “sa ki [i] pou dir e ansennyen.” (Zan 12:49) I ti osi donn son Garson lenstriksyon konsernan konman pour ansennyen. * Ler i ti lo later, Zezi ti met an pratik sa formasyon ki i ti’n gannyen, pa zis atraver son minister, me osi dan lafason ki i ti form son bann disip pour akonplir zot minister.

6, 7. (a) Ki formasyon Zezi ti donn son bann zapot e ki i ti prepar zot pour fer? (b) Ki kalite formasyon Zezi in fer sir ki son bann disip dan nou letan i gannyen?

6 Parey nou’n vwar o konmansman, ki formasyon Zezi ti donn son bann zapot? Dapre Matye sapit 10, i ti donn zot bann lenstriksyon spesifik pour akonpli zot minister, enkli sa bann lenstriksyon swivan: kote pour prese (verse 5, 6), ki mesaz pour anonse (verse 7), lenportans pour zot met konfyans dan Zeova (verse 9, 10), konman pour koz avek met lakour (verse 11-13), konman pour reakte ler dimoun pa aksepte sa mesaz (verse 14, 15) e konman pour reakte ler zot ganny persekite (verse 16-23). * Sa formasyon ki Zezi ti donn son bann zapot ti prepar zot pour konmans sa gran travay pour pres sa bon nouvel dan premye syek N.L.

7 Ki pour dir dan nou letan? Zezi, Lerwa Rwayonm Bondye, in donn son bann disip sa pli gro responsabilite pour pres “sa Bonn Nouvel Rwayonm . . . partou dan lemonn pour tou dimoun konnen.” (Mat. 24:14) Eski sa Lerwa in form nou pour sa travay enportan? Definitivman wi. Anler dan lesyel kot i ete, sa Lerwa in fer sir ki son bann disip i ganny sa formasyon lo konman pour prese an deor kongregasyon e konman pour desarz bann responsabilite spesyal ki zot annan dan kongregasyon.

En formasyon pour anons sa bon nouvel

8, 9. (a) Ki bi prensipal Lekol Minister Teokratik? (b) Ki mannyer Lekol Minister Teokratik in ed ou pour vin pli efikas dan predikasyon?

8 Depi byen lontan, lorganizasyon Zeova in servi bann diferan lasanble ek renyon tel ki Renyon Servis pour form pep Bondye pour predikasyon. Me, depi bann lannen 1940, bann frer responsab kot biro prensipal in konmans fer laranzman pour bann formasyon atraver diferan lekol.

9 Lekol Minister Teokratik. Parey nou ti vwar dan sapit avan, sa lekol ti konmans ganny fer an 1943. Me, eski bi sa lekol se zis pour form bann etidyan pour zot kapab fer bann bon ekspoze dan renyon? Non. Bi prensipal sa lekol  in touzour parey, i form pep Bondye pour servi zot abilite pour koze pour loue Zeova dan predikasyon. (Ps. 150:6) Sa lekol i prepar bann frer ek ser ki ladan pour vin pli efikas konman bann predikater Rwayonm Bondye.

10, 11. Lekel ki aprezan kapab asiste Lekol Gilead e ki bi son progranm?

10 Lekol Gilead. Sa lekol ki konmela i apel Lekol Gilead ti konmanse Lendi le 1 Fevriye 1943. Bi sa lekol o konmansman ti pour form bann pionye ek lezot serviter a plen tan pour fer servis misyonner kek par dan lemonn. Me, depi Oktob 2011, bann ki ganny envite pour asiste sa lekol i deza dan en serten form servis a plen tan spesyal tel ki pionye spesyal, sirveyan rezyonal ek zot madanm, Betelit ek bann misyonner ki pa ti ankor asiste sa lekol.

11 Ki bi progranm Lekol Gilead? En enstrikter ki lontan pe fer lekol laba i dir: “Pour ranforsi lafwa sa bann zelev atraver en letid o profon Parol Bondye e pour ed zot devlop bann kalite spirityel neseser pour zot reisi sirmont bann defi dan zot servis. Osi, en lobzektif enportan sa progranm se pour fer sa bann zelev devlop en pli gran lanvi ankor pour partisipe pour anons bon nouvel.”​—Efe. 4:11.

12, 13. Ki lefe Lekol Gilead in annan lo predikasyon dan lemonn antye? Donn legzanp.

12 Ki lefe Lekol Gilead in annan lo predikasyon dan lemonn antye? Depi 1943, plis ki 8,500 dimoun in ganny formasyon kot sa lekol * e bann misyonner ki’n ganny formasyon Gilead in servi dan plis ki 170 pei dan lemonn. Bann misyonner i servi byen zot formasyon, zot kit en bon legzanp dan predikasyon e zot form lezot pour fer parey. Dan plizyer ka, se bann misyonner ki ti konmans sa travay dan bann rezyon kot i ti annan en ptigin oubyen menm kot i ti napa ditou predikater Rwayonm.

13 Get sa ki ti arive Zapon, kot predikasyon an piblik ti’n arete pandan Dezyenm Lager Mondyal. Ver Out 1949, i ti annan mwens ki 10 proklanmater Zapon. Me, ver lafen sa lannen, i ti annan 13 misyonner sorti Gilead ki ti okipe pe prese Zapon. Bokou plis misyonner ankor ti swiv. O konmansman, bann misyonner ti konsantre plis dan bann gran lavil e pli tar zot ti al dan lezot lavil. Zot ti senserman ankouraz zot bann etidyan ek lezot pour antreprann servis pionye. Zefor ek devouman sa bann misyonner ti raport bon fri. Konmela i annan plis ki 216,000 proklanmater Zapon e pros 40 poursan i bann pionye! *

14. Bann lekol teokratik i en laprev konkret pour kwa? (Vwar bwat “ Bann lekol ki form bann predikater Rwayonm.”)

14 Lezot lekol teokratik. Lekol Pionye, Lekol pour koup Kretyen, Lekol pour frer selibater in ed tou sa bann ki’n asiste pour devlope spirityelman e pour partisip dan predikasyon avek devouman. * Tou sa bann lekol teokratik i en  laprev konkret ki nou Lerwa i ekip son bann disip byen pour zot akonplir zot minister.​—2 Tim. 4:5.

Bann frer i ganny formen pour bann responsabilite spesyal

15. Bann zonm ki annan responsabilite dan lorganizasyon i anvi imit Zezi dan ki fason?

15 Pa oubliye ki Izai ti dir ki Zezi ti ganny ansennyen avek Bondye. Dan sa “lekol” senbolik dan lesyel, sa Garson ti aprann “konman pour reponn bann ki fatige avek sa bon parol.” (Iza. 50:4) Zezi ti aplik sa ki i ti’n aprann parski ler i ti lo later, i ti rekonfort tou bann ki ti “fatige e ki [ti] pe anmenn en fardo.” (Mat. 11:28-30) Pour imit Zezi, bann zonm ki annan responsabilite i devret vin en sours rekonfor pour zot bann frer ek ser. Sanmenm sa, sa bann diferan lekol in ganny etabli pour ed bann frer vin pli efikas ler zot pe servi zot bann frer ek ser Kretyen.

16, 17. Ki bi Lekol Minister Rwayonm? (Vwar osi not.)

16 Lekol Minister Rwayonm. Premye laklas sa lekol ti ganny fer le 9 Mars 1959, South Lansing, New York. Bann sirveyan rezyonal e distrik ensi ki bann serviter  kongregasyon ti ganny envite pour asiste sa formasyon en mwan. Pli tar, sa kour ti ganny tradwir dan diferan langaz olye zis Angle e sa lekol ti gradyelman konmans form bann frer dan lemonn antye. *

Frer Lloyd Barry pe ansenny en laklas Lekol Minister Rwayonm Zapon an 1970

17 Konsernan lobzektif Lekol Minister Rwayonm, Yearbook of Jehovah’s Witnesses 1962 ti dir: “Dan sa lemonn ki vreman okipe, en sirveyan dan kongregasyon Temwen Zeova i devret en zonm ki kapab byen organiz son lavi pour ki i kapab donn latansyon apropriye tou bann dimoun dan kongregasyon e vin en benediksyon pour zot. An menm tan, i pa devret en zonm ki negliz son fanmir akoz kongregasyon, me i devret annan bon zizman. Pa sa in en zoli loportinite ki bann serviter kongregasyon in annan dan lemonn antye, pour zot rasanble ansanm dan Lekol Minister Rwayonm e ganny bann formasyon ki pou ed zot fer egzakteman sa ki Labib i dir en sirveyan i devret kapab fer!”​—1 Tim. 3:1-7; Tit 1:5-9.

18. Dan ki sans pep Bondye antye i benefisye avek Lekol Minister Rwayonm?

 18 Pep Bondye antye in benefisye avek Lekol Minister Rwayonm. Dan ki sans? Kan bann ansyen ek asistan ministeryel i aplik sa ki zot in aprann dan sa lekol, parey Zezi, zot vin en sours rekonfor pour zot bann frer ek ser Kretyen. Pa ou kontan kan en ansyen ouswa asistan ministeryel i dir ou en parol zantiy, ekout ou e ankouraz ou par son vizit? (1 Tesa. 5:11) Sa bann zonm kalifye i en vre benediksyon pour zot kongregasyon.

19. Ki lezot lekol ki Komite Lansennyman i responsab e ki bi sa bann lekol?

19 Lezot lekol teokratik. Komite Lansennyman pour Konsey Direkter i responsab pour lezot lekol ki donn formasyon bann frer ki annan bann gro responsabilite dan kongregasyon. Sa bann lekol in ganny fer pour ed bann frer responsab, setadir, bann ansyen, sirveyan rezyonal e distrik ek manm komite biro brans pour vin pli efikas ler zot pe desarz zot plizyer responsabilite. Sa bann kour lo Labib i ankouraz sa bann frer pour fortifye zot prop spirityalite e aplik bann prensip Labib dan lafason ki zot tret bann mouton ki Zeova in konfye zot konman berze.​—1 Pyer 5:1-3.

Premye laklas Lekol Formasyon Ministeryel Malawi, 2007

20. Akoz Zezi ti kapab dir ki nou tou nou’n “ganny ansennyen par Zeova” e ki ou determinen pour fer?

20 I kler ki sa Lerwa in fer sir ki son bann disip i ganny byen formen. Tou sa bann formasyon i sorti depi anler pour desann anba: Zeova in form son Garson e son Garson i form son bann disip. Sanmenm Zezi ti annan rezon dir ki nou tou nou’n “ganny ansennyen par Zeova.” (Zan 6:45; Iza. 54:13) Annou determinen pour profit byen sa formasyon ki nou Lerwa in fer disponib pour nou. Annou touzour rapel osi ki bi prensipal tou sa bann formasyon se pour ed nou reste for spirityelman pour ki nou kapab akonpli nou minister plennman.

^ par. 5 Ki mannyer nou konnen Zeova ti form son Garson lo konman pour ansennyen? Reflesir lo sa: Sa kantite parabol ek legzanp ki Zezi ti servi dan son lansennyman i akonpli en profesi ki ti ganny ekrir plizyer syek avan ki i ti ne. (Ps. 78:2; Mat. 13:34, 35) I kler ki Zeova, Loter sa profesi ti’n fini determinen davans ki son Garson ti pou ansennyen atraver bann legzanp ouswa parabol.​—2 Tim. 3:16, 17.

^ par. 6 Plizyer mwan pli tar, Zezi ti swazir 70 disip e anvoy zot de par de pour prese. I ti osi form zot.​—Lik 10:1-16.

^ par. 12 Serten in al Lekol Gilead plis ki en fwa.

^ par. 13 Pour plis detay konsernan lefe ki bann misyonner ki’n fer Gilead in annan dan predikasyon, vwar sapit 23 dan liv Jehovah’s Witnesses​—Proclaimers of God’s Kingdom.

^ par. 14 Sa de lekol in ganny ranplase par Lekol pour bann predikater Rwayonm.

^ par. 16 Konmela tou ansyen i benefisye avek progranm Lekol Minister Rwayonm ki diferan longer e ki ganny fer tou le detrwa lannen. Depi 1984, bann asistan ministeryel in osi ganny formasyon atraver sa lekol.