LER ou get dan lizye ou etidyan, ou vwar ki son lizye pe briye akoz i’n arive konpran sinifikasyon en verse ki zot fek lir ansanm. I dir, “Eski ou pe sey dir ki Labib i ansenny nou ki nou kapab viv dan Paradi pour touzour, isi menm lo later?” Ou konpanyon predikasyon i fer en sourir e dir, “Be, ki Labib li menm in dir ler ou’n lir?” Telman i kontan, sa etidyan i sakouy latet an dizan, “Mon zis pa oule krwar ki mon pa’n aprann sa depi lontan!” I rapel ki i ti dir menm zafer detrwa semenn avan, kan i ti aprann pour premye fwa ki Bondye i apel Zeova.

Eski ou’n deza ganny en leksperyans parey? Bokou parmi pep Bondye in eksperyans sa. I annan bokou keksoz ki rapel nou valer nou kado presye ki nou’n gannyen, setadir, sa konnesans lo laverite! Me, asize e reflesir: Ki mannyer ou’n arive ganny sa kado? Dan sa seksyon, nou pou egzamin sa kestyon. Lafason ki pep Bondye in ptitapti ganny bann leklersisman spirityel i en laprev konkret ki Rwayonm Bondye i reel. I fer en syek depi ki son Lerwa, Zezi Kri, pe fer sir ki pep Bondye i ganny ansennyen laverite.