Skip to content

Al lo konteni

 LESON 13

Ki sa Bon nouvel konsernan larelizyon?

Ki sa Bon nouvel konsernan larelizyon?

1. Eski tou larelizyon i bon?

I annan bann dimoun senser dan tou larelizyon. I en bon nouvel ki Bondye i vwar sa bann dimoun e i enterese avek zot. Malerezman, bann move keksoz in ganny fer o non larelizyon. (2 Korentyen 4:3, 4; 11:13-15) Nou tande dan nouvel ki serten larelizyon i enplike dan terorizm, zenosid, lager ek labi zanfan. Bann dimoun ki senserman krwar dan Bondye i tris kan zot vwar sa.​—Lir Matye 24:3-5, 11, 12.

Vre larelizyon i glorifye Bondye, me fo larelizyon pa fer li plezir. Fo larelizyon i ansenny bann krwayans ki pa dan Labib. Par egzanp, bann mansonz lo Bondye ek lanmor. Me Zeova i oule ki dimoun i konn laverite lo li.​—Lir Ezekyel 18:4; 1 Timote 2:3-5.

2. Ki sa bon nouvel konsernan larelizyon?

Erezman, Bondye pa les li ganny anbete par bann larelizyon ki pretann ki zot kontan li me ki an realite zot kontan lemonn Satan. (Zak 4:4) Parol Bondye i servi sa mo “Gran Babilonn” pour dekrir tou fo larelizyon. Babilonn ti en lavil ki ti ganny konstri apre deliz. Fo larelizyon ti konmans laba. Byento, en sel kou Bondye pou detrir bann larelizyon ki anbet e profit lo bann imen.​—Lir Revelasyon 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

I annan ankor bon nouvel. Zeova pa’n oubliy sa bann dimoun senser ki dan bann fo larelizyon dan lemonn antye. I pe rasanble sa bann dimoun par ansenny zot laverite.​—Lir Mika 4:2, 5.

 3. Ki bann dimoun senser i devret fer?

Vre larelizyon pe ini bann dimoun

Zeova i enterese avek bann dimoun ki kontan sa ki vre e bon. I demann zot pour sorti dan fo larelizyon. Bann dimoun ki kontan Bondye i pare pour fer bann sanzman pour fer li plezir.​—Lir Revelasyon 18:4.

Dan premye syek, kan bann dimoun senser ti antann sa bon nouvel avek bann zapot, zot ti aksepte li avek lazwa. Zot ti aprann en nouvo fason viv avek Zeova, en fason viv ki ti anmenn lazwa, ki ti donn zot en bi ek lespwar. Zot bann bon legzanp pour nou ozordi akoz zot ti aksepte sa bon nouvel e met Zeova premye dan zot lavi.​—Lir 1 Tesalonisyen 1:8, 9; 2:13.

Zeova i akey bann dimoun ki’n rezet fo larelizyon parmi son bann adorater. Si ou aksepte sa zoli lenvitasyon Zeova, ou pou ganny en bon lanmitye avek li e ou pou annan en nouvo fanmir spirityel ek lavi eternel.​—Lir Mark 10:29, 30; 2 Korentyen 6:17, 18.

4. Ki mannyer lemonn antye pou eksperyans lazwa gras a Bondye?

Sa destriksyon ki bann fo larelizyon pou eksperyanse i en bon nouvel. Dan lemonn antye, i pou nepli annan dimoun ki abiz lo lezot. Fo larelizyon pou nepli anbet ouswa separ bann imen. Tou bann sirvivan pou ini pour ador sa sel vre Bondye.​—Lir Revelasyon 18:20, 21; 21:3, 4.