Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 4

‘Zeova i annan gran Pwisans’

‘Zeova i annan gran Pwisans’

1, 2. Ki bann keksoz enpresyonan ki Eliya ti eksperyanse dan son lavi, me ki levennman spektakiler i ti vwar ler i ti dan en kavern lo montanny Oreb?

ELIYA ti’n deza vwar en kantite keksoz enpresyonan oparavan. I ti’n vwar korbo anmenn manze pour li de fwa par zour kan i ti pe reste dan kasyet. I ti’n vwar de resipyan fourni lafarin ek delwil diran en gran lafanmin e sa de resipyan pa ti zanmen vid. I ti’n vwar dife sorti dan lesyel konman en larepons pour son lapriyer. (1 Lerwa, sapit 17, 18) Me Eliya pa ti’n zanmen deza vwar okenn keksoz parey sa enn.

2 Anmezir ki i ti pe avans zis obor larantre en kavern lo montanny Oreb, i ti vwar en seri levennman spektakiler. Premyerman ti annan en divan. Sa divan ti bezwen pe soufle for e fer en gro tapaz, akoz i ti sitan pwisan ki i ti fann bann montanny e kas bann glasi. Apre ti annan en tranbleman-d-ter, ki ti pe larg en lafors pwisan sorti anba later. Finalman i ti vwar en dife. Anmezir ki sa dife ti ravaz sa rezyon, i paret ki Eliya ti santi lasaler sa dife.1 Lerwa 19:8-12.

“Gete! Zeova ti pe pase”

3. Ki kalite ki Bondye i annan ki Eliya ti vwar son levidans, e kote nou kapab trouv levidans ki Bondye i annan sa kalite?

3 Tou sa bann diferan kalite levennman ki Eliya ti vwar i endik zis en keksoz—i demontre sa gran pwisans ki Zeova i annan. Byensir nou pa bezwen vwar en mirak pour rekonnet ki Bondye i annan sa kalite. Sa kalite i tre evidan. Labib i dir nou ki kreasyon i donn laprev ‘pisans eternel Zeova ek son natir konman Bondye.’ (Romen 1:20) Zis mazin zekler ki kapab fer ou aveg, gro tapaz ki en tanpet i fer, en zoli delo fannen ki pe desann avek en lafors, en lesyel imans ranpli avek zetwal! Eski ou pa vwar pwisans Bondye  dan tou sa bann keksoz? Pourtan, zis en pti gin dimoun dan lemonn ozordi ki vreman rekonnet pwisans Bondye. Deplis, napa bokou dimoun ki byen konpran sa kalite. Me letan nou byen konpran sa kalite ki Bondye i annan, nou pou trouv bokou rezon pour apros pli pre avek Zeova. Dan sa seksyon, nou pou etidye an detay pwisans Zeova ki pa kapab ganny konpare.

En Kalite esansyel Zeova

4, 5. (a) Ki konneksyon i annan ant non Zeova ek son lafors oubyen pwisans? (b) Akoz i apropriye ki Zeova i swazir en toro pour reprezant son pwisans?

4 Napa en lot ki annan sa kalite pwisans ki Zeova i annan. Zeremi 10:6 i dir: “Napa personn ki parey ou dan okenn fason, O Zeova. Ou gran, e ou non i annan en gran pwisans.” Remarke ki lafors oubyen pwisans i relye avek non Zeova. Pa bliye ki sa non i vedir “I fer arive.” Kwa ki fer li posib pour Zeova vin oubyen kre tou sa ki i oule? Pwisans i enn. Wi, abilite Zeova pour azir, pour akonpli son lavolonte, napa okenn limit. En tel pwisans i enn parmi son bann kalite esansyel.

5 Vi ki nou pa pou kapab zanmen konpran ki kantite pwisans Zeova i annan, Zeova i servi bann legzanp pour ed nou konpran sa kalite. Parey nou’n vwar, i servi en toro pour reprezant son pwisans. (Ezekyel 1:4-10) Sa i apropriye, akoz menm en toro lo laferm i en zannimo ki gro e for. Bann dimoun an Palestin dan letan Labib ti rarman oubyen pa ti zanmen fer fas avek okenn keksoz ki pli for ki en toro. Me zot ti konn en lot kalite toro pli fer per—en kalite toro maron ki nepli egziste. (Zob 39:9-12) Lanperer Romen, Zil Sezar, in deza dir ki sa bann toro ti preski menm groser avek lelefan. I ti ekrir: “Zot tre for e zot vreman vit.” Mazinen konman ou ti pou santi ou pti pti e fay si ou ti pe debout akote en tel kreatir!

6. Akoz zis Zeova tousel ki ganny apele “Toupisan”?

 6 Pareyman, imen i pti e san okenn defans kan zot ganny konpare avek sa Bondye pwisan, Zeova. Pour li, menm bann nasyon pli pwisan i parey en pti lepeser lapousyer lo en balans. (Izai 40:15) Zeova i diferan konpare avek lezot, akoz son pwisans napa okenn limit, alor zis li tousel ki ganny apele “Toupisan.” * (Revelasyon 15:3) Zeova i “for e pwisan” e i annan en “kantite lenerzi.” (Izai 40:26) I sa sours pwisans ki pa zanmen fini. I pa depan lo okenn lezot sours an deor pour ganny lenerzi, akoz “lafors i pour Bondye.” (Psonm 62:11) Me par ki mwayen, Zeova i demontre son pwisans?

Konman Zeova i demontre son Pwisans

7. Kisisa lespri sen Zeova, e ki bann mo orizinal ki ganny servi dan Labib i sizere?

7 Zeova i devers son lespri sen an gran kantite. Sa i pwisans Bondye an aksyon. Annefe, dan Zenez 1:2, Labib i refer avek lespri sen konman “lafors aktif” Bondye. Bann mo Ebre ek Grek dan langaz orizinal ki’n ganny tradwir “lespri” i kapab ganny tradwir konman “divan,” “lespirasyon,” ek “leksplozyon” dan lezot konteks. Dapre serten, sa bann mo dan langaz orizinal i sizere ki lespri sen i en lafors envizib an aksyon. Parey divan, nou pa kapab vwar lespri Bondye akoz i envizib, me son bann lefe i reel e ou kapab vwar zot.

8. Dan Labib, ki mannyer lespri Bondye i ganny apele dan en sans senbolik, e akoz sa bann konparezon i apropriye?

8 Lespri sen Bondye i kapab ganny servi dan bokou diferan fason. Zeova i kapab servi li pour akonpli nenport plan ki i annan antet. I byen apropriye alor ki dan Labib, lespri Bondye i ganny apele son “ledwa,” son “lanmen for,” oubyen son “lebra ki’n file” dan en sans senbolik. (Lik 11:20;  Deterononm 5:15; Psonm 8:3) En zonm i kapab servi son lanmen pour fer en gran kantite louvraz ki demann diferan degre lafors ek skil. Pareyman, Bondye i kapab servi son lespri sen pour akonpli nenport keksoz ki i anvi—parey kree bann atonm ki sitan pti pti ki nou lizye pa vwar, separ Lanmer Rouz oubyen fer bann Kretyen premye syek koz diferan langaz.

9. Zeova i annan pwisans pour diriz lo lekel?

9 Zeova i osi demontre son pwisans atraver son lotorite konman sa Enn pli o dan liniver. Eski ou kapab imazinen ki ou annan plizyer milyon sitwayen entelizan e konpetan a ou dispozisyon ki pare pour fer sa ki ou dir zot? Zeova i annan sa pwisans pour dirize. I annan bann serviter lo later ki souvan ganny konpare avek en gran larme dan Labib. (Psonm 68:11; 110:3) Me bann lanz i bokou pli for ki bann imen. Sa i evidan kan larme Asiryen ti atak pep Bondye. En sel lanz ti touy 185,000 solda dan en sel lannwit! (2 Lerwa 19:35) Bann lanz Bondye i annan en “gran lafors.”Psonm 103:19, 20.

10. (a) Akoz sa enn Tou Pwisan i ganny apele Zeova bann larme? (b) Lekel ki pli for dan tou kreasyon Zeova?

10 Ki kantite lanz i annan? Profet Danyel ti ganny en vizyon kot i ti vwar plis ki 100 milyon lanz devan tronn Zeova dan lesyel, me napa okenn lendikasyon ki i ti vwar tou bann lanz ki Zeova ti’n kree. (Danyel 7:10) Alor i kapab annan plizyer santenn milyon lanz. Bondye i alor ganny apele Zeova bann larme. Sa tit i dekrir son gran pouvwar ki i annan konman Komandan en tre gran group lanz pwisan ki byen organize. Zeova in met son prop Garson byenneme, “premye-ne tou kreasyon” ansarz tou sa bann lanz. (Kolosyen 1:15) Konman sef lo tou bann lanz, serafen, ek seriben, Zezi i sa enn pli for dan tou kreasyon Zeova.

11, 12. (a) Dan ki fason parol Bondye i demontre son pwisans? (b) Ki Zezi ti dir pour montre pwisans ki Zeova i annan?

11 Zeova i annan ankor en lot mwayen pour demontre son  pwisans. Ebre 4:12 i dir: “Parol Bondye i vivan e i annan pisans.” Labib i Parol Bondye, i’n ganny enspire par lespri sen. Eski ou’n deza remark sa pwisans ekstraordiner ki annan dan Labib? I kapab fortifye nou, batir nou lafwa, e ed nou fer bann gran sanzman dan nou lavi. Zapot Pol ti averti bann konpanyon Kretyen kont bann dimoun ki ti viv en lavi imoral. Apre i ti azoute: “Koumsa menm ki serten parmi zot ti ete.” (1 Korentyen 6:9-11) Wi, “parol Bondye” ti fer en gro lefe lo zot e ti ed zot pour sanze.

12 Pwisans Zeova i sitan gran e bann mwayen ki i servi pour demontre son pwisans i telman efikas ki nanryen pa kapab bar son semen. Zezi ti dir: “Pour Bondye tou i posib.” (Matye 19:26) Pour ki bi Zeova i servi son pwisans?

Pwisans ki ganny gide par en Plan

13, 14. (a) Akoz nou kapab dir ki Zeova i pa zis en lafors? (b) Dan ki fason Zeova i servi son pwisans?

13 Lespri Zeova i en keksoz ki bokou pli for ki okenn lafors dan liniver; e Zeova i pa senpleman en lafors, oubyen en senp sours lenerzi. I en Bondye ki annan tou kontrol lo son prop pwisans. Me kwa ki pous li pour servi sa pwisans?

14 Parey nou pou vwar, Bondye i servi son pwisans pour kree, pour detrir, pour proteze, pour repare—an gro, pour fer nenport kwa ki adapte avek son bann plan parfe. (Izai 46:10) Dan serten ka, Zeova i servi son pwisans pour revel bann laspe enportan son personnalite ek son bann standar. Pli enportan, i servi son pwisans pour akonpli son lavolonte—pour zistifye son drwa pour dirize e glorifye son non sen par mwayen Rwayonm Mesyanik. Napa nanryen ki kapab anpes sa plan akonpli.

15. Pour ki bi Zeova i servi son pwisans an rapor avek son bann serviter, e konman sa ti ganny demontre dan ka Eliya?

15 Zeova i osi servi son pwisans pour benefisye nou personnelman. Remark sa ki 2 Kronik 16:9 i dir: “An se ki  konsern Zeova, son lizye pe ale vini partou lo later pour li montre son lafors an faver bann ki zot leker i tou pour li.” Leksperyans Eliya, ki’n ganny mansyonnen pli boner, i en legzanp. Akoz Zeova ti montre Eliya son pwisans dan en fason ekstraordiner? Parski Zezabel, ki ti en move Larenn, ti’n promet pour touy Eliya. Sa profet ti pe taye pour sov son lavi. I ti santi li tousel, per, e dekouraze—konmsi tou son bann travay dir ti anven. Pour rekonfort sa zonm trouble, Zeova ti fer bann keksoz pour rapel Eliya ki i annan pwisans. Sa divan, sa tranbleman-d-ter, ek sa dife ti montre ki sa Enn ki pli pwisan dan liniver ti la avek Eliya. Avek Bondye Tou Pwisan lo son kote, akfer Eliya ti bezwen per Zezabel?1 Lerwa 19:1-12. *

16. Akoz nou kapab ganny rekonfor letan nou reflesir lo sa gran pwisans ki Zeova i annan?

16 Menm si la konmela i pa son letan pour li fer bann mirak, Zeova pa’n sanze depi lepok Eliya. (1 Korentyen 13:8) I ankor annan sa menm dezir ozordi pour servi son pwisans dan faver bann ki kontan li. I vre ki i viv dan en landrwa spirityel, me i pa lwen avek sakenn parmi nou. Son pwisans napa limit, alors distans pa en baryer. Okontrer, Zeova i pre avek tou bann ki kriy li. (Psonm 145:18) En fwa, kan profet Danyel ti pe apel Zeova pour led, en lanz ti aparet menm avan ki i ti’n fini priye! (Danyel 9:20-23) Napa nanryen ki kapab anpes Zeova ed e fortifye bann ki i kontan.Psonm 118:6.

Eski Pwisans Bondye i anpes nou apros li?

17. Dan ki sans pwisans Zeova i fer nou annan lafreyer, me ki kalite lafreyer ki i pa fer nou annan?

17 Eski pwisans Bondye i devret fer nou per li? Larepons i  wi ek non. Wi, dan lesans ki sa kalite i donn nou bokou rezon pour annan lakrent, respe ek ladmirasyon pour Bondye. Se sa ki nou ti diskit an bref dan sapit avan. Labib i dir nou ki en tel lakrent i “konmansman lasazes.” (Psonm 111:10) Me nou osi reponn non, akoz pwisans Bondye pa donn nou okenn rezon pour annan en move lafreyer pour li oubyen kanmi pour apros li.

18. (a) Akoz bokou dimoun napa konfyans dan bann ki annan pouvwar? (b) Ki mannyer nou konnen ki Zeova pa kapab ganny koronpi par son pouvwar?

18 “I paret ki pouvwar i tant pour fer dimoun koronpi, e pli bann lider i ganny pouvwar, pli zot vin koronpi.” Se sa ki Lord Acton en istoryen Angle ti ekri an 1887. Souvannfwa son parol in ganny repete, e petet sa i akoz bokou dimoun i vwar ki i definitivman vre. Bann imen enparfe i souvan abiz zot pouvwar, parey listwar in toultan konfirmen. (Eklezyast 4:1; 8:9) Pour sa rezon, bokou dimoun napa konfyans dan bann ki annan pouvwar e reste lwen avek zot. Zeova li, i annan tou pouvwar. Eski sa in fer li koronpi? Non! Parey nou’n vwar, Zeova i sen, e i pa zanmen kapab vin koronpi. Zeova pa parey bann zonm ek fanm enparfe ki annan pouvwar dan sa lemonn koronpi. I pa’n zanmen abiz son pouvwar, e i pa pou zanmen fer sa.

19, 20. (a) An armoni avek ki lezot kalite ki Zeova i toultan demontre son pwisans, e akoz sa i rekonfortan? (b) Konman ou pou eksplik kontrol ki Zeova i annan lo son prop lekor, e akoz sa i atir ou?

19 Rapel byen, pwisans i pa sa sel kalite ki Zeova i annan. I reste pour nou etidye son lazistis, son lasazes, ek son lanmour. Me nou pa devret zanmen prezimen ki bann kalite Zeova i ganny demontre dan en fason dir oubyen otomatik, konmsi i demontre zis en kalite alafwa. Okontrer, nou pou vwar dan lezot sapit ki Zeova i toultan demontre son pwisans an armoni avek son lazistis, son lasazes, ek son lanmour. Mazin lo en lot kalite ki Bondye i posede, enn ki  ou rarman vwar dan bann dirizan sa lemonn—kontrol lo son prop lekor.

20 Imazinen ki ou zwenn en gro zonm for e ki son prezans i fer ou per. Me avek letan ou remarke ki i paret zantiy. I touzour pare e annan sa dezir pour servi son lafors pour ed e protez dimoun, sirtou bann ki san defans. I pa zanmen abiz son lafors. Ou vwar li ganny ensilte san okenn rezon valab. Pourtan i konport li dan en fason ferm me kalm, avek dinite, e menm i amikal. Ou konmans mazinen si ou ti pou kapab montre sa menm ladouser ek kontrol, sirtou si ou ti for parey sa zonm! Si ou ti konn en zonm koumsa, eski ou pa ti pou santi ou atire anver li? Nou annan bokou plis rezon pour apros avek Zeova ki Tou Pwisan. Konsider sa fraz antye ki tit sa sapit i baze lo la: “Zeova pa ankoler vitman e i annan gran pwisans.” (Naoum 1:3) Zeova i pran letan avan ler i servi son pwisans kont bann dimoun, menm kont bann mesan. I annan limilite ek labonte. I’n prouve ki i “pa ankoler vitman” malgre i ganny provoke en kantite.Psonm 78:37-41.

21. Akoz Zeova i evite fors dimoun pour fer son lavolonte, e ki sa i ansenny nou lo li?

21 Konsider kontrol ki Zeova i annan lo son lekor dan en  lot laspe. Si ou ti annan en pwisans ki napa limit, eski ou panse ki petet parfwa, ou ti a ganny tante pour fer dimoun fer keksoz dan ou fason? Zeova, avek tou son pwisans, pa fors dimoun pour servi li. Menm si servi Bondye i sel fason pour ganny lavi eternel, Zeova pa fors nou pour servi li. Okontrer, avek labonte i respe sa liberte ki sak dimoun i annan pour swazir. I averti nou lo move konsekans bann move swa e dir nou ki rekonpans i annan si nou fer bann bon swa. Me i les nou deside ki swa nou pou fer. (Deterononm 30:19, 20) Zeova napa okenn lentere dan servis ki ganny fer par-d-fors oubyen akoz en lafreyer abnormal pour son pwisans ekstraordiner. I rod bann ki pou servi li volonterman e akoz zot kontan li.2 Korentyen 9:7.

22, 23. (a) Kwa ki montre ki Zeova i pran plezir pour donn lezot pouvwar? (b) Ki nou pou egzaminen dan prosen sapit?

22 Annou get en dernyen rezon akoz nou pa devret per sa Bondye Tou Pwisan. Bann imen ki annan pouvwar i tant pour per partaz zot pouvwar avek lezot. Parkont, Zeova i pran plezir pour donn pouvwar son bann adorater fidel. I konfye lezot en serten kantite lotorite, tel parey son Garson. (Matye 28:18) Zeova i osi donn pouvwar son bann serviter dan en lot fason. Labib i eksplike: ‘O Zeova, grander, pwisans, labote, siperyorite ek dinite i pour ou; akoz tou keksoz dan lesyel e lo later i pour ou. Dan ou lanmen i annan pwisans, e ou annan sa abilite pour fer tou vin gran e pour donn zot lafors.’1 Kronik 29:11, 12.

23 Wi, Zeova i vreman kontan pour donn ou son lafors. I menm donn “pisans ki napa son parey” avek bann ki anvi servi li. (2 Korentyen 4:7) Eski ou pa santi ou atire avek sa Bondye ki ranpli avek lafors ek lenerzi, ki servi son pwisans dan bann bon fason e ki baze lo bann prensip? Dan prosen sapit nou pou konsantre lo konman Zeova i servi son pwisans pour kree.

^ par. 6 Sa mo Grek ki ganny tradwir “Toupisan” i literalman vedir “Dirizan lo tou Dimoun; Sa Enn ki annan tou Pouvwar.”

^ par. 15 Labib i fer resorti ki “Zeova pa ti dan sa divan . . . , dan sa tranbleman . . . , dan sa dife.” Kontrerman avek bann dimoun ki ador bann keksoz dan lanatir, bann serviter Zeova pa rod li dan bann lafors lanatir. I tro gran pour li reste dan okenn keksoz ki i’n kree.1 Lerwa 8:27.