Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Apros avek Zeova

 SAPIT 7

Pwisans pour proteze—‘Bondye i en Refiz pour nou’

Pwisans pour proteze—‘Bondye i en Refiz pour nou’

1, 2. Ki danze bann Izraelit ti ladan ler ki zot ti antre dan rezyon Sinai dan lannen 1513 A.N.L., e konman Zeova ti donn zot lasirans?

BANN Izraelit ti an danze ler ki zot ti antre dan rezyon Sinai boner dan lannen 1513 A.N.L. Zot ti pe al fer en traze efreyan, en traze atraver en “gran dezer danzere ranpli avek serpan anpwazonnen ek skorpyon.” (Deterononm 8:15, The New English Bible) I ti osi annan bann nasyon ki pa ti kontan zot, ki ti kapab atak zot. Zeova ti’n anmenn son pep dan sa sitiasyon. Konman zot Bondye, eski i ti pou kapab protez zot?

2 Parol Zeova ti vreman donn zot lasirans: “Zot menm zot in vwar sa ki mon ti fer avek bann Ezipsyen, mon ti anmenn zot lo lezel bann leg e anmenn zot kot mwan.” (Egzod 19:4) Zeova ti servi legzanp en leg pour rapel son pep konman i ti delivre zot dan lanmen bann Ezipsyen e anmenn zot an sekirite. Me i annan lezot rezon akoz “lezel bann leg” i apropriye pour dekrir proteksyon Bondye.

3. Akoz “lezel bann leg” i apropriye pour dekrir proteksyon Bondye?

3 En leg pa servi son gran lezel ki for zis pour li anvole dan lezer. Letan i fer so, en manman leg i fil son lezel—ki kapab ariv 2 met longer—ki fer lonbraz pour protez son bann piti kont larder soley. Dan lezot moman, i ploy son lezel otour son bann piti pour protez zot kont lafreser. Zis parey en leg i protez son bann piti, Zeova ti protez sa zenn nasyon Izrael. La ki zot ti dan dezer, son pep ti pou kontinyen trouv refiz dan lonbraz son lezel senbolik ki vreman for, osi lontan ki zot ti reste fidel. (Deterononm 32:9-11; Psonm 36:7) Eski nou kapab vreman ekspekte proteksyon Bondye denozour?

 Bondye i promet Proteksyon

4, 5. Akoz nou kapab met tou nou konfyans dan promes Bondye pour protez nou?

4 Definitivman Zeova i kapab protez son bann serviter. I “Bondye Tou Pwisan”—en tit ki endike ki i posed en pwisans ki personn pa kapab opoze. (Zenez 17:1) Parey mare ki pa kapab ganny arete, personn pa kapab reziste Zeova ler i servi son pouvwar. Vi ki i kapab fer nenport keksoz ki i anvi fer, nou kapab demande, ‘Eski i lavolonte Zeova pour li servi son pwisans pour protez son pep?’

5 Dan en mo, larepons i wi! Zeova i asir nou ki i pou protez son pep. Psonm 46:1 i dir: “Bondye i en refiz ek lafors pour nou, en led ki fasilman ganny trouve pandan ladetres.” Vi ki Bondye “pa zanmen manti,” nou kapab met tou nou konfyans dan son promes pour protez nou. (Tit 1:2) Annou egzamin serten legzanp vivan e kler ki Zeova i servi pour dekrir son proteksyon.

6, 7. (a) Ki proteksyon en berze dan letan Labib ti donn son mouton? (b) Konman Labib i dekrir dezir senser Zeova pour protez e pran swen avek son bann mouton?

6 Zeova i en Berze, e nou, “nou son pep e bann mouton dan son lerb.” (Psonm 23:1; 100:3) Bann mouton pa kapab byen defann zot lekor. En berze dan letan Labib ti bezwen annan kouraz pour protez son mouton kont lyon, lelou, ek lours, osi byen kont voler. (1 Samyel 17:34, 35; Zan 10:12, 13) Me parler pour sa berze protez son mouton, i ti bezwen demontre ladouser. Ler en manman mouton ti donn nesans lwen avek troupo, sa berze ti bezwen vey li e apre pran sa pti mouton san defans e anmenn li kot troupo.

“I pou anmenn zot dan son lebra”

7 Par konpar li avek en berze, Zeova i asir nou ki i annan en dezir senser pour protez nou. (Ezekyel 34:11-16)  Mazin sa deskripsyon lo Zeova dan Izai 40:11, ki ganny diskite dan Sapit 2 sa liv: “Parey en berze i pou pran swen avek son prop troupo. Avek son lebra i pou rasanble bann pti mouton ansanm; e i pou anmenn zot dan son lebra.” Konman sa pti mouton i ariv dan lebra sa berze, setadir dan sa latwal ki vin otour son likou ek lestoman? Sa pti mouton i kapab apros sa berze e menm frot frot avek son lipye. Parkont, se sa berze ki bezwen bese, pran sa pti mouton, e zantiman met li dan son lebra kot i pou santi li an sekirite. Sa i en legzanp ranpli avek tandres pour montre ki nou Gran Berze i pare pour protez nou!

8. (a) Avek ki Bondye i ofer son proteksyon, e konman Proverb 18:10 i fer resorti sa? (b) Kwa ki enplike ler nou pe rod refiz dan non Bondye?

8 Zis bann ki apros avek Zeova ki eksperyans son proteksyon ki i’n promet. Proverb 18:10 i fer resorti: “Non Zeova i en latour for. Bann dimoun drwat i tay ladan e zot ganny proteksyon.” Dan letan Labib, bann latour ti parfwa ganny konstri dan dezer konman bann landrwa refiz. Me i ti tou depan lo sa enn ki an danze pour tay dan sa latour pour trouv sekirite. I menm parey ler nou pe rod refiz dan non Bondye. Sa i enplik plis ki senpleman repet non Bondye, sa non i napa en pouvwar mazik. Okontrer, nou bezwen konn e annan konfyans dan sa Enn ki port sa non e viv an armoni avek son bann standar drwat. Pa Zeova i vreman bon pour reasir nou ki si nou tourn ver li avek lafwa, i pou vin en proteksyon pour nou!

“Nou Bondye . . . i kapab sov nou”

9. Konman Zeova in fer plis ki zis promet proteksyon?

9 Zeova in fer plis ki zis promet proteksyon. Dan letan Labib, i ti demontre ki i kapab protez son pep kan i ti fer bann mirak. Pandan listwar Izrael, “lanmen” for Zeova  ti souvan met bann lennmi Izrael ki ti vreman for anba kontrol. (Egzod 7:4) Me Zeova ti osi servi son pwisans pour protez serten dimoun.

10, 11. Ki legzanp dan Labib ki montre konman Zeova ti servi son pwisans pour proteze an faver bann dimoun?

10 Kan sa trwa zenn Ebre, Sadrak, Mesak, ek Abednego, ti refize ador sa stati annor, lerwa Neboukadnetsar ti byen ankoler e ti menase pour zet zot dan en four vreman so. Neboukadnetsar, sa lerwa pli pwisan sa lepok, ti demande dan zar pe boufonnen: “Lekel sa bondye ki kapab sov zot dan mon lanmen?” (Danyel 3:15) Sa trwa zennonm ti konvenki ki zot Bondye ti annan sa pwisans pour protez zot, me zot pa ti prezimen ki i ti pou neseserman fer li. Alor, zot ti reponn: “Si fodre, nou Bondye ki nou pe servi i kapab sov nou.” (Danyel 3:17) Annefe, sa four dife, menm si i ti’n ganny sofe set fwa pli so ki labitid, pa ti prezant okenn difikilte pour zot Bondye tou pwisan. I ti protez zot, e sa lerwa ti forse rekonnet: “Napa lot Bondye ki kapab delivre parey sa enn.”Danyel 3:29.

11 Zeova ti osi demontre son pwisans dan en fason remarkab kan i ti transfer lavi son sel Garson dan matris Mari, en Zwif ki ti ankor vyerz. En lanz ti dir avek Mari ki i ti pou “ansent, [i] pou ganny en garson.” Sa lanz ti eksplike: “Lespri Sen i a desann lo ou, Bondye i a kouver ou avek son pisans.” (Lik 1:31, 35) Aparaman, sa ti premye fwa ki Garson Bondye ti vreman san defans koumsa. Eski pese ek lenperfeksyon sa manman ti pou transmet avek sa pti baba ki ti pe formen? Eski Satan ti pou kapab fer ditor oubyen touy sa Garson avan I ne? Enposib! I konmsi Zeova ti form en miray otour Mari pour protez li pour ki nanryen—ni okenn lenperfeksyon, ni lafors, ni kriminel, ni okenn demon—pa ti pou kapab fer nanryen sa pti baba omoman ki’n ganny konsevwar. Zeova ti kontinyen protez Zezi pandan son zenes. (Matye 2:1-15) Personn pa ti  kapab atak son Garson byenneme, ziska letan ki Bondye ti’n fikse.

12. Akoz Zeova ti fer mirak pour protez serten dimoun dan letan Labib?

12 Akoz Zeova ti fer mirak pour protez serten dimoun? Dan bokou ka, Zeova ti protez serten dimoun pour kapab protez en keksoz bokou pli enportan: lakonplisman son plan. Par egzanp, i ti neseser ki Zezi i reste vivan konman en zanfan pour akonpli plan Bondye, ki pou finalman benefisye tou dimoun. Bann resi ki demontre plizyer fason kot Zeova ti servi son pwisans pour proteze i form par Lekritir enspire. Zot in “ganny ekri pour nou lansennyman, pour ki par pasyans ek konsolasyon ki Lekritir i donnen nou posed lesperans.” (Romen 15:4) Wi, sa bann legzanp i ogmant nou lafwa dan sa Bondye ki tou pwisan. Me ki proteksyon nou kapab ekspekte avek Bondye ozordi?

Ki Proteksyon Bondye pa vedir

13. Eski Zeova i oblize fer mirak pour nou? Eksplike.

13 Promes Bondye pour protez nou pa vedir ki Zeova i oblize fer mirak pour nou. Non, nou Bondye pa garanti nou en lavi ki napa problenm dan sa vye sistenm. Plizyer serviter fidel Zeova i fer fas avek bann gro difikilte, ki enkli lamizer, lager, maladi, ek lanmor. Zezi ti klerman dir son bann disip ki zot kapab ganny met amor akoz zot lafwa. Se pour sa rezon ki Zezi ti met lanfaz lo sa nesesite pour reste fidel ziska lafen. (Matye 24:9, 13) Si Zeova ti servi son pwisans pour delivre dimoun par mirak dan tou sirkonstans, sa ti kapab donn Satan en baz pour provok Zeova e kestyonn senserite nou latasman avek nou Bondye.Zob 1:9, 10.

14. Ki legzanp ki montre ki Zeova pa toultan protez tou son bann serviter dan menm fason?

14 Menm dan letan Labib, Zeova pa ti servi son pwisans  pour anpes sak son serviter mor avan ler. Par egzanp, Zapot Zak ti ganny met amor par Erod apepre lannen 44 N.L. Pourtan, pa bokou letan apre, Pyer ti ganny delivre “avek pouvwar Erod.” (Akt 12:1-11) Me Zan, frer Zak, ti viv bokou plis letan ki Pyer ek Zak. I kler ki nou pa kapab ekspekte nou Bondye protez tou son bann serviter dan menm fason. Deplis, “letan ek levennman san ekspekte” i ariv lo nou tou. (Eklezyast 9:11) Alor, konman Zeova i protez nou ozordi?

Zeova i fourni Proteksyon fizik

15, 16. (a) Ki levidans i annan ki Zeova in fourni proteksyon fizik pour son bann adorater konman en group? (b) Akoz nou kapab annan konfyans ki Zeova pou protez son bann serviter konmela e pandan ‘gran ladetres’?

15 Premyerman, annou egzamin proteksyon fizik. Konman bann serviter Zeova, nou kapab ekspekte en tel proteksyon konman en group. Sankwa, nou ti pou’n vin en target fasil pour Satan. Zis mazin sa: napa en lot keksoz ki Satan, “sef lemonn,” pou pli kontan fer ki elimin vre ladorasyon. (Zan 12:31; Revelasyon 12:17) Serten parmi bann gouvernman pli pwisan lo later in restrikte nou travay predikasyon e zot in esey elimin nou konpletman. Pourtan, pep Zeova in reste ferm e zot in kontinyen prese san arete! Akoz bann nasyon pwisan pa’n kapab aret aktivite sa pti group Kretyen ki paret pa kapab defann zot lekor? Parski Zeova in prezerv nou avek son lezel senbolik ki vreman for!Psonm 17:7, 8.

16 Me ki nou pou dir konsernan proteksyon fizik pandan ‘gran ladetres’ ki pe vini? Nou pa bezwen per legzekisyon zizman Bondye. Apre tou, “Bondye i konnen ki mannyer i pou delivre bann dimoun ki atase avek li dan difikilte, e pou gard bann ki move pour pinisyon pour zour zizman.” (Revelasyon 7:14; 2 Pyer 2:9) Antretan, nou  kapab toultan annan lasirans lo de keksoz. Premyerman, Zeova pa pou zanmen permet ki son bann serviter fidel i ganny eliminen lo later. Dezyenmman, i pou rekonpans bann ki reste fidel par donn zot lavi eternel dan son nouvo lemonn drwat—si neseser, par mwayen en rezireksyon. Pour bann ki’n mor, napa landrwa pli an sekirite pour zot ki dan memwar Bondye.Zan 5:28, 29.

17. Konman Zeova i protez nou atraver son Parol?

17 Menm konmela, Zeova i protez nou atraver son “parol” vivan, ki annan sa pwisans pour motiv dimoun pour sanz zot kondisyon leker ek zot lavi. (Ebre 4:12) Par aplik son bann prensip, nou kapab ganny proteze kont danze fizik. Izai 48:17 i dir: “Mwan, Zeova, mon . . . ansenny ou pour ou prop benefis.” San okenn dout, viv an armoni avek Parol Bondye i kapab amelyor nou lasante e fer nou viv pli lontan. Par egzanp, vi ki nou aplik konsey Labib pour pa annan relasyon seksyel an deor maryaz e pour pirifye nou avek tou keksoz sal, nou evit bann pratik sal ek labitid danzere ki kree problenm dan lavi bokou dimoun ki pa servi Bondye. (Akt 15:29; 2 Korentyen 7:1) Pa nou rekonesan ki mannyer Parol Bondye i protez nou!

Zeova i protez nou spirityelman

18. Ki proteksyon spirityel Zeova i fourni nou?

18 Pli enportan ankor, Zeova i fourni proteksyon spirityel. Nou Bondye lanmour i protez nou kont danze spirityel par ekip nou avek sa ki nou bezwen pour andir difikilte e prezerv nou relasyon avek li. Alor, Zeova i azir pour prezerv nou lavi, pa zis pour ennde lannen me pour touzour. Annou egzamin serten laranzman ki Bondye in fer e ki kapab protez nou spirityelman.

19. Konman lespri Zeova i kapab ed nou fer fas avek okenn leprev ki nou kapab rankontre?

19 Zeova i sa enn “ki ekout lapriyer.” (Psonm 65:2) Kan  bann presyon lavi i paret tro lour, devid nou leker avek li, i kapab soulaz nou en kantite. (Filipyen 4:6, 7) Menm si Bondye pa fer mirak pour retir nou bann leprev, kan i reponn nou lapriyer senser i kapab donn nou lasazes pour fer fas avek zot. (Zak 1:5, 6) Deplis, Zeova i donn lespri sen tou bann ki demann li. (Lik 11:13) Sa lespri ki tre pwisan i kapab ed nou fer fas avek nenport leprev oubyen problenm ki nou kapab rankontre. I kapab donn nou sa “pisans ki napa son parey” pour andire ziska ki Zeova i retir tou bann problenm dan sa nouvo lemonn ki tre pros.2 Korentyen 4:7.

20. Konman pwisans Zeova pour proteze i kapab ganny demontre atraver nou bann konpanyon Kretyen?

20 Parfwa, nou kapab eksperyans pwisans Zeova pour proteze atraver nou konpanyon Kretyen. Zeova in atir son pep pour vin “bann frer dan lafwa” lo later antye. (1 Pyer 2:17; Zan 6:44) Vi ki tou sa bann frer ek ser i kontan kanmarad, nou vwar avek nou prop lizye sa pouvwar ki lespri sen Bondye i annan pour enfliyans dimoun pour fer sa ki byen. Sa lespri i prodwir fri dan nou—bann kalite atiran  e presye ki enkli lanmour, ladouser, ek labonte. (Galat 5:22, 23) Alor, kan nou dan difikilte e en konpanyon Kretyen i ganny motive pour ofer en konsey itil oubyen partaz bann mo lankourazman ki nou vreman bezwen, nou kapab remersye Zeova pour demontre ki i enterese pour protez nou.

21. (a) Ki nouritir spirityel Zeova i fourni atan atraver ‘lesklav fidel e pridan’? (b) Ki mannyer ou’n benefisye personnelman avek bann laranzman Zeova pour protez nou spirityelman?

21 Zeova i fourni en lot keksoz pour protez nou: nouritir spirityel ki vin atan. Pour ed nou ganny lafors atraver son Parol, Zeova in donn ‘lesklav fidel e pridan’ sa travay pour fourni nouritir spirityel. Sa lesklav fidel i servi bann piblikasyon, ki enkli magazin Latour Veyer ek Réveillez-vous!, osi byen ki bann renyon ek lasanble pour fourni nou avek “manze kan i ler.” I donn sa ki nou bezwen, kan nou bezwen li. (Matye 24:45) Eski ou’n deza tann en keksoz dan en renyon Kretyen—dan en komanter, dan en diskour, oubyen menm dan en lapriyer—ki ti donn ou sa lafors ek lankourazman ki ou ti bezwen? Eski en lartik spesifik dan enn nou bann magazin in deza fer lefe lo ou fason viv? Pa oubliye, Zeova i fourni tou sa bann keksoz pour protez nou spirityelman.

22. Dan ki fason Zeova i toultan servi son pwisans, e akoz ler i fer sa, se nou ki benefisye en kantite?

22 Vreman Zeova i en boukliye “pour tou bann ki pran refiz dan li.” (Psonm 18:30) Nou konpran ki i pa servi son pwisans pour protez nou kont tou problenm la konmela. Parkont, i toultan servi son pwisans pour proteze pour fer sir ki son plan i ganny akonpli. Alafendizour, i pe fer sa pour son pep benefisye pli plennman. Si nou apros avek li e reste dan son lanmour, Zeova pou donn nou lavi parfe pour touzour. Avek sa lespwar antet, nou kapab vwar nenport soufrans dan sa sistenm konman “bann pti soufrans aktyel.”2 Korentyen 4:17.