Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Apros avek Zeova

 SAPIT 15

Zezi i “etablir Lazistis lo Later”

Zezi i “etablir Lazistis lo Later”

1, 2. Ki sitiasyon ki ti fer Zezi ankoler, e akoz?

TOU dimoun ti kapab vwar ki Zezi ti ankoler, e i ti annan rezon. Vi ki i ti annan en karakter dous petet ou kapab vwar li difisil pour mazin li pe pran lakoler. (Matye 21:5) Byensir, i ti annan kontrol parfe lo son lekor, son lakoler ti zistifye. * Me kwa ki ti’n kapab eksit lakoler sa zonm ki kontan fer lape? Akoz en gro lenzistis ti pe arive.

2 Sa tanp an Zerizalenm ti annan gran valer pour Zezi. I ti sa sel landrwa sakre dan lemonn antye ki ti’n ganny dedye pour ador son Papa dan lesyel. Bann Zwif sorti dan bokou landrwa ti fer gran vwayaz pour al ador Bondye kot tanp. Menm bann dimoun dan lezot nasyon ki ti respekte Bondye ti antre dan lakour tanp, sa ti landrwa rezerve pour zot. Me byen boner dan son minister, Zezi ti antre kot tanp, e la i ti vwar en move keksoz pe arive. Ti enkrwayab, sa landrwa ti pli parey en bazar ki en lakaz pour ladorasyon! I ti plen avek bann marsan ek bann sanzer larzan. Me petet ou a demande, kwa ki ti enzis ladan? Pour sa bann zonm, tanp Bondye ti zis en landrwa pour eksplwat dimoun—menm vol zot. Me konman?Zan 2:14.

3, 4. Ki biznes ki ti pe ganny fer avek vorasite dan lakaz Zeova, e ki Zezi ti fer pour rezourd sa problenm?

3 Bann sef relizye ti fer en lalwa, ki zis en kalite kalen ki kapab ganny servi pour pey taks tanp. Bann etranze ti bezwen sanz zot larzan pour kapab ganny sa bann kalen. Alor, bann sanzer larzan ti enstal zot latab lanmenm dan tanp e zot ti  sarz bann dimoun pour sak tranzaksyon ki zot ti fer. Lavant bann zannimo ti osi anmenn bokou profi. Bann etranze ki ti anvi ofer sakrifis ti kapab aste avek nenport marsan dan lavil. Me i ti annan posibilite ki bann zofisye tanp ti vwar zot sakrifis pa apropriye e alor rezet zot sakrifis. Me bann lofrann ki ti ganny aste lanmenm kot tanp ti pou sirman ganny aksepte. Alor bann marsan ti kapitaliz lo la e parfwa zot ti sarz zot an plis. * Sa ti pli pir ki fer biznes pour ganny en kantite profi. Sa ti parey avek vole!

“Tir sa bann zafer isi”

4 Me Zezi pa ti kapab toler sa kalite lenzistis. Sa ti lakaz son Papa! Alor i ti fer en fwet avek lakord e i ti sas zot avek zot bef ek mouton an deor tanp. Apre i ti vin kot bann sanzer larzan e savir zot latab. Zis imazin tou sa bann kalen in fannen partou ater! Severman i ti konmann bann zonm ki ti pe vann pizon: “Tir sa bann zafer isi!” (Zan 2:15, 16) I paret ti napa personn ki ti oze opoz sa zonm kouraze.

“Tel Papa, tel Piti”

5-7. (a) Ki mannyer sa letan ki Zezi ti pase dan lesyel avan vin lo later ti enfliyans son lazistis, e ki nou kapab aprann ler nou etidye son legzanp? (b) Ki mannyer Zezi in lalit kont sa bann lenzistis konsernan drwa Zeova pour dirize ek son non?

5 Byensir, bann marsan ti vin ankor. Apepre trwa an plitar, Zezi ti fer fas avek sa menm lenzistis. Safwasi i ti refer avek parol ki Zeova ti dir, pour kondann bann ki ti pe fer Son lakaz vin “en kavern pour voler.” (Matye 21:13; Zeremi 7:11) Wi, kan Zezi ti vwar ki mannyer sa bann marsan ti pe eksplwat bann dimoun e sali tanp Bondye, sa ti fer li santi parey son Papa. Me sa i pa drol! Pour plizyer milyon lannen, Zezi in ganny ansennyen par son Papa dan lesyel. Sa in fer  li devlop sa menm kalite lazistis ki Zeova i annan. Zezi ti vin en legzanp vivan sa parol “Tel Papa, tel piti.” Alor si nou anvi ganny en bon konprenezon lo ki kalite lazistis Zeova i annan, pli bon fason pour fer sa se reflesir lo legzanp Zezi Kri.Zan 14:9, 10.

6 Sel Garson Zeova ti la, kan Satan ti enzisteman apel Zeova Bondye en manter, e ler i ti kestyonnen si fason dirize Zeova i drwat. Sa lakizasyon ti totalman fo! Plitar, sa Garson ti tande kan Satan ti pretann ki imen i servi Zeova pour rezon egois, me pa akoz zot kontan li. Sirman sa bann fo lakizasyon ti fer leker sa Garson fer mal, li ki kontan sa ki drwat. San dout, i ti bezwen vreman kontan pour konnen ki i pou zwe en rol tre enportan pour finalman koriz sa bann fo lakizasyon! (2 Korentyen 1:20) Konman i ti pou fer sa?

7 Parey nou’n aprann dan Sapit 14, Zezi Kri ti donn en larepons final pour reponn lakizasyon Satan, konsernan fidelite bann imen. Alor, Zezi ti fourni sa baz pour ki enn fwa pour tou, drwa Zeova pour dirize i ganny zistifye e Son non sen i ganny glorifye. Konman Reprezantan prensipal Zeova, Zezi pou etablir lazistis Bondye partou dan liniver. (Akt 5:31) Son lavi lo later ti osi reflekte lazistis Bondye. Zeova ti dir sa lo li: “Mon pou met mon Lespri lo li, e i pou anons bann nasyon vre lazistis.” (Matye 12:18) Ki mannyer Zezi ti akonpli sa parol?

Zezi i fer kler ki savedir “vre Lazistis”

8-10. (a) Ki mannyer lalwa fer par bann sef relizye ti montre en mank respe pour bann madanm ek dimoun ki pa ti Zwif? (b) Dan ki fason bann lalwa fer par zonm ti fer lalwa Zeova lo Saba vin en fardo?

8 Zezi ti kontan Lalwa Zeova e i ti viv dapre sa Lalwa. Me bann sef relizye dan son letan ti devir e mal aplik sa Lalwa.  Zezi ti dir zot: “Maler! Profeser Lalwa ek Farizyen, ipokrit! . . . Zot negliz sa ki pli enportan dan Lalwa, tel ki lazistis, konpasyon, ek fidelite.” (Matye 23:23) Definitivman, sa bann ansennyan Lalwa Bondye pa ti pe fer kler ki savedir “vre lazistis.” Okontrer, zot ti pe kasyet lazistis Bondye. Ki mannyer sa? Annou konsider detrwa legzanp.

9 Zeova ti dir son pep pa asosye avek bann nasyon payen otour zot. (1 Lerwa 11:1, 2) Me serten sef relizye fanatik ti ankouraz dimoun pour pa kontan bann dimoun ki pa Zwif. Dan liv apele Mishnah ti menm annan sa lareg: “Pa kit bef kot lotel bann ki pa Zwif parski zot kapab bann dimoun ki fer sèks avek zannimo.” Sa bann diskriminasyon kont tou bann dimoun ki pa ti en Zwif ti enzis e tou lekontrer avek leta lespri Lalwa Moiz. (Levitik 19:34) Lezot lareg ki zonm ti fer, ti abes bann madanm. Zot lalwa ti dir ki en madanm i devret mars deryer son mari, me pa akote li. En zonm ti napa drwa koz avek en madanm dan landrwa piblik, ni menm avek son prop madanm. Parey bann lesklav, bann madanm ti napa drwa vin en temwen an kour. Ti menm annan en lapriyer ofisyel ki bann zonm ti fer pour remersye Bondye ki zot pa ti en madanm.

10 Bann sef relizye ti kasyet Lalwa Bondye anba en kantite lareg ek lalwa fer par zonm. Pran par egzanp lalwa lo Saba. Lalwa ti senpleman anpes dimoun travay zour Saba, pour zot kapab ador Bondye, batir zot spirityalite, e pour repoze sa zour. Me bann Farizyen ti fer sa lalwa vin en fardo. Zot ti deside zot menm pour definir egzakteman ki “travay” i vedir. Zot ti spesifye 39 diferan aktivite konman travay, tel parey rekolt oubyen lasas. Me sa ti fer lev en kantite kestyon. Par egzanp, si en zonm ti touy en pis zour Saba, eski i ti pe fer lasas? Si ler i ti pe marse i kas en ponnyen lagrenn pour manze, eski i ti pe fer rekolt? Si i ti geri en dimoun ki malad, eski i ti pe travay? Zot ti donn bann lareg detaye e strik pour sak kestyon.

11, 12. Ki mannyer Zezi ti montre ki i ti kont tradisyon bann Farizyen ki pa ti baze lo Labib?

 11 Dan en tel sitiasyon, ki mannyer Zezi ti pou ed dimoun konpran ki savedir vre lazistis? Dan son lansennyman ek fason viv, i pa ti per pour debout kont sa bann sef relizye. Premyerman, annou konsider serten son lansennyman. I ti fransman kondann sa kantite lalwa ki zot ti fer, par dir: “Zot detri valer parol Bondye par zot tradisyon.”Mark 7:13.

12 Dan en fason efikas, Zezi ti ansennyen ki bann Farizyen ti dan lerer konsernan lalwa Saba. I ti fer zot konpran ki zot ti’n mal konpran bi sa lalwa. I ti eksplike ki Mesi i “Met Saba,” e alor i annan tou drwa geri dimoun zour Saba. (Matye 12:8) Pour met lanfaz lo sa pwen, zour Saba i ti fer mirak devan tou dimoun. (Lik 6:7-10) Sa bann gerizon ti en avangou sa kalite gerizon ki i pou fer lo later antye pandan sa mil an ki i pou dirize. Sa mil an li menm pou vin sa pli gran Saba, ler tou imen fidel pou finalman ganny libere avek fardo pese ek lanmor.

13. Apre ki Zezi ti konplet son minister lo later, ki nouvo lalwa ki ti ganny entrodwir, e ki mannyer i ti diferan avek lalwa Moiz?

13 Zezi ti osi fer kler ki savedir lazistis dan en nouvo lalwa, sa se “lalwa Kris.” Sa nouvo lalwa ti ganny entrodwir apre ki Zezi ti konplet son minister lo later. (Galat 6:2) Kontrerman avek Lalwa Moiz, sa nouvo lalwa pa ti depan en kantite lo bann komannman an ekrir, me lo prensip. Me dan lalwa Kris i annan serten komannman ki direk. I annan enn parmi ki Zezi ti apel “en konmannman nouvo.” Zezi ti ansenny tou son bann disip pour kontan kanmarad parey li i’n kontan zot. (Zan 13:34, 35) Wi, sa kalite lanmour ti pou idantifye tou bann ki viv dapre “lalwa Kris.”

I ti demontre Lazistis dan son Fason viv

14, 15. Ki mannyer Zezi ti demontre ki i rekonnet limit son lotorite, e akoz sa i rekonfort nou?

14 Zezi ti fer plis ki zis ansenny lanmour. I ti viv “lalwa  Kris.” Sa ti form parti son fason viv. Annou egzamin trwa fason kot Zezi ti fer kler ki savedir vre lazistis par son legzanp.

15 Premyerman, Zezi ti fer sir ki i pa fer okenn keksoz enzis. Petet ou’n kapab remarke ki bokou lenzistis i arive, akoz bann imen enparfe i vin arogan e zot desot limit zot lotorite. Zezi pa ti zanmen fer sa. En zour, en zonm ti apros Zezi e dir: “Met, dir mon frer partaz avek mwan bann byen ki nou’n erite.” Ki Zezi ti dir? “Mon zanmi, lekel ki’n apwent mwan ziz pour fer zot partaz?” (Lik 12:13, 14) Eski ou pa sirprann par sa? Son lentelizans, son disernman, e menm sa lotorite ki Bondye ti’n donn li ti pli siperyer ki pour okenn dimoun lo later. Pourtan i ti refize mel li dan sa zafer, parski i pa ti’n ganny sa kalite lotorite pour fer sa. Toultan Zezi in montre limilite dan sa fason, menm pandan sa gran kantite letan ler i ti ankor dan lesyel. (Zid 9) Nou aprann bokou lo Zezi lefe ki i ti rekonnet son limit e ti met konfyans dan Zeova pour determin kwa ki byen.

16, 17. (a) Ki mannyer Zezi ti demontre lazistis ler i ti pres bon nouvel lo Rwayonm Bondye? (b) Ki mannyer Zezi ti demontre ki pran pitye pour lezot ti form parti son lazistis?

16 Dezyenmman, Zezi ti demontre lazistis par fason i ti pres sa bon nouvel konsernan Rwayonm Bondye. I pa ti fer okenn lapreferans. Okontrer, i ti fer tou sa ki i kapab pour zwenn tou sort kalite dimoun, ki swa zot ris oubyen pov. De lot kote, bann Farizyen ti rezet bann dimoun ordiner e pov par apel zot ʽam-ha·ʼaʹrets, oubyen “bann dimoun enferyer.” Avek kouraz, Zezi ti koriz sa lenzistis. Kan i ti ansenny bann dimoun sa bon nouvel oubyen kan i ti manz avek bann dimoun, nouri zot, geri zot e menm resisit zot pour kapab ed zot spirityelman—i  ti soutenir lazistis sa Bondye ki anvi “tou dimoun” i antann sa mesaz. *1 Timote 2:4.

17 Trwazyenmman, pran pitye pour lezot ti form parti lazistis Zezi. I ti fer tou sa ki i kapab pour ed bann peser. (Matye 9:11-13) I pa ti ezite ed bann dimoun ki pa ti kapab protez zot lekor. Par egzanp, Zezi pa ti siport bann sef relizye dan zot zefor pour fer bann Zwif mefye tou lezot dimoun ki pa ti en Zwif. Avek pitye i ti ed e ansenny serten sa bann dimoun, menm si son misyon ti premyerman target bann Zwif. I ti dakor pour fer en mirak pour geri en zofisye larme Romen, an dizan: “Zanmen mon’n war okenn dimoun dan Izrael avek en lafwa koumsa.”Matye 8:5-13.

18, 19. (a) Ki mannyer Zezi ti promot dinite bann madanm? (b) Ki mannyer legzanp Zezi i ed nou vwar relasyon ant kouraz ek lazistis?

18 Pareyman, Zezi pa ti siport sa bann pwennvi anver bann madanm sa letan. Okontrer, avek kouraz i ti fer sa ki zis. Bann madanm Samariten ti ganny rezete parey bann dimoun ki pa Zwif. Kantmenm sa, Zezi pa ti ezite pour pres avek sa madanm Samariten kot en pi an Sikar. Annefe, ti avek sa madanm ki pour premye fwa, Zezi ti klerman idantifye son lekor konman sa Mesi promiz. (Zan 4:6, 25, 26) Bann Farizyen ti dir ki bann madanm pa devret ganny ansennyen Lalwa Bondye, me Zezi ti depans bokou letan ek lenerzi pour ansenny bann madanm. (Lik 10:38-42) Zot tradisyon ti dir ki bann madanm i bann dimoun ki zot pa kapab met konfyans ladan pour donn bann bon levidans. Me Zezi ti onor plizyer madanm avek sa privilez pour vwar li premye apre son rezireksyon. I ti menm dir zot al dir son  bann disip ki ti bann zonm konsernan sa levennman pli enportan!Matye 28:1-10.

19 Zezi ti klerman fer bann dimoun konpran ki savedir vre lazistis. Plizyer fwa, i ti menm met son lavi an danze pour fer sa. Legzanp Zezi i fer nou vwar ki si nou anvi soutenir vre lazistis nou bezwen annan kouraz. Se pour sa rezon, i ti ganny apele “Lyon Tribi Zida.” (Revelasyon 5:5) Pa bliye, lyon i en senbol lazistis ki ganny demontre san lafreyer. Me byento, Zezi pou anmenn pli gran lazistis. I pou konpletman etablir “lazistis lo later.”Izai 42:4.

Sa Lerwa dan Rwayonm Bondye i “etablir Lazistis lo Later”

20, 21. Dan nou letan, ki mannyer sa Lerwa dan Rwayonm Bondye in promot lazistis lo later antye e dan kongregasyon Kretyen?

20 Depi ki i’n vin Lerwa dan Rwayonm Bondye an 1914, Zezi in promot lazistis lo later. Ki mannyer sa? I ti pran sa responsabilite pour akonpli son profesi ki trouve dan Matye 24:14. Bann disip Zezi lo later in ansenny dimoun dan lemonn antye laverite lo Rwayonm Bondye. Parey Zezi, zot in pres dan en fason zis e san fer lapliferans, par donn tou dimoun—ki swa zenn oubyen vye, ris oubyen pov, zonm oubyen fanm—en loportinite pour konn Zeova sa Bondye lazistis.

21 Zezi pe osi promot lazistis dan kongregasyon Kretyen, vi ki i Sef kongregasyon. Parey i’n ganny profetize, i donn “kado zonm,” bann ansyen fidel ki diriz kongregasyon. (Efezyen 4:8-12) Par diriz kongregasyon presye Bondye, sa bann zonm i swiv legzanp Zezi par promot lazistis. Bann ansyen i toultan gard antet ki Zezi i anvi son bann mouton ganny trete dan en fason ki zis—nenport ki zot pozisyon, popilarite, oubyen zot sitiasyon finansyel.

22. Ki mannyer Zeova i santi konsernan sa kantite lenzistis ki annan dan sa lemonn ozordi, e ki i’n apwent son Garson pour fer konsernan sa?

22 Tre byento, Zezi pou etablir lazistis lo later dan en fason  eksepsyonnel. Lenzistis i partou dan sa lemonn koronpi. Tou zanfan ki mor akoz lafanmin i en viktim lenzistis, e sa pa kapab ganny zistifye. Sirtou kan nou mazin sa kantite larzan ek letan ki ganny depanse pour prodwir zarm oubyen pour satisfer dezir egois bann ki rod zis plezir. Sa kantite lanmor ki pa ti devret arive tou le zan i zis enn parmi sa kantite lenzistis. Tousala i provok lakoler zistifye Zeova. I’n apwent son Garson pour fer en lager ki drwat kont sa sistenm an antye pour met en lafen avek tou lenzistis enn fwa pour tou.Revelasyon 16:14, 16; 19:11-15.

23. Apre Armagedon ki mannyer Zezi pou promot lazistis pour touzour?

23 Me lazistis Zeova i enplik plis ki zis detrir bann mesan. I’n osi apwent son Garson pour dirize konman “Prens Lape.” Apre Armagedon, Zezi pou etablir lape lo later antye, e i pou diriz “par mwayen lazistis.” (Izai 9:6, 7) Apre Zezi pou pran plezir pour efas tou sa kantite lenzistis ki’n anmenn en kantite soufrans dan lemonn. I pou fidelman soutenir lazistis parfe Zeova pour touzour. Alor, i enportan ki nou fer zefor pour imit lazistis Zeova depi konmela menm. Annou vwar ki mannyer nou kapab fer sa.

^ par. 1 Par eksprim en lakoler ki zis, Zezi ti parey Zeova ki annan “en gran lakoler” kont bann mesan. (Naoum 1:2) Par egzanp, apre ki Zeova ti dir son pep antete ki zot in fer son lakaz vin “en kavern pour voler,” i ti dir: “Mon pe vid mon lakoler lo sa landrwa.”Zeremi 7:11, 20.

^ par. 3 Dapre sa liv ki apel Mishnah, dimoun ti proteste akoz pizon ti pe ganny vann tro ser kot tanp. Deswit sa pri ti redwir par 99 poursan! Me lekel ki ti pli benefisye avek sa biznes profitab? Serten istoryen i sizere ki sa bazar dan tanp ti pour fanmiy Gran Pret Ann. Sa ti kontribye bokou pour fer son fanmiy vin ris.Zan 18:13.

^ par. 16 Bann Farizyen ti konsider bann dimoun ordiner ki pa ti byen konpran lalwa, konman “bann dimoun modi.” (Zan 7:49) Zot ti dir ki personn pa devret ansenny sa bann dimoun, fer biznes avek zot, ni menm manz oubyen priy ansanm avek zot. Pour en dimoun les enn son fiy marye avek enn sa bann dimoun, ti pou ganny konsidere konman en keksoz pli pir ki ekspoz li avek bann bebet sovaz. Zot ti krwar ki bann dimoun ordiner pa pou ganny resisite.