1-3. (a) Akoz nou drwa Zeova? (b) Ki nou bon Sover pe demann nou an retour?

IMAZIN ou lo en bato ki pe koule, e ou pa kapab bouz okenn par. Tou i paret fini pour ou. Me omoman ki ou pe mazin sa, en dimoun i vin sekour ou e i tir ou dan sa danze. Pa ou pou santi ou soulaze omoman ki sa dimoun pe tir ou dan sa danze? Sirtou ler i dir ou: “Aprezan ou sen e sof”! Pa ou pou santi ki ou drwa sa dimoun? An realite, ou drwa li ou lavi.

2 Sa i montre ki Zeova in fer pour nou. Definitivman, nou drwa li. Apre tou, se li ki’n donn sa ranson, e sa i fer li posib pour nou ganny delivre anba pouvwar pese ek lanmor. Osi lontan ki nou demontre lafwa dan sa sakrifis presye, nou santi nou an sekirite, nou pese i ganny pardonnen, e nou lespwar pour lavi eternel dan lavenir i asire. (1 Zan 1:7; 4:9) Parey nou’n vwar dan Sapit 14, sa ranson i en pli gran fason ki Zeova i demontre son lanmour ek lazistis. Ki mannyer nou devret reazir?

3 I apropriye pour egzamin sa ki nou bon Sover i demann nou an retour. Zeova i dir sa atraver son profet Mika: “I’n dir ou, O zonm, sa ki bon. Ki Zeova pe demann ou an retour apard ki demontre lazistis, kontan labonte, e mars dan en fason modes avek ou Bondye?” (Mika 6:8) Remarke ki en keksoz Zeova pe demann nou an retour se pour “demontre lazistis.” Me konman nou kapab fer sa?

Rod vre Ladrwatir

4. Ki mannyer nou konnen ki Zeova i ekspekte nou viv an akor avek son bann standar drwat?

4 Zeova i ekspekte nou viv dapre son bann standar konsernan  sa ki byen ek sa ki mal. Vi ki son bann standar i zis e drwat, ler nou viv an akor avek zot, nou pe rod lazistis ek ladrwatir. Izai 1:17 i dir: “Aprann fer sa ki byen; rod lazistis.” Parol Bondye i konsey nou pour “rod ladrwatir.” (Tsefanya 2:3) I osi ankouraz nou pour “vin en dimoun konpletman nouvo, kree dan resanblans Bondye e ki dimoun i vwar ki zot viv dan en fason zis e sen dapre laverite.” (Efezyen 4:24) Vre ladrwatir oubyen vre lazistis i rezet vyolans, keksoz sal, e limoralite, parski tousala i sali sa ki sen.Psonm 11:5; Efezyen 5:3-5.

5, 6. (a) Akoz i pa en fardo pour nou viv an akor avek bann standar Zeova? (b) Ki mannyer Labib i montre ki rod ladrwatir i en prosedir kontinyel?

5 Eski i en fardo pour nou viv an akor avek bann standar drwat Zeova? Non. En dimoun ki pros avek Zeova pa pou vwar sa ki i ekspekte nou fer en fardo. Vi ki nou kontan nou Bondye e tou sa ki i reprezante, nou anvi anmenn nou lavi dan en fason ki fer li plezir. (1 Zan 5:3) Pa oubliye, Zeova “i kontan bann aksyon ki drwat.” (Psonm 11:7) Si nou vreman anvi imit lazistis oubyen ladrwatir Bondye, nou bezwen arive kontan sa ki Zeova i kontan e ay sa ki i pa kontan.Psonm 97:10.

6 I pa fasil pour imen enparfe rod ladrwatir. Nou bezwen rezet sa vye personnalite avek tou son bann move pratik, e met sa nouvo personnalite. Labib i dir ki sa nouvo personnalite i ganny “renouvle” atraver vre konnesans. (Kolosyen 3:9, 10) Dan son langaz orizinal, sa mo ki ganny tradwir “renouvle” i endike ki met sa nouvo personnalite i en prosedir kontinyel, en prosedir ki demann bokou zefor. Menm si nou sey fer tou zefor pour fer sa ki byen, vi ki nou enparfe parler nou fer fot par sa ki nou dir, par sa ki nou fer e menm par sa ki nou panse.Romen 7:14-20; Zak 3:2.

7. Ler nou pa arive fer sa ki byen dan nou zefor pour rod ladrwatir, ki mannyer nou devret vwar sa?

7 Ler nou pa arive fer sa ki byen dan nou zefor pour rod  ladrwatir, ki mannyer nou devret vwar sa? Definitivman, nou pa pou anvi vwar pese konman en keksoz ki pa grav. Me anmenmtan, nou pa devret zanmen arete dan nou zefor, e krwar ki nou bann defo i fer nou pa apropriye pour servi Zeova. Nou Bondye ki pran pitye in fer laranzman pour bann ki senserman repantir ganny son faver. Reflesir lo sa parol byen rekonfortan ki zapot Zan ti dir: “Mon pe ekri zot sa pour ki zot pa fer pese.” Me apre i ti azoute: “Me si okenn antre zot i arive fer pese [akoz lenperfeksyon], nou annan en avoka kot Bondye, Zezi-Kri.” (1 Zan 2:1) Wi, Zeova in donn Zezi konman en sakrifis pour nou kapab servi Li dan en fason akseptab kantmenm nou enparfe. Pa sa i pous nou pour fer tou sa ki nou kapab pour fer Zeova plezir?

Sa bon Nouvel ek Lazistis Bondye

8, 9. Vi ki sa bon nouvel pe ganny prese, ki mannyer sa i demontre lazistis Zeova?

8 Nou kapab demontre lazistis—annefe imit lazistis Bondye—par pres sa bon nouvel lo Rwayonm Bondye avek devouman. Ki relasyon i annan ant lazistis Zeova ek sa bon nouvel?

9 Avan ki Zeova i detrir sa move sistenm i bezwen fer tou dimoun konnen avan. Dan son profesi konsernan ki pou arive pandan letan lafen, Zezi ti dir: “Me avan, Bonn Nouvel i bezwen ganny anonse avek tou bann nasyon.” (Mark 13:10; Matye 24:3) Lefe ki i servi sa mo “avan,” sa i montre ki i annan lezot levennman ki pou swiv sa travay predikasyon mondyal. Enn parmi sa bann levennman se sa gran ladetres ki pou anmenn destriksyon lo bann dimoun mesan, e sa pou osi prepar semen pour en nouvo lemonn drwat. (Matye 24:14, 21, 22) Sirman, personn pa kapab akiz Zeova konmkwa i enzis anver bann move dimoun. Par donn lavertisman, Zeova pe donn sa bann dimoun bokou  loportinite pour zot sanz zot fason viv, pour zot kapab ganny sove zour destriksyon.Yona 3:1-10.

Nou demontre lazistis kan nou partaz sa bon nouvel avek tou kalite dimoun

10, 11. Ki mannyer nou reflekte lazistis Bondye kan nou pres sa bon nouvel?

10 Ki mannyer ler nou pres sa bon nouvel i reflekte lazistis Bondye? Premyerman, i toutafe normal ki nou fer tou sa ki nou kapab pour ed lezot sov zot lavi. Annou reflesir ankor lo sa legzanp kot ou’n ganny sove lo en bato ki pe koule. Apre ki ou sen e sof dan en bato sovtaz, sirman ou pou anvi ed lezot ki ankor dan delo. Pareyman, nou annan en lobligasyon anver sa bann dimoun ki ankor pe lite dan “delo” sa lemonn mesan. I vre ki bokou dimoun i rezet nou mesaz. Me osi lontan ki Zeova i kontinyen pasyante, nou annan sa responsabilite pour donn zot sa loportinite pour “arive repanti” e vin dan en kondisyon pour ganny sove.2 Pyer 3:9.

11 Kan nou pres sa bon nouvel avek nenport dimoun ki nou zwenn, nou demontre lazistis dan en lot fason enportan: Nou pa pe fer lapliferans. Pa bliye, “Bondye pa fer preferans pour personn, me dan nenport ki nasyon tou dimoun ki annan respe pour li e ki fer sa ki byen Bondye i kontan li.” (Akt 10:34, 35) Si nou anvi imit Son lazistis, nou pa devret ziz lezot avan ler. Okontrer, nou devret partaz sa bon nouvel avek lezot san regard zot ras, zot pozisyon dan lasosyete, oubyen si zot annan larzan ou non. Dan sa fason, nou donn tou bann ki pou ekoute en loportinite pour tande e azir an armoni avek sa bon nouvel.Romen 10:11-13.

Ki mannyer nou tret lezot

12, 13. (a) Akoz nou pa devret vitman ziz lezot? (b) Ki Zezi ti oule dir par sa konsey, “pa zize” e “pa kondann lezot”? (Vwar osi not anba lo paz.)

12 Nou osi kapab demontre lazistis par tret lezot parey Zeova i tret nou. I tre fasil pour nou ziz lezot, kritik zot defo, oubyen kestyonn zot motivasyon. Me lekel parmi nou ki  pou anvi Zeova i egzamin nou motivasyon ek nou pwen feb dan en fason dir e sever? Zeova pa azir avek nou dan sa fason. En psalmis ti dir: “Si ou ti vey bann fot, O Ya, O Zeova, lekel ki ti pou kapab debout devan ou?” (Psonm 130:3) Pa nou kontan ki nou Bondye zis, ki pran pitye, pa tir lizye lo nou bann fot? (Psonm 103:8-10) Alor, ki mannyer nou devret tret lezot?

13 Si nou apresye sa laspe mizerikord dan lazistis Bondye, nou pa pou vitman ziz lezot sirtou dan bann zafer ki pa konsern nou, e ki pa tro enportan. Dan son Sermon lo montanny, Zezi ti donn sa lavertisman: “Pa zize e ou pa ava ganny zize.” (Matye 7:1) Dapre levanzil Lik, Zezi ti azoute: “Pa kondann lezot, e ou pa a ganny kondannen.” * (Lik 6:37) Zezi ti montre ki i konnen ki imen i annan sa tandans pour kontan ziz lezot. Si parmi bann ki ti pe ekout li ti annan ki abitye ziz lezot, zot ti pou bezwen aret fer sa.

14. Akoz nou bezwen aret ziz lezot?

14 Akoz nou bezwen aret ziz lezot? En rezon, se akoz nou lotorite i limite. Disip Zak i rapel nou: “I annan enn ki donn lalwa e limenm ziz.” Sa se Zeova. Alor Zak i demann nou: “Me ki ou ete pour ziz ou kanmarad?” (Zak 4:12; Romen 14:1-4) Deplis, vi ki nou enparfe, nou kapab fasilman fer en move zizman. Bokou latitid ek motivasyon tel parey prezidis, lafyerte, zalouzi e krwar ki nou pli byen ki lezot, i kapab fer nou annan en move pwennvi lo lezot. I annan lezot keksoz osi ki nou napa abilite pour fer. Kan nou reflesir lo sa ki nou pa kapab fer, sa i devret anpes nou pour vitman trouv defo avek lezot. Wi, nou pa konnen kwa ki dan leker en dimoun; e nou pa konn an detay sitiasyon personnel lezot. Ki  nou ete alors pour kestyonn motivasyon enn nou konpanyon Kretyen, oubyen pour kritik zefor ki zot fer dan servis Bondye? Pa i pli mye pour imit Zeova par rod bann bon kalite dan nou frer ek ser olye konsantre lo zot pwen feb!

15. Ki bann parol ek aksyon ki pa devret egziste parmi serviter Bondye, e akoz?

15 Me konsernan ziz manm nou prop fanmiy? I fer lapenn ki ozordi dan sa lemonn bann zizman pli kriyel i ganny fer dan bann lakour, landrwa kot i sipoze anpe. Souvan nou antann konsernan bann msye, madanm, oubyen bann paran ki brit, e ki toultan pe bonbard zot manm fanmiy avek bann parol lensilt oubyen abiz zot fizikman. Me bann parol kriyel, anmer, koze mirak ek labi fizik pa devret egziste parmi bann serviter Bondye. (Efezyen 4:29, 31; 5:33; 6:4) Konsey Zezi pour “pa zize” e “pa kondann lezot” i osi  ganny aplike ler nou dan lakour. Pa bliye, demontre lazistis i enplik tret lezot parey Zeova i tret nou. Nou Bondye pa zanmen azir avek nou dan en fason dir e kriyel. Okontrer, i annan “labonte ek konpasyon” pour bann ki kontan li. (Zak 5:11) Sa i en bon legzanp pour nou imite!

Bann Ansyen i servi “pour Lazistis”

16, 17. (a) Ki Zeova i ekspekte bann ansyen fer? (b) Kwa ki bezwen ganny fer si sa enn ki’n fer pese pa senserman repantir, e akoz?

16 Nou tou nou annan sa responsabilite pour demontre lazistis, me sirtou bann ansyen dan kongregasyon i annan en responsabilite dan sa domenn. Remarke ki mannyer Izai i dekrir “bann prens,” oubyen ansyen, dan en stil profetik: “Gete! En lerwa pou rennyen pour ladrwatir, tandis ki bann prens, zot pou dirize konman prens pour lazistis.” (Izai 32:1) Wi, Zeova i ekspekte bann ansyen desarz zot responsabilite avek lazistis. Ki mannyer zot kapab fer sa?

17 Sa bann zonm spirityel ki’n kalifye pour servi konman ansyen, i konn tre byen ki lazistis oubyen ladrwatir i enkli gard kongregasyon prop. Parfwa bann ansyen i bezwen ziz bann ka kot pese grav in ganny komet. Kan zot fer sa, zot gard antet ki lazistis Bondye i rod fason pour demontre mizerikord si i annan en posibilite pour fer li. Alor, zot esey ed sa enn ki’n fer pese pour repantir. Me ki pou arive si sa enn ki’n fer pese pa senserman repantir malgre zefor ki’n ganny fer pour ed li? An armoni avek lazistis parfe Bondye, Parol Zeova i fer resorti ki en aksyon ferm i bezwen ganny pran: “Sas bann dimoun ki komet sa ki mal parmi zot.” Sa i vedir ki i pou ganny tire dan kongregasyon. (1 Korentyen 5:11-13; 2 Zan 9-11) Sa i fer bann ansyen tris kan zot bezwen pran bann tel aksyon. Me zot rekonnet ki sa i neseser pour gard kongregasyon prop moralman e spirityelman. Kantmenm sa, zot swete ki sa enn ki’n fer pese i retourn a larezon e retourn dan kongregasyon.Lik 15:17, 18.

18. Ki bann ansyen i gard antet ler zot pe donn konsey baze lo Labib avek lezot?

 18 Servi avek lazistis i osi enplik donn konsey baze lo Labib ler i neseser. Byensir, bann ansyen pa rod defo dan lezot, oubyen sezi tou loportinite ki zot gannyen pour koriz lezot. Me en konpanyon Kretyen i kapab “fer en keksoz mal” san ki i realize. Kan bann ansyen i gard antet ki lazistis Bondye i pa ni kriyel e san santiman, sa pou pous zot pour esey “redres li avek en lespri ladouser.” (Galat 6:1) Alors, bann ansyen pa pou koz avek lakoler avek en Kretyen ki’n fer pese oubyen servi bann mo ki vreman dir. Okontrer, konsey ki ganny donnen avek lanmour i ankouraz sa enn ki pe ekoute. Menm ler zot pe donn bann reprimann fran kot zot pe klerman fer resorti konsekans en move kondwit, bann ansyen i gard antet ki en konpanyon Kretyen ki’n fer pese i en mouton dan troupo Zeova. * (Lik 15:7) Kan konsey oubyen reprimann i klerman ganny motive par lanmour e donnen avek lanmour, i annan plis sans redres sa enn ki’n fer pese.

19. Ki desizyon bann ansyen i bezwen fer, e lo kwa zot bezwen baz zot desizyon?

19 Parfwa bann ansyen i bezwen fer bann desizyon ki annan en lefe lo zot frer ek ser. Par egzanp, detanzaot bann ansyen i zwenn pour diskite si i annan lezot frer dan kongregasyon ki kapab kalifye pour servi konman ansyen ouswa asistan ministeryel. Bann ansyen i konn lenportans pour pa fer lapliferans. Zot depan lo bann kriter dan Parol Bondye pour gid zot ler zot pe fer desizyon, me zot pa depan lo zot santiman. Alors zot pa fer “okenn prezize ou preferans pour personn.”1 Timote 5:21.

20, 21. (a) Ki bann ansyen i fer zefor pour vini, e akoz? (b) Ki bann ansyen i kapab fer pour ed bann ki dekouraze?

 20 Bann ansyen i demontre lazistis Bondye dan lezot fason. Apre ki Izai ti dir ki bann ansyen pou servi “pour lazistis,” i ti kontinyen: “Zot tou zot devret vin parey en landrwa kasyet kont divan e en landrwa maske kont tanpet lapli, parey delo ki koule dan en landrwa sek, parey lonbraz en gro ros dan en later ki nepli prodiktif.” (Izai 32:2) Bann ansyen i fer bokou zefor pour zot vin bann sours rekonfor ek soulazman pour zot konpanyon Kretyen.

21 Avek sa kantite problenm ozordi ki tant pour anmenn dekourazman, bokou i bezwen lankourazman. Ki bann ansyen i kapab fer pour ed bann ki dekouraze? (1 Tesalonisyen 5:14) Bann ansyen i kapab ekoute pour esey konpran  zot. (Zak 1:19) Petet zot anvi partaz sa “traka” ki zot annan avek en dimoun ki zot annan konfyans ladan. (Proverb 12:25) Asir zot ki zot ganny apresye, ki zot annan valer e ki bann frer ek ser, osi byen Zeova i kontan zot. (1 Pyer 1:22; 5:6, 7) Ou osi kapab priy pour zot, oubyen ansanm avek zot. Kan zot tann en ansyen pe priy pour zot senserman, sa i kapab vreman rekonfort zot. (Zak 5:14, 15) Sa Bondye lazistis pou remark ou zefor ki ou fer avek lanmour pour ed bann ki dekouraze.

Bann ansyen i reflekte lazistis Zeova ler zot ankouraz bann ki dekouraze

22. Dan ki fason nou kapab imit lazistis Zeova, e ki rezilta sa i anmennen?

22 Pa nou vin pli pros avek Zeova letan nou imit son lazistis! Kan nou soutenir son bann standar drwat, ler nou partaz sa bon nouvel ki sov lavi, e kan nou rod sa ki byen dan lezot olye rod zot bann fot, nou pe demontre lazistis Bondye. Ler bann ansyen i gard kongregasyon prop, kan zot donn konsey baze lo Labib, ler zot pa fer lapliferans dan zot desizyon e letan zot ankouraz bann ki dekouraze, zot pe demontre lazistis. Sirman leker Zeova i rezwir ler i get lo later e vwar son pep pe fer tou sa ki zot kapab pour “demontre lazistis” par mars avek zot Bondye!

^ par. 13 Sa mo ki’n ganny tradwir “pa zize” e “pa kondann lezot,” i donn lide pa fodre ‘konmans zize’ oubyen ‘kondann lezot.’ Me dan langaz orizinal, fason ki bann ekriven Labib ti ekrir sa verb i endike ki fodre aret zize oubyen kondann lezot enn fwa pour tou. Alor sa bann aksyon ki ganny dekrir la ti pe arive, me zot ti bezwen arete.

^ par. 18 Dan 2 Timote 4:2 i fer vwar ki parfwa bann ansyen i bezwen “konvenk dimoun, reprimande, ankouraze.” Sa mo Grek ki ganny tradwir “ankouraze” i pa·ra·ka·leʹo. En lot mo Grek pa·raʹkle·tos, i kapab refer avek en avoka dan en zafer an kour. Alors, menm ler bann ansyen i donn bann reprimann ferm, zot devret ed bann ki bezwen lasistans spirityelman.