Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 11

“Tou sa ki i fer i zis”

“Tou sa ki i fer i zis”

1, 2. (a) Ki sa gro lenzistis ki Zozef ti eksperyanse? (b) Konman Zeova ti koriz sa lenzistis?

SA TI en gro lenzistis. Sa zoli garson pa ti’n komet okenn krim, pourtan i ti trouv li anfermen dan kaso, akize pour esey vyol en madanm. Me sa pa ti premye fwa ki i ti ganny trete dan en fason enzis. Plizyer lannen pli boner alaz 17 an, sa zennonm, Zozef, ti ganny trai par son prop frer ki ti pros pour touy li. Apre, zot ti vann li konman lesklav dan en pei etranze. Laba, madanm son met ti esey met presyon lo li pour dormi avek li. Me Zozef ti refiz li. Sa fanm ki ti’n ganny refize ti fer fo lakizasyon, e se pour sa rezon ki Zozef ti trouv li an detansyon. Malerezman, ti paret napa personn pour entervenir an faver Zozef.

Akoz lenzistis Zozef ti soufer dan kaso

2 Me sa Bondye ki “kontan ladrwatir ek lazistis” ti pe gete. (Psonm 33:5) Zeova ti azir pour koriz sa bann lenzistis. I ti diriz bann levennman dan en serten fason ki finalman Zozef ti ganny large. Anplis ki sa, Zozef—sa zonm ki ti’n ganny mete dan kaso—ti finalman ganny en pozisyon kot i ti annan gran responsabilite e resevwar gran loner. (Zenez 40:15; 41:41-43; Psonm 105:17, 18) Alafendizour, Zozef ti ganny trouve inosan, e i ti servi son o pozisyon pour fer avanse plan Bondye.Zenez 45:5-8.

3. Akoz i pa sirprenan ki nou tou nou anvi ganny trete dan en fason zis?

3 En tel resi i tous nou leker, pa i vre? Lekel parmi nou ki pa’n deza vwar lenzistis oubyen vin enn son viktim? Wi, nou tou nou ti a kontan ganny trete dan en fason zis  e egal. Sa i pa sirprenan, vi ki Zeova in met bann kalite ki reflekte son personnalite dan nou, e lazistis i enn son kalite prensipal. (Zenez 1:27) Pour konn Zeova byen, nou bezwen konpran son lazistis. Koumsa, nou pou apresye plis ankor son bann bon fason azir e ganny motive pour apros avek li.

Kisisa Lazistis?

4. Konman ki en imen i souvan konpran lazistis?

4 Pour en imen, lazistis i souvan vedir ler lalwa i ganny aplike dan en fason ki zis. Sa liv Right and Reason—Ethics in Theory and Practice i dir ki “lazistis i relye avek lalwa, lobligasyon, drwa, ek responsabilite, e santans i ganny pase dapre sa ki en dimoun i merite.” Parkont, lazistis Zeova i enplik plis ki zis aplik bann lalwa san okenn santiman e zis akoz i en responsabilite oubyen en lobligasyon.

5, 6. (a) Ki bann mo dan langaz orizinal ki ganny tradwir “lazistis” i vedir? (b) Ki savedir Bondye i zis?

5 Nou kapab pli byen konpran tou sa ki lazistis Zeova i enplike, ler nou egzamin sa bann mo dan langaz orizinal Labib. Dan Lekritir Ebre, i annan trwa mo prensipal ki ganny servi. Sa mo ki pli souvan ganny tradwir “lazistis” i osi kapab ganny tradwir “sa ki drwat.” (Zenez 18:25) Sa de lezot mo i normalman ganny tradwir “ladrwatir.” Dan Lekritir Grek Kretyen, sa mo ki ganny tradwir “ladrwatir” i ganny dekrir konman “sa ki zis oubyen drwat.” Alor, an zeneral napa okenn diferans ant ladrwatir ek lazistis.Amos 5:24.

6 Alor, kan Labib i dir ki Bondye i zis, i pe dir nou ki i fer sa ki drwat. I toultan azir dan sa fason e i fer li san fer okenn lapliferans. (Romen 2:11) Vreman i enposib pour  li fer otreman. Eliou, en zonm fidel ti fer resorti: “I enposib pour sa vre Bondye fer sa ki mal, e pour sa Enn Tou Pwisan azir dan en fason enzis!” (Zob 34:10) Annefe, i enposib pour Zeova “azir dan en fason enzis.” Akoz? Pour de rezon enportan.

7, 8. (a) Akoz Zeova pa kapab azir dan en fason enzis? (b) Kwa ki motiv Zeova pour azir dan en fason ki drwat oubyen zis?

7 Premyerman i sen. Parey nou’n vwar dan Sapit 3, Zeova i totalman pir e drwat. Alors, i toultan azir dan en fason zis e drwat. Annou vwar ki sa i vedir. Vi ki nou papa dan lesyel i sen, sa i donn nou konfyans total ki i pa pou zanmen mal azir anver son zanfan. Zezi ti annan sa menm konfyans. Sa dernyen swar ki i ti vivan lo later, Zezi ti priye: “Papa Sen, prezerv zot [bann disip] par pouvwar ou non.” (Zan 17:11) Sa tit “Papa Sen” i aplik zis pour Zeova dan Labib. Sa i apropriye parski napa okenn papa isi lo later ki sen parey Zeova i sen. Zezi ti asire ki son bann disip ti pou an sekirite dan lanmen sa Papa, ki konpletman pir e prop e ki konpletman separe avek okenn pese.Matye 23:9.

8 Dezyenmman, lanmour ki pa egois i laspe prensipal personnalite Bondye. Sa kalite lanmour i motiv li pour azir dan en fason ki drwat e zis avek lezot. Me lenzistis dan tou son kalite laform—enkli rasism, diskriminasyon, ek lapliferans—i souvan akoz vorasite ek legoism, ki tou lekontrer avek lanmour. An sa ki konsern sa Bondye lanmour, Labib i asir nou: “Zeova i drwat; i kontan bann aksyon ki drwat.” (Psonm 11:7) Zeova i dir sa lo li: “Mwan Zeova, mon kontan lazistis.” (Izai 61:8) Pa i rekonfortan pour konnen ki nou Bondye i pran plezir pour fer sa ki drwat oubyen sa ki zis?Zeremi 9:24.

 Mizerikord ek Lazistis parfe Zeova

9-11. (a) Ki relasyon i annan ant lazistis Zeova ek son mizerikord? (b) Ki mannyer lazistis ek mizerikord Zeova i evidan dan lafason ki i azir avek bann imen enparfe?

9 Lazistis Zeova, parey lezot laspe son personnalite inik, i parfe e i pa mank nanryen. Pour glorifye Zeova, Moiz ti ekrir: “Sa Ros, tou sa ki i fer i parfe, parski tou son bann semen i lazistis. En Bondye fidel, avek ki napa lenzistis; i drwat e onnet.” (Deterononm 32:3, 4) Lazistis Zeova i toultan ganny demontre dan en fason parfe—i pa zanmen tro mou e i pa zanmen tro dir.

10 I annan en relasyon pros ant lazistis Zeova ek son mizerikord. Psonm 116:5 i dir: “Zeova i annan konpasyon e i drwat [“zis,” The New American Bible]; e nou Bondye i en Bondye ki demontre mizerikord.” Wi, Zeova i annan mizerikord e i zis. Sa de kalite pa opoz kanmarad. Mizerikord Zeova pa pe diminyen son lazistis, konmsi son lazistis i tro sever. Okontrer, souvannfwa Zeova i demontre sa de kalite anmenmtan, dan en menm aksyon. Annou egzamin en legzanp.

11 Tou dimoun in erit pese e bezwen sibir son konsekans—lanmor. (Romen 5:12) Me Zeova pa pran plezir dan lanmor bann peser. I “en Bondye ki pardonnen, ki annan konpasyon ek mizerikord.” (Neemya 9:17) Me vi ki i sen, i pa kapab toler lenzistis. Alor, konman i kapab demontre mizerikord anver bann imen enparfe? Larepons i trouve dan enn bann laverite pli presye dan Parol Bondye. Sa i laranzman ki Zeova in fer pour pey en pri pour sov limanite. Dan Sapit 14 nou pou aprann plis konsernan sa laranzman ranpli avek lanmour. Sa laranzman i totalman zis e anmenmtan ranpli avek mizerikord. Atraver sa laranzman, Zeova i kapab demontre son  mizerikord anver bann peser ki repantir, e anmenmtan gard standar son lazistis ki parfe.Romen 3:21-26.

Lazistis Zeova i rekonfort nou

12, 13. (a) Akoz lazistis Zeova i atir nou avek li? (b) Ki konklizyon David ti tire lo lazistis Zeova, e ki mannyer sa i kapab rekonfort nou?

12 Lazistis Zeova i pa en kalite ki dir, ki elwanny nou avek li, me i en kalite ki atir nou avek li. Labib i klerman dekrir konman Zeova i demontre son lazistis oubyen ladrwatir avek konpasyon. Annou egzamin serten fason rekonfortan ki Zeova i demontre son lazistis.

13 Lazistis parfe Zeova i motiv li pour demontre son fidelite ek lwayote anver son serviter. Atraver son prop leksperyans, psalmis David ti arive konpran e apresye sa laspe dan lazistis Zeova. Ki konklizyon David ti tire atraver son prop leksperyans e son letid lo lafason ki Zeova i azir? I ti dir: “Zeova i kontan lazistis, e i pa pou kit son bann fidel. Pour en letan endefini zot pou ganny proteze.” (Psonm 37:28) Pa sa i en lasirans ki rekonfort nou! Ni menm pour en moman, nou Bondye pa pou zanmen abandonn bann ki fidel avek li. Alor, nou kapab asire ki i pou toultan la dan nou kote pour pran swen avek nou. Son lazistis i garanti sa!Proverb 2:7, 8.

14. Ki mannyer Lalwa ki Zeova ti donn Izrael i montre ki i enterese avek bann ki ti dan serten sitiasyon difisil?

14 Lazistis Bondye i fer li santi sa ki bann ki pe soufer i bezwen. Dan lalwa ki Zeova ti donn Izrael, i montre ki i enterese avek bann ki ti dan en serten sitiasyon difisil. Par egzanp, Lalwa ti fer en laranzman spesyal pour asire ki bann vev ek orfelen ti ganny trete dan en bon fason. (Deterononm 24:17-21) Zeova ti konsyan ki lavi ti kapab difisil pour sa bann dimoun. Alors, li menm i ti vin zot Ziz ek Protekter, sa enn “ki rann zizman pour garson  ki napa papa ek vev.” * (Deterononm 10:18; Psonm 68:5) Zeova ti averti bann Izraelit ki si zot viktimiz bann madanm ek zanfan ki san defans, i pou sirman antann zot leokri. I ti dir: “Mon lakoler pou monte.” (Egzod 22:22-24) Kantmenm lakoler i pa enn bann kalite pli dominan dan Zeova, i mekontan ler i vwar lenzistis, sirtou ler bann viktim i bann pov ek bann ki san defans.Psonm 103:6.

15, 16. Donn en levidans vreman remarkab ki montre ki Zeova pa fer lapliferans.

15 Zeova i osi asir nou ki i “pa montre lapliferans anver personn e pa aksepte gous.” (Deterononm 10:17) Bokou imen ki annan pouvwar i ganny enfliyanse par larises materyel oubyen par laparans fizik. Me Zeova pa koumsa. Zeova pa zanmen fer okenn preferans. Annou egzamin en levidans ki montre ki Zeova pa fer lapliferans. Zeova pa’n donn zis en serten pti group sa privilez pour vin son bann vre adorater avek lespwar pour viv pour touzour dan lavenir. Okontrer, “dan nenport ki nasyon tou dimoun ki annan respe pour li e ki fer sa ki byen Bondye i kontan li.” (Akt 10:34, 35) Sa loportinite merveye i disponib pour tou dimoun san pran kont zot ran sosyal, kouler zot lapo oubyen pei kot zot reste. Eski sa pa pli gran fason demontre vre lazistis?

16 I annan en lot laspe dan lazistis parfe Zeova ki nou merit egzaminen e respekte: lafason ki i azir avek bann ki rezet son bann standar drwat.

 Pa akord Gras pour Pinisyon

17. Eksplike akoz sa bann lenzistis dan sa lemonn pa pou kapab opoz lazistis Zeova dan okenn fason.

17 Serten dimoun i kapab demande: ‘Vi ki Zeova pa toler lenzistis, alor konman nou pou eksplik sa bann soufrans ki pa zis, e bann move pratik ki popiler dan sa lemonn ozordi?’ Sa bann lenzistis pa opoz lazistis Zeova dan okenn fason. Sa kantite lenzistis dan sa lemonn mesan i rezilta pese ki nou’n erite avek Adan. Dan en lemonn kot imen enparfe in swazir zot prop move semen, lenzistis pou kontinyen—me pa pour lontan.Deterononm 32:5.

18, 19. Kwa ki montre ki Zeova pa pou toultan toler bann ki volonterman rezet son bann lalwa drwat?

18 Menm si Zeova i demontre mizerikord anver bann ki apros li avek senserite, i pa pou toultan toler en sitiasyon ki anmenn repros lo son non sen. (Psonm 74:10, 22, 23) Personn pa kapab anbet sa Bondye lazistis. I pa pou eparny bann dimoun ki volonterman fer pese, zot pou ganny zizman ki zot merite. Zeova i “en Bondye ki annan mizerikord ek konpasyon, ki pa ankoler vitman, e ki annan en kantite labonte leker ek laverite, . . . me dan okenn ka i pa pou akord gras pour pinisyon.” (Egzod 34:6, 7) An akor avek sa parol, parfwa Zeova ti vwar li neseser pour pas zizman lo bann ki volonterman dezobei son bann lalwa drwat.

19 Pran par egzanp lafason ki Bondye ti azir avek ansyen Izrael. Menm apre ki zot ti’n enstal zot dan Later Promiz, plizyer fwa bann Izraelit pa ti reste fidel avek Bondye. Menm si zot move kondwit ti fer Zeova “soufer,” i pa ti rezet zot deswit. (Psonm 78:38-41) Okontrer, avek mizerikord i ti ofer zot bokou loportinite pour zot sanz zot fason azir. I ti sipliye: “Mon pa pran plezir dan lanmor en dimoun mesan, me mon kontan ler en dimoun mesan i aret swiv son semen e reste vivan. Arete, aret zot  move semen, akoz zot bezwen mor, zanfan Izrael?” (Ezekyel 33:11) Vi ki lavi i presye pour Zeova, i ti kontinyelman anvoy son bann profet pour ki bann Izraelit i kapab aret zot bann move fason. Me an zeneral, sa pep ki ti annan leker dir pa ti oule ekoute e repantir. Finalman, akoz son non sen ek tou sa ki son non i reprezante, Zeova ti abandonn zot dan lanmen zot bann lennmi.Neemya 9:26-30.

20. (a) Ki nou aprann lo Zeova dan fason ki i ti azir avek Izrael? (b) Akoz i apropriye ki en lyon i reprezant lazistis Zeova?

20 Nou aprann bokou lo Zeova ler nou egzamin fason ki i ti azir avek Izrael. Nou aprann ki i vwar tou sa bann lenzistis ki pe arive, e sa ki i vwar i tous li bokou. (Proverb 15:3) I osi ankourazan pour konnen ki Zeova i rod fason pour demontre son mizerikord si i annan en rezon pour fer li. Deplis, nou aprann ki i pran letan avan i aplik son lazistis. Vi ki Zeova i pasyan, bokou dimoun i krwar ki i pa pou anmenn zizman kont bann mesan. Zot in mal konpran parski sa i tou lekontrer avek laverite. Lafason ki Zeova ti azir avek Izrael i ansenny nou ki son pasyans i annan en limit. Zeova i ferm an sa ki konsern ladrwatir. Souvannfwa, imen i per pour demontre lazistis,  me li Zeova i pa zanmen mank kouraz pour defann sa ki drwat. I apropriye ki dan vizyon lo Bondye ek son tronn, i ti annan en lyon ki reprezant lazistis kouraze. * (Ezekyel 1:10; Revelasyon 4:7) Nou kapab asire ki i pou akonpli son promes pour elimin lenzistis lo sa later. Wi, lafason ki i zize i kapab ganny rezimen dan sa fason: ferm kan i neseser, e demontre mizerikord kan i posib.2 Pyer 3:9.

Apros avek sa Bondye Lazistis

21. Ler nou reflesir lo lafason ki Zeova i servi son lazistis, ki mannyer nou devret mazin li e akoz?

21 Ler nou reflesir lo lafason ki Zeova i demontre son lazistis, nou pa devret mazin li konman en ziz ki napa santiman, ki sever, e ki enterese pour zis pas zizman lo bann dimoun ki’n fer sa ki mal. Okontrer, nou devret mazin li konman en bon Papa ki demontre lanmour me ki ferm, e ki toultan azir dan sa pli bon fason avek son zanfan. Konman en Papa ki zis oubyen drwat, Zeova i ferm pour sa ki drwat e anmenmtan i montre konpasyon anver son bann zanfan lo later ki bezwen son led ek son pardon.Psonm 103:10, 13.

22. Gras a son lazistis, ki lespwar Zeova in fer li posib pour nou annan, e akoz i azir koumsa avek nou?

22 Pa nou rekonesan ki lazistis Bondye i enplik plis ki zis pas zizman lo bann mesan! Gras a son lazistis, Zeova in fer li posib pour nou annan en lespwar vreman merveye—lavi parfe dan en lemonn kot “pou annan lazistis,” pour touzour. (2 Pyer 3:13) Nou Bondye i azir avek nou dan sa fason, akoz son lazistis i pous li pour rod fason pour sov lavi olye pas santans. Sirman, ler nou pli byen konpran lazistis Zeova, nou santi nou atire avek li! Dan nou lot sapit nou pou egzamin plis ankor lo ki mannyer Zeova i demontre sa kalite ekstraordiner.

^ par. 14 Kantmenm sa mo Ebre pour “garson ki napa papa” i refer avek bann garson, sa pa vedir ki bann fiy ti ganny oubliye. Zeova ti enkli en resi dan Lalwa konsernan en zizman ki ti garanti en leritaz pour bann fiy Zelofead ki ti napa papa. Sa zizman ti montre konman pour tret bann sitiasyon parey, ki ti soutenir drwa bann fiy ki ti napa papa.Nonm 27:1-8.

^ par. 20 Zeova i konpar li avek en lyon kan i anmenn zizman lo Izrael enfidel.Zeremi 25:38; Osea 5:14.