Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Apros avek Zeova

 SAPIT 14

Zeova i fourni en “Pri pour Liberasyon bokou Dimoun”

Zeova i fourni en “Pri pour Liberasyon bokou Dimoun”

1, 2. Ki mannyer Labib i dekrir sitiasyon limanite, e ki sa sel solisyon?

“TOU lakreasyon Bondye pe soupire e soufer parey en madanm ki pe ganny baba.” (Romen 8:22) Se sa parol ki zapot Pol ti servi pour dekrir nou sitiasyon deplorab ki nou vwar nou ladan. Dapre en pwennvi imen, i paret napa okenn solisyon pour soufrans, pese, ek lanmor. Me Zeova pa parey imen ki annan en serten limit. (Nonm 23:19) Sa Bondye lazistis in donn nou en solisyon pour nou sitiasyon deplorab. Sa i en ranson oubyen pri liberasyon.

2 Sa ranson i pli gran kado ki Zeova in donn limanite. I fer li posib pour nou ganny delivre avek pese ek lanmor. (Efezyen 1:7) Sa lespwar pour viv eternelman ki swa dan lesyel ouswa lo later i baze lo la. (Lik 23:43; Zan 3:16; 1 Pyer 1:4) Me kwa sa ranson? Ki mannyer i ansenny nou lo lazistis siprenm Zeova?

Akoz sa Ranson ti neseser

3. (a) Akoz ti neseser annan en ranson? (b) Akoz Bondye pa ti kapab senpleman sanz sa santans lanmor lo desandans Adan?

3 Sa ranson ti neseser akoz pese Adan. Kan i ti dezobei Bondye, Adan ti transmet maladi, sagrinasyon, soufrans, ek lanmor avek son desandans. (Zenez 2:17; Romen 8:20) Bondye pa ti les li ganny kontrole par santiman e senpleman sanz sa santans lanmor pour en lot. Si i ti fer sa, sa ti pou vedir ki i pe inyor son prop lalwa: “Rekonpans pour pese i lanmor.” (Romen 6:23) Si Zeova ti azir kont son prop standar lazistis, ti pou annan dezord ek mank respe pour lalwa dan liniver!

4, 5. (a) Ki mannyer Satan ti akiz Bondye, e akoz Zeova ti santi li oblize reponn sa bann kestyon? (b) Ki lakizasyon Satan ti fer lo bann serviter fidel Zeova?

 4 Parey nou’n vwar dan Sapit 12, sa rebelyon dan zarden Edenn ti fer lev bann kestyon tre enportan. Satan ti sali sa bon repitasyon non Bondye. Annefe, i ti akiz Zeova konmkwa i en manter e en diktater kriyel ki priv son bann kreasyon laliberte. (Zenez 3:1-5) Vi ki i ti paret pe kas plan Bondye pour ranpli later avek bann imen ki drwat, Satan ti osi akiz Bondye konmkwa i pa’n arive akonpli son plan. (Zenez 1:28; Izai 55:10, 11) Si Zeova pa ti fer nanryen kont sa bann lakizasyon, bokou son bann lanz ek imen ti kapab perdi bokou konfyans dan son dominasyon.

5 Satan ti osi kalonmni serviter fidel Zeova, par akiz zot konmkwa zot servi Li zis pour bann rezon egois, e si zot fer fas avek presyon ni enn pa pou reste fidel. (Zob 1:9-11) Sa bann kestyon ti pli enportan ki sitiasyon ki imen i trouv zot ladan. Zeova ti santi li oblize reponn bann lakizasyon Satan. Me ki mannyer Bondye ti kapab rezourd sa bann kestyon e anmenmtan sov limanite?

Ranson ki egal

6. Nonm serten lekspresyon dan Labib ki dekrir mwayen ki Bondye in servi pour sov limanite.

6 Solisyon Zeova ti ranpli avek mizerikord e anmenmtan konpletman zis. I ti enn ki okenn imen pa ti pou’n kapab mazinen. Pourtan, i ti vreman senp. I ganny dekrir dan diferan fason konman en pri pour liber nou, pour delivre nou, pour rekonsilye nou avek Bondye, en sakrifis pour pardonn pese. (Psonm 49:8; Danyel 9:24; Galat 3:13; Kolosyen 1:20; Ebre 2:17) Me petet lekspresyon ki pli byen dekrir sa sitiasyon i sa enn ki Zezi ti servi li menm. I ti dir: “Fis-de-Lonm pa’n vin pour ganny servi, me pour servi e  donn son lavi konman pri [oubyen “ranson,” NW] [Grek, lyʹtron] pour liberasyon bokou dimoun.”Matye 20:28.

7, 8. (a) Ki sa mo “ranson” i vedir dan Labib? (b) Dan ki fason en ranson i enplik en keksoz ki egal?

7 Kwa sa en ranson? Sa mo Grek ki ganny servi la i sorti dan en verb ki vedir “pour large, oubyen pour libere.” Sa term ti ganny servi kan en sonm larzan ti ganny peye an lesanz pour liber bann prizonnyen lager. Alor, en ranson i kapab ganny dekrir konman en keksoz ki ganny peye pour aste en keksoz ki’n fini vann oubyen perdi. Dan langaz Ebre, sa mo pour “ranson” (koʹpher) i sorti dan en verb ki vedir “pour kouver.” Par egzanp, Bondye ti dir Noe ki i bezwen “kouver” (en laform sa menm mo) lars avek koltar. (Zenez 6:14) Sa i ed nou konpran ki ofer en ranson i osi vedir pour kouver pese.Psonm 65:3.

8 Theological Dictionary of the New Testament i fer resorti en pwen byen enportan. I dir ki sa mo (koʹpher) “i toultan endik en keksoz ki egal” oubyen en keksoz ki koresponn. Alors, kouvertir lars lalyans ti annan en laform parey sa lars. Pareyman, pour ofer en ranson oubyen kouver pese, en pri i bezwen ganny peye ki san pour san koresponn, oubyen kouver sa domaz ki pese in anmennen. Pour sa rezon, Lalwa ki Bondye ti donn Izrael ti dir: “Nanm pour nanm, lizye pour lizye, ledan pour ledan, lanmen pour lanmen e lipye pour lipye.”Deterononm 19:21.

9. Akoz bann zonm fidel ti fer sakrifis zannimo, e konman Zeova ti vwar bann tel sakrifis?

9 Tou zonm fidel depi letan Abel, ti ofer zannimo konman sakrifis pour Bondye. Par fer sa, zot ti pe demontre ki zot konsyan ki zot peser e ki zot bezwen en delivrans. Zot ti osi montre lafwa dan promes Bondye, pour  en liberasyon atraver son “desandans.” (Zenez 3:15; 4:1-4; Levitik 17:11; Ebre 11:4) Zeova ti aksepte zot sakrifis e i ti donn zot son faver. Me sa bann sakrifis zannimo ti napa en gran lefe. Bann zannimo pa kapab vreman kouver pese zonm parski zot pli enferyer ki imen. (Psonm 8:4-8) Se pour sa rezon Labib i dir: “I enposib pour disan toro ek bouk fer disparet pese.” (Ebre 10:1-4) Sa bann sakrifis ti pe zis reprezant sa vre sakrifis ranson ki ti pe vini.

En Ranson ki koresponn

10. (a) Sa ranson ti bezwen koresponn avek lekel, e akoz? (b) Akoz zis en sel imen ki ti neseser ganny sakrifye?

10 Zapot Pol ti dir, “tou dimoun i mor dan Adan.” (1 Korentyen 15:22) Alor, sa ranson ti bezwen enplik lanmor en dimoun ki egzakteman egal avek Adan, savedir en imen parfe. (Romen 5:14) Napa okenn desandans Adan ki ti pou kapab fer sa. Selman en imen parfe, enn ki pa ti anba santans lanmor Adan ki ti kapab ofer en “pri pour sov limanite”—enn ki koresponn parfetman avek Adan. (1 Timote 2:6) I pa ti pou neseser ki plizyer milyon dimoun i ganny sakrifye pour koresponn avek sak desandan Adan. Zapot Pol ti eksplike: “Pese in antre dan lemonn par en sel zonm [Adan], e pese in anmenn lanmor.” (Romen 5:12, nou ki’n met an italik.) Vi ki “lanmor in arive par en zonm,” Bondye in fourni delivrans limanite “par en zonm.” (1 Korentyen 15:21) Konman?

“Pri pour liberasyon pour bokou dimoun”

11. (a) Ki mannyer sa enn ki ti pou donn son lavi konman en sakrifis ti pou “gout lanmor pour tou dimoun”? (b) Akoz Adan ek Ev pa ti kapab benefisye atraver sa ranson? (Vwar not anba lo paz.)

11 Zeova ti fer laranzman pour ki en zonm parfe i volonterman donn son lavi konman en sakrifis. Dapre Romen 6:23, “rekonpans pour pese i lanmor.” Sa enn ki ti pou donn son lavi konman en sakrifis, ti pou “gout lanmor  pour tou dimoun.” Andotmo, i ti pou pey rekonpans pour pese Adan. (Ebre 2:9; 2 Korentyen 5:21; 1 Pyer 2:24) Sa ti pou legalman anmenn bann rezilta vreman profon. Par kennsel sa santans lanmor lo desandans Adan ki obeisan, sa ranson ti pou retir sa pouvwar destriktif pese kot son sours. *Romen 5:16.

12. Eksplike ki mannyer ler en det i ganny peye i kapab benefisye bokou dimoun.

12 Annou servi en legzanp pour demontre sa. Meton ou reste dan en lavil kot laplipar zabitan sa lavil i travay dan en gran lizin. Ou avek ou bann vwazen zot ganny en bon lapey e zot viv en lavi ki byen konfortab. Me tousala i sanze ler sa lizin i fermen. Pour ki rezon lizin i fermen? Akoz manedyer sa lizin in vin en dimoun malonnet e finalman sa biznes i faid. En sel kou ou napa travay, e ou ek ou vwazen zot pa kapab pey zot bann det. Madanm, zanfan, ek bann ki pe esper larzan avek sa bann travayer i bezwen soufer, zis akoz malonnekte en sel dimoun. Eski i annan en solisyon? Wi! En zonm byen ris ki anvi ede i deside pour entervenir. I rekonnet valer ki sa lakonpanni i annan. I osi pran pitye pour sa kantite travayer ek zot fanmiy. Alor i fer laranzman pour pey det sa lakonpanni e reouver sa lizin. Lefe ki sa det in ganny kennsel, sa i anmenn soulazman pour bann travayer ek zot fanmiy e osi bann dimoun ki pe esper larzan avek sa bann travayer. Pareyman, det Adan ki’n ganny kennsel i benefisye plizyer milyon dimoun.

 Lekel ki fourni sa Ranson?

13, 14. (a) Ki mannyer Zeova ti fourni sa ranson pour limanite? (b) Avek lekel ki sa ranson ti ganny peye, e akoz sa peyman ti neseser?

13 Zis Zeova ki ti kapab fourni “sa Lanyo . . . ki efas pese lemonn.” (Zan 1:29) Me Bondye pa ti anvoy nenport ki lanz pour vin sov limanite. Okontrer, i ti anvoy sa Enn ki pou kapab donn sa larepons final kont lakizasyon Satan lo bann serviter Zeova. Wi, Zeova ti fer sa pli gran sakrifis par anvoy son sel garson, “sa enn ki i ti sirtou atase avek.” (Proverb 8:30) Volonterman, garson Bondye “ti renons” son lavi dan lesyel. (Filipyen 2:7) Par mirak, Zeova ti transfer lavi ek personnalite son premye Garson ki ti dan lesyel, dan matris en vyerz Zwif, apele Mari. (Lik 1:27, 35) Konman en zonm, i ti pou apel Zezi. Vi ki i ti koresponn parfetman avek Adan, legalman i ti kapab ganny apele dezyenm Adan. (1 Korentyen 15:45, 47) Alor, Zezi ti kapab sakrifye son lekor konman en ranson pour imen enparfe.

14 Avek lekel ki sa ranson ti pou ganny peye? Psonm 49:7 i dir ki sa ranson ti ganny peye avek “Bondye.” Me pa Zeova ki ti fer provizyon pour sa ranson? Wi, me sa pa redwir valer sa sakrifis pou fer li vin konman en lesanz ki napa gran lenportans—parey ler ou tir larzan dan en pos e ou met dan en lot pos. Nou bezwen konpran ki sa ranson pa en lesanz fizik, me en tranzaksyon legal. Par fer provizyon pour pey sa ranson, kantmenm sa ti kout li bokou, Zeova ti montre ki i fidelman atase avek son prop lazistis parfe.Zenez 22:7, 8, 11-13; Ebre 11:17; Zak 1:17.

15. Akoz Zezi ti bezwen soufer e mor?

15 Diran lannen 33 N.L., Zezi Kri ti volonterman soumet avek en leprev vreman dir, ki alafen, sa ranson ti ganny peye. I ti les li ganny arete lo fo lakizasyon, ganny zize koupab, e kloute lo en poto. Eski i ti vreman neseser ki  Zezi i soufer sa kantite? Wi, akoz sa kestyon lo fidelite bann serviter Bondye ti bezwen ganny reponn. Se pour sa rezon Bondye pa ti les Erod touy Zezi kan i ti ankor en pti baba. (Matye 2:13-18) Me kan Zezi ti vin adilt, i ti kapab reziste tou sa latak ki Satan ti anmennen lo li avek en konprenezon konplet lo sa bann lakizasyon. * Zezi ti reste fidel, “sen, inosan, san okenn pese, separe avek tou bann peser” kantmenm i ti ganny trete dan en fason kriyel. Zezi ti prouve dan en fason remarkab ki Zeova i annan bann serviter ki reste fidel menm anba difikilte. (Ebre 7:26) Se pour sa rezon, ki avan i ti pe al mor, Zezi ti kriye avek en lavwa viktorye: “Tou in akonpli!”Zan 19:30.

Konplet son Travay Delivrans

16, 17. (a) Ki mannyer Zezi ti kontiny son travay delivrans? (b) Akoz Zezi ti bezwen aparet “devan Bondye pour nou”?

16 Zezi pa ti ankor fini son travay delivrans. Trwa zour plitar apre ki Zezi ti’n mor, Zeova ti resisit li. (Akt 3:15; 10:40) Par sa gran aksyon, Zeova pa ti zis rekonpans son Garson pour son servis fidel, me i ti osi donn li sa loportinite pour termin son travay delivrans konman Gran Pret Bondye. (Romen 1:4; 1 Korentyen 15:3-8) Zapot Pol i eksplike: “Me Kris in vini konman Gran Pret . . . , i’n antre enn fwa pour tou dan sangtyer, non pa avek disan bouk ek toro, me avek son prop disan pour fer nou ganny en delivrans eternel. Parski Kris pa’n antre dan sangtyer ki’n fer par lanmen zonm, me i’n antre dan lesyel menm, pour prezant limenm devan Bondye pour nou.”Ebre 9:11, 12, 24.

 17 Zezi pa ti kapab antre dan lesyel avek son prop disan. (1 Korentyen 15:50) Plito, i ti anmenn avek li, sa ki sa disan i reprezante: valer legal son sakrifis konman en imen parfe. Alor i ti prezant devan Bondye, valer sa lavi konman en ranson an lesanz pour imen enparfe. Eski Zeova ti aksepte sa sakrifis? Wi, e sa ti evidan zour Lapannkot lannen 33 N.L., kan apepre 120 disip an Zerizalenm ti ganny lespri sen. (Akt 2:1-4) Kantmenm sa levennman ti eksitan, sa ti zis konmansman bann byenfe merveye sa ranson.

Bann Byenfe sa Ranson

18, 19. (a) Lekel sa de group dimoun ki benefisye atraver sa rekonsilyasyon ki disan Zezi in fer posib? (b) Pour bann ki dan “gran lafoul,” ki serten byenfe zot gannyen la konmela e ki zot pou gannyen dan lavenir?

18 Dan son let pour bann Kolosyen, Pol ti eksplike ki Bondye in vwar li bon pour rekonsilye avek Li tou lezot keksoz par fer lape atraver disan ki Zezi in verse lo poto. Pol ti osi eksplike ki sa rekonsilyasyon i enplik de diferan group dimoun. En group i ganny apele konman “tou keksoz ki dan lesyel,” e en lot ‘tou keksoz ki lo later.’ (Kolosyen 1:19, 20; Efezyen 1:10) Sa premye group i konpri 144,000 Kretyen ki annan sa lespwar pour servi konman pret ek lerwa ansanm avek Zezi Kri dan lesyel pour diriz later. (Revelasyon 5:9, 10; 7:4; 14:1-3) Atraver zot, bann imen obeisan pou ptit-a-pti konmans benefisye avek sa ranson pandan sa mil an.1 Korentyen 15:24-26; Revelasyon 20:6; 21:3, 4.

19 ‘Bann keksoz lo later’ i bann dimoun ki pe espere pour rezwir en lavi parfe dan Paradi lo later. Revelasyon 7:9-17 i dekrir zot konman “en gran lafoul” ki pou sirviv sa ‘gran ladetres’ ki pe vini. Me zot pa bezwen esper ziska sa letan pour zot rezwir byenfe sa ranson. Zot in fini “lav zot rob e blansi li dan disan Lanyo.” Vi ki zot demontre lafwa dan sa ranson, depi konmela menm zot pe benefisye  spirityelman atraver sa laranzman ranpli avek lanmour. Zot in ganny deklare drwat konman zanmi Bondye! (Zak 2:23) Gras a sakrifis Zezi, zot kapab “apros avek konfyans devan tronn lagras Bondye.” (Ebre 4:14-16) Kan zot fer pese, zot ganny vre pardon. (Efezyen 1:7) Kantmenm zot enparfe, zot rezwir en konsyans kler. (Ebre 9:9; 10:22; 1 Pyer 3:21) Alor rekonsilye avek Bondye, i pa en lespwar ki zot pe espere pour arive, me i deza en realite! (2 Korentyen 5:19, 20) Pandan sa mil an, bann imen pou ptit-a-pti “ganny libere en zour avek pouvwar destrikter ki pe gard li dan lesklavaz,” e pou finalman “partisip dan laliberte ek laglwar bann zanfan Bondye.”Romen 8:21.

20. Ler ou reflesir lo sa ranson, ki lefe sa i annan lo ou?

20 “Gran mersi Bondye par Zezi Kri” pour sa ranson! (Romen 7:25) Sa laranzman i ase senp, me i ase profon pour fer nou annan lakrent ek en gran ladmirasyon pour Bondye. (Romen 11:33) Kan nou reflesir lo la avek lapresyasyon, sa ranson i tous nou leker, e sa i fer nou vin pli pros avek sa Bondye lazistis. Parey sa psalmis, nou annan tou rezon pour loue Zeova konman sa enn ki “kontan ladrwatir ek lazistis.”Psonm 33:5.

^ par. 11 Adan ek Ev pa ti kapab benefisye atraver sa ranson. Konsernan en mert ki’n ganny fer volonterman, dan Lalwa Moiz ti annan sa prensip: “Ou pa devret pran en ranson pour en mertriye ki merit lanmor.” (Nonm 35:31) I kler ki Adan ek Ev ti merit lanmor, akoz zot ti volonterman dezobei Bondye menm si zot ti konnen. Alor, zot ti rezet zot lespwar pour viv eternelman.

^ par. 15 Pour kapab efas pese Adan, Zezi ti bezwen mor konman en zonm parfe, me pa konman en pti baba parfe. Pa bliye, Adan ti fer pese volonterman e i ti konnen ki kantite serye son aksyon e konsekans ti pou ete. Alor, pour kapab vin “dernyen Adan” e kouver sa pese, Zezi ti bezwen fer en swa baze lo konnesans ek matirite pour gard son fidelite avek Zeova. (1 Korentyen 15:45, 47) Alor, lavi fidel Zezi—enkli son lanmor sakrifisyel—ti servi konman en aksyon ki zis pour sov bokou dimoun.Romen 5:18, 19.