Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Apros avek Zeova

 SAPIT 30

“Les zot Lavi ganny kontrole par Lanmour”

“Les zot Lavi ganny kontrole par Lanmour”

1-3. Ki rezilta nou gannyen ler nou imit legzanp Zeova par demontre lanmour?

“I ANNAN plis lazwa pour donnen ki pour resevwar.” (Akt 20:35) Sa parol Zezi i met lanfaz lo sa laverite enportan: Lanmour ki ganny demontre san mazin nou prop lentere i anmenn rekonpans. Kantmenm i anmenn bokou lazwa ler ou resevwar lanmour, i annan plis lazwa pour donnen ouswa pour montre lanmour anver lezot.

2 Napa personn ki konn sa pli byen ki nou Papa dan lesyel. Parey nou’n vwar dan bann sapit presedan dan sa seksyon, Zeova i sa enn ki’n demontre pli gran legzanp lanmour. Personn pa’n deza demontre lanmour parey li oubyen pli lontan ki li. Alor, i pa drol ki Zeova i ganny apele ‘Bondye ere.’1 Timote 1:11.

3 Nou Bondye lanmour i anvi nou esey vin parey li, sirtou an sa ki konsern montre lanmour. Efezyen 5:1, 2 i dir nou: “Parski zot bann zanfan ki Bondye i kontan, fer tou zot zefor pour vin parey li. Les zot lavi ganny kontrole par lanmour.” Kan nou imit legzanp Zeova pour demontre lanmour, nou eksperyans sa pli gran lazwa an retour apre ki nou’n donnen. Nou osi ganny sa satisfaksyon akoz nou konnen ki nou pe fer plezir Zeova, parski son Parol i ankouraz nou pour annan “lanmour pour kanmarad.” (Romen 13:8) Me i annan lezot rezon akoz nou bezwen les nou “lavi ganny kontrole par lanmour.”

Akoz Lanmour i enportan

4, 5. Akoz i enportan ki nou montre lanmour anver nou bann konpanyon Kretyen?

4 Akoz i enportan ki nou montre lanmour anver nou bann  konpanyon Kretyen? Senpleman, akoz lanmour i sa laspe esansyel dan vre larelizyon Kretyen. Si nou napa lanmour nou pa kapab annan en relasyon pros avek nou bann konpanyon Kretyen e pli enportan ankor, nou napa okenn valer devan Zeova. Annou vwar ki mannyer Parol Bondye i met lanfaz lo sa bann laverite.

5 Sa dernyen swar ki i ti pase lo later, Zezi ti dir son bann disip: “La mon donn zot en konmannman nouvo: kontan kanmarad. Zot devre kontan kanmarad parey mwan mon’n kontan zot. Dimoun pou war ki zot mon bann disip si zot kontan kanmarad.” (Zan 13:34, 35) “Parey mwan mon’n kontan zot.” Wi, nou ganny demande pour montre sa kalite lanmour ki Zezi ti demontre. Parey nou’n vwar dan Sapit 29, Zezi in kit en bon legzanp pour nou, par demontre lanmour san met son prop lentere premye, me plito i ti met lentere ek bezwen lezot avan sa ki pour li. Nou osi nou devret demontre lanmour san mazin nou prop lentere e nou devret fer li dan en fason pour ki lezot dimoun ki pa form parti kongregasyon Kretyen i kapab remarke. Annefe, nou lanmour pour nou bann konpanyon Kretyen i sa mark ki idantifye nou konman bann vre disip Kris.

6, 7. (a) Ki mannyer nou konnen ki Parol Zeova i met bokou lanfaz lo montre lanmour? (b) Parol Pol dan 1 Korentyen 13:4-8 i konsantre lo ki laspe lanmour?

6 Me si nou napa lanmour dan nou? Zapot Pol ti dir: “Si . . . mon napa lanmour, mon parol i zis parey tapaz en tanbour, ou en senbal ki rezonnen.” (1 Korentyen 13:1) En senbal ki pe tap ansanm i fer en tapaz annwiyan. Ki nou pou dir lo tapaz en tanbour? Pa sa legzanp i apropriye! En dimoun ki napa lanmour i parey en lenstriman lanmizik ki fer en ta tapaz ki agasan e ki pa atir nou. Ki mannyer en dimoun koumsa i kapab annan en relasyon pros avek lezot? Pol ti osi dir: “Si mon posed tou lafwa pour fer deplase montanny, me mon napa lanmour, mon en nanryen ditou.” (1 Korentyen 13:2) Zis mazin sa, en dimoun ki napa lanmour i “en  nanryen ditou,” kantmenm i kapab fer en ta keksoz! Pa i kler ki Parol Zeova i met bokou lanfaz lo montre lanmour?

7 Me ki mannyer nou kapab demontre sa kalite dan lafason ki nou azir avek lezot? Pour reponn sa, annou egzamin parol Pol ki trouve dan 1 Korentyen 13:4-8. Dan sa bann verse, lanfaz pa pe ganny mete lo lanmour Bondye oubyen nou lanmour pour li. Plito, Pol ti met lanfaz lo konman nou devret montre lanmour anver kanmarad. I ti dekrir serten keksoz ki lanmour i ete e serten keksoz ki lanmour pa ete.

Kisisa Lanmour

8. Ki mannyer pasyans i kapab ed nou dan lafason ki nou azir avek lezot?

8 ‘Lanmour i pasyan.’ Kan nou annan pasyans i vedir ki nou pare pour siport lezot. (Kolosyen 3:13) Eski nou bezwen annan sa kalite pasyans? Vi ki nou bann imen enparfe ki pe servi  Zeova, alor i normal pour ekspekte ki detanzaot nou konpanyon Kretyen i kapab angas nou e nou kapab fer menm parey avek zot. Me ler nou annan pasyans ek tolerans, sa i kapab ed nou pour siport bann pti fot ki lezot i fer, san ki i afekte lape dan kongregasyon.

9. Ki mannyer nou kapab demontre labonte anver lezot?

9 ‘Lanmour i bon.’ En dimoun ki annan labonte i pare pour ed lezot e osi vey byen sa ki i dir. Lanmour i pous nou pour rod fason pour demontre labonte, sirtou anver bann ki pli dan bezwen. Par egzanp, en konpanyon Kretyen aze i kapab reste li tousel e bezwen en vizit pour ganny lankourazman. En ser ki pe elve son zanfan tousel oubyen en ser ki son mari pa Temwen i kapab bezwen serten lasistans. En dimoun ki malad oubyen ki pe rankontre serten difikilte i kapab bezwen antann bann bon parol sorti kot en zanmi fidel. (Proverb 12:25; 17:17) Kan nou pran linisyativ pour demontre labonte dan sa bann fason, nou pe montre ki nou lanmour i senser.2 Korentyen 8:8.

10. Ki mannyer lanmour i ed nou pour siport e koz laverite menm ler i pa fasil pour fer li?

10 ‘Lanmour i rezoui dan laverite.’ En lot versyon i dir: “Avek lazwa . . . lanmour i pran kote avek laverite.” Lanmour i pous nou pour siport laverite e “koz laverite avek kanmarad.” (Zekarya 8:16) Par egzanp, ki nou pou fer si en dimoun ki nou kontan in fer en pese grav? Nou lanmour pour Zeova e pour sa enn ki’n fer pese pou ed nou reste atase avek bann standar Bondye olye esey kasyet, rod leskiz oubyen menm koz manti konsernan sa keksoz mal. I vre ki i kapab pa fasil pour aksepte sa ki’n arive. Me si nou anvi sa ki pli bon pour sa enn ki nou kontan, nou pou anvi ki i ganny disiplinen e osi azir byen anver sa bon disiplin ki sorti kot Bondye. (Proverb 3:11, 12) Konman bann Kretyen ki annan lanmour, nou pou osi anvi “fer sa ki byen dan tou sirkonstans.”Ebre 13:18.

11. Vi ki lanmour “i pardonn tou,” ki zefor nou devret fer avek respe an rapor avek fot nou bann konpanyon Kretyen?

11 ‘Lanmour i pardonn tou.’ Sa lekspresyon i literalman vedir ki “i kouver tou keksoz.” (Kingdom Interlinear) Premye Pyer  4:8 i dir: “Lanmour i kouver en kantite pese.” Wi, en Kretyen ki ganny dirize par lanmour pa pou anvi fer tou dimoun konn fot ek pwen feb en konpanyon Kretyen. Laplipar-di-tan, bann fot nou konpanyon Kretyen pa sitan grav e alor i kapab ganny kouver par lanmour.Proverb 10:12; 17:9.

Lanmour i pous nou pour demontre ki nou annan konfyans dan nou bann frer ek ser

12. Ki mannyer zapot Pol ti montre ki i ti krwar sa ki bon lo Filemon e ki nou kapab aprann atraver legzanp Pol?

12 ‘Lanmour i krwar tou.’ Tradiksyon Moffatt i dir ki lanmour i “toultan pare pour krwar sa ki pli bon.” Nou pa pou annan tro bokou doutans lo nou bann konpanyon Kretyen, par kestyonn zot motivasyon. Lanmour i ed nou pour “krwar sa ki pli bon” lo nou frer ek ser e pour annan konfyans dan zot. * Nou kapab vwar en legzanp dan let ki Pol ti ekrir Filemon. Pol ti pe ekrir en let pour ankouraz Filemon pour byen akey Onezim, en lesklav ki ti’n sove e ki aprezan ti’n vin Kretyen. Olye esey fors Filemon, Pol ti fer en demann baze lo lanmour. Pol ti asire ki Filemon ti pou fer sa ki byen, parski i ti dir: “Mon annan en gran konfyans, letan mon pe ekri sa, ki ou pou fer sa ki ou pou obei mwan, e menm ki ou pou fer bokou plis ki sa.” (Verse 21) Ler lanmour i pous nou pour eksprim sa kalite konfyans dan nou bann frer ek ser, sa i ed zot fer zot mye.

13. Ki mannyer nou kapab montre ki nou anvi vwar nou bann frer ek ser fer sa ki byen?

13 ‘Lanmour i esper tou.’ Vi ki lanmour i fer nou annan konfyans dan lezot, i osi fer nou annan lespwar. Ler nou ganny motive par lanmour, sa i fer nou anvi vwar nou bann frer ek ser arive fer sa ki byen. Par egzanp, si en frer oubyen en ser i “fer en keksoz mal,” nou swete ki i pou azir byen anver zefor ki pou ganny fer pour redres li. (Galat 6:1) Nou osi gard sa lespwar ki bann ki feb spirityelman pou kapab ganny ankor zot lafors. Nou pran pasyans avek zot, par fer sa ki nou  kapab pour ed zot vin for spirityelman. (Romen 15:1; 1 Tesalonisyen 5:14) Menm si en dimoun ki nou kontan i rezet Zeova, nou pa perdi lespwar ki en zour i pou retourn a larezon e retourn kot Zeova, zis parey sa garson perdi e retrouve ki Zezi ti mansyonnen dan son legzanp.Lik 15:17, 18.

14. Dan ki fason nou landirans i kapab ganny teste dan kongregasyon e ki mannyer lanmour pou ed nou azir?

14 ‘Lanmour i siport tou.’ Ler nou andire sa i permet nou reste ferm kan nou ganny dekouraze oubyen rankontre difikilte. Nou landirans pa zis ganny teste an deor kongregasyon, me parfwa nou ganny teste dan kongregasyon. Vi ki nou enparfe, parler nou bann frer ek ser i kapab dezapwent nou. En remark ki’n ganny fer san reflesir i kapab bles nou. (Proverb 12:18) Petet en problenm dan kongregasyon pa pe ganny trete dan lafason ki nou nou krwar i devret ganny fer. En frer ki ganny byen respekte i kapab kondwir li dan en fason ki pa fer nou plezir e sa i kapab fer nou demande, ‘Ki mannyer en Kretyen i kapab azir koumsa?’ Kan nou fer fas avek sa bann sitiasyon, eski nou pou aret asosye avek kongregasyon e aret servi Zeova? Si nou annan lanmour nou pa pou fer sa! Wi, lanmour i anpes fot en frer bous nou lizye ki fer nou pa vwar nanryen dan li oubyen dan kongregasyon ki bon. Nenport kwa ki en imen enparfe i fer oubyen dir, lanmour i ed nou reste fidel avek Bondye e kontinyen siport kongregasyon.Psonm 119:165.

Ki Lanmour pa ete

15. Kisisa zalouzi e ki mannyer lanmour i ed nou pour rezet sa santiman ki destriktif?

15 ‘Lanmour pa zalou.’ Zalouzi i kapab fer nou anvi sa ki lezot i annan, tel parey zot bann byen, privilez oubyen abilite. Sa kalite zalouzi i en santiman egois e destriktif e si i pa ganny kontrole i kapab afekte lape dan kongregasyon. Kwa ki pou ed nou reziste sa tandans pour annan “zalouzi”? (Zak 4:5) Larepons i lanmour. Sa zoli kalite i kapab permet nou rezwir ansanm avek bann ki paret annan serten lavantaz dan  lavi ki nou menm nou napa. (Romen 12:15) Lanmour i ed nou pour pa ofanse kan en dimoun i ganny felisite pour serten abilite remarkab ki i annan oubyen pour serten lakonplisman remarkab.

16. Si nou vreman kontan nou frer ek ser, akoz nou pa pou fer vantar pour sa ki nou pe akonpli dan servis Zeova?

16 ‘Lanmour pa vant son prop lekor. I pa arogan.’ Lanmour pou anpes nou demonstre nou talan oubyen bann keksoz ki nou’n akonpli. Si nou vreman kontan nou bann frer ek ser, ki mannyer nou kapab toultan vant nou lekor pour sikse ki nou’n gannyen dan predikasyon oubyen akoz nou privilez dan kongregasyon? Si nou fer sa i kapab dekouraz lezot, ki kapab fer zot santi ki zot enferyer konpare avek ou. Si nou annan lanmour, nou pa pou fer vantar akoz serten privilez ki Bondye in konfye nou. (1 Korentyen 3:5-9) Apre tou, lanmour “pa arogan,” oubyen parey en lot versyon i dir, ‘pa kontan demonstre.’ Lanmour i anpes nou annan en tro gran lopinyon lo nou menm.Romen 12:3.

17. Ki konsiderasyon lanmour i pous nou pour annan pour lezot e ki kalite kondwit nou pou evite annan?

17 ‘Lanmour pa fer nanryen ki fer onte.’ En dimoun ki fer bann keksoz ki fer onte i azir dan en fason ki vreman pa apropriye oubyen dan en fason ki ofans lezot. En dimoun ki azir dan sa fason pa pe demontre lanmour, parski i pe montre en mank respe pour santiman ek byennet lezot. De lot kote, sa labonte ki sorti dan lanmour i pous nou pour montre konsiderasyon pour lezot. Lanmour i promot bann bon fason viv, kondwit aprouve par Bondye ek respe pour nou bann konpanyon Kretyen. Alor, lanmour pou anpes nou annan en kondwit ki fer onte, savedir okenn kondwit ki pou sok oubyen ofans nou bann frer ek ser Kretyen.Efezyen 5:3, 4.

18. Akoz en dimoun ki annan lanmour pa pou ensiste ki tou keksoz i ganny fer dan son fason?

18 ‘Lanmour pa rod son prop lentere.’ En lot versyon Labib i dir: “Lanmour pa ensiste pour fer keksoz dan son prop fason.” En dimoun ki annan lanmour pa pou ensiste ki tou keksoz i ganny fer dan son fason konmsi son lopinyon i toultan  byen. I pa enfliyans lezot par servi son pouvwar ki i annan pour konvenk lezot, pour reziste e rezet bann ki annan en pwennvi diferan avek sa ki pour li. En dimoun ki antete koumsa pou montre ki i annan serten lorgey, e Labib i dir: “Avan maler i annan lorgey.” (Proverb 16:18) Si nou vreman annan lanmour pour nou bann frer ek ser, nou pou respekte zot pwennvi e kan i posib nou pou pare pour aksepte zot pwennvi. Ler nou pare pour soumet e aksepte pwennvi lezot, sa i an akor avek sa ki Pol ti dir: “Personn pa devre rod son prop lentere, me lentere son prosen.”1 Korentyen 10:24.

19. Ki mannyer lanmour i ed nou azir kan lezot i ofans nou?

19 ‘Lanmour pa pran lakoler e i pa gard rankin.’ Si nou annan lanmour nou pa pou fasilman ankoler par sa ki lezot i dir oubyen fer. I vre, i normal pour mekontan kan lezot i ofans nou. Me menm si nou annan tou rezon pour ankoler, lanmour pa pou fer nou reste ankoler. (Efezyen 4:26, 27) Sak fwa ki en dimoun i ofans nou par sa ki i dir oubyen fer, nou pa pou gard zot antet konmsi nou ekrir zot dan en liv pour nou pa oubliye. Plito, lanmour i motiv nou pour imit nou Bondye lanmour. Parey nou ti vwar dan Sapit 26, Zeova i pardonnen kan i annan en bon rezon pour fer li. Kan i pardonn nou, i oubliye, savedir dan lavenir i pa relev ankor sa ki nou’n fer. Pa nou rekonesan ki Zeova pa gard antet bann keksoz mal ki nou’n fer?

20. Ki mannyer nou devret reazir si en konpanyon Kretyen in tonm dan pese e sibir son konsekans?

20 ‘Lanmour pa montre kontantman dan lenzistis.’ En lot versyon i dir: “Lanmour . . . pa rezwir kan lezot i fer pese.” Lanmour pa pran plezir dan bann keksoz mal, alor nou pa pou ferm nou lizye lo nenport kondwit imoral. Ki mannyer nou reazir kan en konpanyon Kretyen in tonm dan pese e sibir son konsekans? Si nou annan lanmour nou pa pou rezwir, konmsi nou pe dir, ‘I bon pour li! Lontan ti’n ler!’ (Proverb 17:5) Me nou rezwir kan en frer ki’n fer pese i pran bann pa pour ganny ankor son spirityalite.

 En “Semen ki bokou pli siperyer”

21-23. (a) Ki Pol ti oule dir ler i ti dir ki “lanmour i reste pour touzour”? (b) Ki nou pou egzaminen dan dernyen sapit sa liv?

21 ‘Lanmour i reste pour touzour.’ Ki Pol ti oule dir par sa parol? Parey nou kapab vwar dapre konteks, i ti pe diskit lo diferan don ki ti egziste parmi bann premye Kretyen. Sa bann don ti servi konman bann siny pour montre ki sa nouvo kongregasyon ti annan faver Bondye. Me pa tou Kretyen ki ti kapab fer mirak, profetize oubyen koz dan diferan lalang. Annefe, sa bann don pa ti sitan enportan parski avek letan zot ti pou arete. Me en lot keksoz ti pou kontinyen egziste, en keksoz ki tou Kretyen i kapab devlope. I en kalite ki pli remarkab,  ki pli dirab ki okenn lezot don mirakile. Annefe, Pol ti apel li en “semen ki bokou pli siperyer.” (1 Korentyen 12:31) Lekel sa “semen ki bokou pli siperyer”? I sa semen lanmour.

Pep Bondye i ganny idantifye par zot lanmour pour kanmarad

22 Annefe, sa lanmour Kretyen ki Pol ti dekrir “i reste pour touzour.” Savedir i pa pou zanmen fini. Ziska ozordi, sa lanmour i idantifye bann vre disip Zezi. Pa sa kalite lanmour i evidan parmi bann serviter Zeova dan bann kongregasyon dan lemonn antye? Sa kalite lanmour pou reste pour touzour, parski Zeova in promet lavi eternel pour son bann serviter fidel. (Psonm 37:9-11, 29) Annou kontinyen fer nou mye pour les nou “lavi ganny kontrole par lanmour.” Kan nou fer sa, nou kapab eksperyans sa pli gran lazwa ki nou gannyen ler nou donnen. Anplis ki sa, nou kapab kontinyen viv—wi, kontinyen demontre lanmour—pour leternite par imit Zeova, nou Bondye lanmour.

23 Dan sa sapit ki pe konklir sa seksyon lo lanmour, nou’n diskite ki mannyer nou kapab montre lanmour anver kanmarad. Vi ki nou benefisye dan plizyer fason avek lanmour Zeova, osi byen avek son pwisans, lazistis ek lasazes, alor i byen pour demann nou lekor, ‘Ki mannyer mon kapab montre Zeova ki mon vreman kontan li?’ Nou pou egzamin sa kestyon dan nou dernyen sapit.

^ par. 12 Byensir, lanmour en Kretyen pa fer li met sitan konfyans dan lezot ki i fasilman ganny anbete. Labib i averti nou: “Met zot byen lo zot gard avek sa bann ki senm divizyon ek dezord. . . . Evit bann tel dimoun.”Romen 16:17.