Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Apros avek Zeova

 SAPIT 3

“Zeova i sen, sen, sen”

“Zeova i sen, sen, sen”

1, 2. Ki vizyon profet Izai ti gannyen, e ki sa i ansenny nou lo Zeova?

IZAI ti ranpli avek ladmirasyon, respe ek lafreyer ler i ti vwar sa senn devan li. Sa ti en vizyon sorti kot Bondye. I ti paret sitan reel! Sa vizyon ti sitan reel ki plitar Izai ti dekrir li konmsi i ti’n arive “vwar Zeova” lo Son tronn. Gran rob Zeova ti ranpli sa tanp manifik an Zerizalenm.Izai 6:1, 2.

2 Izai ti osi ranpli avek ladmirasyon ek lafreyer par sa ki i ti tande. I ti tann en kantik sitan for ki ti fer tanp e menm son fondasyon tranble. Sa kantik ti pe ganny sante par bann serafen, bann kreatir spirityel ki annan en o pozisyon. Avek en sel lavwa pwisan, zot ti pe fer rezonnen bann zoli parol: “Zeova bann larme i sen, sen, sen. Later antye i ranpli avek son laglwar.” (Izai 6:3, 4) Par repet sa mo “sen” trwa fwa dan sa kantik, i met en lanfaz spesyal lo sa mo e sa i apropriye parski napa en lot ki sen parey Zeova. (Revelasyon 4:8) Sentete Zeova i ganny aksantye partou dan Labib. Plizyer santenn verse i asosye son non avek sa mo “sen” ek “sentete.”

3. Konman en move pwennvi lo sentete Zeova i fer bokou dimoun rekile avek Bondye olye apros avek li?

3 Alor, i kler ki enn bann premye keksoz ki Zeova i oule nou konnen lo li se ki i sen. Pourtan, bokou dimoun i dekouraze oubyen pa ganny atire pour vin pros avek Bondye ler zot mazinen ki i sen. Serten dimoun i asosye sentete avek en dimoun ki krwar i zis oubyen ki fer krwar i parfe. Sa i en move pwennvi. Pour bann ki napa en bon pwennvi lo zot lekor, sentete Bondye i kapab fer zot per olye atir zot. Zot kapab per pour apros avek sa Bondye sen, akoz zot santi ki zot pa vo nanryen devan Bondye. Alors, bokou dimoun i rekile avek Bondye akoz son sentete. Sa i  regretab, parski sentete Bondye i en bon rezon pour apros avek li. Akoz? Avan ki nou reponn sa kestyon, annou diskite kisisa vre sentete.

Kisisa Sentete?

4, 5. (a) Ki savedir sentete, e ki i pa vedir? (b) Dan ki de fason enportan ki Zeova i “separe”?

4 Etan donnen ki Bondye i sen, sa pa vedir ki i tro satisfe avek li menm, ki i arogan, oubyen get lezot konmsi zot nanryen ditou. Okontrer, i ay sa bann tel kalite. (Proverb 16:5; Zak 4:6) Alors, ki savedir sa mo “sentete”? Dan langaz Ebre ki ganny servi dan Labib, sa mo i sorti dan en term ki vedir “separe.” Dan ladorasyon, sa mo “sen” i aplik pour en keksoz ki separe e pa ganny servi dan lavi toulezour. I ganny trete konman sakre. Sentete i osi donn sa lide en keksoz prop oubyen pir. Ki mannyer sa mo i aplik pour Zeova? Eski i vedir ki i “separe” avek bann imen enparfe, e ki i byen lwen avek nou?

5 Pa ditou. Menm si i “Sen Izrael,” Zeova i dekrir li konmsi i pe reste “omilye” son pep, menm si zot ti bann dimoun ki fer pese. (Izai 12:6; Osea 11:9) Alors son sentete pa fer li elwannyen avek imen. Me dan ki sans i “separe”? Dan de fason enportan. Premyerman, i separe avek tou kreasyon dan le sans ki li tousel ki Tre O. Son lapirte, lapropte, i konplet e i napa limit. (Psonm 40:5; 83:18) Dezyenmman, Zeova i konpletman separe avek tou pese, e sa i rekonfort nou. Akoz?

6. Akoz nou kapab trouv rekonfor lefe ki Zeova i separe konpletman avek pese?

6 Nou viv dan en lemonn kot vre sentete i rar. Tou keksoz ki annan pour fer avek sosyete imen ki elwannyen avek Bondye, in ganny polye dan en fason ou en lot, in ganny tase avek pese ek lenperfeksyon. Nou tou nou bezwen lalit kont pese ki dan nou, e nou tou nou kapab ganny anvair  avek pese si nou bes lebra. (Romen 7:15-25; 1 Korentyen 10:12) Zeova pa dan sa kalite danze. I konpletman elwannyen avek tou pese, i pa pou zanmen ganny tase par ni menm en pti latras pese. Sa i ranforsi nou konfyans ki Zeova i sa Papa ideal pour nou, akoz sa i vedir ki nou kapab depan lo li antyerman. Kontrerman avek bokou papa ki fer pese, Zeova pa pou zanmen vin koronpi, abes son valer moral, oubyen fer nou ditor. Son sentete i fer sa bann keksoz enposib. Plizyer fwa Zeova in fer serman par son prop sentete, akoz napa nanryen ki nou pli kapab met konfyans ladan ki sa bann serman. (Amos 4:2) Eski sa pa i rekonfortan?

7. Akoz nou kapab dir ki sentete i dan natir Zeova?

7 Sentete i dan natir Zeova. Ki sa i vedir? Pour donn en legzanp: Konsider sa de mo, “zonm” ek “enparfe.” Ou pa kapab dekrir zonm san mazin lenperfeksyon. Nou vreman enparfe e sa i annan en lefe lo tou keksoz ki nou fer. Aprezan konsider de diferan mo, “Zeova” ek “sen.” Zeova i telman sen. Tou keksoz ki konsern li i prop, pir, e drwat. Nou pa pou kapab arive konn Zeova parey i vreman ete, san ki nou reflesir oprofon e konmans konpran sa mo “sen,” ki annan en gran sinifikasyon.

“Sentete i pour Zeova”

8, 9. Kwa ki montre ki Zeova i ed bann imen enparfe pour vin sen dan en serten degre?

8 Vi ki Zeova i pli gran legzanp sentete, nou kapab dir ki i sours tou sentete. I pa gard sa kalite presye zis pour li tousel. I donn li avek lezot, e i fer sa dan en fason zenere. Kan Bondye ti koz avek Moiz atraver en lanz kot sa brousay ki ti pe brile, menm sa later otour sa brousay ti vin sen akoz i ti annan en konneksyon avek Zeova!Egzod 3:5.

9 Eski bann imen enparfe i kapab vin sen avek led Zeova? Dan en serten degre, wi. Bondye ti donn son pep Izrael sa  lespwar pour vin “en nasyon sen.” (Egzod 19:6) I ti beni sa nasyon avek en sistenm ladorasyon ki ti sen, prop, e pir. Sentete i alor en tenm ki aparet souvan dan Lalwa Moiz. Annefe, gran pret ti met en plak lor devan lo son fron kot tou dimoun ti kapab vwar li pe klate dan lalimyer. Sa parol: “Sentete i pour Zeova” ti’n ganny grave lo la. (Egzod 28:36) Alors, en standar onivo lapropte ek lapirte ti devret evidan dan zot ladorasyon e osi dan zot fason viv. Zeova ti dir zot: “Zot devret montre zot sen, akoz mwan, Zeova zot Bondye, mon sen.” (Levitik 19:2) Menm si zot pa ti parfe, osi lontan ki bann Izraelit ti fer zot mye pour viv dapre konsey Bondye, zot ti sen dan en serten degre.

10. An sa ki konsern sentete, ki diferans ti egziste ant ansyen Izrael ek bann nasyon dan zalantour?

10 Sa lanfaz lo sentete ti tou lekontrer avek ladorasyon bann nasyon dan zalantour Izrael. Sa bann nasyon payen ti ador bann bondye ki pa ti ni menm egziste. Zot ti bann bondye ki ti ganny dekrir konman vyolan, voras, e imoral. Zot pa ti sen dan okenn laspe. Bann dimoun ki ti ador sa bann kalite bondye ti vin parey zot. Alors, Zeova ti averti son bann serviter pour reste lwen avek bann adorater payen ek zot bann pratik relizye koronpi.Levitik 18:24-28; 1 Lerwa 11:1, 2.

11. Konman sentete lorganizasyon Zeova dan lesyel i evidan dan (a) bann lanz? (b) bann serafen? (c) Zezi?

11 Menm dan bann sirkonstans pli favorab, ansyen nasyon Izrael ki Bondye ti’n swazir ti kapab reflekte zis en pti gin sentete lorganizasyon Bondye dan lesyel. Sa gran kantite lanz ki pe servi Zeova fidelman i ganny dekrir konman “sen.” (Zid 14; Vwar osi Deterononm 33:2) Dan en fason parfe, zot reflekte labote sentete Bondye ki briyan e pir. Rapel osi bann serafen ki Izai ti vwar dan son vizyon. Parol zot kantik i sizere ki sa bann kreatir spirityel pwisan i zwe en rol enportan pour fer konnen sentete Zeova dan liniver  antye. Me i annan en kreatir spirityel ki parlao tou sa bann. Sa i sel Garson Bondye. Zezi i reflekte sentete Zeova dan en pli gran degre ki tou lezot. Pour sa rezon alor ki i ganny apele “sa Sen ki sorti kot Bondye.”Zan 6:68, 69.

Non sen, Lespri sen

12, 13. (a) Akoz non Bondye i byen ganny dekrir konman sen? (b) Akoz non sen Bondye i bezwen ganny glorifye?

12 Ki nou pou dir lo non Bondye? Parey nou ti vwar dan Sapit 1, sa non pa zis en tit oubyen en mark pour idantifye li. I reprezant Zeova Bondye, ki enkli tou son bann kalite. Alor, Labib i dir nou ki son “non i sen.” (Izai 57:15) Dapre Lalwa Moiz, en dimoun ki ti sali non Bondye ti bezwen ganny met amor. (Levitik 24:16) Remarke ki premye keksoz Zezi ti mansyonnen dan son lapriyer: “Nou Papa ki dan lesyel, ki ou non sen i ganny glorifye.” (Matye 6:9) Glorifye non sen Bondye i enplik met li dekote konman en keksoz sakre e atas en gran loner avek li, setadir konsider li konman sen. Me akoz en keksoz sitan pir parey non Bondye i bezwen ganny glorifye?

13 Non sen Bondye in ganny atake e sali par bann mansonz ek kalonmni. Dan zarden Edenn, Satan ti koz lalang lo Zeova e i ti oule dir ki Zeova i en Dirizan ki pa zis. (Zenez 3:1-5) Depi sa letan, Satan—sef sa lemonn koronpi—in fer sir ki i kontinyen annan plis mansonz konsernan Bondye. (Zan 8:44; 12:31; Revelasyon 12:9) Bann larelizyon in dekrir Bondye konmkwa i pe abiz son pouvwar, i lwen avek imen, oubyen i kriyel. Zot pretann ki i siport zot bann lager kriyel. Olye donn Bondye laglwar pour son travay kreasyon, zot dir ki sa bann keksoz in arive par levolisyon oubyen par azar. Wi, dimoun in koz an mal lo non Bondye. Sa non sen i devret ganny glorifye; i devret reganny sa laglwar ki i merite. Nou pe esper avek enpasyans ki tou dimoun  i glorifye son non sen e aksepte son drwa pour dirize. Nou kontan pour zwe nenport rol dan sa plan merveye.

14. Akoz lespri Bondye i ganny apele sen, e akoz blasfenm kont lespri sen i sitan serye?

14 I annan en lot keksoz ki asosye etrwatman avek Zeova ki preske toultan ganny apele sen. Sa i son lespri oubyen lafors aktif. (Zenez 1:2) Zeova i servi sa lafors ki pli for ki okenn lezot keksoz pour akonpli son plan. Tou sa ki Bondye i fer, i fer li dan en fason sen, pir, e prop, alors son lafors aktif i byen ganny apele lespri sen. (Lik 11:13; Romen 1:4) Blasfenm kont lespri sen, ki enkli volonterman travay kont plan Zeova, i en pese ki pa kapab ganny pardonnen.Mark 3:29.

Akoz Sentete Zeova i atir nou anver li

15. Akoz i apropriye ki nou devlop en lakrent pour Zeova akoz son sentete, e ki sa kalite lakrent i enkli?

15 Alor, i pa difisil pour vwar akoz Labib i asosye sentete Bondye avek respe oubyen lakrent ki imen i annan pour Bondye. Par egzanp, 2 Korentyen 7:1 i demann nou pour vin “konpletman sen an vivan avek respe devan Bondye.” Sa respe oubyen lakrent i vedir ki nou per pour depler Bondye. I en profon santiman, respe, ek ladmirasyon. I apropriye pour santi sa fason, vi ki Bondye i sitan sen konpare avek nou. Kantmenm son sentete i vreman gran e pir, i pa devret fer nou rekile avek Zeova. Okontrer, en bon pwennvi lo sentete Bondye pou fer nou apros pli pre avek li. Akoz?

Zis parey labote i atir nou, sentete osi i devret atir nou

16. (a) Konman sentete i ganny asosye avek labote? Donn en legzanp. (b) Konman bann vizyon ki dekrir Zeova i met lanfaz lo lapropte, lapirte, ek lalimyer?

16 Premyerman, Labib i asosye sentete avek labote. Dan Izai 63:15, lesyel i ganny dekrir konman en landrwa “sen e zoli” kot Bondye i reste. Labote i atir nou. Par egzanp, get sa portre lo paz 33. Eski ou pa santi ou atire par portre  sa peizaz? Kwa ki fer li sitan atiran? Remarke konman sa delo i prop. Ler osi i bezwen prop, akoz lesyel i ble e lalimyer i paret byen kler. Aprezan, si sa menm senn i sanze. Sa larivyer i bouse avek en ta salte, bann pye dibwa ek ros i defigire avek bann desen lo la, e ler i polye avek lafimen toksik. Sa portre pou nepli atir nou, okontrer nou pa pou anvi get li. Normalman nou asosye labote avek lapropte, lapirte, ek lalimyer. Sa bann menm mo i kapab ganny servi pour dekrir sentete Zeova. Pour sa rezon, lafason ki Zeova in ganny dekrir dan bann vizyon dan Labib i atir nou! Labote nou Bondye sen i ganny dekrir dan sa bann fason; pe reyonnen avek lalimyer, klate parey bann pyer presye, briye parey dife oubyen bann metal presye ki pli pir e pli klate.Ezekyel 1:25-28; Revelasyon 4:2, 3.

17, 18. (a) Konman Izai ti ganny afekte par sa vizyon okonmansman? (b) Konman Zeova ti servi en serafen pour konsol Izai, e ki aksyon sa serafen ti vedir?

17 Me eski sentete Bondye i devret fer nou santi nou enferyer avek li? Byensir, larepons i wi. Apre tou, nou enferyer avek Zeova, e i kapab difisil pour realize ki kantite nou enferyer. Eski nou devret elwanny nou avek Zeova, akoz nou enferyer avek li? Konsider reaksyon Izai letan i ti tann bann serafen pe proklanm sentete Zeova. “Mon ti dir: ‘Maler pour mwan! Parski i parey konmsi mon’n mor, akoz mon en zonm ki annan lalev sal, e mon reste parmi en pep ki annan lalev sal; parski mon lizye in vwar Lerwa, Zeova bann larme li menm!’” (Izai 6:5) Wi, sentete Zeova ti rapel Izai son kondisyon enparfe. Okonmansman, sa zonm fidel ti santi li dekouraze. Me Zeova pa ti les li koumsa.

18 En serafen ti deswit konsol sa profet. Konman? Sa lespri pwisan ti anvol kot lotel, pran en sarbon ladan, e tous lalev Izai avek sa sarbon. Sa i kapab paret pli fer mal ki rekonfortan. Me rapel ki sa ti en vizyon, ranpli avek sinifikasyon senbolik. Izai, en Zwif fidel, ti konn tre byen ki bann  sakrifis ti ganny ofer toulezour kot lotel tanp pour kouver pese. Avek lanmour, sa serafen ti rapel sa profet ki menm si i ti enparfe, “annan lalev sal,” i ti kapab ganny konsidere prop devan Bondye. * Zeova ti pare pour vwar en zonm enparfe ki fer pese konman sen, omwen dan en serten degre.Izai 6:6, 7.

19. Konman i posib pour nou vin sen dan en serten degre, menm si nou enparfe?

19 I menm parey ozordi. Tou sa bann sakrifis ki ti ganny ofer lo lotel an Zerizalenm ti pe zis reprezant en keksoz pli enportan. Sa i sa sel sakrifis parfe, ki ti ganny ofer par Zezi Kri lannen 33 N.L. (Ebre 9:11-14) Si nou vreman repantir pour nou pese, koriz nou move kondwit, e demontre lafwa dan sa sakrifis, nou ganny pardonnen. (1 Zan 2:2) Nou osi nou kapab rezwir en kondisyon prop devan Bondye. Zapot Pyer i rapel nou: “In ganny ekrir: ‘Zot devret vin sen, akoz mwan mon sen.’” (1 Pyer 1:16, NW) Remarke ki Zeova pa ti dir ki nou bezwen vin sen parey li i sen. I pa zanmen ekspekte  sa ki enposib avek nou. (Psonm 103:13, 14) Okontrer, Zeova i demann nou pour vin sen akoz li i sen. Konman “bann zanfan ki Bondye i kontan,” nou esey imit li otan ki nou kapab konman bann imen enparfe. (Efezyen 5:1) Se avek letan ek zefor ki nou kapab vin sen. Anmezir ki nou grandir spirityelman, nou fer zefor pour “vin konpletman sen” de zour an zour.2 Korentyen 7:1.

20. (a) Akoz i enportan pour konpran ki nou kapab vin prop dan lizye nou Bondye sen? (b) Kan Izai ti aprann ki son pese ti’n ganny pardonnen, ki lefe sa ti fer lo li?

20 Zeova i kontan sa ki drwat e prop. I ay pese. (Abakouk 1:13) Me i pa ay nou. Osi lontan ki nou vwar pese parey li, ay sa ki move e kontan sa ki byen, e sey fer zefor pour swiv lepa parfe Zezi Kri, Zeova i pardonn nou pese. (Amos 5:15; 1 Pyer 2:21) Kan nou konpran ki nou kapab vin prop dan lizye nou Bondye sen, sa i fer en lefe vreman profon lo nou. Rapel ki okonmansman sentete Zeova ti fer Izai mazinen ki kantite enparfe i ete. I ti kriye: “Maler pour mwan!” Me ler i ti aprann ki son pese ti’n ganny pardonnen, son pwennvi ti sanze. Kan Zeova ti demann en volonter pour al fer son travay, Izai ti reponn deswit, menm si i pa ti ni menm konnen ki sa travay ti pou enkli. I ti kriy byen for: “La mon la! Anvoy mwan.”Izai 6:5-8.

21. Akoz nou kapab annan konfyans ki nou kapab vin deplizanpli sen?

21 Nou’n ganny kree dan resanblans sa Bondye sen, e nou’n ganny bann kalite ek abilite pour konpran bann keksoz spirityel. (Zenez 1:26) Nou tou nou annan en potansyel dan nou pour kapab vin sen. Zeova i kontan pour ed nou ler nou kontinyen fer zefor pour vin deplizanpli sen. Anmezir ki nou fer sa, nou pou apros pli pre avek nou Bondye sen. Deplis, ler nou konsider bann kalite Zeova dan bann sapit ki pou swiv, nou pou vwar ki i annan plizyer bon rezon pour apros avek li!

^ par. 18 Sa lekspresyon “annan lalev sal” i apropriye, akoz lalev i souvan ganny servi senbolikman dan Labib pour reprezant parol. Dan tou imen enparfe, en gran poursantaz pese i kapab relye avek fason ki nou servi nou labous.Proverb 10:19; Zak 3:2, 6.