Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 31

“Apros avek Bondye, e i ava apros avek zot”

“Apros avek Bondye, e i ava apros avek zot”

1-3. (a) Ler nou obzerv sa relasyon ki egziste ant paran ek zot pti baba, ki nou kapab aprann lo imen? (b) Ler en dimoun i demontre lanmour anver nou, kwa ki natirelman arive dan nou e ki kestyon enportan ki nou kapab demann nou lekor?

I EN plezir pour bann paran vwar zot pti baba sourir. Souvannfwa bann paran i kontan met zot figir pros avek zot pti baba e dir li bann pti parol e sourir avek li. Zot anvi vwar zot pti baba reazir. Pa pran bokou letan pour sa pti baba reazir, i konmans fer en pti mouvman avek son lazou ek son lalev e en zoli sourir i aparet. Dan son prop fason, sa sourir i paret pe eksprim lafeksyon. Sa i premye zes ki en pti baba i fer pour demontre son lanmour apre ki son paran in demontre zot lanmour pour li.

2 Sourir sa pti baba i fer nou rapel en keksoz enportan lo imen. Natirelman ler en dimoun i demontre lanmour anver nou, an retour nou osi nou fer menm parey. Sa i senpleman lafason ki nou’n ganny kree. (Psonm 22:9) Anmezir ki nou grandi, nou reaksyon anver lanmour i vin pli for. Petet ou kapab mazinen ki mannyer ou paran, fanmiy ek zanmi ti demontre zot lanmour pour ou kan ou ti ankor pti. Dan ou leker en santiman ti konmans pran rasin, i ti grandi e devlope ziska ki ou ti kapab montre li an aksyon. An retour ou ti demontre sa lanmour ki ou annan. Eski en tel keksoz pe arive dan ou relasyon avek Zeova?

3 Labib i dir: “Nou, nou kontan akoz Bondye in kontan nou an premye.” (1 Zan 4:19) Depi Seksyon 1 ziska 3 dan sa liv, ou ti ganny rapele ki avek lanmour Zeova in servi son pwisans, lazistis ek lasazes dan bann fason pour ou benefisye. Dan Seksyon 4, ou ti vwar ki Zeova in direkteman  demontre son lanmour pour limanite e pour ou personnelman dan bann fason remarkab. Sa i fer nou demann en kestyon. Dan en sans i sa kestyon pli enportan ki ou kapab demann ou lekor: ‘Ki mannyer mon pou reazir anver lanmour Zeova?’

Ki savedir kontan Bondye

4. Dan ki fason dimoun i konfize konsernan ki savedir kontan Bondye?

4 Vi ki Zeova i sours lanmour, alor i konn tre byen ki lanmour i annan sa pwisans pour fer lezot demontre bann pli bon kalite dan zot. Alor, kantmenm bann imen enfidel i kontinyen rebele, Zeova in touzour annan konfyans ki serten imen pou reazir byen anver son lanmour. Annefe, plizyer milyon dimoun in fer li. Me malerezman, bann larelizyon dan sa lemonn koronpi in konfiz dimoun konsernan ki savedir kontan Bondye. En kantite dimoun i dir ki zot kontan Bondye, me i paret ki zot krwar ki sa kalite lanmour i zis en santiman ki ganny eksprimen par parol. Lanmour pour Bondye i kapab konmans dan sa fason, zis parey en pti baba i kapab pour premye fwa demontre son lanmour pour son paran par en sourir. Me pour bann adilt, lanmour i enplik plis ki sa.

5. Ki mannyer Labib i dekrir lanmour pour Bondye e akoz sa definisyon i devret enteres nou?

5 Zeova i eksplike ki savedir kontan li. Son Parol i dir: “La lanmour Bondye: ki nou obei son konmannman.” Alor, lanmour pour Bondye i bezwen ganny demontre par aksyon. I vre, bokou dimoun i vwar obeir konman en keksoz ki pa gou pour fer. Me sa menm verse i azoute: “Konmannman [Bondye] i pa en fardo.” (1 Zan 5:3) Bann lalwa ek prensip Zeova in ganny fer pour nou prop dibyen, me non pa pour fer nou ditor. (Izai 48:17, 18) Parol Bondye i ranpli avek bann prensip ki ed nou vin pli pros avek li. Ki mannyer sa? Annou revwar trwa laspe dan nou relasyon avek  Bondye. Sa i enplik kominikasyon, ladorasyon ek sa privilez ki nou annan pour imit li.

Kominik avek Zeova

6-8. (a) Ki mannyer nou kapab ekout Zeova? (b) Ki mannyer nou kapab fer sa ki nou lir dan Labib vin vivan pour nou?

6 Sapit 1 i konmans avek sa kestyon, “Eski ou kapab mazin ou pe fer en konversasyon avek Bondye?” Nou ti vwar ki sa pa ti zis en rev. Annefe, Moiz ti ganny en konversasyon avek Bondye. Me nou? Ozordi, Zeova pa anvoy son bann lanz pour koz avek imen. Me Zeova i annan bann fason ekselan pour kominik avek nou ozordi. Ki mannyer nou kapab ekout Zeova?

7 Vi ki “tou Lekritir i enspire par Bondye,” nou ekout Zeova ler nou lir son Parol, Labib. (2 Timote 3:16) En psalmis ti ankouraz bann serviter Zeova pour lir Parol Bondye, “lizour e aswar.” (Psonm 1:1, 2) Pour fer sa, nou bezwen fer bokou zefor. Me tou sa bann zefor i vo lapenn. Parey nou ti vwar dan Sapit 18, Labib i parey en let presye ki nou Papa dan lesyel in anvoye pour nou. Alor, lir Labib pa devret vin konman en routin pour nou. Nou bezwen fer sa ki nou lir dan Labib vin vivan pour nou. Ki mannyer nou kapab fer sa?

8 Anmezir ki ou lir Labib, esey mazin sa bann resi dan ou lespri. Esey vwar sa bann dimoun dan Labib konman bann vre dimoun. Fer zefor pour konpran zot lorizin, sitiasyon ek zot motivasyon. Apre, mazin oprofon lo sa ki ou lir, par demann ou lekor bann kestyon parey: ‘Ki sa resi i ansenny mwan lo Zeova? Lekel enn son bann kalite ki mon vwar la? Ki prensip Zeova i anvi mon aprann e ki mannyer mon kapab aplik sa prensip dan mon lavi?’ Lir, reflesir e aplik sa ki ou aprann. Anmezir ki ou fer sa, Parol Bondye pou vin vivan pour ou.Psonm 77:12; Zak 1:23-25.

9. Lekel ‘lesklav fidel e pridan,’ e akoz i enportan ki nou ekout sa ‘lesklav’ atantivman?

9 Zeova i osi koz avek nou atraver ‘lesklav fidel e pridan.’  Parey Zezi ti predir, en pti group Kretyen swazir in ganny apwente pour donn “manze” spirityel dan letan apropriye, pandan sa bann dernyen zour difisil. (Matye 24:45-47) Kan nou lir piblikasyon ki’n ganny prepare pour ed nou ganny konnesans egzakt lo Labib e kan nou asiste bann renyon Kretyen ek lasanble, nou pe ganny nouri spirityelman par sa lesklav. Vi ki zot lesklav Kris, alor, avek lasazes nou aplik parol Zezi: ‘Fer byen atansyon konman nou ekoute.’ (Lik 8:18) Nou ekout atantivman parski nou rekonnet sa lesklav konman en mwayen ki Zeova pe kominik avek nou.

10-12. (a) Akoz lapriyer i en zoli kado sorti kot Zeova? (b) Ki mannyer nou kapab priy dan en fason ki fer plezir Zeova e akoz nou kapab annan konfyans ki i apresye nou lapriyer?

10 Me konsernan kominik avek Bondye? Eski nou kapab koz avek Zeova? Sa i en panse ki vreman enpresyonan. Meton ou pe esey apros sa pli gran dirizan dan ou pei pour ou kapab eksplik li ou problenm personnel, eski ou krwar i pou fasil pour ganny en randevou? Dan serten ka, zis esey fer sa i kapab vin danzere! Dan letan Ester ek Mordekai, en dimoun ki ti apros lerwa Pers san ganny envite pour fer li ti kapab ganny met amor. (Ester 4:10, 11) Aprezan zis mazinen ki ou pe vin devan Souvren Senyer liniver e ler ou konpar bann pli gran dirizan avek li, zot parey “bann kasbol.” (Izai 40:22) Eski nou devret santi nou tro per pour apros li? Nou pa devret zanmen santi koumsa!

11 Zeova in donn nou en mwayen pour apros li, i senp e tou dimoun i kapab servi sa mwayen. Sa i lapriyer. Menm en pti zanfan i kapab priy Zeova avek lafwa, lo non Zezi. (Zan 14:6; Ebre 11:6) Me lapriyer i osi permet nou pour dir nou bann panse ek santiman personnel, menm bann ki fer mal ki nou trouv difisil pour eksprimen. (Romen 8:26) Nou pa benefisye ler nou esey enpresyonn Zeova avek bann mo konplike oubyen servi en kantite mo pour fer nou lapriyer. (Matye 6:7, 8) De lot kote, Zeova pa dir ki kantite letan nou kapab priye oubyen konbyen fwa. Son Parol  i menm envit nou pour “priye tou letan.”1 Tesalonisyen 5:17.

12 Mazinen ki zis Zeova ki ganny apele sa enn “ki ekout lapriyer,” e i senserman ekout nou pour konpran nou. (Psonm 65:2) Eski i zis ekout lapriyer son bann serviter fidel akoz i bezwen fer li? Non, annefe pour li i en plezir pour ekout lapriyer son serviter. Son Parol i konpar sa bann lapriyer avek lansan, ki ler i ti ganny brile ti anvoy en bon loder. (Psonm 141:2; Revelasyon 5:8; 8:4) Pa i rekonfortan pour konnen ki nou lapriyer senser i al ver Souvren Senyer e i fer li plezir? Alor, si ou anvi vin pros avek Zeova, avek limilite priy li souvan, toulezour. Dir li tou sa ki ou annan dan ou leker, pa kasyet nanryen. (Psonm 62:8) Partaz ou konsern, ou lazwa, ou remersiman ek ou louanz avek ou Papa dan lesyel. Si ou fer sa, sa relasyon ant zot de pou vin pli for ankor.

Ador Zeova

13, 14. Ki savedir ador Zeova e akoz i apropriye ki nou fer sa?

13 Ler nou kominik avek Zeova, i pa parey ler nou pe ekout e koz avek en zanmi oubyen enn nou fanmiy. Ler nou fer sa, an realite nou pe ador Zeova, nou pe donn li sa gran loner ki i vreman merite. Nou lavi antye i ganny dirize par vre ladorasyon. Nou ladorasyon i sa fason ki nou montre Zeova nou lanmour senser ek devosyon, e i ini tou bann serviter fidel Zeova, ki swa dan lesyel oubyen lo later. Dan en vizyon, zapot Zan ti antann en lanz dir sa komannman: “Ador sa Enn ki’n fer lesyel, later, lanmer ek bann sours delo!”Revelasyon 14:7.

14 Akoz nou devret ador Zeova? Mazin sa bann kalite ki nou’n diskite dan sa liv, tel parey sentete, pwisans, kontrol lo son prop lekor, lazistis, kouraz, mizerikord, lasazes, limilite, lanmour, konpasyon, fidelite ek labonte. Nou ti vwar ki pour sak sa bann kalite, Zeova i reprezant sa pli gran model  e sa pli o standar posib. Ler nou esey konpran tou son bann kalite, nou vwar ki Zeova i bokou pli gran ki okenn gran Personnaz. I merveye dan en fason ekstraordiner, i enfiniman pli siperyer ki nou. (Izai 55:9) San okenn dout, Zeova i annan sa drwa pour vin nou Sef siprenm e definitivman i merite ganny nou ladorasyon. Me ki mannyer nou devret ador Zeova?

15. Ki mannyer nou kapab ador Zeova “an-espri e an verite” e ki loportinite nou gannyen dan bann renyon?

15 Zezi ti dir: “Bondye i Lespri e tou sa ki ador li, i devre ador li an-espri e an verite.” (Zan 4:24) Sa i vedir ador Zeova avek en leker ki ranpli avek lanmour ek lafwa e ki ganny gide par son lespri sen. I osi vedir ador Bondye an akor avek laverite, sa konnesans egzakt ki trouve dan Parol Bondye. Sak fwa ki nou zwenn ansanm avek nou bann konpanyon  Kretyen, nou annan en loportinite presye pour ador Zeova “an-espri e an verite.” (Ebre 10:24, 25) Kan nou loue Zeova par sant bann kantik, ler nou priy li ansanm e ekout oubyen partisip dan bann diskisyon baze lo son Parol, nou pe demontre nou lanmour pour li atraver vre ladorasyon.

Bann renyon Kretyen i bann moman zwaye pour ador Zeova

16. Lekel enn parmi bann pli gran komannman ki bann vre Kretyen i bezwen obeir e akoz nou pare pour obeir?

16 Nou osi ador Zeova kan nou koz lo li avek lezot, ler nou loue li piblikman. (Ebre 13:15) Annefe, enn bann pli gran komannman ki bann vre Kretyen i bezwen obeir, se pour pres sa bon nouvel lo Rwayonm Zeova. (Matye 24:14) Nou pare pour obeir akoz nou kontan Zeova. Ler nou mazin lafason ki Satan oubyen Dyab ‘in avegle lentelizans’ dimoun pour zot pa krwar, e fason ki i’n promot bann mansonz lo Zeova, pa nou vreman anvi servi konman Temwen nou Bondye, pour koriz sa bann mansonz? (2 Korentyen 4:4; Izai 43:10-12) Deplis, kan nou reflesir lo bann kalite merveye Zeova, pa nou santi en dezir anndan nou ki pous nou pour koz lo Zeova avek lezot? Wi, napa pli gran privilez ki ed lezot pour konn e kontan nou Papa ki dan lesyel parey nou.

17. Ki nou ladorasyon pour Zeova i enkli e akoz nou devret ador li avek fidelite?

17 Nou ladorasyon pour Zeova i enkli plis ki sa. I tous tou laspe nou lavi. (Kolosyen 3:23) Si nou vreman aksepte Zeova konman nou Souvren Senyer, alor nou pou fer zefor pour fer son lavolonte dan tou keksoz, ki swa dan nou lavi fanmiy, dan nou travay, lafason ki nou tret lezot e pandan nou letan lwazir. Nou pou fer zefor pour servi Zeova ‘avek tou nou leker’ e avek fidelite. (1 Kronik 28:9) Si nou pe donn Zeova sa kalite ladorasyon, alor nou pa pou servi li avek de leker oubyen annan de kalite lavi, kot nou fer krwar nou pe servi Zeova me anmenmtan nou pe fer bann pese grav an kasyet. Fidelite pa pou permet nou vin ipokrit;  lanmour pou fer nou deteste lipokrizi. Lakrent pour Bondye pou ed nou osi. Labib i asosye sa kalite lakrent avek nou relasyon pros avek Zeova.Psonm 25:14.

Imit Zeova

18, 19. Akoz i fer sans pour mazinen ki bann senp imen enparfe i kapab imit Zeova?

18 Sak seksyon sa liv in konklir avek en sapit ki koz lo ki mannyer ‘pour fer tou parey Bondye.’ (Efezyen 5:1) I vreman enportan pour mazinen ki kantmenm nou enparfe, nou kapab vreman imit fason parfe ki Zeova i servi son pwisans, demontre lazistis, azir avek lasazes, e demontre lanmour. Ki mannyer nou konnen ki i vreman posib pour imit Bondye Tou pwisan? Pa oubliye ki non Zeova i vedir ki i fer li vin nenport kwa ki i anvi pour kapab akonpli son plan. I normal ki nou enpresyonnen par sa abilite, me eski i an deor nou abilite pour imit Zeova? Non.

19 Nou’n ganny kree dan resanblans Bondye. (Zenez 1:26) Alor, napa lezot kreatir lo later ki parey imen. Nou pa ganny kontrole senpleman par lensten, nou leritaz zenetik oubyen par bann fakter dan nou lanvironnman. Zeova in donn nou en kado presye, sa i liberte pour swazir. Kantmenm nou enparfe e nou annan serten limit, nou lib pour swazir sa ki nou oule vini. Eski ou anvi vin en dimoun ki annan lanmour, lasazes, lazistis e ki servi byen son pwisans? Gras a led lespri sen, ou kapab vin koumsa! Mazin bann bon keksoz ki ou pou akonpli an rezilta sa.

20. Ki bon keksoz nou akonpli ler nou imit Zeova?

20 Ou pou fer plezir ou Papa dan lesyel e ou pou rezwir son leker. (Proverb 27:11) Ou menm kapab fer Zeova ‘plezir dan tou sa ki ou fer’ parski i konpran ou bann limit. (Kolosyen 1:9, 10) Anmezir ki ou kontinyen devlop bann bon kalite kan ou pe imit ou Papa lanmour, ou pou ganny beni avek en gran privilez. Vi ki sa lemonn ki elwannyen  avek Bondye i dan fernwanr, ou, ou pou kapab anmenn lalimyer. (Matye 5:1, 2, 14) Ou pou kontribye pour reflekte en pe personnalite merveye Zeova. Pa sa i en gran loner!

“Apros avek Bondye, e i ava apros avek zot”

Nou swete ki ou toultan vin pli pros avek Zeova

21, 22. Ki vwayaz san finisyon ki devan bann ki kontan Zeova?

21 Sa senp konsey dan Zak 4:8 i plis ki en lobzektif. I en vwayaz. Osi lontan nou reste fidel, sa vwayaz pa pou fini. Nou pa pou zanmen aret vin pli pros, e pli pros avek Zeova. Apre tou, i pou toultan annan plis pour aprann lo li. Nou pa devret mazinen ki sa liv in ansenny nou tou keksoz lo Zeova. Annefe, nou’n zis konmans diskit tou sa ki Labib i dir lo nou Bondye! Menm Labib pa dir nou tou sa ki annan pour konnen lo Zeova. Dapre zapot Zan, si tou keksoz ki Zezi ti fer pandan son minister lo later ti ganny met an ekrir, “lemonn antye pa ti pou kapab kontenir tou sa bann liv.” (Zan 21:25) Si sa i vre dan ka Zezi, be ki nou pou dir lo son Papa!

 22 Menm lavi eternel pa pou permet nou aprann tou keksoz lo Zeova. (Eklezyast 3:11) Alor, mazin sa lespwar ki devan nou. Apre ki nou’n viv pour san tan, mil an, menm pour plizyer bilyon lannen, nou pou konn plis lo Zeova ki nou konnen ozordi. Me nou pou kontinyen santi ki i annan ankor en pake keksoz merveye ki nou bezwen aprann. Nou pou anvi aprann plis, akoz nou pou toultan annan rezon pour santi parey sa psalmis ki ti sante: “I bon pour mwan apros avek Bondye.” (Psonm 73:28) Lavi eternel pou vreman ris e ranpli avek diferan keksoz pour aprann—e vin pli pros avek Zeova pou toultan reste sa keksoz pli satisfezan.

23. Ki nou ganny ankouraze pour fer?

23 Nou swete ki ou reazir anver lanmour Zeova la konmela menm, par kontan li avek tou ou leker, tou ou nanm, tou ou lespri ek tou ou lafors. (Mark 12:29, 30) Nou swete ki ou lanmour i fidel e ferm. Fotespere ki bann desizyon ki ou fer toulezour ki swa i pti ou gro, i reflekte sa prensip—ki ou pou toultan swazir sa semen ki pou fer ou annan en relasyon pli for avek ou Papa ki dan lesyel. Pli enportan ankor, nou swete ki ou vin pli pros avek Zeova e ki i vin pli pros avek ou, pour touzour!