Timote ti en zenn onm ki ti kontan ed dimoun. I ti al en kantite landrwa pour ed lezot. Akoz sa, son lavi ti gou. Eski ou ti a kontan konn plis lo li?—

Manman ek granmanman Timote ti ansenny li lo Zeova

Timote ti grandi dan en lavil ki ti apel Lis. Ler i ti ankor ptipti, son granmanman Lois ek son Manman Enis ti konmans ansenny li lo Zeova. Anmezir Timote ti grandi, i ti anvi ed lezot konn Zeova.

Ler Timote ti ankor zenn, Pol ti demann li pour vwayaz avek li pour ki zot pres dan lezot landrwa osi. Timote ti dir: ‘Wi!’ I ti pare pour li ale e ed lezot.

 Timote ti al avek Pol dan en lavil Masedwann ki ti apel Tesalonik. Pour zot ariv laba, zot ti bezwen mars en gran zistans e apre pran en bato. Ler zot ti finalman arive, zot ti ed en kantite dimoun konn Zeova. Me serten dimoun ti ankoler e ti esey fer zot ditor. Alor Pol ek Timote ti bezwen kit sa landrwa e al pres dan lezot landrwa.

Timote ti annan en lavi gou

Detrwa mwan pli tar, Pol ti demann Timote pour retourn Tesalonik pour vwar ki mannyer bann frer ek ser ti ete laba. I ti bezwen annan en kantite kouraz pour li retourn dan sa lavil danzere! Me Timote ti ale akoz i ti enkyet pour bann frer ek ser laba. I ti retourn kot Pol avek bon nouvel. Bann frer ek ser Tesalonik ti byen!

Timote ti travay avek Pol pour plizyer lannen. En fwa Pol ti ekri ki Timote ti sa pli bon dimoun ki i ti kapab anvoye pour ed bann kongregasyon. Timote ti kontan Zeova ek bann dimoun.

Eski ou kontan lezot e anvi ed zot konn Zeova?— Si wi, ou lavi i kapab gou, parey pour Timote.