Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Larepons 10 kestyon ki bann zenn i demande

 KESTYON 8

Ki mon devret konnen lo labi seksyel?

Ki mon devret konnen lo labi seksyel?

AKOZ I ENPORTAN

Sak lannen plizyer milyon dimoun i ganny vyole oubyen abize seksyelman e target prensipal i bann zenn.

KI OU TI POU FER?

Sa dimoun ki ti vyol Annette ti zet li ater avan menm ki i ti realize ki ti pe arive. Annette i dir: “Mon ti esey tou sa ki mon ti kapab pour debat. Mon ti esey kriye me mon lagorz ti sere. Mon ti esey pous li, grif li e donn li koudpye ek koudpwen. En sel kou mon ti santi en kouto pe pik mwan. Mon ti perdi tou mon kouraz.”

Si ou ti dan en sityasyon koumsa, ki ou ti pou fer?

ARETE E REFLESIR!

Menm si ou toultan pridan e vizilan ler ou pe marse aswar, nenport kwa i kapab arive. Labib i dir: “Dan en paryaz pa sa ki pli rapid ki gannyen . . . ni faver pour sa ki pli savan, akoz tou i depan lo letan ek sirkonstans.”Eklezyast 9:11.

Parey Annette, serten zenn i ganny abize seksyelman par bann dimoun ki zot pa konnen tandis ki lezot i ganny abize par en dimoun ki zot konnen oubyen menm en manm zot fanmir. Natalie ti annan zis di-z-an ler i ti ganny abize par en adolesan ki ti reste pre o bor li. Natalie i dir: “Mon ti telman per e onte ki o konmansman mon pa ti dir personn.”

 I PA OU LAFOT

Annette i ankor santi li koupab pour sa ki’n arive. I dir: “Mon toultan mazin sa zour swar e mon santi konmsi mon ti’n devret lager plis. Me apre ki mon ti’n ganny pike, mon ti telman per ki mon pa ti kapab fer nanryen. Me kantmenm sa, mon santi ki konmsi mon ti’n devret esey fer plis pour anpes sa arive.”

Natalie osi i ankor santi li koupab. I dir: “Mon pa ti’n devret ekout mon vwazen. Mon paran ti touzour dir mwan ek mon ser ki nou devret reste ansanm kan nou al zwe deor me mon pa ti ekoute. Alor, mon santi ki mwan ki’n donn mon vwazen loportinite pour vyol mwan. Mon santi mwan responsab ki sa ki’n arive in afekte e fer soufer mon fanmir antye. Se sa ki’n pli afekte mwan.”

Si ou annan menm santiman ki Annette ek Natalie, gard antet ki en dimoun ki ganny vyole pa ti demande pour ganny vyole. Serten dimoun i fer sa sityasyon paret mwen grav e zot dir ki bann dimoun ki’n ganny vyole ti pe rode alor zot in gannyen. Me personn pa merit ganny vyole. Si ou osi ou’n deza ganny vyole, zis mazinen ki i pa ou lafot!

Byensir, i fasil pour dir me i pa fasil pour krwar ki i pa ou lafot. Serten dimoun pa kapab koz lo zot santiman e sa i fer zot santi zot koupab e deprese. Me lekel ki pli benefisye si ou pa dir nanryen, ou ouswa sa dimoun ki’n vyol ou? Ou pa merit reste koumsa, koz lo sa ki’n arive.

KOZ LO SA KI’N ARIVE

Labib i koz lo Zob, en zonm drwat ki ti ganny bokou problenm. Zob ti dir: “Mon pou dir tou sa ki lo mon leker.” (Zob 10:1) Sa i kapab ed ou si ou osi ou fer parey. Si ou koz avek en dimoun ki ou annan konfyans ladan, sa pou kapab ed ou fer fas avek sa ki’n arive e ou pou santi ou pli byen.

Ou bann santiman i kapab tro lour pour anmenn ou tousel. Akoz ou pa koz lo la avek en dimoun?

Annette ki ti fer sa, i dir: “Mon ti koz avek en zanmi pros e i ti ankouraz mwan pour koz avek bann ansyen dan mon kongregasyon. Mon vreman kontan ki mon’n fer sa. Zot in koz avek mwan plizyer fwa e zot in dir mwan ki sa ki ti’n arive pa ti mon lafot e sa i egzakteman sa ki mon ti bezwen tande.”

Natalie ti koz avek son paran. I dir: “Zot ti siport mwan e ankouraz mwan pour koz lo sa ki ti’n arive. Sa ti ed mwan pour pa tro sagren e ankoler.”

Natalie ti osi ganny rekonforte atraver lapriyer. I dir: “Koz avek Bondye dan lapriyer in ed mwan, espesyalman kan mon pa ti kapab koz avek en lot dimoun. Letan mon priye, mon pli lib pour koze e mon santi mwan kalm e anpe.”

Ou osi ou kapab vwar ki i annan “en letan pour gerir.” (Eklezyast 3:3) Pran swen avek ou lekor fizikman e emosyonnelman. Repoz ou byen e pli enportan ankor, depan lo Zeova, sa Bondye ki touzour konsole.2 Korentyen 1:3, 4.

 SI OU ANNAN LAZ POUR KONMANS PWENTE

Si ou en fiy e lezot pe met presyon lo ou pour fer bann keksoz imoral, napa nanryen mal pour dir klerman, “Pa fer sa!” oubyen “Pa tous mwan!” Pa reste trankil akoz ou per ki ou kapab perdi ou boyfriend. Si i kite ek ou akoz ou’n dir li sa, i pa sa dimoun pour ou. Ou merit en vre zonm, enn ki pou respekte ou lekor ek ou bann prensip.

KI OU POU DIR?

“Dan segonder, bann garson ti redi mon souksen e fer bann vilen remark. Zot ti dir ki mon ti pou pli byen zour ki mon fer sèks avek zot.”—Coretta.

Eski ou krwar ki:

  1. Zot ti pe sikann li?

  2. Zot ti pe flirt avek li?

  3. Sa ti en form labi seksyel?

“Dan bis en garson ti konmans dir mwan bann parol sal e tous tous mwan. Mon ti tap son lanmen e dir li pa tous mwan. I ti get mwan konmsi mon ti fol.”—Candice.

Eski ou krwar ki:

  1. I ti pe sikann li?

  2. I ti pe flirt avek li?

  3. Sa ti en form labi seksyel?

“Lannen pase, en garson ti kontinyelman dir mwan ki i dakor avek mwan e ki i ti anvi mon vin son girlfriend menm si mon ti toultan dir li non. Par ler, i ti pas lanmen lo mon lebra. Mon ti dir li arete, me i pa ti arete. Apre, ler mon ti pe atas mon soulye, i donn mwan en kalot lo mon deryer.”—Bethany.

Eski ou krwar ki:

  1. I ti pe sikann li?

  2. I ti pe flirt avek li?

  3. Sa ti en form labi seksyel?

Larepons pour tou le trwa kestyon i C.

Kwa ki fer labi seksyel diferan avek flirting oubyen sikannen?

Dan labi seksyel, enn ant sa de dimoun pa dakor e sa i kontinyen menm si sa viktim i dir li arete.

Sa bann form labi seksyel i serye akoz i kapab fer en dimoun servi vyolans pour vyol en lot dimoun.