VWAR
Text
Image

(Psonm 95:2)

 1. 1. Zeova nou loue ou, dir ou mersi.

  Papa, nou tourn ver ou dan lapriyer.

  Avek konfyans, nou servi ou fidelman,

  Avek ou bon swen, nou byen prospere.

  Sak zour nou fot i montre nou enparfe.

  Pardonn e disiplin nou ek tandres.

  Nou rekonesan ki ou’n sov nou lavi.

  E ki ou pa oubliye ki nou feb.

 2. 2. Nou apresye ou lanmour ek labonte.

  Mersi pour fer nou vin pli pros ek ou.

  Fer nou konn ou e ed nou pour servi ou.

  Montre nou pour vin fidel e senser.

  Nou rekonesan pour ou lespri pwisan.

  E sa kouraz ou donn nou pour koze.

  Ki bann ki dous i servi ou dan lazwa,

  Mersi pour donn ou faver bann ki dous.

(Vwar osi Ps. 65:2, 4, 11; Fili. 4:6.)