VWAR
Text
Image

(Ebre 6:18, 19)

 1. 1. Dimoun in perdi dan fernwanr tou sa letan.

  Zot tay anven pour esey atrap divan.

  Zot fot grav in ganny manifeste klerman.

  Nou’n pri dan nou pese ek tourman.

  (REFREN)

  Sant for ansanm, Rwayonm Bondye i la!

  Renny son Garson in tir nou dan lafreyer.

  Byento i pou elimin malfeter.

  Lespwar, konman lank, pa pou kit nou ater.

 2. 2. “Lafen i pros!” tou bann Temwen pe anonse.

  “Kan lafen?” bann zonm pou aret demande.

  Byento tou kreasyon pou ganny libere.

  Bondye Tou Pwisan pou ganny loue.

  (REFREN)

  Sant for ansanm, Rwayonm Bondye i la!

  Renny son Garson in tir nou dan lafreyer.

  Byento i pou elimin malfeter.

  Lespwar, konman lank, pa pou kit nou ater.

(Vwar osi Ps. 27:14; Ekle. 1:14; Zoel 2:1; Aba. 1:2, 3; Rom. 8:22)