VWAR
Text
Image

(Akt 17:7)

 1. 1. Zeova i montre lospitalite.

  I pran swen ek nou san fer lapreferans.

  Son lapli ek soley,

  i pa refiz personn.

  I fer nou annan lakontantman.

  Kan nou touzour ed bann ki mwen fortinen,

  Konman zanfan, nou imit nou Papa sen.

  I pou rekonpans nou ler

  nou ed nou prosen

  E demontre labonte senser.

 2. 2. Nou pa zanmen konnen kantite byenfe

  Ler nou ed dimoun mizer ki dan bezwen.

  Menm ki zot etranze

  ek lospitalite,

  Nou pare pour konble zot bezwen.

  Parey Lidi dan liv Akt, nou dir: ‘Antre.’

  Kan zot vin kot nou, zot pou repoz anpe.

  Nou Papa i konn byen

  tou sa bann bon dimoun

  Ki imit son zenerozite.