Skip to content

Al lo konteni

Revelasyon 9:1-21

KONTENI

  • Sa senkyenm tronpet (1-11)

  • En maler i fini, i ankor annan de ki pe vini (12)

  • Sa sizyenm tronpet (13-21)

9  Sa senkyenm lanz ti soufle son tronpet. Mon ti vwar en zetwal ki ti’n sorti dan lesyel tonm lo later. I ti ganny donnen lakle labim.  I ti ouver sa trou ki al kot labim* e lafimen ti monte sorti dan sa trou. Sa lafimen ti parey sa ki sorti dan en gran four e i ti fer soley ek ler vin nwanr.  Bann sotrel ti sorti dan sa lafimen e sot lo later, zot ti ganny menm lotorite ki bann skorpyon ki lo later i annan.  Zot ti ganny demande pour pa fer ditor vezetasyon ki lo later, bann plant e okenn pye dibwa me zis bann dimoun ki ti napa sele Bondye lo zot fron.  Bann sotrel ti ganny permisyon pour pa touy zot, me pour tourmant zot pour senk mwan e zot tourman ti parey tourman ki en dimoun i ladan ler i ganny pike par en skorpyon.  Sa letan, dimoun pou rod en fason pour zot mor me zot pa pou reisi, zot pou vreman anvi mor me lanmor pou sov lwen avek zot.  Sa bann sotrel ti resanble bann seval ki’n pare pour lager. Lo zot latet, i ti annan sa ki ti resanble en kouronn annor, zot figir ti parey figir imen,  me zot seve ti parey seve bann madanm. Zot ledan ti parey ledan lyon,  proteksyon lo zot pwatrin ti an fer e tapaz zot lezel ti parey tapaz bann saret lager ki seval i trennen ler zot pe taye pour al lager. 10  Zot lake ti annan bann dart parey dart skorpyon e pouvwar pour tourmant dimoun pour senk mwan ti dan zot lake. 11  Lanz labim ti zot lerwa. Son non i Abadonn* an Ebre e Apolyonn* an Grek. 12  Premye maler in fini. Me gete! I ankor annan de maler ki pe vini apre sa bann keksoz. 13  Sa sizyenm lanz ti soufle son tronpet. Mon ti tann en lavwa sorti kot bann korn sa lotel annor ki devan Bondye 14  dir avek sa sizyenm lanz ki ti annan sa tronpet: “Delarg sa kat lanz ki anmare kot gran larivyer Efrat.” 15  Sa kat lanz ki ti’n pare pour sa ler, zour, mwan ek lannen ti ganny delarge pour ki zot touy en tyer bann dimoun. 16  Mon ti tann lakantite zot ki i ti annan dan sa larme, i ti annan de san milyon* kavalye. 17  La sa ki mon ti vwar, sa bann seval ek bann ki ti lo sa bann seval ti koumsa: Bann proteksyon lo pwatrin bann kavalye ti kouler rouz parey dife, gro ble e zonn parey souf, zot latet ti parey latet lyon. Dife, lafimen ek souf ti sorti dan zot labous. 18  En tyer bann dimoun ti ganny touye par trwa fleo, par dife, lafimen ek souf ki ti sorti dan labous sa bann seval. 19  Pouvwar sa bann seval i dan zot labous ek zot lake, parski zot lake i parey serpan ki morde.* Se avek zot lake ki zot fer ditor bann dimoun. 20  Me bann dimoun ki pa ti ganny touye par sa bann fleo pa ti repantir pour sa ki zot in fer, zot pa ti aret ador bann demon ek bann zidol annor, larzan, kwiv, ros ek dibwa ki pa kapab ni vwar, ni tande e ni marse. 21  Zot pa ti repantir ni pour zot mert, ni pour zot pratik demonyak, ni pour zot imoralite seksyel* e ni akoz zot ti vole.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Ki vedir “Destriksyon.”
Ki vedir “Sa enn ki detri.”
Literalman, “de miryad bann miryad.”
Literalman, “zot lake i parey latet serpan.”
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.