Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib lo Enternet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES

Matye 5:1-48

KONTENI

 • SERMON LO MONTANNY (1-48)

  • Zezi i konmans ansennyen lo montanny (1, 2)

  • Nef keksoz ki fer dimoun ere (3-12)

  • Disel ek lalimyer (13-16)

  • Zezi pou akonpli Lalwa (17-20)

  • Konsey lo lakoler (21-26), adilter (27-30), divors (31, 32), serman (33-37), revanze (38-42), lanmour pour lennmi (43-48)

5  Kan Zezi ti vwar lafoul, i ti mont lo montanny e apre ki i ti’n asize, son bann disip ti vin kot li.  I ti konmans koze e ansenny zot:  “Ere bann ki rekonnet ki zot bezwen gidans Bondye,* parski Rwayonm lesyel i pour zot.  “Ere bann ki dan en gran latristes, parski zot pou ganny rekonforte.  “Ere bann ki dous,* parski zot pou ganny donnen* later.  “Ere bann ki lafen e swaf ladrwatir, parski zot pou rasazye.*  “Ere bann ki pran pitye* pour lezot, parski lezot pou pran pitye pour zot.  “Ere bann ki annan en leker pir, parski zot pou vwar Bondye.  “Ere bann ki fer lape,* parski zot pou ganny apele zanfan* Bondye. 10  “Ere bann ki’n ganny persekite akoz zot fer sa ki drwat, parski Rwayonm lesyel i pour zot. 11  “Ere kan dimoun i ensilte zot, persekit zot, koz manti e dir tou sort move keksoz lo zot akoz mwan. 12  Zot devret kontan e dan lazwa, parski zot rekonpans i gran dan lesyel, akoz koumsanmenm ki zot ti persekit bann profet avan zot. 13  “Zot, zot disel later, me si disel i nepli sale, ki mannyer i pou revin sale? I pa bon pour nanryen apard ki ganny zete deor kot dimoun i mars lo la. 14  “Zot, zot lalimyer lemonn. En lavil ki anler lo en montanny pa kapab ganny kasyet. 15  Dimoun i alim en lalanp, pa pour met li anba en pannyen,* me i met li anler lo en keksoz pour kler tou bann ki dan lakaz. 16  Pareyman, zot lalimyer i devret briye devan dimoun, pour ki zot kapab vwar zot bon aksyon e glorifye zot Papa dan lesyel. 17  “Pa krwar ki mon’n vin detri Lalwa oubyen lansennyman bann Profet.* Mon’n vin, pa pour detri me pour akonpli zot. 18  Vreman mon dir zot ki i pou pli fasil pour lesyel ek later disparet ki pour sa pli pti let oubyen en pwen lo en let ‘i’ dan Lalwa disparet san ki tou keksoz dan Lalwa i ganny akonplir. 19  Pour sa rezon alor, nenport dimoun ki kas enn sa bann pli pti komannman e ansenny lezot pour fer parey, i pou ganny konsidere pli pti an sa ki konsern Rwayonm lesyel. Me nenport dimoun ki obei e ansenny sa bann komannman pou ganny konsidere gran an sa ki konsern Rwayonm lesyel. 20  Parski mwan mon dir zot ki si zot ladrwatir pa plis ki pour bann profeser lalwa ek Farizyen, zot pa pou zanmen antre dan Rwayonm lesyel. 21  “Zot in tande ki i’n ganny dir avek nou zanset: ‘Ou pa devret komet mert, me sa ki komet mert pou rann kont avek lakour lazistis.’ 22  Me mwan mon dir zot ki si en dimoun i kontinyen ankoler avek son frer, i pou rann kont devan lakour lazistis. Sa ki ensilte son frer pou rann kont avek Lakour Siprenm. Tandis ki sa enn ki dir ‘Ou fou, ou en bon nanryen!’ i riske ganny zete dan dife Zeenn.* 23  “Alor, si ou pe anmenn ou lofrann devan lotel* e laba ou mazinen ki ou frer i annan en keksoz kont ou, 24  kit ou lofrann laba devan lotel, al fer lape avek ou frer avan tou, apre retournen e ofer ou lofrann. 25  “Pa tarde pour rezourd problenm avek sa enn ki pe anmenn ou ankour ler zot ankor lo semen, pour ki kekfwa i pa pou anmenn ou devan ziz e ziz pa pou livre ou avek gard e ou pa pou ganny zete dan prizon. 26  Laverite mon dir ou, ou pa pou zanmen sorti ziska ki ou’n fini pey li sa dernyen pti sou.* 27  “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘Ou pa devret komet adilter.’ 28  Me mwan mon dir zot ki en dimoun ki kontinyen get en madanm e devlop en dezir pour li, i’n fini fer adilter avek li dan son leker. 29  Alor, si ou lizye kote drwat pe fer ou fer pese,* tir li e zet li lwen, parski i pli bon pour ou perdi en parti ou lekor ki ou lekor antye i ganny zete dan Zeenn.* 30  Si ou lanmen drwat osi pe fer ou fer pese, koup li e zet li, parski i pli bon pour ou perdi en parti ou lekor ki ou lekor antye i ganny zete dan Zeenn.* 31  “Deplis, i’n ganny dir: ‘En dimoun ki divors son madanm i bezwen donn li en sertifika divors.’ 32  Me mwan mon dir zot ki en dimoun ki divors son madanm eksepte si sa madanm in komet imoralite seksyel,* i fer sa madanm riske komet adilter e si en dimoun i marye avek en madanm ki’n divorse i komet adilter. 33  “Zot in osi tande ki i’n ganny dir avek nou zanset: ‘Ou pa devret fer en serman e pa gard ou parol, me ou devret akonpli ou ve anver Zeova.’* 34  Me mwan mon dir zot: Pa bezwen fer en serman ditou, ni par lesyel, parski sa i tronn Bondye, 35  ni par later, parski sa i son marspye, ni par Zerizalenm, parski i lavil sa gran Lerwa. 36  Pa fer en serman lo ou latet, parski ou pa kapab fer ni en bren seve vin blan oubyen nwanr. 37  Zis fer sir ki ou ‘Wi’ i wi e ou ‘Non’ i non, parski sa ki ou dir an plis i sorti kot sa enn move.* 38  “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘En lizye pour en lizye e en ledan pour en ledan.’ 39  Me mwan mon dir zot: Pa lager avek en move dimoun, me si en dimoun i donn ou en kalot lo ou lazou kote drwat, donn li lot kote osi. 40  Si en dimoun i anvi anmenn ou ankour pour pran ou lenz, les li pran ou manto* osi. 41  Si en dimoun ki annan lotorite i fors ou pour servi li pour en kilomet,* fer de kilomet avek li. 42  Donn sa enn ki pe demann ou e pa refize pret sa enn ki demann ou prete.* 43  “Zot in tande ki i’n ganny dir: ‘Ou devret kontan ou prosen e ay ou lennmi.’ 44  Me mwan mon dir zot: Kontinyen kontan zot lennmi e priy pour sa bann ki persekit zot. 45  Dan sa fason, zot a kapab vin zanfan* zot Papa ki dan lesyel vi ki i fer soley tap lo bon konman move dimoun e i fer lapli tonm lo bann ki drwat e bann ki move. 46  Parski si zot kontan bann ki kontan zot, ki rekonpans i annan pour zot? Pa bann kolekter taks osi i fer parey? 47  Si zot dir bonzour zis zot frer, ki keksoz ekstraordiner zot pe fer? Pa dimoun lezot nasyon i fer parey? 48  Pareyman, zot devret parfe* parey zot Papa dan lesyel i parfe.

Bann not

Oubyen “bann ki mandyan lespri sen.”
Oubyen “ki annan limilite.”
Literalman, “erit.”
Oubyen “satisfe.”
Oubyen “demontre mizerikord.”
Oubyen “kontan lape.”
Literalman, “garson.”
Oubyen “en pannyen ki ganny servi pour mezir lagrenn.”
Literalman, “Lalwa ek bann Profet.” Sa lekspresyon i refer avek Lekritir Ebre an antye.
En landrwa kot zot ti zet salte an deor Zerizalenm. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “kadran.”
Literalman, “fer ou tonbe.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, Satan.
Manto ti ganny mete par lao lenz en dimoun.
Literalman, “en mil.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, prete san lentere.
Literalman, “garson.”
Literalman, “konplet.”