Skip to content

Al lo konteni

Matye 27:1-66

KONTENI

  • Zezi i ganny anmennen kot Pilat (1, 2)

  • Zida i pann son lekor (3-10)

  • Zezi devan Pilat (11-26)

  • Zezi i ganny monke (27-31)

  • Kloute lo poto Golgota (32-44)

  • Lanmor Zezi (45-56)

  • Lanterman Zezi (57-61)

  • Latonm i ganny veye (62-66)

27  Ler lizour ti fer, tou bann sef pret ek ansyen ti diskit antre zot pour met Zezi amor.  Apre ki zot ti’n anmar son lanmen, zot ti anmenn li e livre li avek gouverner Pilat.  Ler Zida ki ti’n trai Zezi ti vwar ki Zezi ti’n ganny kondannen, i ti regrete e retourn avek sa 30 pyes larzan kot bann sef pret ek ansyen  e dir zot: “Mon’n fer pese kan mon’n livre disan en inosan.” Zot ti dir: “Sa pa konsern nou. Gete ou menm!”*  Alor i ti zet sa bann pyes larzan dan tanp e ale. Apre sa, i ti al pann son lekor.  Me bann sef pret ti pran sa bann pyes larzan e dir: “I kont lalwa pour met sa avek larzan tanp, akoz sa i larzan disan.”  Apre ki zot ti’n diskite antre zot, zot ti servi sa larzan pour aste later sa potye pour servi konman en landrwa pour anter bann etranze.  Pour sa rezon alor, sa later in ganny apele Later Disan ziska ozordi.  Sa ki ti’n ganny dir atraver profet Zeremi ti ganny akonplir: “Zot ti pran sa 30 pyes larzan, pri ki ti ganny mete pour sa zonm, pri ki serten Izraelit ti mete lo li 10  e avek sa zot ti aste later sa potye, dapre sa ki Zeova* ti’n donn mwan lord.” 11  Zezi ti debout devan gouverner e gouverner ti demann li sa kestyon: “Eski ou Lerwa bann Zwif?” Zezi ti reponn: “Ou menm ou’n dir.” 12  Me ler i ti pe ganny akize par bann sef pret ek ansyen, i pa ti reponn. 13  Apre sa, Pilat ti dir li: “Ou pa tande sa kantite keksoz ki zot pe temwanny kont ou?” 14  Me i pa ti reponn li, ni menm en parol e gouverner ti vreman sirprann. 15  Aprezan, sak lafet Lapak, gouverner ti annan labitid larg nenport prizonnyen ki lafoul ti anvi. 16  Sa letan zot ti pe detenir en prizonnyen renonmen ki apel Barabas. 17  Alor, ler zot ti’n rasanble, Pilat ti dir zot: “Lekel ki zot anvi mon large, Barabas ouswa Zezi sa swadizan Kris?” 18  Parski Pilat ti konnen ki i ti akoz zot zalouzi ki zot ti’n livre Zezi. 19  Deplis, ler i ti pe asiz dan sez ziz,* son madanm ti anvoy li en mesaz: “Pa bezwen annan nanryen pour fer avek sa zonm drwat, parski mon latet i fatige en kantite ozordi akoz en rev ki mon’n gannyen akoz li.” 20  Me bann sef pret ek ansyen ti persyad lafoul pour demann Pilat pour larg Barabas e fer Zezi ganny met amor. 21  Pour reponn zot, gouverner ti dir zot: “Lekel ant sa de zot anvi mon large?” Zot ti reponn: “Barabas.” 22  Pilat ti dir zot: “Be savedir, ki mon devret fer avek Zezi sa swadizan Kris?” Zot tou zot ti dir: “Klout li lo poto!”* 23  I ti dir: “Akoz? Ki i’n fer mal?” Zot ti kontinyen kriy pli for ankor: “Klout li lo poto!” 24  Ler i ti vwar ki tousala pa ti abouti dan nanryen e ki lafoul ti pe al revolte, Pilat ti pran delo e lav son lanmen devan lafoul. I ti dir zot: “Mon pa responsab* disan sa zonm. Zot, gete ki zot pou fer.” 25  Deswit tou dimoun ti reponn: “Nou ek nou zanfan ki pou responsab pour son disan.” 26  Apre i ti larg Barabas, me i ti fer Zezi ganny fwete e anmennen pour ganny met amor lo en poto. 27  Apre sa, bann solda gouverner ti anmenn Zezi kot pale gouverner e tou bann solda ti rasanble otour li. 28  Zot ti tir son lenz e met en lenz rouz lo li. 29  Zot ti tres en kouronn pikan, met li lo son latet e met en baton dan son lanmen drwat. Zot ti azenou devan li e boufonn li: “Bonzour* Lerwa bann Zwif!” 30  Zot ti kras lo li, pran sa baton e konmans tap li lo son latet. 31  Finalman, apre ki zot ti’n fini boufonn li, zot ti tir sa lenz rouz lo li, remet son manto lo li e anmenn li pour ganny kloute lo en poto. 32  Ler zot ti pe sorti pour ale, zot ti vwar en zonm sorti Sirenn ki apel Simon. Zot ti fors li pour anmenn poto martir* Zezi. 33  Ler zot ti ariv dan en landrwa ki apel Golgota, ki vedir Koksis, 34  zot ti donn li diven melanze avek en keksoz anmer pour bwar, me apre ki i ti’n goute, i ti refize bwar. 35  Ler zot ti’n fini klout li lo poto, zot ti tir osor pour partaz son manto 36  e zot ti asiz lanmenm e vey li. 37  Par lao son latet zot ti osi ekri rezon son kondannasyon: “Sa se Zezi Lerwa bann Zwif.” 38  Apre, de voler ti ganny kloute lo poto akote li, enn lo son kote drwat e lot lo son kote gos. 39  Bann dimoun ki ti pe pase ti ensilte li, zot ti sakouy zot latet 40  e dir: “Ou ki ti pou detri tanp Bondye e rekonstri li dan trwa zour, sov ou lekor! Si ou en garson Bondye, sorti lo sa poto martir!”* 41  Dan menm fason osi, bann sef pret, profeser lalwa ek ansyen ti konmans boufonn li: 42  “I ti sov lezot, i pa ni kapab sov son prop lekor! I Lerwa Izrael, les li sorti lo sa poto martir* la konmela e nou ava krwar li. 43  I’n met son konfyans dan Bondye, alor si Bondye i pran plezir dan li, i pou sov li, parski i ti dir, ‘Mwan menm Garson Bondye.’” 44  Pareyman, menm bann voler ki ti akote li lo poto ti pe ensilte li. 45  Apartir midi,* pei antye ti dan fernwanr ziska trwa-z-er* apremidi. 46  Ver trwa-z-er apremidi, Zezi ti kriye: “Eli, Eli, lama sabaktani?” setadir, “Mon Bondye, mon Bondye, akoz ou’n abandonn mwan?” 47  Ler zot ti tann sa, serten parmi bann ki ti pe debout la ti dir: “Sa zonm pe kriy Eliya.” 48  Deswit enn parmi zot ti taye, pran en leponz, tranp li dan vineg, met li lo bout en baton e donn li pour bwar. 49  Me larestan zot ti dir: “Les li! Annou gete si Eliya pou vin sov li.” 50  Ankor enn fwa, Zezi ti kriye e i ti rann son dernyen souf.* 51  La rido landrwa sen dan tanp ti desir an de, depi anler ziska anba, later ti sekwe e bann ros ti fann. 52  Bann latonm ti ouver e en kantite lekor bann sen ki ti’n mor ti sorti 53  e bokou dimoun ti vwar zot. (Apre ki Zezi ti resisite, dimoun ki ti’n al kot sa bann latonm ti retourn* dan lavil sen.) 54  Me ler sa zofisye larme ek bann ki ti pe vey Zezi ti vwar sa tranblemandter ek sa bann keksoz ki ti pe arive, zot ti vreman per e zot ti dir: “Vreman i ti Garson Bondye.” 55  En kantite madanm ki ti’n akonpanny Zezi depi Galile pour zot servi li ti la pe get sa ki pe pase dan lwen. 56  Parmi zot, i ti annan Mari Magdalenn, Mari manman Zak ek Zoze ek manman bann garson Zebede. 57  Aprezan, lo tar apremidi, Zozef, en zonm ris sorti Arimate ki ti osi en disip Zezi ti vini. 58  Sa zonm ti al demann Pilat lekor Zezi e Pilat ti donn lord pour donn li. 59  Zozef ti pran sa lekor, anvlop li dan latwal linenn fen e prop 60  e met li dan en latonm nef, ki i ti’n fer fouye dan ros. Apre ki i ti’n roul en gro ros dan larantre sa latonm, i ti ale. 61  Me Mari Magdalenn ek sa lot Mari ti reste lanmenm pe asize devan sa latonm. 62  Lannmen, apre zour Preparasyon,* bann sef pret ek Farizyen ti rasanble devan Pilat 63  e dir: “Msye, nou rapel byen, ler i ti ankor vivan, sa manter ti dir, ‘Apre trwa zour mon pou ganny resisite.’ 64  Alor, donn lord pour ki sa latonm i ganny veye ziska trwazyenm zour, pour ki son bann disip pa vin vol son lekor e apre dir avek lezot, ‘I’n ganny resisite!’ Parski si non, sa mansonz pou pli pir ki sa enn premye.” 65  Pilat ti dir zot: “Zot kapab ganny en gard. Ale, fer veye parey zot oule.” 66  Alor, zot ti ale, sel sa ros e met en gard veye.

Bann not

Oubyen “Sa i ou problenm.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “Mon inosan.”
Oubyen “Viv.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “apepre 6 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “apepre 9 erdtan” apre soley leve.
Oubyen “i ti mor.” Literalman, “rann son lespri.”
Aparaman pour rakont sa ki zot ti’n vwar.
Non sa zour avan Saba, ler bann Zwif ti prepar Saba.