Skip to content

Al lo konteni

Matye 22:1-46

KONTENI

  • Legzanp sa resepsyon maryaz (1-14)

  • Bondye ek Sezar (15-22)

  • Kestyon lo rezireksyon (23-33)

  • Sa de komannman pli enportan (34-40)

  • Eski Kris i garson David? (41-46)

22  Ankor enn fwa, Zezi ti koz avek zot par servi legzanp. I ti dir:  “Rwayonm lesyel i kapab ganny konpare avek en lerwa ki ti fer en resepsyon maryaz pour son garson.  I ti anvoy son bann lesklav pour kriy bann ki ti’n ganny envite pour sa resepsyon maryaz, me zot pa ti oule vini.  Ankor enn fwa, i ti anvoy lezot lesklav e dir zot, ‘Dir bann envite: “Ekoute! Mon’n prepar manze, mon bann toro ek zannimo byen gra in ganny touye e tou keksoz in pare. Vin resepsyon maryaz.”’  Me zot pa ti fatig zot avek sa e zot ti ale, sa enn dan son plantasyon, lot dan son biznes,  me lezot ti tyonbo son bann lesklav, bat zot e touy zot.  “Lerwa ti vreman ankoler, i ti anvoy son larme pour touy bann ki ti touy son bann lesklav e bril zot lavil.  Apre i ti dir son bann lesklav, ‘Resepsyon maryaz in pare, me bann ki ti’n ganny envite pa ti merite vin sa resepsyon.  Alor, al dan bann semen ki al an deor lavil e envit nenport dimoun ki zot trouve pour vin resepsyon maryaz.’ 10  Bann lesklav ti ale e envit tou sa ki zot ti vwar lo semen, dimoun bon konman move e lasal maryaz ti ranpli avek bann envite ki ti pe manze.* 11  “Kan lerwa ti vin vwar bann envite, i ti vwar en zonm ki pa ti’n met en resanz maryaz. 12  Alor i ti dir li, ‘Sa msye, ki mannyer ou’n antre isi san en resanz maryaz?’ Sa zonm ti napa nanryen pour dir. 13  Alor lerwa ti dir son bann serviter, ‘Anmar son lanmen ek son lipye e zet li deor dan fernwanr. Se laba kot i pou plere e grens son ledan akoz dezespwar.’ 14  “Parski bokou in ganny envite, me en ptigin ki ganny swazir.” 15  Alor bann Farizyen ti ale e fer en konplo pour servi sa ki Zezi i dir pour met li dan pyez. 16  Zot ti anvoy zot disip kot Zezi, ansanm avek bann siporter parti Erod e zot ti dir li: “Ansenyan, nou konnen ki ou koz laverite, ou ansenny sa ki vre konsernan lavolonte Bondye e ou pa fatig ou avek sa ki lezot i dir, parski ou pa ziz par laparans en dimoun. 17  Dir nou alor, ki ou panse? Dapre lalwa, eski i byen pour pey taks Sezar* oubyen non?” 18  Me Zezi ti konn zot move rezonnman e i ti dir zot: “Ipokrit, akoz zot oule met mwan dan en pyez? 19  Montre mwan sa pyes larzan ki zot pey taks avek.” Zot ti montre li en denye.* 20  I ti dir zot: “Figir ek tit lekel ki lo la?” 21  Zot ti dir: “Sezar.” Alor i ti dir zot: “Rann sa ki pour Sezar avek Sezar, me sa ki pour Bondye avek Bondye.” 22  Ler zot ti tann sa, zot ti etonnen. Zot ti les li trankil e ale. 23  Sa menm zour, bann Sadiseen, ki pa krwar dan rezireksyon, ti vin demann li: 24  “Ansenyan, Moiz ti dir: ‘Si en zonm i mor san zanfan, son frer i devret marye avek son madanm pour ki son frer ki’n mor i ganny en desandans.’ 25  Aprezan, i ti annan set frer isi parmi nou. Premye ti marye e i ti mor san okenn zanfan, son frer ti marye avek son madanm. 26  Menm zafer ti ariv avek sa enn dezyenm, sa trwazyenm e avek tou le set. 27  Finalman, sa madanm ti mor. 28  Alor, ler zot pou resisite, i pou madanm lekel parmi sa set frer? Parski i ti madanm tou le set.” 29  Zezi ti reponn zot: “Zot dan lerer, parski zot pa konn ni Lekritir ni pwisans Bondye, 30  parski ler dimoun pou resisite, bann zonm pa pou marye e bann madanm pa pou ganny donnen an maryaz, me zot pou parey lanz dan lesyel. 31  Konsernan rezireksyon bann mor, zot pa’n lir sa ki Bondye ti dir ler i ti koz avek zot: 32  ‘Mwan mon Bondye Abraam, mon Bondye Izaak ek Bondye Zakob’? I pa Bondye bann mor, me Bondye bann ki vivan.” 33  Ler zot ti tann sa, lafoul ti vreman etonnen par son lansennyman. 34  Ler zot ti tande ki Zezi ti’n fer bann Sadiseen reste trankil, bann Farizyen ti zwenn ansanm e vin kot li. 35  Enn parmi zot ki ti konn byen Lalwa ti teste Zezi par demann li: 36  “Ansenyan, lekel sa komannman dan Lalwa ki pli enportan?” 37  I ti dir li: “‘Ou devret kontan Zeova* ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm* e avek tou ou lespri.’* 38  Sa i premye komannman e sa enn pli enportan. 39  Sa dezyenm, parey sa premye, i koumsa: ‘Ou devret kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor.’ 40  Lalwa antye ek lansennyman bann Profet i baze lo sa de komannman.” 41  Vi ki bann Farizyen ti ankor la, Zezi ti demann zot: 42  “Ki zot panse lo Kris? I Garson lekel li?” Zot ti dir li: “Garson David.” 43  I ti demann zot: “Ki mannyer alor, David anba lenfliyans lespri sen, ti apel li Senyer ler i ti dir, 44  ‘Zeova* ti dir avek mon Senyer: “Asiz lo mon kote drwat ziska ki mon met ou bann lennmi anba ou lipye”’? 45  Alor, si David ti apel li Senyer, ki mannyer i kapab son garson?” 46  Personn pa ti kapab dir li ni menm en parol e depi sa zour personn pa ti oze demann li ankor okenn kestyon.

Bann not

Oubyen “ti atab.”
Oubyen “Lanperer Ronm.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lavi.” Nanm i refer avek lavi en dimoun, enkli son lekor, leker, lespri ek tou son abilite. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lentelizans.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.