Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib lo Enternet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES

Mark 6:1-56

KONTENI

  • Zezi i ganny rezete dan son prop lavil (1-6)

  • Sa douz zapot i ganny formen pour prese  (7-13)

  • Lanmor Zan ki batize (14-29)

  • Zezi i nouri 5,000 dimoun (30-44)

  • Zezi i mars lo delo (45-52)

  • Bann dimoun malad Zenezaret i ganny geri (53-56)

6  I ti kit sa landrwa, al dan son prop lavil e son bann disip ti swiv li.  Zour Saba, i ti konmans ansennyen dan sinagog. Laplipar dimoun ki ti tann li ti vreman etonnen e zot ti dir: “Kote sa zonm in aprann sa bann keksoz? Ki mannyer i’n ganny sa lasazes e i kapab fer tou sa bann mirak?  Pa li menm li sa sarpantye, garson Mari, frer Zak, Zozef, Zida ek Simon? Eski son bann ser pa i la avek nou?” Alor zot pa ti oule krwar dan li.*  Me Zezi ti dir zot: “En profet i ganny loner partou eksepte dan son prop lavil, parmi son prop fanmir e dan son prop lakour.”  Alor i pa ti fer bokou mirak laba eksepte poz son lanmen lo detrwa dimoun malad e geri zot.  I ti vreman sirprann akoz zot ti napa lafwa e i ti fer letour dan bann vilaz pour ansennyen.  I ti kriy sa 12 zapot e anvoy zot de par de e donn zot lotorite lo bann demon.  Deplis, i ti donn zot lord pour pa anmenn nanryen avek zot ler zot pe ale, ni dipen, ni sak manze, ni larzan* dan zot portmonnen, apard ki en baton . . .  me pour met zot sandalet e pa anmenn de lenz.* 10  An plis ki sa, i ti dir zot: “Dan nenport ki lakaz ki zot antre ladan, reste laba ziska ki zot kit sa landrwa. 11  Nenport landrwa kot dimoun pa resevwar zot oubyen pa ekout zot, ler zot ale, tap zot lipye pour tir lapousyer konman en temwannyaz kont zot.” 12  Apre sa, zot ti al prese pour ki dimoun i repantir, 13  zot ti sas en kantite demon e pas delwil lo en kantite dimoun malad e geri zot. 14  Aprezan, Lerwa Erod* ti tann tousala parski Zezi ti’n vin byen renonmen e dimoun ti pe dir: “I annan pouvwar pour fer sa bann mirak akoz Zan sa enn ki batize in ganny resisite.” 15  Me lezot ti pe dir: “Eliya sa.” Lezot ankor ti pe dir: “I en profet parey bann profet lontan.” 16  Me ler Erod ti tann sa, i ti dir: “Sa i Zan ki mon ti sot son latet ki’n resisite.” 17  Parski Erod li menm ti’n fer aret Zan, ansenn li e met li dan prizon akoz Erodyad, madanm son frer Filip, ki li Erod ti’n marye avek. 18  Parski Zan ti’n dir Erod plizyer fwa: “I kont lalwa pour pran madanm ou frer.” 19  Alor Erodyad ti pe gard rankin kont Zan e i ti anvi touy li me i pa ti kapab. 20  Parski Erod ti annan en gran respe pour Zan akoz i ti konnen ki i ti en zonm drwat e sen e i ti pe protez li. Sak fwa ki i ti ekout li, i pa ti konnen ki pour fer avek li, me toudmenm i ti kontan pour ekout li ankor. 21  Me en bon lokazyon ti prezante pour Erodyad zour lanniverser nesans Erod ler i ti fer en gran festen pour son bann o zofisye, komandan militer ek dimoun o plase Galile. 22  Fiy Erodyad ti vin danse e sa ti fer plezir Erod ek tou bann ki ti pe dinen* avek li. Lerwa ti dir sa fiy: “Nenport keksoz ki ou demann mwan, mon pou donn ou.” 23  I ti fer serman avek li: “Nenport keksoz ki ou demann mwan, mon pou donn ou, menm ziska lanmwatye mon rwayonm.” 24  Alor i ti ale e demann son manman: “Ki mon devret demann li?” I ti dir: “Latet Zan sa enn ki batize.” 25  Deswit i ti tay kot lerwa e fer son demann: “Mon oule ki la konmela menm ou donn mwan latet Zan ki batize lo en plato.” 26  Menm si sa ti fer li vreman tris, lerwa ti aksepte son demann akoz son serman ek son bann envite.* 27  Alor deswit lerwa ti anvoy en gard e donn li lord pour anmenn latet Zan. I ti ale, sot latet Zan dan prizon 28  e anmenn son latet lo en plato. I ti donn sa fiy e sa fiy ti donn son manman. 29  Ler son bann disip ti tann sa, zot ti vini, pran son lekor e met li dan en latonm. 30  Bann zapot ti retourn kot Zezi e rakont li tou bann keksoz ki zot ti’n fer e ansennyen. 31  I ti dir zot: “Vini, annou al dan en landrwa kot nou pou tousel e repoz en pe.” Parski i ti annan en kantite dimoun ki ti pe ale vini e zot ti napa letan ni menm pour manze. 32  Alor zot ti kit sa landrwa dan en kannot pour al dan en landrwa izole kot zot ti pou tousel. 33  Me dimoun ti vwar zot pe ale e bokou ti tann sa. Alor bann dimoun ti sorti dan tou sa bann lavil, taye e zot ti ariv laba avan zot. 34  Ler i ti debarke, i ti vwar en gran lafoul e son leker ti fermal akoz zot ti parey bann mouton ki napa berze. Alor i ti konmans ansenny zot en kantite keksoz. 35  Me lo tar apremidi, bann disip ti vin kot li e dir: “Sa landrwa i izole e tar pe fer. 36  Fer zot ale pour ki zot kapab al dan zalantour e dan bann vilaz pour aste en keksoz pour zot manze.” 37  I ti reponn zot: “Zot, donn zot en keksoz pour manze.” Zot ti dir: “Eski nou devret al aste dipen lavaler 200 denye* e donn sa bann dimoun manze?” 38  I ti dir zot: “Konbyen dipen zot annan? Al gete!” Apre ki zot ti’n al gete, zot ti dir: “Senk dipen ek de pwason.” 39  I ti demann tou dimoun pour asiz lo zerb ver par group. 40  Alor, zot ti asize par group 100 ek 50. 41  I ti pran sa senk dipen ek sa de pwason, i ti get anler e fer lapriyer.* Apre sa, i ti kas dipen an morso, konmans donn son bann disip pour partaz avek bann dimoun. I ti partaz sa de pwason e tou dimoun ti gannyen. 42  Alor, zot tou zot ti manze vant plen 43  e zot ti anmas 12 pannyen plen avek bann restan dipen san kont pwason. 44  I ti annan 5,000 zonm ki ti manz dipen. 45  Apre, san tarde, i ti fer son bann disip anbark dan kannot e al touzour lo lot kote lanmer ver Betsayda pandan ki i ti fer lafoul al se zot. 46  Me apre ki i ti’n dir zot orevwar, i ti al lo en montanny pour priye. 47  Ler fernwanr ti’n fer, kannot ti dan milye lanmer, me li i ti tousel ater. 48  Lo granmaten,* ler i ti vwar zot pe ganny difikilte pour naz zaviron vi ki divan ti kont zot, i ti mars lo delo pour al zwenn zot, me i paret ki i ti pe al* depas zot. 49  Ler zot ti vwar li pe mars lo delo zot ti krwar: “Sa i en vizyon!”* Alor, zot ti kriye. 50  Parski zot tou zot ti vwar li e zot ti per. Me deswit i ti koz avek zot: “Pran kouraz, mwan sa, pa bezwen per.” 51  Apre sa, i ti anbark dan kannot avek zot e divan ti kalmi. Ler zot ti vwar sa zot ti vreman etonnen, 52  parski zot pa ti’n konpran sinifikasyon mirak ki i ti’n fer avek dipen e zot ti kontinyen vwar li difisil pour konpran. 53  Ler zot ti ariv Zenezaret, lot kote lanmer, zot ti met kannot lo mouyaz pa tro lwen lanmenm. 54  Me desito ki zot ti debarke dan kannot, dimoun ti rekonnet li. 55  Zot ti tay partou dan sa rezyon e konmans anmenn dimoun malad lo lanmak kot zot ti tande i ti ete. 56  Nenport vilaz, lavil ouswa lakanpanny kot i ti ale, zot ti anmenn dimoun malad dan bazar e sipliy li pour ki zot zis tous son bout lenz. Tou sa bann ki ti fer sa ti geri.

Bann not

Oubyen “zot ti tonbe akoz li.”
Literalman, “pyes kwiv.”
Oubyen “en lot lenz.”
Setadir, Erod Antipas. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ti atab.”
Oubyen “bann ki ti atab.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “i ti beni.”
Sa i ant 3 er bomaten ziska soley leve 6 er bomaten.
Oubyen “pros pour.”
Oubyen “laparisyon.”