Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib lo Enternet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES

Lik 9:1-62

KONTENI

 • Sa 12 zapot i ganny formen pour prese (1-6)

 • Erod i trouble akoz Zezi (7-9)

 • Zezi i nouri 5,000 dimoun (10-17)

 • Pyer i idantifye Kris (18-20)

 • Lanmor Zezi i ganny predir (21, 22)

 • Bann vre disip (23-27)

 • Laparans Zezi i sanze (28-36)

 • En garson posede par demon i ganny geri (37-43a)

 • Ankor enn fwa, lanmor Zezi i ganny predir (43b-45)

 • Bann disip i argimante lo lekel ki pli gran (46-48)

 • En dimoun ki pa kont nou i avek nou (49, 50)

 • Dimoun dan en vilaz Samariten pa aksepte Zezi (51-56)

 • Konman pour swiv Zezi (57-62)

9  Apre i ti apel son 12 zapot, i ti donn zot pouvwar ek lotorite lo tou bann demon e pour geri bann malad.  I ti anvoy zot pour pres lo Rwayonm Bondye e pour geri bann dimoun.  I ti dir zot: “Pa bezwen anmenn nanryen avek zot ler zot pe ale, ni baton, ni sak manze, ni dipen, ni larzan,* ni de lenz.*  Me ler zot antre dan en lakaz, reste laba ziska ki zot kit sa landrwa.  Partou kot dimoun pa resevwar zot, tap zot lipye pour tir lapousyer konman en temwannyaz kont zot ler zot pe kit sa lavil.”  Apre, zot ti konmans al dan tou vilaz, enn apre lot pe anons sa bon nouvel e geri bann dimoun partou.  Aprezan, Erod,* sef distrik* ti ganny nouvel lo tou sa ki ti pe pase e i ti vreman trouble akoz serten ti pe dir ki Zan ti’n ganny resisite.  Lezot ti pe dir ki Eliya ti’n aparet e lezot ankor ki se enn bann profet dan letan lontan ki ti’n resisite.  Erod ti dir: “Mon ti fer sot latet Zan. Alor, lekel li sa enn ki mon pe tann koz lo la?” Alor, i ti pe esey rod tou fason pour vwar li. 10  Ler bann zapot ti retournen, zot ti rakont Zezi tou sa ki zot ti’n fer. Alor, i ti pran zot e anmenn zot dan en lavil ki apel Betsayda kot zot ti pou tousel. 11  Me ler lafoul ti konnen, zot ti swiv li. I ti byen resevwar zot e konmans koz avek zot lo Rwayonm Bondye e i ti geri bann malad. 12  Me lo tar apremidi, son 12 zapot ti vin kot li e dir li: “Fer sa lafoul ale pour ki zot kapab al dan bann vilaz ek lakanpanny dan zalantour pour ganny en landrwa reste ek manze parski isi nou dan en landrwa izole.” 13  Me i ti dir zot: “Zot, donn zot en keksoz pour manze.” Zot ti dir: “Nou annan zis senk dipen ek de pwason, amwen petet ki nou menm nou al aste manze pour tou sa dimoun.” 14  Anfet, i ti annan apepre 5,000 zonm. Me i ti dir son bann disip: “Fer zot asiz par group 50.” 15  Sanmenm ki zot ti fer e zot ti fer lafoul antye asize. 16  I ti pran sa senk dipen ek sa de pwason, i ti get anler e fer lapriyer.* Apre sa, i ti kas dipen an morso e konmans donn son bann disip pour partaz avek lafoul. 17  Alor, zot tou zot ti manze vant plen. Zot ti anmas sa ki ti reste e ranpli 12 pannyen. 18  Pli tar, ler i ti pe priye li tousel, bann disip ti vin kot li e i ti demann zot: “Ki lafoul i dir mon ete?” 19  Zot ti reponn: “Zan ki batize, me lezot i dir Eliya e lezot ankor i dir ki ou enn bann profet lontan ki’n resisite.” 20  Apre sa, i ti dir zot: “Be zot, ki zot dir mon ete?” Pyer ti reponn: “Ou menm Kris sorti kot Bondye.” 21  Apre i ti seryezman koz avek zot e demann zot pour pa dir sa personn, 22  i ti osi dir: “Garson zonm i devret pas atraver en kantite soufrans, ganny rezete par bann ansyen, sef pret ek profeser lalwa, ganny touye e trwazyenm zour ganny resisite.” 23  Apre sa, i ti dir zot tou: “Si en dimoun i oule swiv mwan, fodre i aret viv zis pour li menm e pran son poto martir* sak zour e kontinyen swiv mwan. 24  Parski en dimoun ki oule sov son lavi* pou perdi li, me sa ki perdi son lavi* akoz mwan pou reganny li. 25  Vreman, ki byenfe en dimoun pou gannyen si i ganny lemonn antye me i fer son lekor ditor oubyen i perdi son lavi? 26  Parski nenport dimoun ki onte akoz mwan e akoz mon parol, Garson zonm osi pou onte akoz li ler i vini dan son laglwar, laglwar son Papa ek bann lanz sen. 27  Me laverite mon dir zot, i annan serten ki pe debout la ki pa pou mor avan ki zot vwar Rwayonm Bondye.” 28  Anfet, apepre wit zour apre ki i ti’n dir sa parol, i ti anmenn Pyer, Zan ek Zak avek li e zot ti mont lo en montanny pour priye. 29  Ler i ti pe priye, son figir ti sanze e son lenz ti vin blan klate. 30  La, de zonm ti pe koz avek li, sa ti Moiz ek Eliya. 31  Zot ti aparet avek laglwar e konmans koz lo son depar. Sa ti pou ariv Zerizalenm. 32  Aprezan Pyer ek sa bann ki ti avek li ti vreman ansonmey, me ler zot ti sote, zot ti vwar son laglwar ek sa de zonm ki ti pe debout o bor li. 33  Me ler sa de zonm ti pe kit li, Pyer ti dir Zezi: “Ansenyan, i byen ki nou la. Les nou mont trwa latant, enn pour ou, enn pour Moiz e enn pour Eliya.” I pa ti realize ki i ti pe dir. 34  Me ler i ti pe dir sa bann keksoz, en nyaz ti formen e konmans kouver zot. Ler sa nyaz ti pe desann lo zot, zot ti per. 35  Apre sa, en lavwa dan sa nyaz ti dir: “Sa i mon Garson, sa enn ki mon’n swazir. Ekout li.” 36  Apre ki zot ti’n tann sa lavwa, zot ti vwar ki Zezi ti tousel aprezan. Me zot ti reste trankil e zot pa ti rakont personn sa letan sa ki zot ti’n vwar. 37  Son lannmen ler zot ti desann sorti lo montanny, en gran lafoul ti vin zwenn li. 38  La, en zonm dan lafoul ti kriye: “Ansenyan, mon sipliy ou pour get mon garson parski mon annan zis li. 39  Desito ki sa demon i pran kontrol lo li, i kriye, sa demon i fer li tonm kriz e kimen. I pa oule kit li ziska ki i’n fer li dimal. 40  Mon’n sipliy ou bann disip pour sas sa demon me zot pa’n kapab.” 41  Zezi ti reponn: “Ar, sa zenerasyon move ki napa lafwa, ziska kan mon pou bezwen kontinyen avek zot e mon pou bezwen siport zot? Anmenn ou garson isi.” 42  Me menm ler i ti pe vin kot Zezi, sa demon ti zet li ater avek lafors e fer li tonm kriz. Me Zezi ti koz severman avek sa demon, geri sa garson e redonn li avek son papa. 43  Zot tou zot ti vreman etonnen akoz pouvwar merveye Bondye. Vi ki tou dimoun ti etonnen akoz tou bann keksoz ki i ti pe fer, i ti dir son bann disip: 44  “Ekout atantivman e rapel sa parol, parski Garson zonm pou ganny trair par son lennmi.” 45  Me zot pa ti konpran sa ki i ti pe dir. Anfet, zot pa ti konpran sinifikasyon sa parol parski i ti’n ganny kasyet avek zot e zot ti per pour demann li kestyon. 46  Apre sa, i ti annan en diskisyon antre zot konsernan lekel parmi zot ki ti pli gran.* 47  Lefet ki i ti konnen ki zot ti pe mazinen, Zezi ti pran en pti garson e met li debout o bor li 48  e dir zot: “En dimoun ki resevwar sa zanfan akoz mwan* se konmsi i resevwar mwan osi e sa ki resevwar mwan i osi resevwar sa Enn ki’n anvoy mwan. Parski sa enn ki konport li parey enn ki pli pti parmi zot tou i sa enn ki pli gran.” 49  Zan ti reponn: “Ansenyan, nou ti vwar en dimoun pe sas demon par servi ou non, nou ti esey anpes li akoz i pa ansanm avek nou.” 50  Me Zezi ti dir li: “Pa bezwen anpes li, parski sa ki pa kont zot i avek zot.” 51  Vi ki son letan pour mont dan lesyel ti pe aprose, Zezi ti vreman determinen pour al Zerizalenm. 52  Alor i ti anvoy serten son bann disip par devan li. Zot ti ale e antre dan en vilaz Samariten pour prepar keksoz avan Zezi i arive. 53  Me zot pa ti resevwar li akoz i ti determinen pour al Zerizalenm. 54  Ler disip Zak ek Zan ti vwar sa, zot ti dir: “Senyer, eski ou anvi ki nou fer dife sorti dan lesyel pour ekstermin zot?” 55  Me i ti vire e koz severman avek zot. 56  Alor zot ti al dan en lot vilaz. 57  Ler zot ti pe ale lo semen, en dimoun ti dir li: “Mon pou swiv ou partou kot ou ale.” 58  Me Zezi ti dir li: “Renar i annan zot trou, zwazo i annan zot nik, me Garson zonm napa okenn landrwa pour poz son latet.” 59  Apre sa i ti dir en lot: “Vin mon disip.” Sa zonm ti dir: “Senyer, les mwan al anter mon papa avan.” 60  Me i ti dir li: “Les bann mor anter bann mor, me ou ale e anons Rwayonm Bondye partou kote.” 61  En lot ankor ti dir: “Mon pou swiv ou, Senyer, me les mwan al dir orevwar bann ki dan lakour avan.” 62  Zezi ti dir li: “Napa personn ki’n tyonbo en zouti pour labour later e ki get deryer li ki diny pour Rwayonm Bondye.”

Bann not

Larzan, sa metal.
Oubyen “en lot lenz.”
Setadir, Erod Antipas. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “tetrark.” En dimoun ki gouvern en kar en provens.
Literalman, “i ti beni.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “nanm.”
Literalman, “nanm.”
Oubyen “pli enportan.”
Oubyen “an mon non.”