Skip to content

Al lo konteni

Lik 23:1-56

KONTENI

  • Zezi devan Pilat ek Erod (1-25)

  • Zezi ek de kriminel i ganny kloute lo poto (26-43)

    • “Ou pou avek mwan dan Paradi” (43)

  • Lanmor Zezi (44-49)

  • Lanterman Zezi (50-56)

23  Alor sa lafoul ti leve e zot tou zot ti anmenn Zezi kot Pilat.  Apre sa, zot ti konmans akiz li e dir: “Nou’n trouv sa zonm pe fer dezord dan pei, i defann nou pey taks Sezar e i pe dir ki li menm li Kris, en lerwa.”  Alor Pilat ti demann li sa kestyon: “Eski ou menm Lerwa bann Zwif?” Zezi ti reponn: “Ou menm ou’n dir.”  Apre sa, Pilat ti dir avek bann sef pret ek lafoul: “Mon pa vwar sa zonm koupab pour okenn krim.”  Me zot ti ensiste e dir: “Sa ki i pe ansennyen i fer dimoun dan Zide antye, depi Galile ziska isi revolte.”  Ler i ti tann sa, Pilat ti demande si sa zonm ti en Galileen.  Apre ki i ti’n fer sir ki i ti sorti dan distrik ki Erod ti gouvernen, i ti anvoy li kot Erod ki ti osi Zerizalenm sa letan.  Ler Erod ti vwar Zezi, i ti vreman kontan. Parski depi en bon pe letan, i ti’n anvi vwar Zezi akoz i ti’n tann koz bokou keksoz lo li e i ti pe swete vwar li fer mirak.  Alor i ti konmans demann li en kantite kestyon, me i pa ti reponn li. 10  Par kont, bann sef pret ek profeser lalwa ti pe kontinyelman leve pour akiz li avek lakoler. 11  Alor, Erod ek bann solda ti maltret li, i ti boufonn li par met en zoli lenz lo li e apre i ti reanvoy li kot Pilat. 12  Depi sa zour, Erod ek Pilat ti vin zanmi parski avan sa zot ti lennmi. 13  Apre sa, Pilat ti apel bann sef pret, sef lepep ek lepep 14  e i ti dir zot: “Zot in anmenn sa zonm kot mwan konmkwa i ensit lezot pour revolte. Gete! mon’n kestyonn li devan zot me mon pa’n vwar li koupab pour okenn sa bann zafer ki zot in akiz li. 15  Anfet Erod osi pa’n trouv li koupab parski i’n fer li retourn kot nou e parey zot vwar i pa’n fer nanryen ki merit lanmor. 16  Alor, mon pou pini li e larg li.” 17  *—— 18  Me lafoul antye ti kriye: “Touy sa zonm e larg Barabas!” 19  (Sa zonm ti’n ganny met dan prizon akoz rebelyon kont gouvernman ki ti’n arive dan lavil e pour mert.) 20  Ankor enn fwa Pilat ti koz avek zot, akoz i ti anvi larg Zezi. 21  Alor zot ti konmans kriye: “Klout li lo poto!** Klout li lo poto!” 22  I ti dir zot pour en trwazyenm fwa: “Akoz? Ki sa zonm in fer mal? Mon pa’n trouv nanryen ki fer li merit lanmor. Alor mon pou pini li e apre larg li.” 23  Me zot ti persiste e sitan kriye ki i ganny met amor ki Pilat ti sede. 24  Alor Pilat ti deside pour akord zot zot demann. 25  Parey zot ti’n demann li, i ti larg sa zonm ki ti dan prizon akoz rebelyon kont gouvernman ek mert, me i ti livre Zezi pour ki zot fer sa ki zot ti oule avek li. 26  Ler zot ti pe anmenn li, zot ti tyonbo Simon en zonm Sirenn ki ti sorti dan lakanpanny e zot ti fer li anmenn sa poto martir* par deryer Zezi. 27  En lafoul dimoun ti pe swiv li, enkli bann madanm ki ti pe tap zot lestoman e fer leokri akoz zot ti sagren pour li. 28  Zezi ti get sa bann madanm e dir: “Fiy Zerizalenm, aret plere pour mwan. Plito pler pour zot menm ek zot zanfan, 29  parski en zour dimoun pou dir, ‘Ere bann madanm steril. Ere bann madanm ki pa’n donn nesans e ki pa’n donn tete pti baba!’ 30  Sa letan zot pou konmans dir bann montanny, ‘Tonm lo nou!’ e bann pti montanny ‘Kouver nou!’ 31  Si zot fer sa bann keksoz ler sa pye dibwa i ver, ki i pou arive ler i sek?” 32  De lezot zonm, bann kriminel, ti pe osi ganny anmennen pour ganny met amor ansanm avek li. 33  Ler zot ti ariv dan sa landrwa ki apel Koksis, zot ti klout li lo poto avek sa de kriminel o bor li, enn lo son kote drwat e lot lo son kote gos. 34  Me Zezi ti dir: “Papa, pardonn zot, parski zot pa konnen ki zot pe fer.” Deplis, zot ti tir osor pour partaz son lenz. 35  Bann dimoun ti pe debout la pour gete ki pe pase. Me bann sef lepep ti pe boufonn li e dir: “I ti sov lezot, les li sov son lekor si li menm Kris sorti kot Bondye, sa Enn ki’n ganny swazir.” 36  Menm bann solda ti pe monk li, zot ti vin ofer li vineg 37  e dir: “Si ou Lerwa bann Zwif, sov ou lekor.” 38  Zot ti osi ekri par lao son latet: “Sa i Lerwa bann Zwif.” 39  Apre sa, enn bann kriminel ki ti lo poto ti konmans maltret li e dir: “Ou menm ou Kris, non? Sov ou lekor e nou osi!” 40  Sa lot kriminel ti koz severman avek li: “Eski ou napa okenn respe pour Bondye la ki ou osi ou’n ganny menm zizman? 41  Parski nou nou’n ganny sa ki nou merite pour bann keksoz ki nou’n fer, me sa zonm pa’n fer nanryen mal.” 42  Apre sa, i ti dir: “Zezi, mazin mwan ler ou vin Lerwa.” 43  I ti dir li: “Laverite mon dir ou ozordi, ou pou avek mwan dan Paradi.” 44  I ti apepre midi,* me en sel kou pei antye ti dan fernwanr ziska trwa-z-er* apremidi, 45  parski i ti nepli annan laklerte soley. Apre sa, rido dan landrwa sen dan tanp ti desir an de drwat dan milye. 46  Zezi ti kriye: “Papa, mon met mon lavi* dan ou lanmen.” Apre sa, i ti mor.* 47  Ler i ti vwar sa ki ti’n pase, sa zofisye larme ti konmans glorifye Bondye: “Sirman sa zonm ti en dimoun drwat.” 48  Ler tou sa lafoul ki ti’n rasanble pour get sa bann levennman ti vwar sa ki ti’n arive, zot ti retourn kot zot pe tap zot lestoman akoz zot ti vreman tris. 49  Tou sa bann ki ti konn li ensi ki bann madanm ki ti’n akonpanny li depi Galile ti debout dan lwen pe get sa bann keksoz. 50  La i ti annan en zonm ki ti apel Zozef ki ti en manm Sannedren,* i ti en zonm drwat e en bon dimoun. 51  (Sa zonm pa ti’n vot an faver zot konplo ek aksyon.) I ti sorti Arimate, en lavil Zide e i ti pe esper Rwayonm Bondye. 52  Sa zonm ti al kot Pilat pour demann li lekor Zezi. 53  I ti tir li lo poto, anvlop li dan latwal linenn fen, met li dan en latonm ki ti’n ganny fouye dan ros kot okenn lekor pa ti’n ganny mete avan. 54  I ti zour Preparasyon e Saba ti pe al konmanse. 55  Me bann madanm ki ti’n vin avek Zezi sorti Galile ti osi al get son latonm e vwar kot son lekor ti’n ganny mete 56  e zot ti retournen pour al prepar bann zepis santi bon ek delwil parfimen. Me byensir, zot ti repoze zour Saba dapre komannman.

Bann not

Vwar not dan Matye 17:21.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “touy li lo poto!”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “apepre 6 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “apepre 9 erdtan” apre soley leve.
Literalman, “lespri.”
Oubyen “rann son dernyen souf.”
Oubyen “lakour larelizyon Zwif.”