Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib lo Enternet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES

Akt 27:1-44

KONTENI

  • Pol i al Ronm par bato (1-12)

  • En tanpet i tap bato (13-38)

  • Nofraz (39-44)

27  Zot ti deside pour nou pran bato pour al Itali, zot ti met Pol ek lezot prizonnyen dan lanmen en zofisye larme ki ti apel Zilyis ki ti dan younit Ogis.  Nou ti anbark abor en bato sorti Adramit ki ti pe al dan bann por lo lakot distrik Lazi e bato ti ale. Aristark en Masedonyen sorti Tesalonik ti vin avek nou.  Lannmen, nou ti ariv Sidon. Zilyis ti tret Pol avek labonte,* i ti les li al kot son bann zanmi pour zot pran swen avek li.  Nou ti kit sa landrwa e vwayaz pros avek zil Sip pour kasyet divan akoz divan ti kont nou.  Apre sa, nou ti al dan kannal, pas o bor lakot Silisi ek Panfili e nou ti ariv Mira, Lisi.  Laba, sa zofisye larme ti trouv en bato ki ti sorti Aleksandri ki ti pe al Itali e i ti fer nou anbark lo la.  Apre sa, pour en pe letan, nou ti vwayaz dousman dousman lo lanmer e nou ti ariv Knid avek bokou difikilte. Vi ki divan ti anpes nou al drwat, nou ti pas o bor Salmone lo zil Kret e vwayaz pros avek sa zil pour nou kasyet divan.  Nou ti vwayaz avek difikilte o bor lakot e ariv en landrwa ki ti apel Bon Por ki ti pros avek lavil Lase.  En bon pe letan ti’n pase parski menm letan zennen Zour Rekonsilyasyon* ti’n fini pase e i ti’n vin danzere pour vwayaz lo lanmer. Alor Pol ti fer en sizesyon 10  avek zot: “Bann msye, mon vwar ki sa vwayaz pou danzere, bato ek son kargo pou ganny andomaze e i pou annan en gran pert, pa zis sa, me nou osi riske perdi nou lavi.”* 11  Me sa zofisye larme ti ekout kaptenn bato ek propriyeter bato plito ki sa ki Pol ti dir. 12  Vi ki sa por pa ti bon pour pas liver, lamazorite zonm abor ti dakor pour kit sa landrwa e al vwar si zot ti pou kapab ariv ziska Feniks, en por Kret, pour pas liver laba. Sa por ti vir dan direksyon nordes ek sides. 13  Ler vandsid ti konmans soufle dousman, zot ti mazinen ki zot ti pou kapab ariv Feniks, alor zot ti lev lank e konmans vwayaz pros avek lakot Kret. 14  Me apre en pti moman, en gro divan nordes* ti konmans soufle. 15  I ti tap lo sa bato e bato pa ti kapab al pli devan akoz sa divan ti kont nou, alor nou ti les li trenn nou. 16  Apre, nou ti pas o bor en pti zil ki apel Koda, nou ti kasyet divan e avek bokou difikilte nou ti reisi sov sa pti kannot* ki ti par deryer bato. 17  Me apre ki zot ti’n is sa kannot abor, zot ti anmar lakok bato avek bann lakord pour fer li pli for. Lefet ki zot ti per ki zot ti pou rann lapel lo bann ban disab Sirt, zot ti fer desann lavwal* e les bato drive. 18  Vi ki bato ti pe sitan balote dan sa gro divan, son lannmen zot ti konmans zet bann marsandiz dan lanmer. 19  Trwazyenm zour, zot ti zet bann lekipman bato dan delo avek zot prop lanmen. 20  Apre plizyer zour ki nou pa ti’n vwar ni soley ni zetwal e sa gro* tanpet divan ti kontinyen tap nou, nou ti konmans perdi lespwar pour ganny sove. 21  Vi ki zot pa ti’n manze pour plizyer zour, Pol ti debout devan zot e dir: “Bann msye, zot ti’n devret ekout mon konsey. Si zot pa ti’n kit Kret pour al lo lanmer, zot pa ti pou’n eksperyans sa kantite domaz ek pert. 22  Me kantmenm sa, mon demann zot pour pran kouraz, parski napa ni enn* parmi zot ki pou perdi son lavi, zis bato ki pou perdi. 23  Yer swar, en lanz mon Bondye ki mon servi* e adore ti vin kot mwan 24  e dir: ‘Pol, pa bezwen per. Ou bezwen al devan Sezar. Deplis, akoz ou, Bondye pou sov lavi tou bann ki pe vwayaz avek ou.’ 25  Alor, pran kouraz, parski mon krwar sa ki Bondye in dir e tou pou parey sa ki sa lanz in dir mwan. 26  Me nou pou bezwen al rann lapel lo kek zil.” 27  Katorzyenm lannwit, bato ti pe balote lo Lanmer Adriya. Ver minwi, bann maren ti konmans ganny lenpresyon ki nou ti pe apros later. 28  Zot ti sonde e fonder ti apepre 36 met.* Zot ti al ankor en pe pli devan, zot ti sonde ankor e la i ti apepre 27 met.* 29  Vi ki zot ti per ki bato i mont lo brizan, zot ti zet kat lank par deryer bato e konmans priye pour lizour fer. 30  Me bann maren ti konmans esey abandonn bato par fer desann kannot dan lanmer e fer krwar ki zot ti pe zet lank par devan bato. 31  Alor Pol ti dir avek sa zofisye larme ek bann solda: “Si sa bann zonm pa reste lo bato, zot pa pou ganny sove.” 32  Apre, bann solda ti koup lakord kannot e les li tonm dan lanmer. 33  Ler lizour ti pros pour fer, Pol ti ankouraz zot tou pour manz en keksoz par dir: “Ozordi i fer katorzyenm zour ki zot in reste san manz nanryen akoz zot pe espere e zot vreman enkyet. 34  Alor mon ankouraz zot pour manz en keksoz, sa i pour zot prop dibyen, parski ni en bren seve lo zot latet pa pou perdi.” 35  Apre ki i ti’n dir sa, i ti pran dipen, remersye Bondye devan zot tou, kas li e konmans manze. 36  Alor zot tou zot ti pran kouraz e konmans manze. 37  An tou i ti annan 276 nou* lo bato. 38  Ler zot ti’n byen manze, zot ti zet dible dan lanmer pour fer bato pli leze. 39  Ler lizour ti fer, zot ti vwar en labe kot i ti annan en lans me zot pa ti kapab rekonnet sa landrwa. Zot ti deside pour fer bato mont lo sek si i posib. 40  Alor zot ti koup lakord lank e les zot tonm dan lanmer. An menm tan, zot ti delarg lakord bann zaviron ki ti ganny servi konman gouvernay e apre sa, zot ti is fok pour divan anmenn bato lo sek. 41  Ler zot ti mont lo en ban disab ant de kouran, devan bato ti pri e i pa ti kapab bouze, me laroul ti konmans kraz lo deryer bato e kas kas li. 42  Alor bann solda ti deside pour touy bann prizonnyen pour ki personn pa naze pour sove. 43  Me sa zofisye larme ti determinen pour anmenn Pol sen e sof e i pa ti les zot fer sa. I ti donn lord sa bann ki kapab naze pour sot dan lanmer e al ater premye, 44  leres ti pou swiv lo plans ouswa bann bout sa bato. Alor zot tou zot ti ariv ater sen e sof.

Bann not

Oubyen “lanmour pour son prosen.”
Oubyen “Zour Propisyasyon.” Mwan Tisri setadir, Septanm/Oktob kot lanmer i move e i annan bokou lapli.
Literalman, “nanm.”
Oubyen “ki apel Erakilon.”
I ti kapab ganny servi konman en kannot sovtaz.
Sa ti posibleman enkli lakord ek bar ki tenir lavwal.
Literalman, “pa en pti.”
Literalman, “en nanm.”
Oubyen “ofer en servis sakre.”
Oubyen “20 bras.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “15 bras.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “nanm.”