Skip to content

Al lo sa dezyenm lalis

Al lo konteni

Temwen Zeova

Kreol Seselwa

Labib lo Enternet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES

Akt 16:1-40

KONTENI

  • Pol i swazir Timote (1-5)

  • Vizyon sa zonm Masedwann (6-10)

  • Lidi i konverti dan lavil Filip (11-15)

  • Pol ek Silas i ganny met dan prizon (16-24)

  • Gard prizon ek bann dan son lakour i ganny batize (25-34)

  • Pol i demande pour pa ganny tire dan prizon an kasyet (35-40)

16  Pol ti ariv Derb e apre i ti al Lis. Laba i ti annan en disip ki ti apel Timote. Son manman ti en Zwif e i ti en disip osi me son papa ti en Grek.  Bann frer Lis ek Ikonyonm ti koz an byen lo li.  Pol ti anvi ki Timote i akonpanny li. Alor i ti anmenn li e sirkonsi li akoz tou bann Zwif dan sa bann landrwa ti konnen ki son papa ti en Grek.  Dan sak lavil kot zot ti pase, zot ti fer bann disip konn desizyon ki bann zapot ek ansyen ti’n fer Zerizalenm pour ki zot kapab swiv sa bann lord.  Alor, lafwa bann kongregasyon ti vin deplizanpli for e lakantite disip ti ogmante zour apre zour.  Deplis, lespri sen ti anpes zot anons parol Bondye dan provens Lazi, alor zot ti travers Frizi ek Galasi.  Ler zot ti ariv Mizi, zot ti esey al Bitini, me Zezi, gras a lespri sen, pa ti les zot ale.  Alor, zot ti travers* Mizi e desann Troas.  Pandan lannwit, Pol ti ganny en vizyon. Dan sa vizyon, i ti vwar en zonm sorti Masedwann ki ti pe sipliy li: “Vin ed nou Masedwann.” 10  Deswit apre ki i ti’n ganny sa vizyon, nou ti esey al Masedwann parski nou ti konpran ki Bondye ti’n demann nou pour anons sa bon nouvel laba. 11  Alor, nou ti pran bato Troas e al direk Samotras, me son lannmen nou ti ariv Neapolis. 12  Nou ti kit Neapolis e al Filip, en koloni Romen ki ti lavil prensipal dan distrik Masedwann. Nou ti reste dan sa lavil pour en pe letan. 13  Zour Saba nou ti al kot en larivyer o bor baro lavil, en landrwa kot nou ti’n tande dimoun i rasanble pour fer lapriyer. Nou ti asize e koz avek bann madanm ki ti la. 14  Lidi en madanm sorti dan lavil Tyatir ki ti vann bann latwal mov* ti en adorater Bondye e i ti pe ekout nou. Zeova* ti ouver gran son leker pour li aksepte sa ki Pol ti pe dir. 15  Apre ki Lidi ek dimoun dan son lakour ti’n ganny batize, i ti ensiste avek nou: “Si zot vwar ki mon fidel avek Zeova,* vin reste kot mwan.” I ti obliz nou pour vin kot li. 16  En zour, ler nou ti pe al sa landrwa kot dimoun ti vin fer lapriyer, nou ti zwenn en servant posede par en demon ki ti fer li devinen. I ti fer son bann met ganny en kantite larzan par predir lavenir. 17  Sa fiy ti kontinyelman swiv nou e kriye: “Sa bann zonm i lesklav Bondye Tre O e zot pe anons zot ki mannyer pour ganny sove.” 18  I ti kontinyen fer sa pour plizyer zour. Finalman Pol ti ganny ase, i ti vire e dir sa demon: “Mon donn ou lord, o non Zezi Kri, sorti dan sa fiy.” Deswit sa demon ti sorti dan li. 19  Ler bann met sa fiy ti realize ki zot ti pou nepli ganny larzan avek sa fiy, zot ti tyonbo Pol ek Silas e trenn zot lo bazar kot bann sef lavil. 20  Zot ti anmenn zot devan bann o zofisye* lavil e dir: “Sa bann zonm pe fer en kantite dezord dan nou lavil. Zot bann Zwif 21  e zot pe ansenny bann koutim ki kont lalwa pour nou aksepte e pratike vi ki nou bann Romen.” 22  Lafoul ti vir kont zot e apre ki bann zofisye lavil ti’n desir lenz Pol ek Silas, zot ti donn lord pour bat zot avek baton. 23  Apre ki zot ti’n byen bat zot, zot ti zet zot dan prizon e donn lord gard prizon pour vey zot byen. 24  Lefet ki gard prizon ti’n ganny sa lord, i ti met zot dan kaso dan fon prizon e met zot lipye dan blok dibwa. 25  Me dan milye lannwit, Pol ek Silas ti pe priye e sant kantik pour loue Bondye e bann prizonnyen ti pe ekout zot. 26  En sel kou, i ti annan en gran tranblemandter e fondasyon prizon ti sekwe. Desito tou bann baro ti ouver e lasenn tou prizonnyen ti detase. 27  Ler gard prizon ti sote dan son sonmey e vwar baro prizon ouver, i ti tir son lepe pour touy son lekor, parski i ti krwar ki bann prizonnyen ti’n sove. 28  Me Pol ti kriye: “Pa bezwen fer sa, parski nou tou nou la!” 29  Alor gard prizon ti fer rod bann lalanp e tay anndan. I ti tranble avek lafreyer e tonm azenou devan Pol ek Silas. 30  I ti anmenn zot deor e dir: “Bann msye, ki mon bezwen fer pour ganny sove?” 31  Zot ti reponn: “Krwar dan Senyer Zezi e ou ek dimoun dan ou lakour pou ganny sove.” 32  Alor zot ti anons parol Zeova* avek li ek tou dimoun dan son lakaz. 33  Menm si i ti tar dan lannwit, gard prizon ti anmenn zot, lav zot blesir e deswit li ek tou dimoun dan son lakour ti ganny batize. 34  Alor, i ti anmenn zot kot li e met manze lo latab pour zot. Li ek tou dimoun dan son lakour ti vreman kontan parski aprezan i ti’n krwar dan Bondye. 35  Kan lizour ti fer, bann zofisye lavil ti anvoy bann konstab kot prizon pour dir: “Larg sa bann zonm.” 36  Gard prizon ti al dir Pol: “Bann zofisye lavil in anvoy bann zonm pour fer zot de ganny large dan prizon. Alor, zot kapab sorti aprezan, al anpe.” 37  Me Pol ti dir: “Nou pa ni’n ganny kondannen* me zot in bat nou an piblik e zet nou dan prizon menm si nou bann sitwayen Romen. Prezan zot pou fer nou sorti an kasyet? Ditou! Les zot vin tir nou zot menm.” 38  Bann konstab ti enform bann zofisye lavil sa ki zot ti’n dir. Ler zot ti tande ki sa de zonm ti bann sitwayen Romen, zot ti per. 39  Alor, zot ti vin sipliy zot e apre ki zot ti’n tir zot dan prizon, zot ti demann zot pour kit sa lavil. 40  Me ler zot ti sorti dan prizon, zot ti al kot Lidi e ankouraz bann frer, apre zot ti ale.

Bann not

Oubyen “pas o bor.”
Oubyen “tentir mov.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “pa’n ganny zize.”