Skip to content

Al lo konteni

1 Pyer 1:1-25

KONTENI

  • Salitasyon (1, 2)

  • En nouvo nesans pour nou annan en lespwar vivan (3-12)

  • Vin sen parey bann zanfan obeisan (13-25)

1  Delapar Pyer, en zapot Zezi Kri, mon ekri bann rezidan tanporer ki’n ganny swazir e ki’n disperse Pon, Galasi, Kapados, Lazi ek Bitini.  Nou Papa Bondye in swazir zot dapre sa ki i ti konnen ti pou arive, i’n sanktifye zot gras a son lespri sen pour ki zot vin obeisan e pir akoz i’n fann disan Zezi Kri lo zot: Ki Bondye i donn zot lape ek labonte ekstraordiner* annabondans.  Ki Bondye ek Papa nou Senyer Zezi Kri i ganny loue, parski i’n demontre son gran konpasyon* anver nou par donn nou en nouvo nesans pour nou annan en lespwar vivan gras a rezireksyon Zezi Kri  e en leritaz ki pa kapab ni gate, ni sali, ni fletri. Sa leritaz in ganny rezerve dan lesyel pour zot,  zot ki pe ganny proteze par pwisans Bondye gras a zot lafwa e pour ki zot ganny delivre. Sa delivrans in pare pour ganny revele dan letan lafen.  Akoz sa, zot vreman dan lazwa, menm si pour en pti pe letan zot bezwen sagrinen akoz bann diferan leprev.  Sa i leka pour ki zot lafwa ki’n ganny teste i fer zot ganny louanz, laglwar ek loner ler Zezi Kri i ganny revele. Sa lafwa i annan plis valer ki lor ki kapab ganny detrir menm si i’n ganny teste* par dife.  Menm si zot pa’n zanmen vwar li, zot kontan li. Menm si zot pa vwar li la konmela, zot demontre lafwa dan li e zot vreman dan en lazwa ekstraordiner ki pa kapab ganny dekrir,  parski zot pou ganny zot delivrans* e zot lafwa pou’n atenn son bi. 10  Bann profet ki ti profetize konsernan labonte ekstraordiner ki Bondye ti pou demontre anver zot ti rod e fer en kantite resers o profon pour ganny lenformasyon lo sa delivrans. 11  Lespri sen ti’n anons davans ki Kris ti pou soufer e apre sa ganny glorifye. Bann profet ti kontinyen rod lendikasyon ki lespri sen* ti donnen konsernan letan spesifik ek lepok ki sa ti pou arive. 12  Bondye ti revel avek bann profet ki zot pa ti pe profetiz konsernan zot prop lekor me konsernan zot. Sa ki bann profet ti dir in ganny anonse avek zot par bann ki pe anons sa bon nouvel gras a lespri sen ki sorti dan lesyel e bann lanz i vreman anvi konn sa bann keksoz. 13  Alor, prepar zot mantalman pour pran aksyon, kontinyen rezonn byen dan tou keksoz, esper avek konfyans ziska ki Bondye i demontre son labonte ekstraordiner anver zot ler Zezi Kri i ganny revele. 14  Konman bann zanfan obeisan, aret viv dapre* bann dezir ki zot ti annan ler zot ti ankor dan linyorans, 15  me parey sa Enn ki sen ki’n swazir zot, vin sen dan tou zot kondwit, 16  parski i’n ganny ekrir: “Zot devret sen, parski mwan mon sen.” 17  Si zot priy zot Papa ki ziz sak dimoun dapre sa ki i’n fer san fer lapreferans, zot devret annan en bon kondwit ek en gran respe* pour Bondye pandan letan ki zot ankor bann rezidan tanporer dan sa lemonn. 18  Parski zot konnen ki se pa avek bann keksoz ki kapab gate parey larzan oubyen lor ki zot in ganny libere* avek zot fason viv initil ki zot in erite avek zot zanset,* 19  me se avek disan presye, parey disan en pti mouton ki san defo e san okenn tas, setadir disan Kris. 20  I vre, Bondye ti’n swazir Kris avan konmansman lemonn,* me i ti ganny revele a lafen sa letan akoz zot. 21  Gras a li zot krwar dan Bondye, sa enn ki’n resisit li e donn li laglwar, pour ki zot kapab annan lafwa ek lespwar dan Bondye. 22  Parski zot in obei laverite, zot in ganny pirifye e akoz sa, zot senserman kontan* kanmarad parey bann frer ek ser, alor, kontan kanmarad en kantite avek tou zot leker. 23  Parski zot in ganny en nouvo nesans, pa gras a en lagrenn* ki kapab ganny detrir me par enn ki pa kapab ganny detrir e atraver parol sa Bondye vivan e eternel. 24  Parski “tou dimoun i parey zerb e tou son laglwar i parey fler dan lakanpanny, zerb i sek e fler i tonm ater, 25  me parol Zeova* i reste pour touzour.” Sa “parol” i sa bon nouvel ki ti ganny anonse avek zot.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “mizerikord.”
Oubyen “rafinen.”
Literalman, “delivrans pour zot nanm.”
Oubyen “lespri sen ki dan zot.”
Oubyen “ganny moule par, fasonnen par.”
Literalman, “lafreyer.”
Literalman, “libere gras a en ranson.”
Oubyen “atraver zot tradisyon.”
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen “annan lafeksyon san lipokrizi pour.”
Setadir, lagrenn ki kapab reprodwir oubyen raport fri. Sa pe refer avek lespri sen.
Vwar Leksplikasyon bann mo.