VWAR
Text
Image

Koz tro bokou: Pa krwar ki ou bezwen eksplik tou keksoz. Zezi ti servi bann kestyon pour fer dimoun reflesir e tir sa bon konklizyon. (Mt 17:24-27) Bann kestyon i fer letid vivan e i ed ou konn krwayans ou etidyan e kwa ki i konpran. (be 253 ¶3-4) Ler ou’n demann en kestyon, annan pasyans e esper sa dimoun reponn. Si larepons sa etidyan i mal, dan plas dir li larepons ki korek, servi lezot kestyon pour ed li arive donn sa larepons ki korek. (be 238 ¶1-2) Koz lantman pour ki en etidyan i kapab konpran byen en nouvo pwen.be 230 ¶4.

Pa konplik keksoz: Evit sa tandans pour dir tou sa ki ou konnen lo sa size. (Zan 16:12) Konsantre lo sa pwen prensipal sa paragraf. (be 226 ¶4–227 ¶1) Bann detay, menm bann ki enteresan i kapab anpes sa etidyan vwar bann pwen prensipal. (be 235 ¶3) Ler sa etidyan in konpran sa pwen prensipal, al lo lot paragraf.

Pa zis kouver bann lenformasyon o pli vit posib: Nou lobzektif i pour tous leker e non pa pour donn en ta lenformasyon. (Lik 24:32) Servi byen sa pwisans ki Parol Bondye i annan par konsantre lo bann verse kle dan sa leson. (2Ko 10:4; Ebr 4:12; be 144 ¶1-3) Servi bann legzanp senp. (be 245 ¶2-4) Pran an konsiderasyon bann krwayans ek bann defi personnel sa etidyan e adapte sa leson dapre son bezwen. Demann bann kestyon tel parey: “Ki mannyer ou vwar sa ki ou pe aprann?” “Ki sa i montre nou lo Zeova?” “Ki byenfe ou krwar ou pou gannyen si ou aplik sa konsey?”be 238 ¶3-5; 259 ¶1.