“Landrwa sekre” Zeova i en landrwa kot i annan sekirite spirityel

91:1, 2, 9-14

  • Ozordi, dedikasyon ek batenm i neseser pour ki nou reste dan landrwa sekre Zeova

  • Bann ki napa konfyans dan Bondye pa konn sa landrwa

  • Bann ki dan landrwa sekre Zeova pa ganny enfliyanse avek personn e avek nenport keksoz ki ti pou kapab menas zot lafwa ek lanmour pour Bondye

“Sa saser zwazo” i esey fer nou tonm dan son latrap

91:3

  • Bann zwazo i vizilan e i pa fasil pour zot tonm dan latrap

  • Bann saser zwazo i etidye byen bann tre ek fason viv bann zwazo, apre zot rod en fason pour fer bann zwazo tonm dan zot latrap

  • Satan, “sa saser zwazo,” i etidye pep Zeova e i met bann latrap devan zot pour ki zot perdi zot spirityalite

Kat latrap Satan ki kapab fer nou perdi lavi:

  • Lafreyer zonm

  • Kontan larzan

  • Divertisman ki kont prensip Labib

  • Dispit