AWAKE!

Kestyon: Serten dimoun pa asire si Zezi ti egziste. Par kont, serten i konvenki ki i ti egziste. I annan ankor lezot ki dir ki napa okenn fason pour konnen. Ki ou lopinyon lo la?

Ofer: Sa Awake! i koz lo sa size.

ANSENNY LAVERITE

Kestyon: Ki arive ler nou mor?

Verse: Zan 11:11-14

Laverite: Ler en dimoun i mor, son lavi i fini. Alor nou pa bezwen per en dimoun mor. Zezi ti konpar lanmor avek dormi. Zis parey i ti fer avek Lazar, i pou resisit bann dimoun mor ki nou kontan pour ki zot viv ankor lo later.Zob 14:14.

LENVITASYON RENYON KONGREGASYON (inv)

Ofer: Mon ti a kontan envit ou pour vin ekout en diskour baze lo Labib. I pou ganny fer kot nou landrwa ladorasyon, Lasal Rwayonm Temwen Zeova. [Ofer lenvitasyon pour vin renyon, dir li kote renyon pou ganny fer ek tit diskour piblik.]

Kestyon: Eski ou’n deza al kot en Lasal Rwayonm? [Si i apropriye, montre li sa video Kwa ki pase dan Lasal Rwayonm?]

FER OU PROP PREZANTASYON

Servi sa legzanp swivan pour fer ou prop prezantasyon.