Mazin ou Kreater par servi li avek tou ou abilite pandan ki ou ankor zenn

12:1, 13

 • Bokou zenn i annan sa bon lasante ek lafors pour fer bann travay eksitan e ki demann bokou zefor

 • Bann zenn i devret servi zot letan ek lenerzi pour servi Bondye avan ki lavyeyes i limit zot

Salomon ti servi langaz poetik pour dekrir bann defi ki vin avek lavyeyes

12:2-7

 • Verse 3 (NWT): “Bann madanm ki pe get par lafnet i vwar ki i fernwanr”

  Lizye ki ptitapti pe vin sonm

 • Verse 4: “Bann sanson in arete”

  Kapasite pour tande i afebli

 • Verse 5 (NWT): “Fri pye kap i pete”

  Lapeti pour manze i diminyen