Zef 2:2, 3NWT

Pour Zeova kapab sov nou zour son lakoler, nou bezwen fer plis ki dedye nou lavi avek li. Nou bezwen obei konsey ki Zefanya ti donn bann Izraelit.

  • Rod Zeova: Gard en relasyon pros avek Zeova e asosye avek son lorganizasyon

  • Rod ladrwatir: Swiv standar ladrwatir Zeova

  • Rod limilite: Avek limilite soumet avek lavolonte Bondye e aksepte son disiplin

Ki mannyer mon kapab pli byen rod Zeova, rod ladrwatir ek limilite?