VWAR
Text
Image

Plizyer syek avan ki Zezi ti ne, Izai ti profetize ki Mesi ti pou pres “lot kote Zourden ek teritwar bann nasyon.” Zezi ti akonplir sa profesi ler i ti voyaz atraver Galile pe prese e ansenny sa bon nouvel.Izai 9:1, 2.

  • Zezi ti fer son premye mirakZan 2:1-11 (Kana)

  • I ti swazir son bann zapotMr 3:13, 14 (pros avek Kapernaoum)

  • I ti fer son Sermon lo MontannyMt 5:1–7:27 (pros avek Kapernaoum)

  • I ti resisit sel garson en vevLi 7:11-17 (Nain)

  • I ti aparet avek apepre 500 disip apre son rezireksyon1Ko 15:6 (Galile)