AWAKE!

Kestyon: Konmela dan bann film ek kartoun i souvan annan mazik, sorsye ek vanpir. Ki ou panse? Eski tousala i zis bann keksoz gou pour detann nou oubyen i danzere?

Ofer: Sa magazin i koz lo akoz dimoun i kontan sa bann film ek kartoun e lekel ki par deryer tou sa la.

ANSENNY LAVERITE

Kestyon: Ki mannyer Rwayonm Bondye pou rezourd tou problenm dan sa lemonn?

Verse: Mt 6:10

Laverite: Rwayonm Bondye pour anmenn lape, larmoni ek sekirite lo later parey in fer dan lesyel.

KISISA RWAYONM BONDYE? (Retourn vizit)

Kestyon: [Demann sa kestyon lo dernyen paz sa trak.] Ki mannyer lavi pou ete avek sa dirizan Rwayonm Bondye?

Verse: Ps 37:29; Iza 65:21-23

Ofer: [Montre brosir Bon Nouvel.] Leson 7 dan sa brosir i koz lo konman nou kapab benefisye avek sa bann promes. [Konmans en letid Labib dan sa brosir.]

FER OU PROP PREZANTASYON

Servi sa legzanp swivan pour fer ou prop prezantasyon.